Open main menu

ChineseEdit

 
former; original; primary; raw; level; cause; source
to come
trad. (原來)
simp. (原来)
variant forms 元來元来

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/1 1/1
Initial () (31) (37)
Final () (66) (41)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Closed Open
Division () III I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ŋʉɐn/ /lʌi/
Pan
Wuyun
/ŋʷiɐn/ /ləi/
Shao
Rongfen
/ŋiuɐn/ /lɒi/
Edwin
Pulleyblank
/ŋuan/ /ləj/
Li
Rong
/ŋiuɐn/ /lᴀi/
Wang
Li
/ŋĭwɐn/ /lɒi/
Bernard
Karlgren
/ŋi̯wɐn/ /lɑ̆i/
Expected
Mandarin
Reflex
yuán lái

NounEdit

原來

 1. the beginning; the past
  回到原來 / 回到原来  ―  huídào yuánlái  ―  to return to the past

SynonymsEdit

AdjectiveEdit

原來

 1. (attributive) original
  回到原來地方 / 回到原来地方  ―  huídào yuánlái de dìfang  ―  to return to the original place

SynonymsEdit

AdverbEdit

原來

 1. originally
  原來認為現在辦到 [MSC, trad.]
  原来认为现在办到 [MSC, simp.]
  Yuánlái rènwéi bàn bù dào de shì, xiànzài bàndào le. [Pinyin]
  What was thought impossible has now been done.
 2. as it turns out; in fact
  原來這裡 / 原来这里  ―  Yuánlái nǐ yě zài zhèlǐ”  ―  "So You are Here Too" (song title)
  原來 [Cantonese, trad.]
  原来 [Cantonese, simp.]
  Jyun4 loi4 hai6 nei5 gaau2 sing4 gam2 ge3. [Jyutping]
  So it was you who did this.

SynonymsEdit

 • (originally):

Derived termsEdit


KoreanEdit

Hanja in this term

AdverbEdit

原來 (wollae) (hangeul 원래)

 1. Hanja form? of 원래 (originally).