Appendix:Hungarian words with ly

This list contains Hungarian words containing the letter ly. They are often misspelled with j, because the pronunciation of the two letters (ly and j) is the same in the standard language. They are both pronounced the same as y in yellow.


ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


A edit

Basic words Derived words Compound words
aggály aggályos, aggályosan, aggályoskodás, aggályoskodik, aggályoskodó, aggályosság
akadály akadályoz, akadálytalan , megakadályoz, megakadályozás, megakadályozható akadálymentes, akadályverseny
amely
amelyik
amilyen
apály árapály
aszály aszályos aszálytűrő

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


B edit

Basic words Derived words Compound words
bagoly bagolyfészek, bagolyodú, bagolytanya, bagolyvár, fülesbagoly, gyöngybagoly, hóbagoly, karvalybagoly, macskabagoly
baraboly
béklyó
bélyeg bélyegez, lebélyegez, megbélyegez bélyeggyűjtés, bélyeggyűjtő, postabélyeg
beszély
bivaly
boglya szénaboglya
bokály
boly bolygat, bolygó hangyaboly, törpebolygó
Bóly
bolyh bolyhoz, bolyhozott
borbély
borbolya Borbolya
bordély
borzadály
bögöly

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


C edit

Basic words Derived words Compound words
cikkely
cirbolya cirbolyafenyő
coboly

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


Cs edit

Basic words Derived words Compound words
csáklya
csegely
csekély
csereklye
csermely
csigolya
csuklya
csobolyó [1]
csoroszlya

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


D edit

Basic words Derived words Compound words
dagály dagályos , dagályosság
datolya datolyacukor, datolyapálma, datolyaszilva
dereglye
derelye
domolykó
dölyf dölyfös, dölyfösség
Drinápoly drinápolyi

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


E edit

Basic words Derived words Compound words
émelyeg émelygés, émelygős, émelyít
engedély engedélyez, engedélyezés
Erdély erdélyi
ereklye
erély erélyes, erélyesen, erélyesség, erélytelen
erkély erkélyes
esély esélytelen
estély estélyi nagyestélyi
esztergályoz esztergályos

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


F edit

Basic words Derived words Compound words
fáklya fáklyás fáklyafény, fáklyásmenet, fáklyavivő
fekély fekélyes, fekélyesedés, fekélyesség gyomorfekély, szájfekély
fertály fertálymester
feszély feszélyez, feszélyezett, feszélyezettség
fogoly fogolycsere, fogolytábor, hadifogolytábor
folyam folyamán, folyamat, folyamatos, folyamatosan, folyamodik évfolyam, évfolyamtárs, tanfolyam
folyik befolyás, befolyásol, befolyásos, folyadék, folyékony, folyékonyan, folyó, folyondár, folytán, folytat, folytatás, folyton, folytonos, folytonosan mellékfolyó, folyóirat, folyóírás, folyópart, folyószámla, folyótorkolat, folyóvíz
fortély fortélyos, fortélyosság, fortélyoskodik
furulya furulyás, furulyázik furulyaszó

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


G edit

Basic words Derived words Compound words
gabalyít gabalyodik
gálya gályarab
gally
garaboly
gereblye
gerely gerelyhajítás
gerendely
Gergely Gergely-naptár
gólya gólyaláb
golyó ágyúgolyó, hógolyó, üveggolyó, szemgolyó, tűzgolyó
golyva golyvás
gomboly gombolyag, gombolyít
gomoly gomolyog gomolyfelhő
gödölye
gömböly gömbölyít, gömbölyű gömbölyded
görvély
gulya gulyás
guzsaly

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


H edit

Basic words Derived words Compound words
hályog
harkály fekete harkály
hatály hatályos, hatálytalanít, hatálytalanítás
hely elhelyez, helyes, helyesbít, helyesel, helyez, helyi, helyiség, helyreállít, helyrehoz, helység, helyrehozhatatlan, helytálló, helytelenít, helytelenítés, helyzet asztalosműhely, állóhely, átkelőhely, búvóhely, férőhely, gáztűzhely, gyalogátkelőhely, helybeli, helyjegy, helységnév, helyszín, helytartó, kikötőhely, közhely, lakhelyváltoztatás, lakóhely, lelőhely, leshely, munkahely, műhely, őrhely, partraszállóhely, rejtekhely, sebhely, székhely, színhely, tiszthelyettes, tűzhely, Hódmezővásárhely
helyett helyettes, helyettesít, helyettesítő ahelyett, ehelyett
hodály
hólyag hólyagcsa, hólyagocska, hólyagos, hólyagzik húgyhólyag
holyva
homály homályos, homályosan
hömpölyög hömpölygés
hülye hülyeség
hüvely
hüvelyk

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


I edit

Basic words Derived words Compound words
ibolya Ibolya
ily amilyen, ilyen, milyen ugyanilyen
Illyés
imbolyog imbolygás
ispotály

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


K edit

Basic words Derived words Compound words
kályha
kalyiba
karabély
Károly
karvaly karvalybagoly
kastély
kedély kedélyes, kedélytelen, kedélyesség kedélyállapot, kedélybeteg
kehely
Keresztély
keselyű barátkeselyű, kígyászkeselyű, pulykakeselyű
kétely
kevély kevélyen
király alkirály, alkirályi, alkirályság, királyi, királyság alkirályné, alkirálynő, királylepke, királyné, királynő
Kodály
kólya
komoly elkomolyodik, komolyan, komolyság, komolytalan, komolytalanul, komolytalanság, megkomolyodik halálkomolyan
konkoly
Konstantinápoly
kopolya
korcsolya korcsolyázás, korcsolyázik, korcsolyázó borkorcsolya, görkorcsolya, görkorcsolyázik, korcsolyapálya, műkorcsolyázás
korhely
kóvályog
kölyök kölykezik
kölyű
köpöly
kristály hegyikristály, kristályszerkezet, kristálytiszta
kvártély

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


L edit

Basic words Derived words Compound words
lapály lapályos
légely [2]

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


Ly edit

Basic words Derived words Compound words
lyuk kilyukaszt, lyuggat, lyukas orrlyuk, ózonlyuk, súgólyuk

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


M edit

Basic words Derived words Compound words
máglya máglyahalál, máglyarakás
mályva mályvacukor
Mártély
mely bármely, valamely
mély bemélyed, bemélyedés, elmélyül, elmélyülés, mélyedés, mélyít, mélyül mélyhegedű, mélypont
melyik akármelyik, bármelyik, valamelyik
meredély
métely
Mihály
mily milyen akármilyen, másmilyen, semmilyen, valamilyen
mihelyt
moholy
moly hagymamoly, molylepke
mordály
mosoly mosolygás, mosolyog, mosolytalan
mulya

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


N edit

Basic words Derived words Compound words
nadály
nadragulya
Nápoly
naspolya

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


Ny edit

Basic words Derived words Compound words
nyavalya
Nyírcsaholy
Nyírmihálydi
nyoszolya
nyoszolyó nyoszolyólány

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


O edit

Basic words Derived words Compound words
oly olyan, olykor ugyanolyan
Ompoly
Orsolya
osztály osztályoz, osztályzat másodosztályú, korosztály, osztálytárs, osztályterem

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


Ö edit

Basic words Derived words Compound words
ölyv

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


P edit

Basic words Derived words Compound words
páholy
pálya pályázat, pályázik, pályázó autópálya, fejpályaudvar, futballpálya, golfpálya, kifutópálya, pályaudvar, teniszpálya, űrpálya
paszuly
pehely hópehely, pehelyfelhő, pehelypaplan, pehelysúly, rizspehely
pelyva
pendely
persely malacpersely
petrezselyem
pikkely
pisztoly
pocsolya
pólya
polyák
polyva
Pörböly
pöröly
pulya
pulyka

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


R edit

Basic words Derived words Compound words
ragály ragályos
ráspoly ráspolyoz
rejtély rejtélyes
rigolya rigolyás
rokolya
rostély rostélyos

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


S edit

Basic words Derived words Compound words
saroglya
sávoly sávolykötés
segély segélyez elsősegély, segélykiáltás
sekély sekélyes, sekélység
selyem selymes fogselyem, selyemszövet, selyemgubó
selyp selypít, selypítés
seregély Seregélyes
sikoly
sipoly
sirály fecskesirály, viharsirály
skatulya
Sóly
sólya
Solymár
sólyom kabasólyom, kerecsensólyom, vándorsólyom
Somlyó
somolyog
sompolyog
sonkoly
sordély
sömlyék
spatulya
súly súlyos, súlyú, súlyzó egyensúly, hangsúly, pehelysúly, súlyemelés, súlyemelő, súlygyarapodás, súlylökés
sulyok sulykol
süly
süllyed elsüllyed, süllyeszték, visszasüllyed

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


Sz edit

Basic words Derived words Compound words
szabály szabályellenes, szabályellenesen, szabályellenesség, szabályos, szabályoz, szabályszerű, szabálytalan, szabálytalankodik, szabálytalanság, szabálytalanul, szabályzat fogszabályozás, fogszabályzó, ökölszabály
szablya
szapoly
szegély szegélyez
székely
személy személyes, személyi, személyzet egyszemélyes, magánszemély, személygépkocsi, személyjel, személyleírás, személynév, személyszállító
szentély
szenvedély szenvedélyes, szenvedélyesség, szenvedélytelen
szeszély szeszélyes
szipoly szipolyoz
szívélyes szívélyesen, szívélyesség

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


T edit

Basic words Derived words Compound words
tályog
támolyog támolygás
tarsoly
tartály benzintartály, üzemanyagtartály
tavaly tavalyi
téboly tébolyda, tébolyodott
tégely
tekintély tekintélyes
tengely kardántengely, tengelykapcsoló
terebélyes
tévelyeg tévelygés
tipoly
Tiszasüly
topolya
tökély
tönköly tönkölybúza
törköly

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


U edit

Basic words Derived words Compound words
uszály uszályos

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


Ü edit

Basic words Derived words Compound words
ünnepély ünnepélyes

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


V edit

Basic words Derived words Compound words
vályog vályogos vályogfal, vályogház, vályogtégla, vályogvetés, vályogvető
vályú
Vászoly
veszély veszélyes életveszélyes, veszélyzóna
viszály
viszolyog viszolygás
vőfély

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


Z edit

Basic words Derived words Compound words
zuboly
zugoly

ABCCsDDzsEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPRSSzTTyUÜVZZs


Zs edit

Basic words Derived words Compound words
zsálya
zsámoly imazsámoly, lábzsámoly
zsávoly
Zselyke
zsemlye
zsindely zsindelyez
zsomboly
zsöllye

See also edit

Further reading edit