Category:Vietnamese idioms

Recent additions to the category
 1. thuận buồm xuôi gió
 2. hét ra lửa
 3. bắt cá hai tay
 4. chữa lợn lành thành lợn què
 5. chó chê mèo lắm lông
 6. gừng càng già càng cay
 7. xảo ngôn, lệnh sắc, tiển hĩ nhân
 8. vô hữu bất như kỷ giả
 9. quân tử bất khí
 10. treo đầu dê bán thịt chó
Oldest pages ordered by last edit
 1. vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm
 2. như nước đổ lá khoai
 3. ngậm máu phun người, trước dơ miệng mình
 4. như nước đổ đầu vịt
 5. nước chảy đá mòn
 6. chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm
 7. bé hạt tiêu
 8. tham thì thâm
 9. quân tử bất khí
 10. nhập gia tùy tục

» All languages » Vietnamese language » Figures of speech » Idioms

Vietnamese phrases understood by subjective, as opposed to literal meanings.


Pages in category "Vietnamese idioms"

The following 62 pages are in this category, out of 62 total.