Category:Vietnamese idioms

Recent additions to the category
 1. nước chảy đá mòn
 2. vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm
 3. chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm
 4. thiên thặng chi quốc
 5. học nhi bất tư, tắc võng
 6. thừa phì mã, ý khinh cừu
 7. quá tắc vật đạn cải
 8. ôn, lương, cung, kiệm, nhượng
 9. bất thiên nộ, bất nhị quá
 10. nhập gia tùy tục
Oldest pages ordered by last edit
 1. bé hạt tiêu
 2. ngậm máu phun người, trước dơ miệng mình
 3. tham thì thâm
 4. bách văn bất như nhất kiến
 5. tiến thoái lưỡng nan
 6. trọng nam khinh nữ
 7. nam tôn nữ ti
 8. thuận buồm xuôi gió
 9. nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc
 10. nhập gia tùy tục

» All languages » Vietnamese language » Figures of speech » Idioms

Vietnamese phrases understood by subjective, as opposed to literal meanings.Pages in category "Vietnamese idioms"

The following 62 pages are in this category, out of 62 total.