Open main menu
U+6087, 悇
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6087

[U+6086]
CJK Unified Ideographs
[U+6088]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 61, +7, 10 strokes, cangjie input 心人一木 (POMD), four-corner 98094, composition)

  1. anxiety, worry, apprehension

ReferencesEdit


ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*lja, *laː
*rlaː
*rlaː, *ɦlja, *l'aː
*rlaː, *l̥ʰaː, *l'aː
*rlaː
*rlaː, *l'aː
*ɦlja
*hljaː
*hljaː, *la
*hljaːʔ, *hljaːs
*hljaːʔ
*hljaːʔ, *hljaːs
*hljaːs
*l̥ʰaː, *l̥ʰaːʔ
*l̥ʰaː, *l̥ʰas, *las
*l̥ʰaː
*l̥ʰaː, *l'aː
*l'aː
*l'aː
*l'aː
*l'aː, *la
*l'aː, *l'a
*l'aː
*l'aː
*l'aː, *l̥ʰa
*l'aː
*lja
*lja
*ljaʔ
*ljaʔ
*l'a, *l'as
*rla
*rla
*rla
*ɦlja, *la
*hljaː
*hlja
*la
*la
*la
*la
*la
*las

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
Initial () (6) (36) (10)
Final () (23) (22) (22)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H) Departing (H)
Openness (開合) Open Open Open
Division () I III III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/tʰuo/ /jɨʌH/ /ʈʰɨʌH/
Pan
Wuyun
/tʰuo/ /jiɔH/ /ʈʰiɔH/
Shao
Rongfen
/tʰo/ /iɔH/ /ȶʰiɔH/
Edwin
Pulleyblank
/tʰɔ/ /jɨə̆H/ /ʈʰɨə̆H/
Li
Rong
/tʰo/ /iɔH/ /ȶʰiɔH/
Wang
Li
/tʰu/ /jĭoH/ /ȶʰĭoH/
Bernard
Karlgren
/tʰuo/ /i̯woH/ /ȶʰi̯woH/
Expected
Mandarin
Reflex
chù
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 15764 15787 15806
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*l̥ʰaː/ /*l̥ʰas/ /*las/

DefinitionsEdit

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

VietnameseEdit

Han characterEdit

()

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.