Open main menu
U+92E1, 鋡
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-92E1

[U+92E0]
CJK Unified Ideographs
[U+92E2]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 167, +7, 15 strokes, cangjie input 金人戈口 (COIR) or X金人戈口 (XCOIR), four-corner 88162, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1308, character 7
  • Dai Kanwa Jiten: character 40477
  • Dae Jaweon: page 1810, character 3
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4210, character 4
  • Unihan data for U+92E1

ChineseEdit

trad.
simp. #

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*kʰl'uːm
*l̥ʰuːmʔ
*l̥ʰuːms, *luːms
*qʰɯːm, *qlamʔ, *qlɯːms
*qʰɯːm
*qʰɯːm
*qʰɯːm, *ɡɯːms
*ɡɯːm
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm, *ɡɯːmʔ
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːm
*ɡɯːmʔ, *ɡɯːms
*ɡɯːms
*ɡɯːms
*qɯːm, *qaːb
*qɯːm, *qrɯːms
*krɯːm
*qʰrɯːm, *kʰjam, *qʰlɯːm, *ɡrɯms
*qʰrɯːmʔ, *qʰram, *kʰlam, *kʰlamʔ, *qʰlɯːm
*ɡram, *ɡrɯm
*ɡram
*ɡram
*ɡram, *ɡrɯm
*nɯːms
*sɡɯm, *sɡrɯm
*sɢrɯm
*sɡrɯm
*sɡrɯm, *ɡrɯms
*sɡrɯm
*ɡjɯms
*krɯm
*krɯm
*krɯm
*kʰrɯm
*kʰrɯmʔ
*kʰrɯms
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯm
*ɡrɯms
*ŋɡrɯm, *ŋɡrɯms
*ŋɡrɯm
*qʰrɯm, *qʰrɯmʔ
*qrɯm
*qrɯmʔ, *qrɯms
*qrɯms
*qrɯms
*ɡrɯn, *ɡɯn, *kɯŋ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (33)
Final () (159)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦʌm/
Pan
Wuyun
/ɦəm/
Shao
Rongfen
/ɣɒm/
Edwin
Pulleyblank
/ɦəm/
Li
Rong
/ɣᴀm/
Wang
Li
/ɣɒm/
Bernard
Karlgren
/ɣăm/
Expected
Mandarin
Reflex
hán
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 6565
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ɡɯːm/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit

  • On (unclassified): かん (kan), ごん (gon)
  • Kun: いれる (ireru)