Category:Vietnamese idioms

Recent additions to the category
 1. nước chảy đá mòn
 2. vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm
 3. chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm
 4. thiên thặng chi quốc
 5. học nhi bất tư, tắc võng
 6. thừa phì mã, ý khinh cừu
 7. quá tắc vật đạn cải
 8. ôn, lương, cung, kiệm, nhượng
 9. bất thiên nộ, bất nhị quá
 10. nhập gia tùy tục
Oldest pages ordered by last edit
 1. ôn cố tri tân
 2. kí vãng bất cữu
 3. quân tử chu nhi bất tị, tiểu nhân tị nhi bất chu
 4. vô hữu bất như kỉ giả
 5. vô kích đường đường chi trận
 6. quân tử bất khí
 7. xảo ngôn, lệnh sắc, tiển hĩ nhân
 8. như nước đổ đầu vịt
 9. như nước đổ lá khoai
 10. bé hạt tiêu

» All languages » Vietnamese language » Figures of speech » Idioms

Vietnamese phrases understood by subjective, as opposed to literal meanings.Pages in category "Vietnamese idioms"

The following 62 pages are in this category, out of 62 total.