Open main menu
U+9758, 靘
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-9758

[U+9757]
CJK Unified Ideographs
[U+9759]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 174, +6, 14 strokes, cangjie input 手月弓日山 (QBNAU), four-corner 57217, composition)

ReferencesEdit

  • KangXi: page 1381, character 31
  • Dai Kanwa Jiten: character 42574
  • Dae Jaweon: page 1893, character 8
  • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4048, character 1
  • Unihan data for U+9758

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*sʰlɯː
*sʰleːns
*sʰleːns, *ʔsreːŋ
*sʰleːns, *sʰleŋs
*sʰleːns
*sʰeːns
*sʰeːns
*sʰleːŋ, *sreŋs
*sreŋ
*sreŋ
*sreŋ
*sreŋ, *sleːŋ
*sreŋ
*sreŋ, *sreŋs
*sreŋ, *seːŋ
*sreŋ
*sreŋʔ
*sreŋs
*zreːŋ
*ʔsleŋ, *ʔsleŋs
*ʔsleŋ
*ʔsleŋ, *sʰleːŋ
*ʔsleŋ, *sʰleːŋ
*ʔsleŋ
*ʔsleŋ, *zleŋs, *zleŋʔ
*ʔsleŋ, *sʰleŋʔ
*ʔsleŋ
*ʔsleŋ
*ʔsleŋ
*sʰleŋ
*sʰleŋ
*sʰleŋʔ, *zleŋs, *zleŋ
*sʰleŋs
*zleŋs, *zleŋ
*zleŋs
*zleŋ
*zleŋ
*zleŋ
*zleŋʔ
*zleŋʔ
*seŋʔ, *seːŋs
*seŋʔ, *seːŋ
*sleŋs
*sleŋs
*l̥ʰeŋs
*ʔljeŋ, *sʰleːŋ
*sʰleːŋ
*sʰleːŋ, *sʰleːŋs
*sʰleːŋs
*sleːŋ
*sleːŋ
*sleːŋ
*sleːŋ
*seːŋ, *seːŋs
*seːŋ
*seːŋ, *seːŋʔ, *seːŋs
*seːŋ

Pronunciation 1EditRime
Character
Reading # 2/2
Initial () (14)
Final () (125)
Tone (調) Departing (H)
Openness (開合) Open
Division () IV
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡sʰeŋH/
Pan
Wuyun
/t͡sʰeŋH/
Shao
Rongfen
/t͡sʰɛŋH/
Edwin
Pulleyblank
/t͡sʰɛjŋH/
Li
Rong
/t͡sʰeŋH/
Wang
Li
/t͡sʰieŋH/
Bernard
Karlgren
/t͡sʰieŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
qìng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 2/2
No. 11367
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*sʰleːŋs/

DefinitionsEdit

  1. Synonym of 靘䒌 (qìngmìng) or 䒌靘 (mìngqìng).

Pronunciation 2EditRime
Character
Reading # 1/2
Initial () (14)
Final () (125)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () IV
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/t͡sʰeŋ/
Pan
Wuyun
/t͡sʰeŋ/
Shao
Rongfen
/t͡sʰɛŋ/
Edwin
Pulleyblank
/t͡sʰɛjŋ/
Li
Rong
/t͡sʰeŋ/
Wang
Li
/t͡sʰieŋ/
Bernard
Karlgren
/t͡sʰieŋ/
Expected
Mandarin
Reflex
qīng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2
No. 11366
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*sʰleːŋ/

DefinitionsEdit

  1. Only used in 䒌靘 (mìngqīng).

Pronunciation 3Edit


DefinitionsEdit

  1. Alternative form of (jìng, “gorgeously dressed up; beautiful; pretty”).
  2. (of bamboo grove) deep

ReferencesEdit