Category:Vietnamese idioms

Recent additions to the category
 1. chữa lợn lành thành lợn què
 2. chó chê mèo lắm lông
 3. gừng càng già càng cay
 4. xảo ngôn, lệnh sắc, tiển hĩ nhân
 5. vô hữu bất như kỷ giả
 6. quân tử bất khí
 7. treo đầu dê bán thịt chó
 8. gương vỡ lại lành
 9. vào sinh ra tử
 10. lòng lang dạ thú
Oldest pages ordered by last edit
 1. tham thì thâm
 2. bé hạt tiêu
 3. bắt cá hai tay
 4. mò kim đáy bể
 5. vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm
 6. như nước đổ lá khoai
 7. như nước đổ đầu vịt
 8. nước chảy đá mòn
 9. chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm
 10. gương vỡ lại lành

» Vietnamese language » Figures of speech » Idioms

Vietnamese phrases understood by subjective, as opposed to literal meanings.


Pages in category "Vietnamese idioms"

The following 61 pages are in this category, out of 61 total.