Open main menu

Wiktionary β

See also:
U+64F2, 擲
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-64F2

[U+64F1]
CJK Unified Ideographs
[U+64F3]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 64 +15, 18 strokes, cangjie input 手廿大中 (QTKL), four-corner 57027, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 461, character 2
  • Dai Kanwa Jiten: character 12893
  • Dae Jaweon: page 810, character 10
  • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1976, character 3
  • Unihan data for U+64F2

ChineseEdit

trad.
simp.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*diːŋs
*deŋs
*deɡ
*deɡ

Phono-semantic compound (形聲, OC *deɡ): semantic  (hand) + phonetic  (OC *deŋs).

PronunciationEdit  • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʐ̩⁵¹/
/ʈ͡ʂʐ̩⁵⁵/
Harbin /ʈ͡ʂʐ̩⁴⁴/
Tianjin /ʈ͡ʂʐ̩²¹/
/ʈ͡ʂʐ̩⁵³/
Jinan /ʈ͡ʂʐ̩²¹³/
Qingdao /tʃz̩⁴²/
Zhengzhou /ʈ͡ʂʐ̩²⁴/
Xi'an /ʈ͡ʂʐ̩²¹/
Xining /ʈ͡ʂʐ̩⁴⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂʐ̩¹³/
Lanzhou /ʈ͡ʂʐ̩¹³/
Ürümqi /ʈ͡ʂʐ̩²¹³/
Wuhan /t͡sz̩²¹³/
Chengdu /t͡sz̩³¹/
Guiyang /t͡sz̩²¹/
Kunming /ʈ͡ʂʐ̩³¹/
Nanjing /ʈ͡ʂʐ̩ʔ⁵/
Hefei /ʈ͡ʂəʔ⁵/
Jin Taiyuan /t͡sz̩⁴⁵/
Pingyao
Hohhot /t͡səʔ⁴³/
Wu Shanghai /zəʔ¹/
/zaʔ¹/
Suzhou /zəʔ³/
Hangzhou /d͡zəʔ²/
Wenzhou /d͡ʑi²¹³/
Hui Shexian /t͡ɕiʔ²¹/
Tunxi /t͡ɕi⁵/
Xiang Changsha /ʈ͡ʂʐ̩²⁴/
Xiangtan /ʈ͡ʂʐ̩²⁴/
Gan Nanchang
Hakka Meixian /t͡sʰət̚⁵/
Taoyuan /tʃʰït̚⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /t͡sak̚²/
Nanning /t͡sek̚⁵⁵/
Hong Kong /t͡sak̚²/
Min Xiamen (Min Nan) /tik̚⁵/
Fuzhou (Min Dong) /tiʔ⁵/
Jian'ou (Min Bei)
Shantou (Min Nan) /tã³⁵/ 訓讀
Haikou (Min Nan) /tai³³/

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (11)
Final () (123)
Tone (調) Checked (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɖiᴇk̚/
Pan
Wuyun
/ɖiɛk̚/
Shao
Rongfen
/ȡiæk̚/
Edwin
Pulleyblank
/ɖiajk̚/
Li
Rong
/ȡiɛk̚/
Wang
Li
/ȡĭɛk̚/
Bernard
Karlgren
/ȡʱi̯ɛk̚/
Expected
Mandarin
Reflex
zhí
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 2353
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*deɡ/

DefinitionsEdit

  1. throw (down), hurl, cast, fling

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

(cheok) (hangeul , revised cheok, McCune-Reischauer ch'ŏk, Yale chek)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

VietnameseEdit

Han characterEdit

(trịch, trạnh, chệch, sịch, trệch, xệch)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.