Open main menu
U+9F2A, 鼪
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9F2A

[U+9F29]
CJK Unified Ideographs
[U+9F2B]

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 208, +5, 18 strokes, cangjie input 竹女竹手一 (HVHQM), four-corner 75711, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1528, character 11
  • Dai Kanwa Jiten: character 48423
  • Dae Jaweon: page 2064, character 28
  • Hanyu Da Zidian: volume 7, page 4774, character 2
  • Unihan data for U+9F2A

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*sʰlɯː
*sʰleːns
*sʰleːns, *ʔsreːŋ
*sʰleːns, *sʰleŋs
*sʰleːns
*sʰeːns
*sʰeːns
*sʰleːŋ, *sreŋs
*sreŋ
*sreŋ
*sreŋ
*sreŋ, *sleːŋ
*sreŋ
*sreŋ, *sreŋs
*sreŋ, *seːŋ
*sreŋ
*sreŋʔ
*sreŋs
*zreːŋ
*ʔsleŋ, *ʔsleŋs
*ʔsleŋ
*ʔsleŋ, *sʰleːŋ
*ʔsleŋ, *sʰleːŋ
*ʔsleŋ
*ʔsleŋ, *zleŋs, *zleŋʔ
*ʔsleŋ, *sʰleŋʔ
*ʔsleŋ
*ʔsleŋ
*ʔsleŋ
*sʰleŋ
*sʰleŋ
*sʰleŋʔ, *zleŋs, *zleŋ
*sʰleŋs
*zleŋs, *zleŋ
*zleŋs
*zleŋ
*zleŋ
*zleŋ
*zleŋʔ
*zleŋʔ
*seŋʔ, *seːŋs
*seŋʔ, *seːŋ
*sleŋs
*sleŋs
*l̥ʰeŋs
*ʔljeŋ, *sʰleːŋ
*sʰleːŋ
*sʰleːŋ, *sʰleːŋs
*sʰleːŋs
*sleːŋ
*sleːŋ
*sleːŋ
*sleːŋ
*seːŋ, *seːŋs
*seːŋ
*seːŋ, *seːŋʔ, *seːŋs
*seːŋ

Phono-semantic compound (形聲, OC *sreŋ, *sreŋs): semantic  (mouse; rat) + phonetic  (OC *sʰleːŋ, *sreŋs).

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (21) (21)
Final () (109) (109)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () II II
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʃˠæŋ/ /ʃˠæŋH/
Pan
Wuyun
/ʃᵚaŋ/ /ʃᵚaŋH/
Shao
Rongfen
/ʃaŋ/ /ʃaŋH/
Edwin
Pulleyblank
/ʂaɨjŋ/ /ʂaɨjŋH/
Li
Rong
/ʃɐŋ/ /ʃɐŋH/
Wang
Li
/ʃɐŋ/ /ʃɐŋH/
Bernard
Karlgren
/ʂɐŋ/ /ʂɐŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
shēng shèng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 11318 11324
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*sreŋ/ /*sreŋs/
Notes

DefinitionsEdit

  1. Siberian weasel

SynonymsEdit

Dialectal synonyms of 黃鼬 (“Siberian weasel”) [map]
Variety Location Words
Classical Chinese ,
Formal (Written Standard Chinese) 黃鼬
Taxonomic name 黃鼬
Mandarin Beijing 黃鼠狼
Taiwan 黃鼠狼
Harbin 黃貔子
Hailar 黃貔子
Ulanhot 黃貔子
Tongliao 黃貔子
Chifeng 黃鼠狼
Bayanhot 黃鼠狼
Jinan 黃鼬, 黃鼠狼子
Muping 臊水浪子, 臊窠子, 黃家 honorific
Luoyang 黃鼠狼
Wanrong 黃鼬, 臊老鼠
Wanrong (Ronghe) 黃鼠狼
Xi'an 黃鼠狼
Zhengzhou 懷鼠狼
Xining 黃鼠狼
Xuzhou 黃鼠狼子, 黃狼子, 黃貓
Yinchuan 黃鼠狼
Lanzhou 黃鼠狼
Ürümqi 黃鼠狼
Wuhan 黃鼠狼子, 黃鼠狼
Chengdu 黃鼠狼, 黃水貓兒
Guiyang 黃鼠狼
Liuzhou 黃鼠狼
Yangzhou 黃鼠狼子, 黃鼠狼, 大仙老太爺 dated, 大仙 dated, 老太爺 dated, 黃仙子 dated
Nanjing 黃鼠狼
Gan Nanchang 黃老鼠
Lichuan 黃鼠狼
Pingxiang 黃老鼠
Hakka Meixian 黃鼠狼
Yudu 黃鼠狼子, 黃鼠狼
Huizhou Jixi 黃腥
Jin Taiyuan 黃鼬子
Xinzhou 耐猴
Baochang 黃鼠狼
Jining 黃鼬
Hohhot 黃鼬
Baotou 黃鼬
Dongsheng 黃鼠狼
Linhe 黃鼬
Haibowan 黃鼠狼兒
Min Bei Jian'ou 鼠豺子
Min Dong Fuzhou 狐狸貓, 狐狸貓母
Min Nan Xiamen 赤鼠
Quanzhou 赤鼠
Zhangzhou 鼠貓仔
Puxian Min Putian 赤鼠
Xianyou 鼠精番
Pinghua Nanning 黃鼠狼
Wu Shanghai 黃狼, 黃鼠狼
Suzhou 黃鼠狼
Hangzhou 黃鼠狼兒
Wenzhou 老鼠黃, 老鼠黃兒
Chongming 黃鼠狼
Danyang 黃鼠狼
Jinhua 黃鼠狼
Ningbo 黃鼠狼
Xiang Changsha 黃老鼠, 黃竹筒

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. weasel

ReadingsEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

(saeng) (hangeul )

  1. weasel
  2. squirrel