Open main menu
See also: and
U+9322, 錢
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9322

[U+9321]
CJK Unified Ideographs
[U+9323]

Contents

TranslingualEdit

Traditional
Shinjitai
Simplified

Han characterEdit

(radical 167, +8, 16 strokes, cangjie input 金戈戈 (CII), four-corner 83153, composition)

ReferencesEdit

 • KangXi: page 1311, character 5
 • Dai Kanwa Jiten: character 40563
 • Dae Jaweon: page 1812, character 14
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4217, character 10
 • Unihan data for U+9322

ChineseEdit

trad.
simp.
variant forms

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*zlaːn, *zaːns
*zlaːn
*zlaːn, *saːns, *ʔslenʔ, *ʔsleːn, *sreːd
*zreːn, *zreːn, *zreːnʔ, *zraːns
*ʔsreːnʔ
*ʔsreːnʔ, *ʔljenʔ
*ʔsreːnʔ
*sʰreːnʔ
*zreːnʔ, *zraːns, *zrenʔ
*zreːnʔ, *zraːns
*zreːnʔ
*ʔslenʔ, *zlen
*ʔslenʔ, *zlenʔ
*ʔslenʔ, *ʔslens, *ʔsleːn
*sʰlenʔ, *ʔsleːn
*ʔsens, *ʔseːn
*zlenʔ
*zlenʔ, *zlens
*zlenʔ, *zlens
*zlens
*slens
*ʔsleːn
*ʔsleːn

Phono-semantic compound (形聲, OC *ʔslenʔ, *zlen): semantic  (metal; gold; money) + phonetic  (OC *zlaːn).

Pronunciation 1Edit


Note:
 • chîⁿ - vernacular;
 • chiân - literary;
 • chhiân - limited (e.g. in 一錢,二緣,三媠,四少年).
 • Wu

  • Dialectal data
  Variety Location
  Mandarin Beijing /t͡ɕʰian³⁵/
  Harbin /t͡ɕʰian²⁴/
  Tianjin /t͡ɕʰian⁴⁵/
  Jinan /t͡ɕʰiã⁴²/
  Qingdao /t͡sʰiã⁴²/
  Zhengzhou /t͡sʰian⁴²/
  Xi'an /t͡ɕʰiã²⁴/
  Xining /t͡ɕʰiã²⁴/
  Yinchuan /t͡ɕʰian⁵³/
  Lanzhou /t͡ɕʰiɛ̃n⁵³/
  Ürümqi /t͡ɕʰian⁵¹/
  Wuhan /t͡ɕʰiɛn²¹³/
  Chengdu /t͡ɕʰian³¹/
  Guiyang /t͡ɕʰian²¹/
  Kunming /t͡ɕʰiɛ̃³¹/
  Nanjing /t͡sʰien²⁴/
  Hefei /t͡ɕʰiĩ⁵⁵/
  Jin Taiyuan /t͡ɕʰie¹¹/
  Pingyao /t͡ɕʰie̞¹³/
  /t͡ɕie̞¹³/
  Hohhot /t͡ɕʰie³¹/
  Wu Shanghai /ʑi²³/
  Suzhou /ziɪ¹³/
  Hangzhou /d͡ʑiẽ̞²¹³/
  Wenzhou /d͡ʑi³¹/
  Hui Shexian /t͡sʰe⁴⁴/
  Tunxi /t͡sʰiɛ⁴⁴/
  Xiang Changsha /t͡siẽ¹³/
  Xiangtan /d͡ziẽ¹²/
  Gan Nanchang /t͡ɕʰiɛn²⁴/
  Hakka Meixian /t͡sʰien¹¹/
  Taoyuan /t͡sʰien¹¹/
  Cantonese Guangzhou /t͡sʰin²¹/
  Nanning /t͡sʰin²¹/
  Hong Kong /t͡sʰin²¹/
  Min Xiamen (Min Nan) /t͡sian³⁵/
  /t͡sĩ³⁵/
  Fuzhou (Min Dong) /t͡sieŋ⁵³/
  Jian'ou (Min Bei) /t͡siŋ³³/
  Shantou (Min Nan) /t͡sĩ⁵⁵/
  Haikou (Min Nan) /t͡si³¹/

  Rime
  Character
  Reading # 1/2
  Initial () (15)
  Final () (77)
  Tone (調) Level (Ø)
  Openness (開合) Open
  Division () III
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /d͡ziᴇn/
  Pan
  Wuyun
  /d͡ziɛn/
  Shao
  Rongfen
  /d͡zjæn/
  Edwin
  Pulleyblank
  /d͡zian/
  Li
  Rong
  /d͡ziɛn/
  Wang
  Li
  /d͡zĭɛn/
  Bernard
  Karlgren
  /d͡zʱi̯ɛn/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  qián
  BaxterSagart system 1.1 (2014)
  Character
  Reading # 1/1
  Modern
  Beijing
  (Pinyin)
  qián
  Middle
  Chinese
  ‹ dzjen ›
  Old
  Chinese
  /*N-ts[a][n]/
  English coin, money

  Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

  * Parentheses "()" indicate uncertain presence;
  * Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
  * Angle brackets "<>" indicate infix;
  * Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

  * Period "." indicates syllable boundary.
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 2/2
  No. 6003
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  2
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*zlen/

  DefinitionsEdit

  1. money; cash
   /   ―  Wǒ méi yǒu qián.  ―  I don't have money.
  2. currency; coins
   /   ―  qián  ―  ancient coin
   /   ―  tóngqián  ―  copper (coin)
  3. cost; fund; expense
   多少 / 多少  ―  Duōshao qián?  ―  How much does it cost?
   /   ―  chēqián  ―  transport cost
  4. coin-shaped object
   /   ―  qián  ―  fruit of an elm tree
  5. mace (unit of weight equivalent to one tenth of a tael)
  6. A surname​. Qian, listed second in the Baijiaxing & the dynasty of the kings of Wuyue.
  SynonymsEdit
  Dialectal synonyms of (“money”) [map]
  Variety Location Words
  Classical Chinese
  Formal (Written Standard Chinese)
  Mandarin Beijing 錢兒
  Tianjin
  Jinan 票子
  Xi'an
  Wuhan 角子
  Chengdu
  Yangzhou
  Hefei
  Cantonese Guangzhou 銀紙
  Hong Kong 銀紙
  Taishan 銀紙
  Yangjiang
  Gan Nanchang
  Hakka Meixian
  Jin Taiyuan
  Min Bei Jian'ou
  Min Dong Fuzhou
  Min Nan Xiamen
  Quanzhou
  Zhangzhou 阿字仔
  Taipei
  Penang
  Singapore
  Philippines (Manila)
  Chaozhou
  Wu Shanghai 鈔票銅鈿
  Hangzhou 銅鈿
  Wenzhou 鈔票銅鈿番鈿
  Chongming 鈔票銅錢番錢銅錢銀銅板
  Xiang Changsha
  Shuangfeng

  CompoundsEdit

  Pronunciation 2Edit  Rime
  Character
  Reading # 2/2
  Initial () (13)
  Final () (77)
  Tone (調) Rising (X)
  Openness (開合) Open
  Division () III
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /t͡siᴇnX/
  Pan
  Wuyun
  /t͡siɛnX/
  Shao
  Rongfen
  /t͡sjænX/
  Edwin
  Pulleyblank
  /t͡sianX/
  Li
  Rong
  /t͡siɛnX/
  Wang
  Li
  /t͡sĭɛnX/
  Bernard
  Karlgren
  /t͡si̯ɛnX/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  jiǎn
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/2
  No. 5996
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  2
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*ʔslenʔ/

  DefinitionsEdit

  1. a kind of farm tools

  JapaneseEdit

  Shinjitai

  Kyūjitai

  KanjiEdit

  (uncommon “Hyōgai” kanjikyūjitai kanji, shinjitai form )

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

  ReadingsEdit


  KoreanEdit

  HanjaEdit

  (jeon) (hangeul )

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

  VietnameseEdit

  Han characterEdit

  (tiền)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.