Open main menu
U+7D1F, 紟
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7D1F

[U+7D1E]
CJK Unified Ideographs
[U+7D20]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 120, +4, 10 strokes, cangjie input 女火人戈弓 (VFOIN), four-corner 28927, composition)

  1. a sash
  2. to tie

ReferencesEdit

  • KangXi: page 918, character 10
  • Dai Kanwa Jiten: character 27299
  • Dae Jaweon: page 1348, character 6
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 3375, character 7
  • Unihan data for U+7D1F

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Historical forms of the character
Shang Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Oracle bone script Small seal script
   
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰl'uːm
*l̥ʰuːmʔ
*l̥ʰuːms, *luːms
*qʰɯːm, *qlamʔ, *qlɯːms
*qʰɯːm
*qʰɯːm
*qʰɯːm, *ɡɯːms
*ɡɯːm
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːmʔ, *ɡɯːms
*ɡɯːms
*ɡɯːms
*qɯːm, *qaːb
*qɯːm, *qrɯːms
*krɯːm
*qʰrɯːm, *kʰjam, *qʰlɯːm, *ɡrɯms
*qʰrɯːmʔ, *qʰram, *kʰlam, *kʰlamʔ, *qʰlɯːm
*ɡram, *ɡrɯm
*ɡram
*ɡram
*ɡram, *ɡrɯm
*nɯːms
*sɡɯm, *sɡrɯm
*sɢrɯm
*sɡrɯm
*sɡrɯm, *ɡrɯms
*sɡrɯm
*ɡjɯms
*krɯm
*krɯm
*krɯm
*kʰrɯm
*kʰrɯmʔ
*kʰrɯms
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯms
*ŋɡrɯm, *ŋɡrɯms
*ŋɡrɯm
*qʰrɯm, *qʰrɯmʔ
*qrɯm
*qrɯmʔ, *qrɯms
*qrɯms
*qrɯms
*ɡrɯn, *ɡɯn, *kɯŋ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (30)
Final () (140)
Tone (調) Departing (H)
Openness (開合) Open
Division () Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɡˠiɪmH/
Pan
Wuyun
/ɡᵚimH/
Shao
Rongfen
/ɡiemH/
Edwin
Pulleyblank
/gjimH/
Li
Rong
/ɡjəmH/
Wang
Li
/ɡĭĕmH/
Bernard
Karlgren
/gi̯əmH/
Expected
Mandarin
Reflex
jìn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 6615
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
𦧈
Old
Chinese
/*ɡrɯms/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReferencesEdit