τοιόσδε

Ancient GreekEdit

EtymologyEdit

From τοῖος (toîos, such) +‎ -δε (-de, deictic suffix). Compare ὅδε (hóde, this here).

PronunciationEdit

 

AdjectiveEdit

τοιόσδε (toiósdem (feminine τοιᾱ́δε, neuter τοιόνδε)

 1. (proximal demonstrative adjective of quality) of this sort or kind, such
  1. (sometimes antecedent of relative adjective, τοιόσδε ... οἷος ... (toiósde ... hoîos ...), τοιόσδε ... ὅς ... (toiósde ... hós ...))
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 1.370–371:
    ἐπεὶ τό γε καλὸν ἀκουέμεν ἐστὶν ἀοιδοῦ
    τοιοῦδ’ οἷος ὅδ’ ἐστί, θεοῖσ’ ἐναλίγκιος αὐδήν.
    epeì tó ge kalòn akouémen estìn aoidoû
    toioûd’ hoîos hód’ estí, theoîs’ enalínkios audḗn.
    [Telemachus speaking to Penelope:]
    since it is good to listen to such a singer as this one is, in voice like the gods.
  2. (without relative pronoun)
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Odyssey 16.205–206:
    ἀλλ’ ὅδ’ ἐγὼ τοιόσδε, παθὼν κακά, πολλὰ δ’ ἀληθείς,
    ἤλυθον εἰκοστῷ ἔτεϊ ἐς πατρίδα γαῖαν.
    all’ hód’ egṑ toiósde, pathṑn kaká, pollà d’ alētheís,
    ḗluthon eikostôi éteï es patrída gaîan.
    [Odysseus reuniting with Telemachus:]
    But I here in this way, after suffering evils and wandering far,
    have come in the twentieth year to my homeland.
  3. (implying a positive or negative adjective) so great, so bad
   • 800 BCE – 600 BCE, Homer, Iliad 2.799:
    ἦ μὲν δὴ μάλα πολλὰ μάχας εἰσήλυθον ἀνδρῶν
    ἀλλ’ οὔ πω τοιόνδε τοσόνδέ τε λαὸν ὄπωπα·
    ê mèn dḕ mála pollà mákhas eisḗluthon andrôn
    all’ oú pō toiónde tosóndé te laòn ópōpa;
    [Iris disguised as Polites speaking to the Trojans:]
    In my time I have gone very often to battles between men
    but have never seen such a great and numerous host as this.
  4. (indicating something immediately to come) the following
   • 430 BCE – 354 BCE, Xenophon, Anabasis 1.3.2:
    καὶ πρῶτον μὲν ἐδάκρυε πολὺν χρόνον ἑστώς· οἱ δὲ ὁρῶντες ἐθαύμαζον καὶ ἐσιώπων: εἶτα δὲ ἔλεξε τοιάδε. ἄνδρες στρατιῶται, μὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασιν.
    kaì prôton mèn edákrue polùn khrónon hestṓs; hoi dè horôntes ethaúmazon kaì esiṓpōn: eîta dè élexe toiáde. ándres stratiôtai, mḕ thaumázete hóti khalepôs phérō toîs paroûsi prágmasin.
    And first he stood and wept for a long time. Those watching him were amazed and stayed silent. Then he said the following: Men, soldiers, do not be amazed that I take the present situation so hard.

Usage notesEdit

Often indicates something that will be said, in contrast with τοιοῦτος (toioûtos), which indicates something that has already been said.

DeclensionEdit

See alsoEdit

Further readingEdit