Open main menu
U+9EC5, 黅
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9EC5

[U+9EC4]
CJK Unified Ideographs
[U+9EC6]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 201, +4, 16 strokes, cangjie input 廿金人戈弓 (TCOIN), composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1516, character 5
  • Dai Kanwa Jiten: character 47928
  • Dae Jaweon: page 2048, character 3
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4597, character 3
  • Unihan data for U+9EC5

ChineseEdit

trad.
simp. #

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰl'uːm
*l̥ʰuːmʔ
*l̥ʰuːms, *luːms
*qʰɯːm, *qlamʔ, *qlɯːms
*qʰɯːm
*qʰɯːm
*qʰɯːm, *ɡɯːms
*ɡɯːm
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːmʔ, *ɡɯːms
*ɡɯːms
*ɡɯːms
*qɯːm, *qaːb
*qɯːm, *qrɯːms
*krɯːm
*qʰrɯːm, *kʰjam, *qʰlɯːm, *ɡrɯms
*qʰrɯːmʔ, *qʰram, *kʰlam, *kʰlamʔ, *qʰlɯːm
*ɡram, *ɡrɯm
*ɡram
*ɡram
*ɡram, *ɡrɯm
*nɯːms
*sɡɯm, *sɡrɯm
*sɢrɯm
*sɡrɯm
*sɡrɯm, *ɡrɯms
*sɡrɯm
*ɡjɯms
*krɯm
*krɯm
*krɯm
*kʰrɯm
*kʰrɯmʔ
*kʰrɯms
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯms
*ŋɡrɯm, *ŋɡrɯms
*ŋɡrɯm
*qʰrɯm, *qʰrɯmʔ
*qrɯm
*qrɯmʔ, *qrɯms
*qrɯms
*qrɯms
*ɡrɯn, *ɡɯn, *kɯŋ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (28)
Final () (140)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kˠiɪm/
Pan
Wuyun
/kᵚim/
Shao
Rongfen
/kiem/
Edwin
Pulleyblank
/kjim/
Li
Rong
/kjəm/
Wang
Li
/kĭĕm/
Bernard
Karlgren
/ki̯əm/
Expected
Mandarin
Reflex
jīn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 6600
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*krɯm/
Notes

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

KoreanEdit

HanjaEdit

(geum) (hangeul , revised geum, McCune–Reischauer kŭm, Yale kum)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.