Open main menu
See also: 我们

Contents

ChineseEdit

I; me (plural marker for pronouns and a few animate nouns)
trad. (我們)
simp. (我们)

PronunciationEdit


PronounEdit

我們

 1. (chiefly Mandarin, Gan, Jin, Changsha Xiang) we; us
  我們朋友 / 我们朋友  ―  Wǒmen shì péngyǒu.  ―  We are friends.
  我們不一樣 / 我们不一样  ―  Tā gēn wǒmen bùyīyàng.  ―  He is different to us.
  我們到時候再說 [MSC, trad.]
  我们到时候再说 [MSC, simp.]
  Wǒmen dàoshíhòu zàishuō ba. [Pinyin]
  Let's wait and see.
  我們汽車尾巴撞壞 [MSC, trad.]
  我们汽车尾巴撞坏 [MSC, simp.]
  Wǒmen de qìchē wěiba bèi zhuànghuài le. [Pinyin]
  The rear end of our car was smashed.
  最終我們自己討厭樣子 [MSC, trad.]
  最终我们自己讨厌样子 [MSC, simp.]
  Zuìzhōng wǒmen dōu huó chéng le zìjǐ tǎoyàn de yàngzi. [Pinyin]
  In the end we all lived to become people we despised.

SynonymsEdit

Dialectal synonyms of 我們 (“we”) [map]
Variety Location Words
Classical Chinese , 吾儕, 我等, 我曹, 我輩
Formal (Written Standard Chinese) 我們
Mandarin Beijing 我們, 姆們
Taiwan 我們
Tianjin 我們
Harbin 我們
Jinan 我們, 俺們, , 俺這伙
Muping
Luoyang 我們, 俺們,
Wanrong 我的,
Xi'an 俺的,
Xining 我們
Xuzhou
Yinchuan 卬們
Lanzhou 我們
Ürümqi 我們
Wuhan 我們
Chengdu 我們
Guiyang 我們
Liuzhou 我們
Yangzhou 我們, , 我輩兒
Nanjing 我們
Hefei 我們
Nantong 我恁
Malaysia 我們
Singapore 我們
Cantonese Guangzhou 我哋
Hong Kong 我哋
Taishan
Dongguan 我哋
Yangjiang
Kuala Lumpur 我哋
Gan Nanchang 我個俚, 我等, 我們
Lichuan 我多
Pingxiang 我俚, 巷俚
Hakka Meixian 𠊎等人, 𠊎兜人, 𠊎儕
Xingning 𠊎兜人
Huidong (Daling) 𠊎兜人
Qujiang 𠊎俚
Changting 𠊎儕們, 𠊎儕
Pingyu 𠊎等人, 𠊎兜
Wuping 𠊎等人
Ninghua 𠊎人, 𠊎多人
Yudu 𠊎底
Ruijin 𠊎班人
Shicheng 𠊎郎人
Shangyou 𠊎子人
Miaoli (N. Sixian) 𠊎兜, 𠊎等, 𠊎兜人, 𠊎兜儕, 𠊎這兜
Liudui (S. Sixian) 𠊎等, 𠊎等人
Hsinchu (Hailu) 𠊎兜, 𠊎等, 𠊎兜人, 𠊎兜儕
Dongshi (Dabu) 吾等, 吾這兜, 吾這兜人
Hsinchu (Raoping) 𠊎兜, 𠊎等, 𠊎兜人, 𠊎兜儕
Yunlin (Zhao'an) 𠊎人
Senai 吾兜
Huizhou Jixi 我人
Jin Taiyuan 我們, 俺們
Xinzhou 俺們,
Min Bei Jian'ou 我人, 我伙人
Songxi 俺叢人
Zhenghe 我人
Jianyang 我人, 我伙人
Min Dong Fuzhou 我各儂, 儂家各儂
Changle 儂家
Fuqing 儂家, 儂家各儂, 我各儂
Pingtan 儂家
Yongtai 儂家各儂
Gutian 我各儂
Fu'an 我儕
Ningde 我儕儂, 我儕
Shouning 我儂
Zhouning 我儕
Fuding 我儂
Min Nan Xiamen
Tong'an
Quanzhou
Jinjiang
Nan'an
Shishi
Hui'an
Anxi
Yongchun
Dehua
Zhangzhou
Longhai
Changtai
Hua'an
Nanjing
Pinghe
Zhangpu
Yunxiao
Zhao'an
Dongshan
Taipei
Kaohsiung
Tainan
Taichung
Hsinchu
Lukang
Sanxia
Yilan
Kinmen
Magong
Penang 我儂
Singapore 我儂
Philippines (Manila)
Longyan 我儂
Zhangping 我儂
Datian 我伙
Chaozhou
Shantou
Haifeng , 阮儂
Haikou 我儂
Leizhou 我儂
Puxian Min Putian 我輩
Xianyou , 我輩
Pinghua Nanning 我哋
Wu Shanghai 阿拉, 我伲 dated, dated
Suzhou
Hangzhou 我們
Wenzhou 我倈
Chongming 我俚
Danyang 我己
Jinhua 我浪,
Tangxi 我道
Ningbo 阿拉,
Xiang Changsha 我們
Shuangfeng 我俚, 卬俚
Loudi 我俺
Dialectal synonyms of 咱們 (“we; us (inclusive)”) [map]
Variety Location Words
Formal (Written Standard Chinese) 咱們, 你我
Mandarin Beijing 咱們,
Taiwan 咱們,
Jinan 咱們, , 咱這伙
Xi'an
Wuhan 我們
Chengdu 我們
Yangzhou 我們
Hefei 我們
Cantonese Guangzhou 我哋
Hong Kong 我哋
Taishan
Yangjiang
Gan Nanchang 我個裡 , 我們
Hakka Meixian 𠊎等人 , 𠊎等 , 齊儕
Xingning 𠊎齊家
Huidong (Daling) 𠊎俚
Qujiang 𠊎俚
Lianshan (Xiaosanjiang) 𠊎俚
Changting 𠊎等人
Pingyu 𠊎等人 , 𠊎兜
Wuping 𠊎嫩人
Liancheng 𠊎大沙
Ninghua 𠊎人
Yudu 𠊎尼
Ruijin 𠊎班
Shicheng 𠊎人
Shangyou 𠊎子人
Miaoli (N. Sixian) 𫣆兜, 𫣆這兜, 𫣆俚, 𫣆
Liudui (S. Sixian) 𠊎等 , 𠊎等人
Hsinchu (Hailu) 𫣆俚, 吾俚, 𠊎俚, 𫣆兜, 𫣆這兜, 𫣆
Dongshi (Dabu) 𫣆等, 𫣆這兜, 𫣆
Hsinchu (Raoping) 𫣆兜, 𫣆這兜, 𫣆俚
Yunlin (Zhao'an) 𫣆人, 𫣆
Jin Taiyuan 咱們,
Min Bei Jian'ou 俺伙人, 俺人
Min Dong Fuzhou 儂家各儂, 儂家, 儂家儂
Min Nan Xiamen , 咱人
Quanzhou , 咱人
Zhangzhou , 咱人
Taipei
Penang , 咱人
Philippines (Manila)
Chaozhou
Wu Shanghai 阿拉 , 我伲 ,
Suzhou
Wenzhou 卬你, 卬你倈
Xiang Changsha 我們
Shuangfeng 我哩 , 卬哩
Note † - no distinction of clusivity

See alsoEdit

Standard Chinese personal pronouns
Person Singular Plural
1st () 我們我们 (wǒmen)
inclusive 咱們咱们 (zánmen)
2nd male/indefinite () 你們你们 (nǐmen)
female () 妳們你们 (nǐmen)
deity () 祢們祢们 (nǐmen)
polite (nín) 你們你们 (nǐmen)
您們您们 (nínmen)
3rd male/indefinite () 他們他们 (tāmen)
female () 她們她们 (tāmen)
deity () 祂們祂们 (tāmen)
animal () 牠們它们 (tāmen)
inanimate () 它們它们 (tāmen)