See also: and
U+8EDF, 軟
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-8EDF

[U+8EDE]
CJK Unified Ideographs
[U+8EE0]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(Kangxi radical 159, +4, 11 strokes, cangjie input 十十弓人 (JJNO), four-corner 57082, composition)

ReferencesEdit

 • KangXi: page 1240, character 26
 • Dai Kanwa Jiten: character 38213
 • Dae Jaweon: page 1716, character 21
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 5, page 3518, character 15
 • Unihan data for U+8EDF

ChineseEdit

trad.
simp.
alternative forms

Glyph originEdit

PronunciationEdit


Note:
 • loán - literary;
 • nńg/núi - vernacular.
 • Wu

  • Dialectal data
  Variety Location
  Mandarin Beijing /ʐuan²¹⁴/
  Harbin /ʐuan²¹³/
  Tianjin /yan¹³/
  /ʐuan¹³/
  Jinan /luã⁵⁵/
  Qingdao /yã⁵/
  Zhengzhou /ʐuan⁵³/
  Xi'an /vã⁵³/
  Xining /uã⁵³/
  Yinchuan /ʐuan⁵³/
  Lanzhou /vɛ̃n⁴⁴²/
  Ürümqi /ʐuan⁵¹/
  /van⁵¹/
  Wuhan /yɛn⁴²/
  Chengdu /zuan⁵³/
  Guiyang /zuan⁴²/
  Kunming /ʐuã̠⁵³/
  Nanjing /ʐuaŋ²¹²/
  Hefei /ʐʊ̃²⁴/
  /ʐən²⁴/
  Jin Taiyuan /zuæ̃⁵³/
  Pingyao /nzuɑŋ⁵³/
  Hohhot /ʐuæ̃⁵³/
  Wu Shanghai /ȵyø²³/
  Suzhou /ŋø³¹/
  Hangzhou /nuõ⁵³/
  Wenzhou /ȵy³⁵/
  Hui Shexian /ne³⁵/
  Tunxi /ȵyɛ²⁴/
  Xiang Changsha /yẽ⁴¹/
  Xiangtan /ȵyẽ⁴²/
  Gan Nanchang /ȵyɵn²¹³/
  Hakka Meixian /ŋion⁴⁴/
  Taoyuan /ŋion²⁴/
  Cantonese Guangzhou /jyn²³/
  Nanning /yn²⁴/
  Hong Kong /jyn¹³/
  Min Xiamen (Min Nan) /luan⁵³/
  /nŋ̍⁵³/
  Fuzhou (Min Dong) /nuoŋ³²/
  Jian'ou (Min Bei) /nuiŋ²¹/
  Shantou (Min Nan) /nɯŋ⁵³/
  Haikou (Min Nan) /nui²¹³/

  Rime
  Character
  Reading # 1/1
  Initial () (38)
  Final () (78)
  Tone (調) Rising (X)
  Openness (開合) Closed
  Division () III
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /ȵiuᴇnX/
  Pan
  Wuyun
  /ȵʷiɛnX/
  Shao
  Rongfen
  /ȵʑjuænX/
  Edwin
  Pulleyblank
  /ȵwianX/
  Li
  Rong
  /ȵiuɛnX/
  Wang
  Li
  /ȵʑĭwɛnX/
  Bernard
  Karlgren
  /ȵʑi̯wɛnX/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  ruǎn
  Expected
  Cantonese
  Reflex
  jyun5
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/1
  No. 10902
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  3
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*njonʔ/
  Notes

  DefinitionsEdit

  1. soft; flexible; pliable
  2. soft; gentle; mild
  3. weak; feeble

  CompoundsEdit

  ReferencesEdit

  JapaneseEdit

  KanjiEdit

  (common “Jōyō” kanji)

  1. soft; flexible; pliable
  2. soft; gentle; mild
  3. weak; feeble

  ReadingsEdit

  CompoundsEdit

  KoreanEdit

  HanjaEdit

  (yeon) (hangeul , revised yeon, McCune–Reischauer yŏn, Yale yen)

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

  VietnameseEdit

  Han characterEdit

  : Hán Nôm readings: nhuyễn, nhiễn, nhũn, nhung

  1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.