See also: 游说 and 游說

ChineseEdit

to roam; travel to speak; to say; persuade (politically)
trad. (遊說/游說/遊説/游説) / /
simp. (游说)

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1 1/3
Initial () (36) (26)
Final () (136) (36)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Open Closed
Division () III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/jɨu/ /ɕiuᴇiH/
Pan
Wuyun
/jiu/ /ɕʷiɛiH/
Shao
Rongfen
/iəu/ /ɕiuæiH/
Edwin
Pulleyblank
/juw/ /ɕwiajH/
Li
Rong
/iu/ /ɕiuɛiH/
Wang
Li
/jĭəu/ /ɕĭwɛiH/
Bernard
Karlgren
/i̯ə̯u/ /ɕi̯wɛiH/
Expected
Mandarin
Reflex
yóu shuì
Expected
Cantonese
Reflex
jau4 seoi3
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1 1/3
No. 15546 2552
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*lu/ /*hljods/
Notes

VerbEdit

遊說

  1. to lobby; to canvass
  2. (archaic) to promote political ideas

NounEdit

遊說

  1. lobbying; canvassing
    遊說集團 / 游说集团  ―  yóushuì jítuán  ―  lobby group
    遊說 / 游说  ―  yóushuì  ―  lobbying legislation

DescendantsEdit

Sino-Xenic (遊說):
  • Japanese: 遊説(ゆうぜい) (yūzei)
  • Korean: 유세 (遊說, yuse)

Further readingEdit