See also:

Contents

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 9 +8, 10 strokes, cangjie input 人十月一 (OJBM), four-corner 24216, composition)

ReferencesEdit


ChineseEdit

simp. and trad.

Alternative formsEdit

PronunciationEdit


Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂʐ̩³⁵/
Harbin /ʈ͡ʂʐ̩²⁴/ ~錢
/ʈ͡ʂʐ̩²¹³/ ~日
Tianjin /ʈ͡ʂʐ̩⁴⁵/
Jinan /ʈ͡ʂʐ̩⁴²/
Qingdao /tʃz̩⁴²/
Zhengzhou /ʈ͡ʂʐ̩²⁴/
Xi'an /ʈ͡ʂʐ̩²⁴/
Xining /ʈ͡ʂʐ̩²⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂʐ̩¹³/
Lanzhou /ʈ͡ʂʐ̩⁵³/
Ürümqi /ʈ͡ʂʐ̩⁵¹/
Wuhan /t͡sz̩²¹³/
Chengdu /t͡sz̩³¹/
Guiyang /t͡sz̩²¹/
Kunming /ʈ͡ʂʐ̩³¹/
Nanjing /ʈ͡ʂʐ̩ʔ⁵/
Hefei /ʈ͡ʂəʔ⁵/
Jin Taiyuan /t͡səʔ⁵⁴/
Pingyao /ʈ͡ʂʌʔ⁵³/
Hohhot /t͡səʔ⁴³/
Wu Shanghai /zəʔ¹/
Suzhou /zəʔ³/
Hangzhou /d͡zəʔ²/
Wenzhou /d͡zei²¹³/
Hui Shexian /t͡ɕʰi²²/
Tunxi /t͡ɕʰi¹¹/
Xiang Changsha /ʈ͡ʂʐ̩²⁴/
Xiangtan /ʈ͡ʂʰʐ̩²⁴/
Gan Nanchang /t͡sʰɨʔ²/
Hakka Meixian /t͡sʰət̚⁵/
Taoyuan /tʃʰït̚⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /t͡sek̚²/
Nanning /t͡sek̚²²/
Hong Kong /t͡sik̚²/
Min Xiamen (Min Nan) /tik̚⁵/
/tit̚⁵/ ~班
/tat̚⁵/ ~錢
Fuzhou (Min Dong) /tiʔ⁵/
Jian'ou (Min Bei) /ti⁴²/
/t͡si²⁴/
Shantou (Min Nan) /tek̚⁵/
/tak̚⁵/
Haikou (Min Nan) /t͡sek̚³/
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/1

Initial: (11)
Final:
Division: III

Openness: Open
Tone: Departing (H)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/ɖɨH/ /ȡʱiH/ /ȡiəH/ /ɖɨH/ /ɖɨH/ /ȡĭəH/ /ȡieH/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character Modern Beijing
(Pinyin)
Middle Chinese Old Chinese English
zhì ‹ driH › /*m-t<r>ək-s/ hold upright

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

  • Parentheses "()" indicate uncertain presence;
  • Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
  • Angle brackets "<>" indicate infix;
  • Hyphen "-" indicates morpheme boundary;
  • Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
17262 0 /*dɯɡs/
17271 0 /*dɯɡ/

NounEdit

  1. price

ReferencesEdit


JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

  1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

ReadingsEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

‎(chi) (hangeul , revised chi, McCune-Reischauer ch'i)

  1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

VietnameseEdit

Han characterEdit

(trị, trịa)

  1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.
Read in another language