LatvianEdit

EtymologyEdit

From the same stem as tvert (to grasp, to grab), of which it was originally the iterative-durative form. (It is also possible that there was a semantically close verb *turt, from the same stem as tvert, with turēt being its iterative-durative form.) Cognates include Lithuanian turė́ti (to have; to holt, to need), Old Prussian turīt, turītwei (to have; to need).[1]

PronunciationEdit

  This entry needs audio files. If you have a microphone, please record some and upload them. (For audio required quickly, visit WT:APR.)

VerbEdit

turēt tr., 3rd conj., pres. turu, turi, tur, past turēju

 1. to hold (to keep something that was taken, grabbed, in a fixed position, e.g., in one's hands, lap, back, etc.)
  turēt sveci rokāto hold the candle in (one's) hands
  turēt rokā fotoaparātuto hold the camera in (one's) hands
  turēt grožusto hold the reins
  turēt zobosto hold (something) in (one's) teeth
  turēt klēpī grozuto hold a basket in (one's) lap
  turēt uz rokas bērnuto hold a child in (one's) hand(s)
  turēt uz muguras maisuto hold a sack on (one's) back
  turēt padusē mapito hold a folder under one's arm
  viņš rokā turēja lielu, dzeltenu ādas čemodānuhe had (lit. held) a big, yellow leather suitcase in (his) hand(s)
 2. to hold (to not allow someone, something to move freely, to keep someone, something in its place, to force someone, something to not move)
  turēt pie rokas bērnuto hold a child by the hand
  turēt kādu aiz rokasto hold someone by the hand
  turēt aiz saites sunito keep (lit. hold) a dog on a leash
  saulainās dienās viņš valkāja tikai īsas bikšeles, tās turēja pāri sīkajiem pleciem pārmestas lencesin sunny days he wore only shorts, held (in place) (by) straps (= suspenders) over his little shoulders
 3. (of bodies, their parts) to keep (to position the body in a certain way and to make it remain so)
  turēt ķermeni taisnito keep (one's) body straight
  turēt rokas kabatāsto keep (one's) hands on (one's) pockets
  turēt acis vaļato keep (one's) eyes open
  neturēt muti vaļāto not keep (one's) mouth open
  turēt ausis cietto keep (one's) ears closed (with one's hands)
 4. to keep, to hold (to make (someone, something) be or stay in some place, state or condition)
  turēt arestēto apsardzībāto keep the arrested person in custody
  turēt aitas kūtīto keep the sheep in the barn
  turēt govis pa nakti laukāto keep the cows in the field overnight
  nebēdājieties, bez vajadzības slimnīcā neturēsim'don't worry, we won't keep (him) in hospital without need
  zosis var turēt nelielos iežogojumosgeese can be kept in small enclosures
  nevar taču cilvēku turēt cietumā tikai tāpēc, ka viņš nespēj pierādīt, ka nav vainīgsafter all, one cannot keep a person in prison only because he cannot prove that he is not guilty
  visu ciemu viņi turēja zem ložmetēju ugunshe kept the whole village under machine gun fire
  krāsns netur siltumuthe oven doesn't keep the warmth (i.e., it doesn't keep the food inside warm for long if it is turned off)
 5. to keep, to hold (to make (something) be or stay for some time in a certain situation, condition, or place)
  turēt durvis atvērtasto keep the door open
  turēt logus vaļato keep the window open
  turēt ieroci gatavībāto keep (one's) weapon ready
  turēt produktus aukstumāto keep the vegetables cold
  turēt telpas kārtībāto keep the rooms in order, tidy
 6. to keep, to have (to make sure that some product is available)
  kāpēc jūs neturat savā veikalā līgavas tērpus?why don't you keep bridal clothes in your shop?
  prece, kuru viņš turēja nebija no sliktākajāmthe product(s) which he kept, had (in his shop) were not of the worst (kind)
 7. (in memory, in mind) to keep, to bear (to remember, to remain aware of something)
  kādu laiku turēju šo sarunu atmiņāfor a while I kept this conversation in (my) memory
  viņš bija turējis prātā līdzību, kurā stāstīts par saules un vētras derībuhe had kept in mind the parable in which (one) tells about the bet between the sun and the storm
 8. to keep, to hold, to run, to have (to own (property), to manage, administer it, to take care of it)
  turēt lauku mājasto keep, to have a farmhouse
  turēt akcijasto hold, to have stocks
  turēt zosisto keep, raise geese
  turēt terārijos rāpuļusto keep reptiles in a terrarium
  pirms kara viņš bija turējis viesnīcubefore the war he had kept, run a hotel
  pirms kara saimnieks turējis kādas desmit piecpadsmit govisbefore the war the farmer (had) kept some ten, fifteen cows
 9. to keep (to hire, to employ, usually in one's farm, home)
  turēt kalponi, auklito keep a maid, a nanny
 10. to keep (to allow someone to stay, to live in one's home)
  Kate tika turēta nevis kā saimnieku audžu meita, bet itin kā kad būtu viņu pašu bērnsKate was kept not as the landlord's foster daughter, but as if she were his own child
 11. (of vehicles) to keep, to hold (to cause to remain moving in a certain direction)
  turēt laivu vairāk pa labito keep the ship on the right
  turot kursu uz Rīgu, franču tvaikonis ātri attālināsholding course toward Rīga, the French steamer went quickly away
  “tā turēt!” atskan komanda no kapteiņa tiltiņakeep like that!” (= hold course, do not change direction), the command came from the captain's bridge
 12. (of people) to keep, to hold (to prevent from going away, from moving, acting freely)
  Ieva vēl gan turēja un turēja Trīni, kamēr galu galā tak atlaidaIeva indeed kept holding (lit. held and held) Trīni, but in the end she let her go
  Kristaps gribēja apprecēties; nekas taču neturēja: abi brīvi cilvēki, arī mīlestība pietiekami pārbauditā grūtās dienāsKristaps wanted to get married; nothing held/kept (= prevented) him (from it): both (were) free people, (and) their love had been sufficiently tested in difficult days
 13. (with savā varā) to keep in one's power (to limit someone's freedom of motion or action)
  es pazinu arī ķēniņmeitu, ko velns turēja savā varā un ko Arājdēlam vajadzēja atpestītI know also a princess whom the devil kept in his power and whom Arājdēls had to liberate
  večuka skatiens mani turēja savā varāthe old man's look kept me in his power
 14. (with an object and a predicate) to keep (someone, something) in a certain state or situation
  turēt kārtībāto keep (something) in order, tidy
  tīri apģērbtus viņa turēja savus bērnusshe kept her children cleanly dressed (= in clean clothes)
  pavadoņu uztveršnas aparatūra turēs radiokontrolē praktiski visu zemeslodes virsmuthe satellite's reception engine will keep practically the entire surface of the earth under radio control
  karalis grib, lai viņa kalpus tur tā, ka tie neaizmirst drebētthe king wants that his servants be kept so (= in such a way) that they don't forget (how to) tremble (= to be afraid)
 15. to keep, to hold (to link, to connect with something)
  visas lietas turēja citu pie citas kā piesietas desmit saitēmall things were held together (lit. one by the other) like ten ropes tied (to each other)
  vienīga saite, kas viņu vēl turēja pie dzīves, bija Paulisthe only link that still kept him (connected to) life, was Paulis
 16. to keep, to hold, to keep up, to keep going (to be able to perform; to be able to cope, put up with something unpleasant)
  Jānim nebija veselības, nevarēja smago lauku darbu turētJānis didn't have (good) health, he could not keep the heavy farm work
  tilta balsti neturēs ledus spiedienuthe fundament of the bridge will not hold the pressure of the ice
  darbs turpinājās līdz vēlam vakaram; Ojārs dūšīgi turēja līdz galamwork continued till late at night; Ojārs bravely held, kept
  drīz vien ilkss ir salabota: “nez vai turēs?” šaubīdamies ieminos... “turēs! tikpat kā jauna...”soon the limb was repaired: “will it hold?” (he) asked doubtfully... “(yes), it will hold! just like new...”
 17. to keep, to hold (to prevent something undesirable from going through)
  vecās turpes neturēja mitrumuthe old shoes did not keep humidity (out)
  sienām vēsums velk cauri, un jumts labi lietu neturthe cold pulled through the walls, and the roof did not hold the rain well (= did not keep it out completely)
 18. to hold, to consider, to think of something, someone in a certain way
  turēt grāmatu par vajadzīguto hold the book to be important
  turēt darbu par pienākumuto consider work as a duty
  turēt kaimiņu par zaglito consider the neighbor a thief
  turēt (ko) zem sava godato consider (something) beneath one's honor (= to believe it not consistent with one's moral standards)
  kas tā bija par milzīgu naudu! par tik bagātu Mālnieku neviens neturējawhat an enormous amount of money! nobody had thought that Mālnieks was so rich
  turēdams cilvēkus labākus, nekā viņi tiesām ir, tapsi dažu labu reizi pievilts(by) considering people to be better than they really are, one is often disappointed
 19. (of emotions, usually negative) to keep, to hold (to go on feeling, expressing it, generally for a long time)
  turēt dusmas (uz kādu)to hold (= feel) anger (at someone)
  turēt nauduto hold, keep hatred (= to go on hating)
  turēt rūpi (par kādu, par ko)to worry (lit. keep worries) about someone, something
 20. (of laugh, tears) to hold, to control, to prevent
  šur tur kāds rīstījās, turēdams smieklus, dažs vairs nespēja valdīties un smējās, iespiedis muti spilvenāhere and there someone (= some people) choked, holding (their) laugh, some could not control themselves and laughed, pressing their mouths against the pillow(s)
 21. (of promises) to keep, to fulfill
  turēt solījumu, zvērestuto keep a promise, an oath
 22. (dated sense) to keep, to take, to take part in, to participate
  Saleniek, jums ir jātur eksāmens uz otro klasiSalenieks, you must hold (= take) the exam in the other class
  vienīgi māte, es un sētas suns turējam mājas sardzionly mother, I and the fence dog kept guard (in the) house
 23. (dated sense) to hold, to speak, to pronounce
  turēt runu, sprediķito hold (= pronounce) a speech, a sermon
  turēt aizdomās (kādu)to hold someone in suspicion (= to suspect someone)

ConjugationEdit

Derived termsEdit

prefixed verbs:
other derived terms:

ReferencesEdit

 1. ^ Karulis, Konstantīns (1992), “turēt”, in Latviešu Etimoloģijas Vārdnīca (in Latvian), Rīga: AVOTS, →ISBN