Open main menu
See also: and
U+9322, 錢
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9322

[U+9321]
CJK Unified Ideographs
[U+9323]

Contents

TranslingualEdit

Traditional
Shinjitai
Simplified

Han characterEdit

(radical 167, +8, 16 strokes, cangjie input 金戈戈 (CII), four-corner 83153, composition)

ReferencesEdit

 • KangXi: page 1311, character 5
 • Dai Kanwa Jiten: character 40563
 • Dae Jaweon: page 1812, character 14
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4217, character 10
 • Unihan data for U+9322

ChineseEdit

trad.
simp.
variant forms

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*zlaːn, *zaːns
*zlaːn
*zlaːn, *saːns, *ʔslenʔ, *ʔsleːn, *sreːd
*zreːn, *zreːn, *zreːnʔ, *zraːns
*ʔsreːnʔ
*ʔsreːnʔ, *ʔljenʔ
*ʔsreːnʔ
*sʰreːnʔ
*zreːnʔ, *zraːns, *zrenʔ
*zreːnʔ, *zraːns
*zreːnʔ
*ʔslenʔ, *zlen
*ʔslenʔ, *zlenʔ
*ʔslenʔ, *ʔslens, *ʔsleːn
*sʰlenʔ, *ʔsleːn
*ʔsens, *ʔseːn
*zlenʔ
*zlenʔ, *zlens
*zlenʔ, *zlens
*zlens
*slens
*ʔsleːn
*ʔsleːn

Phono-semantic compound (形聲, OC *ʔslenʔ, *zlen): semantic  (metal; gold; money) + phonetic  (OC *zlaːn).

Pronunciation 1Edit


Note:
 • chîⁿ - vernacular;
 • chiân - literary;
 • chhiân - limited (e.g. in 一錢,二緣,三媠,四少年).
 • Wu

  • Dialectal data
  Variety Location
  Mandarin Beijing /t͡ɕʰian˧˥/
  Harbin /t͡ɕʰian˨˦/
  Tianjin /t͡ɕʰian˦˥/
  Jinan /t͡ɕʰiã˦˨/
  Qingdao /t͡sʰiã˦˨/
  Zhengzhou /t͡sʰian˦˨/
  Xi'an /t͡ɕʰiã˨˦/
  Xining /t͡ɕʰiã˨˦/
  Yinchuan /t͡ɕʰian˥˧/
  Lanzhou /t͡ɕʰiɛ̃n˥˧/
  Ürümqi /t͡ɕʰian˥˩/
  Wuhan /t͡ɕʰiɛn˨˩˧/
  Chengdu /t͡ɕʰian˧˩/
  Guiyang /t͡ɕʰian˨˩/
  Kunming /t͡ɕʰiɛ̃˧˩/
  Nanjing /t͡sʰien˨˦/
  Hefei /t͡ɕʰiĩ˥˥/
  Jin Taiyuan /t͡ɕʰie˩˩/
  Pingyao /t͡ɕʰie̞˩˧/
  /t͡ɕie̞˩˧/
  Hohhot /t͡ɕʰie˧˩/
  Wu Shanghai /ʑi˨˧/
  Suzhou /ziɪ˩˧/
  Hangzhou /d͡ʑiẽ̞˨˩˧/
  Wenzhou /d͡ʑi˧˩/
  Hui Shexian /t͡sʰe˦˦/
  Tunxi /t͡sʰiɛ˦˦/
  Xiang Changsha /t͡siẽ˩˧/
  Xiangtan /d͡ziẽ˩˨/
  Gan Nanchang /t͡ɕʰiɛn˨˦/
  Hakka Meixian /t͡sʰien˩˩/
  Taoyuan /t͡sʰien˩˩/
  Cantonese Guangzhou /t͡sʰin˨˩/
  Nanning /t͡sʰin˨˩/
  Hong Kong /t͡sʰin˨˩/
  Min Xiamen (Min Nan) /t͡sian˧˥/
  /t͡sĩ˧˥/
  Fuzhou (Min Dong) /t͡sieŋ˥˧/
  Jian'ou (Min Bei) /t͡siŋ˧˧/
  Shantou (Min Nan) /t͡sĩ˥˥/
  Haikou (Min Nan) /t͡si˧˩/

  Rime
  Character
  Reading # 1/2
  Initial () (15)
  Final () (77)
  Tone (調) Level (Ø)
  Openness (開合) Open
  Division () III
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /d͡ziᴇn/
  Pan
  Wuyun
  /d͡ziɛn/
  Shao
  Rongfen
  /d͡zjæn/
  Edwin
  Pulleyblank
  /d͡zian/
  Li
  Rong
  /d͡ziɛn/
  Wang
  Li
  /d͡zĭɛn/
  Bernard
  Karlgren
  /d͡zʱi̯ɛn/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  qián
  BaxterSagart system 1.1 (2014)
  Character
  Reading # 1/1
  Modern
  Beijing
  (Pinyin)
  qián
  Middle
  Chinese
  ‹ dzjen ›
  Old
  Chinese
  /*N-ts[a][n]/
  English coin, money

  Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

  * Parentheses "()" indicate uncertain presence;
  * Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
  * Angle brackets "<>" indicate infix;
  * Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

  * Period "." indicates syllable boundary.
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 2/2
  No. 6003
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  2
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*zlen/

  DefinitionsEdit

  1. money; cash
   /   ―  Wǒ méi yǒu qián.  ―  I don't have money.
  2. currency; coins
   /   ―  qián  ―  ancient coin
   /   ―  tóngqián  ―  copper (coin)
  3. cost; fund; expense
   多少 / 多少  ―  Duōshao qián?  ―  How much does it cost?
   偌濟 / 偌济 [Min Nan]  ―  Gōa chē chîⁿ? [Pe̍h-ōe-jī]  ―  How much does it cost?
   /   ―  chēqián  ―  transport cost
  4. coin-shaped object
   /   ―  qián  ―  fruit of an elm tree
  5. mace (unit of weight equivalent to one tenth of a (liǎng, “tael”) and equal to ten (fēn, “candareen”))
  6. A surname​. Qian, listed second in the Baijiaxing & the dynasty of the kings of Wuyue.
  SynonymsEdit
  Dialectal synonyms of (“money”) [map]
  Variety Location Words
  Classical Chinese
  Formal (Written Standard Chinese)
  Mandarin Beijing , 錢兒
  Tianjin
  Jinan , 票子
  Xi'an
  Wuhan , 角子
  Chengdu
  Yangzhou
  Hefei
  Cantonese Guangzhou , , 銀紙
  Hong Kong , , 銀紙
  Taishan , , 銀紙,
  Yangjiang
  Gan Nanchang
  Hakka Meixian
  Jin Taiyuan
  Min Bei Jian'ou
  Min Dong Fuzhou
  Min Nan Xiamen ,
  Quanzhou ,
  Zhangzhou , , 阿字仔
  Taipei
  Penang , ,
  Singapore ,
  Philippines (Manila)
  Chaozhou
  Wu Shanghai 鈔票, 銅鈿
  Hangzhou 銅鈿
  Wenzhou 鈔票, 銅鈿, 番鈿
  Chongming 鈔票, 銅錢, 番錢, 銅錢銀, 銅板,
  Xiang Changsha
  Shuangfeng
  DescendantsEdit
  Sino-Xenic ():

  Others:

  CompoundsEdit

  Pronunciation 2Edit  Rime
  Character
  Reading # 2/2
  Initial () (13)
  Final () (77)
  Tone (調) Rising (X)
  Openness (開合) Open
  Division () III
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /t͡siᴇnX/
  Pan
  Wuyun
  /t͡siɛnX/
  Shao
  Rongfen
  /t͡sjænX/
  Edwin
  Pulleyblank
  /t͡sianX/
  Li
  Rong
  /t͡siɛnX/
  Wang
  Li
  /t͡sĭɛnX/
  Bernard
  Karlgren
  /t͡si̯ɛnX/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  jiǎn
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/2
  No. 5996
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  2
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*ʔslenʔ/

  DefinitionsEdit

  1. a kind of farm tool

  Further readingEdit


  JapaneseEdit

  Shinjitai

  Kyūjitai

  KanjiEdit

  (uncommon “Hyōgai” kanjikyūjitai kanji, shinjitai form )

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

  ReadingsEdit


  KoreanEdit

  HanjaEdit

  (jeon) (hangeul )

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

  VietnameseEdit

  Han characterEdit

  (tiền)

  1. money