Contents

TranslingualEdit

Traditional
Shinjitai
Simplified

EtymologyEdit

Phono-semantic compound (形聲): semantic  ‎(wood) + phonetic 

Han characterEdit

(radical 75 +8, 12 strokes, cangjie input 木戈戈 (DII), four-corner 43953, composition)

ReferencesEdit

 • KangXi: page 533, character 24
 • Dai Kanwa Jiten: character 14963
 • Dae Jaweon: page 921, character 21
 • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1229, character 8
 • Unihan data for U+68E7

ChineseEdit

trad.
simp.

PronunciationEdit


Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂan⁵¹/
Harbin /ʈ͡ʂan⁵³/
Tianjin /t͡san⁵³/
Jinan /ʈ͡ʂã²¹/
Qingdao /ʈ͡ʂã⁴²/
Zhengzhou /ʈ͡ʂan³¹²/
Xi'an /t͡sã⁴⁴/
Xining /t͡sã²¹³/
Yinchuan /ʈ͡ʂan¹³/
Lanzhou /ʈ͡ʂɛ̃n¹³/
Ürümqi /ʈ͡ʂan²¹³/
Wuhan /t͡san³⁵/
Chengdu /t͡san¹³/
Guiyang /t͡ɕian²¹³/
/t͡san²¹³/
Kunming /ʈ͡ʂã̠²¹²/
Nanjing /ʈ͡ʂaŋ⁴⁴/
Hefei /ʈ͡ʂæ̃⁵³/
Jin Taiyuan /t͡sæ̃⁴⁵/
Pingyao
Hohhot /t͡sæ̃⁵⁵/
Wu Shanghai /ze¹³/
Suzhou /ze̞³¹/
Hangzhou /d͡zẽ̞³³/
Wenzhou /d͡za²²/
Hui Shexian /t͡sʰɛ²²/
Tunxi /t͡sʰɔ²⁴/
Xiang Changsha /t͡san¹¹/
Xiangtan /t͡san⁵⁵/
Gan Nanchang /t͡sʰan²¹/
Hakka Meixian /t͡sʰan⁵³/
Taoyuan /t͡sɑn⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /t͡san²²/
Nanning /t͡san²²/
Hong Kong /t͡san²²/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡san²²/
/t͡san²¹/
Fuzhou (Min Dong) /t͡sɑŋ²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /t͡saŋ⁴⁴/
Shantou (Min Nan) /t͡saŋ²¹³/
Haikou (Min Nan) /t͡saŋ³⁵/
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/3

Initial: (20)
Final:
Division: II

Openness: Open
Tone: Rising (X)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/d͡ʒɣɛnX/ /ɖ͡ʐʱănX/ /d͡ʒɛnX/ /ɖ͡ʐɯænX/ /ɖ͡ʐəɨnX/ /d͡ʒænX/ /d͡ʒænX/
Character (), Pronunciation 2/3

Initial: (20)
Final:
Division: III

Openness: Open
Tone: Rising (X)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/d͡ʒiᴇnX/ /ɖ͡ʐʱi̯ɛnX/ /d͡ʒiɛnX/ /ɖ͡ʐiɛnX/ /ɖ͡ʐianX/ /d͡ʒĭɛnX/ /d͡ʒjænX/
Character (), Pronunciation 3/3

Initial: (20)
Final:
Division: II

Openness: Open
Tone: Departing (H)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/d͡ʒɣanH/ /ɖ͡ʐʱanH/ /d͡ʒanH/ /ɖ͡ʐɯanH/ /ɖ͡ʐaɨnH/ /d͡ʒanH/ /d͡ʒɐnH/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character Modern Beijing
(Pinyin)
Middle Chinese Old Chinese English
zhàn ‹ dzrænX › /*[dz]ˤr[a][n]ʔ/ shed
zhàn ‹ dzrænH › /*[dz]ˤr[a][n]-s/ shed
zhàn ‹ dzrɛnX › /*[dz]r[a][n]ʔ/ shed

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

 • Parentheses "()" indicate uncertain presence;
 • Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
 • Angle brackets "<>" indicate infix;
 • Hyphen "-" indicates morpheme boundary;
 • Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
5989 2 /*zreːnʔ/
5994 1 /*zraːns/
6012 2 /*zrenʔ/ 切語與撰字同但此爲開口

NounEdit

 1. warehouse
 2. tavern, inn

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

ReadingsEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

‎(jan, jeon) (hangeul , , revised jan, jeon, McCune-Reischauer chan, chŏn, Yale can, cen)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

VietnameseEdit

Han characterEdit

(sàn, sến, sán, sạn, xiễn, trăn, chăn)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.
Read in another language