τοιοῦτος

Ancient Greek edit

Etymology edit

From τοῖος (toîos, of this sort) +‎ οὗτος (hoûtos, this).

Pronunciation edit

 

Pronoun edit

τοιοῦτος (toioûtos) (feminine τοιαύτη, neuter τοιοῦτο or τοιοῦτον)

 1. (demonstrative, medial, of quality) of this sort or kind, such
  1. such a proceeding
  2. (in prose narrative) what goes before
  3. (absolute) such-like
  4. (referring to a previously mentioned adjective or adjectives)
   • 386 BCE – 367 BCE, Plato, Meno 92e:
    πότερον δὲ οὗτοι οἱ καλοὶ κἀγαθοὶ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου ἐγένοντο τοιοῦτοι, παρ’ οὐδενὸς μαθόντες ὅμως μέντοι ἄλλους διδάσκειν οἷοί τε ὄντες ταῦτα ἃ αὐτοὶ οὐκ ἔμαθον;
    póteron dè hoûtoi hoi kaloì kagathoì apò toû automátou egénonto toioûtoi, par’ oudenòs mathóntes hómōs méntoi állous didáskein hoîoí te óntes taûta hà autoì ouk émathon?
    And did these beautiful and good men become this way [i.e., beautiful and good] by accident, not learning it from anyone, nevertheless able in your opinion to teach others what they did not learn themselves?

Declension edit

Derived terms edit

See also edit

References edit