Category:Vietnamese idioms

Recent additions to the category
 1. tới bến
 2. đậu phộng rau má
 3. chữa lợn lành thành lợn què
 4. nước chảy đá mòn
 5. vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm
 6. chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm
 7. thiên thặng chi quốc
 8. học nhi bất tư, tắc võng
 9. thừa phì mã, ý khinh cừu
 10. quá tắc vật đạn cải
Oldest pages ordered by last edit
 1. bé hạt tiêu
 2. bách văn bất như nhất kiến
 3. tiến thoái lưỡng nan
 4. ngậm máu phun người, trước dơ miệng mình
 5. trọng nam khinh nữ
 6. nam tôn nữ ti
 7. tham thì thâm
 8. mò kim đáy bể
 9. thuận buồm xuôi gió
 10. nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc

» All languages » Vietnamese language » Figures of speech » Idioms

Vietnamese phrases understood by subjective, as opposed to literal meanings.Pages in category "Vietnamese idioms"

The following 64 pages are in this category, out of 64 total.