Category:Vietnamese idioms

Recent additions to the category
 1. tới bến
 2. đậu phộng rau má
 3. chữa lợn lành thành lợn què
 4. nước chảy đá mòn
 5. vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm
 6. chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm
 7. thiên thặng chi quốc
 8. học nhi bất tư, tắc võng
 9. thừa phì mã, ý khinh cừu
 10. quá tắc vật đạn cải
Oldest pages ordered by last edit
 1. nhập gia tùy tục
 2. như nước đổ đầu vịt
 3. vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm
 4. chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm
 5. quá tắc vật đạn cải
 6. học nhi bất tư, tắc võng
 7. thiên thặng chi quốc
 8. ôn cố tri tân
 9. kí vãng bất cữu
 10. vô hữu bất như kỉ giả

» All languages » Vietnamese language » Figures of speech » Idioms

Vietnamese phrases understood by subjective, as opposed to literal meanings.Pages in category "Vietnamese idioms"

The following 64 pages are in this category, out of 64 total.