Open main menu
U+97FD, 韽
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-97FD

[U+97FC]
CJK Unified Ideographs
[U+97FE]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 180, +11, 20 strokes, cangjie input 人田卜廿日 (OWYTA), four-corner 80661, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1397, character 33
  • Dai Kanwa Jiten: character 43312
  • Dae Jaweon: page 1914, character 2
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4498, character 6
  • Unihan data for U+97FD

ChineseEdit

trad.
simp. #

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰl'uːm
*l̥ʰuːmʔ
*l̥ʰuːms, *luːms
*qʰɯːm, *qlamʔ, *qlɯːms
*qʰɯːm
*qʰɯːm
*qʰɯːm, *ɡɯːms
*ɡɯːm
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːmʔ, *ɡɯːms
*ɡɯːms
*ɡɯːms
*qɯːm, *qaːb
*qɯːm, *qrɯːms
*krɯːm
*qʰrɯːm, *kʰjam, *qʰlɯːm, *ɡrɯms
*qʰrɯːmʔ, *qʰram, *kʰlam, *kʰlamʔ, *qʰlɯːm
*ɡram, *ɡrɯm
*ɡram
*ɡram
*ɡram, *ɡrɯm
*nɯːms
*sɡɯm, *sɡrɯm
*sɢrɯm
*sɡrɯm
*sɡrɯm, *ɡrɯms
*sɡrɯm
*ɡjɯms
*krɯm
*krɯm
*krɯm
*kʰrɯm
*kʰrɯmʔ
*kʰrɯms
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯms
*ŋɡrɯm, *ŋɡrɯms
*ŋɡrɯm
*qʰrɯm, *qʰrɯmʔ
*qrɯm
*qrɯmʔ, *qrɯms
*qrɯms
*qrɯms
*ɡrɯn, *ɡɯn, *kɯŋ

PronunciationEdit


Note: The zero initial /∅-/ is commonly pronounced with a ng-initial /ŋ-/ in some varieties of Cantonese, including Hong Kong Cantonese.

Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (34) (34)
Final () (159) (151)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () I II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʔʌm/ /ʔˠɛmH/
Pan
Wuyun
/ʔəm/ /ʔᵚæmH/
Shao
Rongfen
/ʔɒm/ /ʔɐmH/
Edwin
Pulleyblank
/ʔəm/ /ʔəɨmH/
Li
Rong
/ʔᴀm/ /ʔɐmH/
Wang
Li
/ɒm/ /ɐmH/
Bernard
Karlgren
/ʔăm/ /ʔămH/
Expected
Mandarin
Reflex
ān yàn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 6574 6578
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qɯːm/ /*qrɯːms/
Notes

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.