Open main menu
U+7B09, 笉
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7B09

[U+7B08]
CJK Unified Ideographs
[U+7B0A]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 118, +4, 10 strokes, cangjie input 竹心一一 (HPMM), four-corner 88127, composition𥫗)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 878, character 18
  • Dai Kanwa Jiten: character 25870
  • Dae Jaweon: page 1306, character 29
  • Hanyu Da Zidian: volume 5, page 2952, character 2
  • Unihan data for U+7B09

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*skins
*skʰinʔ
*ɡʷreːn, *sqʰʷin
*qʰʷiːns
*qʰʷiːns, *ɡʷiːns, *sqʰʷin, *qʰʷjins, *ŋʷjin
*ɡʷiːn
*ɡʷiːn, *qʰʷreːŋ
迿 *ɡʷiːns, *sqʰʷins
*ɡʷiːns, *sqʰʷin
*l'iːŋ, *sqʰʷin, *sɢʷin, *ɢʷin
*sqʰʷin
*sqʰʷin
*sqʰʷin, *sɢʷin
*sqʰʷin
*sqʰʷin
*sqʰʷin
*sqʰʷin
*sqʰʷinʔ
*sqʰʷinʔ
*sɢʷin
*sɢʷins
*sɢʷins
*sɢʷins
*kʷin
*kʷin
*kʷin
*kʷin, *kʷrin
*kʷins
*ɡʷin
*ɢʷin, *ɡʷinʔ
*ɢʷins
*qʰʷreːŋ, *qʰʷreːŋs
*qʰʷreːŋ
*qʰʷreːŋ
*qʰʷreːŋ
*ɡʷeŋ
*ɡʷeŋ
*ɡʷeŋ
*sqʰʷrid

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (14)
Final () (43)
Tone (調) Rising (X)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡sʰiɪnX/
Pan
Wuyun
/t͡sʰinX/
Shao
Rongfen
/t͡sʰjenX/
Edwin
Pulleyblank
/t͡sʰinX/
Li
Rong
/t͡sʰiĕnX/
Wang
Li
/t͡sʰĭĕnX/
Bernard
Karlgren
/t͡sʰi̯ĕnX/
Expected
Mandarin
Reflex
qǐn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 16372
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*skʰinʔ/
Notes

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.