Category:Vietnamese idioms

Recent additions to the category
 1. vô kích đường đường chi trận
 2. vô hữu bất như kỉ giả
 3. thuận buồm xuôi gió
 4. hét ra lửa
 5. bắt cá hai tay
 6. chữa lợn lành thành lợn què
 7. chó chê mèo lắm lông
 8. gừng càng già càng cay
 9. xảo ngôn, lệnh sắc, tiển hĩ nhân
 10. quân tử bất khí
Oldest pages ordered by last edit
 1. thừa phì mã, ý khinh cừu
 2. đức bất cô, tất hữu lân
 3. bất thiên nộ, bất nhị quá
 4. nước chảy đá mòn
 5. nhập gia tùy tục
 6. vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm
 7. chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm
 8. thiên thặng chi quốc
 9. quá tắc vật đạn cải
 10. ôn, lương, cung, kiệm, nhượng

» All languages » Vietnamese language » Figures of speech » Idioms

Vietnamese phrases understood by subjective, as opposed to literal meanings.


Pages in category "Vietnamese idioms"

The following 62 pages are in this category, out of 62 total.