See also: 澳门

Chinese

edit
deep bay; cove; bay
deep bay; cove; bay; harbour; Australia (abbrev.); Macao
 
opening; door; gate
opening; door; gate; doorway; gateway; valve; switch; way to do something; knack; family; house; (religious) sect; school (of thought); class; category; (taxonomy) phylum or division
 
trad. (澳門)
simp. (澳门)
2nd round simp. 沃门
 
Wikipedia has articles on:

Etymology

edit

(Macau): First attested in 陳末議以保海隅萬世治安疏, a memorial to the emperor [1564] by government official Pang Shangpeng (龐尚鵬):

廣州香山雍麥蠔鏡澳一日對峙南北澳門……澳門填塞番舶潛行香山門戶 [Classical Chinese, trad.]
广州香山雍麦蚝镜澳一日对峙南北澳门……澳门填塞番舶潜行香山门户 [Classical Chinese, simp.]
From: 題為陳末議以保海隅萬世治安 in 皇明經世文編
Guǎngzhōu nán yǒu Xiāngshān xiàn, dì dāng bīn hǎi. Yóu yōngmài zhì Háojìng'ào, jì yīrì zhī chéng, yǒu shān Duìzhì rú tái, yuē nánběi tái. Jí Àomén yě...... Yì zhě yù yú Àomén xiá chù, yòng shí tiánsài, dù fānbó qiánxíng, yǐ gù Xiāngshān ménhù. [Pinyin]
(please add an English translation of this usage example)

Earlier names include 濠鏡澳濠镜澳 (Háojìng'ào) (蠔鏡澳蚝镜澳), 濠鏡濠镜 (Háojìng), 香山澳, etc.

Pronunciation

edit

Proper noun

edit

澳門

 1. (~特別行政區) Macau, Aomen (a city and special administrative region of China)
  澳門歷史城區澳门历史城区  ―  Àomén Lìshǐ Chéngqū  ―  The Historic Centre of Macao
 2. () (historical) Municipality of Macau (a former municipality of Macau)
 3. () O Mun (a village of Hang Hau Rural Committee, Sai Kung district, New Territories, Hong Kong)

Synonyms

edit

Derived terms

edit

Descendants

edit
Sino-Xenic (澳門):
 • Korean: 오문(澳門) (Omun)
 • Vietnamese: Áo Môn (澳門)

Others:

Japanese

edit

Etymology 1

edit
Kanji in this term
Hyōgaiji Grade: 2
irregular

From English Macau or Portuguese Macau.

Glyph origin

edit

The kanji are jukujikun (熟字訓), from Chinese 澳門澳门 (Àomén).

Proper noun

edit

澳門(マカオ) (Makao

 1. Obsolete spelling of マカオ (Macau (a city and special administrative region of China)).

Etymology 2

edit
Kanji in this term
あお
Hyōgaiji
めん
Grade: 2
irregular

From Mandarin 澳門澳门 (Àomén).

Proper noun

edit

澳門(アオメン) (Aomen

 1. Synonym of マカオ (Macau (a city and special administrative region of China))

Korean

edit
Hanja in this term

Proper noun

edit

澳門 (Omun) (hangeul 오문)

 1. Hanja form? of 오문 (Macau (Aomen)).

Vietnamese

edit
chữ Hán Nôm in this term

Proper noun

edit

澳門

 1. chữ Hán form of Áo Môn (Macau (Aomen)).