Open main menu
See also: 后来

Contents

ChineseEdit

 
back; behind; rear; afterwards; after; later
to come
trad. (後來)
simp. (后来)

PronunciationEditRime
Character
Reading # 1/2 2/2 1/1
Initial () (33) (33) (37)
Final () (137) (137) (41)
Tone (調) Rising (X) Departing (H) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open Open
Division () I I I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ɦəuX/ /ɦəuH/ /lʌi/
Pan
Wuyun
/ɦəuX/ /ɦəuH/ /ləi/
Shao
Rongfen
/ɣəuX/ /ɣəuH/ /lɒi/
Edwin
Pulleyblank
/ɦəwX/ /ɦəwH/ /ləj/
Li
Rong
/ɣuX/ /ɣuH/ /lᴀi/
Wang
Li
/ɣəuX/ /ɣəuH/ /lɒi/
Bernard
Karlgren
/ɣə̯uX/ /ɣə̯uH/ /lɑ̆i/
Expected
Mandarin
Reflex
hòu hòu lái
BaxterSagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/2 2/2 1/2 2/2
Modern
Beijing
(Pinyin)
hòu hòu lái lái
Middle
Chinese
‹ huwX › ‹ huwH › ‹ loj › ‹ loj ›
Old
Chinese
/*[ɢ]ˁ(r)oʔ/ /*[ɢ]ˁ(r)oʔ-s/ /*mə.rˁək/ (> *mə.rˁə) /*mə.rˁək/ (> *rˁə)
English after put after ? a kind of wheat come

Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/2 2/2 1/1
No. 5178 5179 7598
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
0 0 0
Corresponding
MC rime
𠋫
Old
Chinese
/*ɢoːʔ/ /*ɢoːs/ /*m·rɯːɡ/
Notes

AdverbEdit

後來

  1. later on; afterwards

NounEdit

後來

  1. (Can we verify(+) this sense?) less advanced people

VerbEdit

後來

  1. to arrive late

Derived termsEdit