See also: and
U+8EDF, 軟
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EDF

[U+8EDE]
CJK Unified Ideographs
[U+8EE0]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 159, +4, 11 strokes, cangjie input 十十弓人 (JJNO), four-corner 57082, composition)

ReferencesEdit

 • KangXi: page 1240, character 26
 • Dai Kanwa Jiten: character 38213
 • Dae Jaweon: page 1716, character 21
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 5, page 3518, character 15
 • Unihan data for U+8EDF

ChineseEdit

trad.
simp.

Glyph originEdit

PronunciationEdit


Note:
 • loán - literary;
 • nńg/núi - vernacular.

 • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʐuan²¹⁴/
Harbin /ʐuan²¹³/
Tianjin /yan¹³/
/ʐuan¹³/
Jinan /luã⁵⁵/
Qingdao /yã⁵/
Zhengzhou /ʐuan⁵³/
Xi'an /vã⁵³/
Xining /uã⁵³/
Yinchuan /ʐuan⁵³/
Lanzhou /vɛ̃n⁴⁴²/
Ürümqi /ʐuan⁵¹/
/van⁵¹/
Wuhan /yɛn⁴²/
Chengdu /zuan⁵³/
Guiyang /zuan⁴²/
Kunming /ʐuã̠⁵³/
Nanjing /ʐuaŋ²¹²/
Hefei /ʐʊ̃²⁴/
/ʐən²⁴/
Jin Taiyuan /zuæ̃⁵³/
Pingyao /nzuɑŋ⁵³/
Hohhot /ʐuæ̃⁵³/
Wu Shanghai /ȵyø²³/
Suzhou /ŋø³¹/
Hangzhou /nuõ⁵³/
Wenzhou /ȵy³⁵/
Hui Shexian /ne³⁵/
Tunxi /ȵyɛ²⁴/
Xiang Changsha /yẽ⁴¹/
Xiangtan /ȵyẽ⁴²/
Gan Nanchang /ȵyɵn²¹³/
Hakka Meixian /ŋion⁴⁴/
Taoyuan /ŋion²⁴/
Cantonese Guangzhou /jyn²³/
Nanning /yn²⁴/
Hong Kong /jyn¹³/
Min Xiamen (Min Nan) /luan⁵³/
/nŋ̍⁵³/
Fuzhou (Min Dong) /nuoŋ³²/
Jian'ou (Min Bei) /nuiŋ²¹/
Shantou (Min Nan) /nɯŋ⁵³/
Haikou (Min Nan) /nui²¹³/

Rime
Character
Reading # 1/1
Initial () (38)
Final () (78)
Tone (調) Rising (X)
Openness (開合) Closed
Division () III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ȵiuᴇnX/
Pan
Wuyun
/ȵʷiɛnX/
Shao
Rongfen
/ȵʑjuænX/
Edwin
Pulleyblank
/ȵwianX/
Li
Rong
/ȵiuɛnX/
Wang
Li
/ȵʑĭwɛnX/
Bernard
Karlgren
/ȵʑi̯wɛnX/
Expected
Mandarin
Reflex
ruǎn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/1
No. 10902
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
3
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*njonʔ/
Notes

DefinitionsEdit

 1. soft; flexible; pliable
 2. soft; gentle; mild
 3. weak; feeble

CompoundsEdit

ReferencesEdit


JapaneseEdit

KanjiEdit

(common “Jōyō” kanji)

ReadingsEdit

DefinitionsEdit

 1. soft; flexible; pliable
 2. soft; gentle; mild
 3. weak; feeble

CompoundsEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

(yeon) (hangeul , revised yeon, McCune–Reischauer yŏn, Yale yen)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

VietnameseEdit

Han characterEdit

(nhuyễn, nhiễn, nhũn, nhung)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.