Category:Vietnamese idioms

Recent additions to the category
 1. mò kim đáy bể
 2. xát muối vào vết thương
 3. đổ thêm dầu vào lửa
 4. chân đăm đá chân chiêu
 5. tới bến
 6. đậu phộng rau má
 7. chữa lợn lành thành lợn què
 8. nước chảy đá mòn
 9. vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm
 10. chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm
Oldest pages ordered by last edit
 1. bé hạt tiêu
 2. bách văn bất như nhất kiến
 3. nam tôn nữ ti
 4. tham thì thâm
 5. đổ thêm dầu vào lửa
 6. xát muối vào vết thương
 7. ngậm máu phun người, trước dơ miệng mình
 8. đậu phộng rau má
 9. tới bến
 10. nhập gia tùy tục, nhập giang tùy khúc

» All languages » Vietnamese language » Figures of speech » Idioms

Vietnamese phrases understood by subjective, as opposed to literal meanings.


Pages in category "Vietnamese idioms"

The following 67 pages are in this category, out of 67 total.