Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 85 +6, 9 strokes, cangjie input 水月一口 (EBMR), four-corner 37120, composition)

 1. cave, grotto
 2. ravine
 3. hole

ReferencesEdit

 • KangXi: page 620, character 18
 • Dai Kanwa Jiten: character 17386
 • Dae Jaweon: page 1016, character 7
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1607, character 3
 • Unihan data for U+6D1E

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*duʔ, *doŋʔ
*tʰoːŋ, *tʰoːŋʔ, *doːŋ
*tʰoːŋ, *doːŋs
*tʰoːŋ
*doːŋ
*zlon, *doːŋ
*doːŋ
*doːŋ
*doːŋ, *doːŋs
*doːŋ, *doːŋʔ
*doːŋ, *doːŋs
*doːŋ, *doːŋs
*doːŋ
*doːŋ, *doːŋʔ
*doːŋ, *doːŋʔ
*doːŋ
*doːŋ, *doːŋʔ, *doːŋs
*doːŋ, *doːŋs
*doːŋ
*doːŋ, *doːŋs
*doːŋʔ
*doːŋʔ, *doːŋs
*doːŋs
*doːŋs
*doːŋs
*doːŋs

PronunciationEdit • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /tuŋ⁵¹/
Harbin /tuŋ⁵³/
Tianjin /tuŋ⁵³/
Jinan /tuŋ²¹/
Qingdao /təŋ⁴²/
Zhengzhou /tuŋ³¹²/
Xi'an /tuŋ⁴⁴/
Xining /tuə̃²¹³/
Yinchuan /tuŋ¹³/
Lanzhou /tũn¹³/
Ürümqi /tuŋ²¹³/
Wuhan /toŋ³⁵/
Chengdu /toŋ¹³/
Guiyang /toŋ²¹³/
Kunming /toŋ¹/
Nanjing /toŋ⁴⁴/
Hefei /təŋ²¹/
Jin Taiyuan /tuəŋ⁴⁵/
Pingyao /tuŋ³⁵/
Hohhot /tũŋ⁵⁵/
Wu Shanghai /doŋ²³/
Suzhou /doŋ³¹/
Hangzhou /doŋ¹³/
Wenzhou /doŋ²²/
Hui Shexian /tʰʌ̃²²/
Tunxi /tan¹¹/
Xiang Changsha /toŋ⁵⁵/
/toŋ¹¹/
Xiangtan /dən²¹/
Gan Nanchang /tʰuŋ²¹/
Hakka Meixian /tʰuŋ⁵³/
Taoyuan /tʰuŋ⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /toŋ²²/
Nanning /tuŋ²²/
Hong Kong /tuŋ²²/
Min Xiamen (Min Nan) /tɔŋ²²/
Fuzhou (Min Dong) /tɔyŋ²⁴²/
Jian'ou (Min Bei) /tɔŋ⁴⁴/
Shantou (Min Nan) /taŋ³¹/
Haikou (Min Nan) /ʔdoŋ³³/
/ʔdoŋ²³/ ~房

Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (7) (7)
Final () (1) (1)
Tone (調) Level (Ø) Departing (H)
Openness (開合) Open Open
Division () I I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/duŋ/ /duŋH/
Pan
Wuyun
/duŋ/ /duŋH/
Shao
Rongfen
/duŋ/ /duŋH/
Edwin
Pulleyblank
/dəwŋ/ /dəwŋH/
Li
Rong
/duŋ/ /duŋH/
Wang
Li
/duŋ/ /duŋH/
Bernard
Karlgren
/dʱuŋ/ /dʱuŋH/
Expected
Mandarin
Reflex
tóng dòng
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2
No. 12453 12469
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*doːŋ/ /*doːŋs/

DefinitionsEdit

 1. hole
 2. cave

CompoundsEdit


JapaneseEdit

KanjiEdit

(common “Jōyō” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit

CompoundsEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

‎(dong, tong) (hangeul , , revised dong, tong, McCune-Reischauer tong, t'ong, Yale tong, thong)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

VietnameseEdit

Han characterEdit

(đỗng, đọng, động, đùng, dộng, dọng)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.