Category:Vietnamese idioms

Recent additions to the category
 1. vô kích đường đường chi trận
 2. vô hữu bất như kỉ giả
 3. thuận buồm xuôi gió
 4. hét ra lửa
 5. bắt cá hai tay
 6. chữa lợn lành thành lợn què
 7. chó chê mèo lắm lông
 8. gừng càng già càng cay
 9. xảo ngôn, lệnh sắc, tiển hĩ nhân
 10. quân tử bất khí
Oldest pages ordered by last edit
 1. nước chảy đá mòn
 2. yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu
 3. ăn cơm trước kẻng
 4. nhập gia tùy tục
 5. vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm
 6. như nước đổ đầu vịt
 7. chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm
 8. bắt chước như khỉ
 9. gót chân A-sin
 10. ngựa thành Tơ-roa

» All languages » Vietnamese language » Figures of speech » Idioms

Vietnamese phrases understood by subjective, as opposed to literal meanings.


Pages in category "Vietnamese idioms"

The following 62 pages are in this category, out of 62 total.