See also: and

Contents

TranslingualEdit

Traditional
Shinjitai
Simplified

EtymologyEdit

Phono-semantic compound (形聲, OC *tons, *don, *dons): semantic  ‎(man) + phonetic  ‎(OC *tjon)

Han characterEdit

(radical 9 +11, 13 strokes, cangjie input 人十戈戈 (OJII), four-corner 25243, composition)

ReferencesEdit

 • KangXi: page 114, character 23
 • Dai Kanwa Jiten: character 1019
 • Dae Jaweon: page 243, character 2
 • Hanyu Da Zidian: volume 1, page 208, character 9
 • Unihan data for U+50B3

ChineseEdit

trad.
simp.

PronunciationEdit


Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/3

Initial: (11)
Final: (80)
Tone: Level (Ø)

Openness: Closed
Division: Chongniu III
Fanqie:

Expected Mandarin reflex: chuán
Zhengzhang
Shangfang
Pan
Wuyun
Shao
Rongfen
Edwin
Pulleyblank
Li
Rong
Wang
Li
Bernard
Karlgren
/ɖɣiuᴇn/ /ɖʷɯiɛn/ /ȡiuæn/ /ɖwian/ /ȡjuɛn/ /ȡĭwɛn/ /ȡʱi̯wɛn/
Character (), Pronunciation 2/3

Initial: (11)
Final: (80)
Tone: Departing (H)

Openness: Closed
Division: Chongniu III
Fanqie:

Expected Mandarin reflex: zhuàn
Zhengzhang
Shangfang
Pan
Wuyun
Shao
Rongfen
Edwin
Pulleyblank
Li
Rong
Wang
Li
Bernard
Karlgren
/ɖɣiuᴇnH/ /ɖʷɯiɛnH/ /ȡiuænH/ /ɖwianH/ /ȡjuɛnH/ /ȡĭwɛnH/ /ȡʱi̯wɛnH/
Character (), Pronunciation 3/3

Initial: (9)
Final: (80)
Tone: Departing (H)

Openness: Closed
Division: Chongniu III
Fanqie:

Expected Mandarin reflex: zhuàn
Zhengzhang
Shangfang
Pan
Wuyun
Shao
Rongfen
Edwin
Pulleyblank
Li
Rong
Wang
Li
Bernard
Karlgren
/ʈɣiuᴇnH/ /ʈʷɯiɛnH/ /ȶiuænH/ /ʈwianH/ /ȶjuɛnH/ /ȶĭwɛnH/ /ȶi̯wɛnH/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character Modern Beijing
(Pinyin)
Middle Chinese Old Chinese English
chuán ‹ drjwen › /*m-tron/ transmit
zhuàn ‹ drjwenH › /*N-tron-s/ what has been transmitted
zhuàn ‹ trjwenH › /*tron-s/ relay post

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

 • Parentheses "()" indicate uncertain presence;
 • Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
 • Angle brackets "<>" indicate infix;
 • Hyphen "-" indicates morpheme boundary;
 • Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
17676 3 /*tons/
17678 3 /*don/
17681 3 /*dons/

DefinitionsEdit

 1. summon
 2. to propagate, to transmit, to pass on

CompoundsEdit

ReferencesEdit


JapaneseEdit

KoreanEdit

HanjaEdit

‎(jeon) (hangeul , revised jeon, McCune-Reischauer chŏn)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

VietnameseEdit

Han characterEdit

(truyền, truyện)

 1. Gọi vào
 2. Biểu đạt, Lưu truyền

ReadingsEdit

 • Nôm: chiền, chuyền, chuyến, chuyện, truyền, truyện

ReferencesEdit

 • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
 • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
 • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm , NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville
Read in another language