Open main menu
U+80A3, 肣
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-80A3

[U+80A2]
CJK Unified Ideographs
[U+80A4]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 130, +4, 8 strokes, cangjie input 月人戈弓 (BOIN), four-corner 78227, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 974, character 20
  • Dai Kanwa Jiten: character 29287
  • Dae Jaweon: page 1426, character 10
  • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 2050, character 2
  • Unihan data for U+80A3

ChineseEdit

trad.
simp. #

Glyph originEdit

Historical forms of the character
Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Small seal script
 
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰl'uːm
*l̥ʰuːmʔ
*l̥ʰuːms, *luːms
*qʰɯːm, *qlamʔ, *qlɯːms
*qʰɯːm
*qʰɯːm
*qʰɯːm, *ɡɯːms
*ɡɯːm
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːmʔ, *ɡɯːms
*ɡɯːms
*ɡɯːms
*qɯːm, *qaːb
*qɯːm, *qrɯːms
*krɯːm
*qʰrɯːm, *kʰjam, *qʰlɯːm, *ɡrɯms
*qʰrɯːmʔ, *qʰram, *kʰlam, *kʰlamʔ, *qʰlɯːm
*ɡram, *ɡrɯm
*ɡram
*ɡram
*ɡram, *ɡrɯm
*nɯːms
*sɡɯm, *sɡrɯm
*sɢrɯm
*sɡrɯm
*sɡrɯm, *ɡrɯms
*sɡrɯm
*ɡjɯms
*krɯm
*krɯm
*krɯm
*kʰrɯm
*kʰrɯmʔ
*kʰrɯms
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯms
*ŋɡrɯm, *ŋɡrɯms
*ŋɡrɯm
*qʰrɯm, *qʰrɯmʔ
*qrɯm
*qrɯmʔ, *qrɯms
*qrɯms
*qrɯms
*ɡrɯn, *ɡɯn, *kɯŋ

PronunciationEdit


Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (33) (33)
Final () (159) (159)
Tone (調) Level (Ø) Rising (X)
Openness (開合) Open Open
Division () I I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦʌm/ /ɦʌmX/
Pan
Wuyun
/ɦəm/ /ɦəmX/
Shao
Rongfen
/ɣɒm/ /ɣɒmX/
Edwin
Pulleyblank
/ɦəm/ /ɦəmX/
Li
Rong
/ɣᴀm/ /ɣᴀmX/
Wang
Li
/ɣɒm/ /ɣɒmX/
Bernard
Karlgren
/ɣăm/ /ɣămX/
Expected
Mandarin
Reflex
hán hàn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 6561 6566
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡɯːm/ /*ɡɯːmʔ/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.