Category:Vietnamese idioms

Recent additions to the category
 1. ngàn cân treo sợi tóc
 2. mò kim đáy bể
 3. xát muối vào vết thương
 4. đổ thêm dầu vào lửa
 5. chân đăm đá chân chiêu
 6. tới bến
 7. đậu phộng rau má
 8. chữa lợn lành thành lợn què
 9. nước chảy đá mòn
 10. vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm
Oldest pages ordered by last edit
 1. đậu phộng rau má
 2. đổ thêm dầu vào lửa
 3. xát muối vào vết thương
 4. ngàn cân treo sợi tóc
 5. nhập gia tùy tục
 6. như nước đổ đầu vịt
 7. vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm
 8. chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm
 9. tới bến
 10. quá tắc vật đạn cải

» All languages » Vietnamese language » Figures of speech » Idioms

Vietnamese phrases understood by subjective, as opposed to literal meanings.


Pages in category "Vietnamese idioms"

The following 68 pages are in this category, out of 68 total.