Category:Vietnamese idioms

Recent additions to the category
 1. nước chảy đá mòn
 2. vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm
 3. chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm
 4. thiên thặng chi quốc
 5. học nhi bất tư, tắc võng
 6. thừa phì mã, ý khinh cừu
 7. quá tắc vật đạn cải
 8. ôn, lương, cung, kiệm, nhượng
 9. bất thiên nộ, bất nhị quá
 10. nhập gia tùy tục
Oldest pages ordered by last edit
 1. như nước đổ đầu vịt
 2. vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm
 3. chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm
 4. như nước đổ lá khoai
 5. nước chảy đá mòn
 6. quá tắc vật đạn cải
 7. học nhi bất tư, tắc võng
 8. ôn cố tri tân
 9. kí vãng bất cữu
 10. thiên thặng chi quốc

» All languages » Vietnamese language » Figures of speech » Idioms

Vietnamese phrases understood by subjective, as opposed to literal meanings.Pages in category "Vietnamese idioms"

The following 62 pages are in this category, out of 62 total.