Open main menu
U+8059, 聙
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8059

[U+8058]
CJK Unified Ideographs
[U+805A]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 128, +8, 14 strokes, cangjie input 尸十手一月 (SJQMB), composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 967, character 38
  • Dai Kanwa Jiten: character 29090
  • Dae Jaweon: page 1417, character 13
  • Hanyu Da Zidian: volume 4, page 2790, character 11
  • Unihan data for U+8059

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*sʰlɯː
*sʰleːns
*sʰleːns, *ʔsreːŋ
*sʰleːns, *sʰleŋs
*sʰleːns
*sʰeːns
*sʰeːns
*sʰleːŋ, *sreŋs
*sreŋ
*sreŋ
*sreŋ
*sreŋ, *sleːŋ
*sreŋ
*sreŋ, *sreŋs
*sreŋ, *seːŋ
*sreŋ
*sreŋʔ
*sreŋs
*zreːŋ
*ʔsleŋ, *ʔsleŋs
*ʔsleŋ
*ʔsleŋ, *sʰleːŋ
*ʔsleŋ, *sʰleːŋ
*ʔsleŋ
*ʔsleŋ, *zleŋs, *zleŋʔ
*ʔsleŋ, *sʰleŋʔ
*ʔsleŋ
*ʔsleŋ
*ʔsleŋ
*sʰleŋ
*sʰleŋ
*sʰleŋʔ, *zleŋs, *zleŋ
*sʰleŋs
*zleŋs, *zleŋ
*zleŋs
*zleŋ
*zleŋ
*zleŋ
*zleŋʔ
*zleŋʔ
*seŋʔ, *seːŋs
*seŋʔ, *seːŋ
*sleŋs
*sleŋs
*l̥ʰeŋs
*ʔljeŋ, *sʰleːŋ
*sʰleːŋ
*sʰleːŋ, *sʰleːŋs
*sʰleːŋs
*sleːŋ
*sleːŋ
*sleːŋ
*sleːŋ
*seːŋ, *seːŋs
*seːŋ
*seːŋ, *seːŋʔ, *seːŋs
*seːŋ

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1
Initial () (13)
Final () (121)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡siᴇŋ/
Pan
Wuyun
/t͡siɛŋ/
Shao
Rongfen
/t͡siæŋ/
Edwin
Pulleyblank
/t͡siajŋ/
Li
Rong
/t͡siɛŋ/
Wang
Li
/t͡sĭɛŋ/
Bernard
Karlgren
/t͡si̯ɛŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
jīng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 11335
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*ʔsleŋ/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.