Open main menu

Wiktionary β

See also: and
U+73AA, 玪
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-73AA

[U+73A9]
CJK Unified Ideographs
[U+73AB]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 96 +4, 8 strokes, cangjie input 一土人戈弓 (MGOIN) or X一土人 (XMGO), composition)

  1. ancient form of 琳
  2. type of jadestone

ReferencesEdit

  • KangXi: page 728, character 16
  • Dai Kanwa Jiten: character 20873
  • Dae Jaweon: page 1140, character 15
  • Hanyu Da Zidian: volume 2, page 1104, character 11
  • Unihan data for U+73AA

ChineseEdit

simp. and trad.
alt. forms

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
kʰl'uːm
l̥ʰuːmʔ
l̥ʰuːms, *luːms
qʰɯːm, *qlamʔ, *qlɯːms
qʰɯːm
qʰɯːm
qʰɯːm, *ɡɯːms
ɡɯːm
ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
ɡɯːm
ɡɯːm
ɡɯːm
ɡɯːmʔ, *ɡɯːms
ɡɯːms
ɡɯːms
qɯːm, *qaːb
qɯːm, *qrɯːms
krɯːm
qʰrɯːm, *kʰjam, *qʰlɯːm, *ɡrɯms
qʰrɯːmʔ, *qʰram, *kʰlam, *kʰlamʔ, *qʰlɯːm
ɡram, *ɡrɯm
ɡram
ɡram
ɡram, *ɡrɯm
nɯːms
sɡɯm, *sɡrɯm
sɢrɯm
sɡrɯm
sɡrɯm, *ɡrɯms
sɡrɯm
ɡjɯms
krɯm
krɯm
krɯm
kʰrɯm
kʰrɯmʔ
kʰrɯms
ɡrɯm
ɡrɯm
ɡrɯm
ɡrɯm
ɡrɯm
ɡrɯm
ɡrɯm
ɡrɯm
ɡrɯms
ŋɡrɯm, *ŋɡrɯms
ŋɡrɯm
qʰrɯm, *qʰrɯmʔ
qrɯm
qrɯm
qrɯmʔ, *qrɯms
qrɯms
qrɯms
ɡrɯn, *ɡɯn, *kɯŋ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (28)
Final () (151)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/kˠɛm/
Pan
Wuyun
/kᵚæm/
Shao
Rongfen
/kɐm/
Edwin
Pulleyblank
/kəɨm/
Li
Rong
/kɐm/
Wang
Li
/kɐm/
Bernard
Karlgren
/kăm/
Expected
Mandarin
Reflex
jiān
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 6575
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*krɯːm/

DefinitionsEdit

  1. jadestone similar to 瑊玏

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit