Category:Vietnamese idioms

Recent additions to the category
 1. gừng càng già càng cay
 2. xảo ngôn, lệnh sắc, tiển hĩ nhân
 3. vô hữu bất như kỷ giả
 4. quân tử bất khí
 5. treo đầu dê bán thịt chó
 6. gương vỡ lại lành
 7. vào sinh ra tử
 8. lòng lang dạ thú
 9. cao chạy xa bay
 10. nghiêng nước nghiêng thành
Oldest pages ordered by last edit
 1. nước chảy đá mòn
 2. nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc
 3. đa nghi như Tào Tháo
 4. đụ
 5. âm thịnh dương suy
 6. bách văn bất như nhất kiến
 7. gương vỡ lại lành
 8. tía má ơi
 9. tham thì thâm
 10. nhập gia tùy tục

» Vietnamese language » Figures of speech » Idioms

Vietnamese phrases understood by subjective, as opposed to literal meanings.[edit]


Pages in category "Vietnamese idioms"

The following 59 pages are in this category, out of 59 total.