ChineseEdit

Etymology 1Edit

Ming dynasty
simp. and trad.
(明朝)

PronunciationEdit


Note:
 • mêng5 ciou5 - Chaozhou;
 • mêng5 ciao5 - Shantou, Jieyang, Chaoyang.

Proper nounEdit

明朝

 1. the Ming dynasty (1368-1644)
  明朝清朝篆刻藝術黃金時期 [MSC, trad.]
  明朝清朝篆刻艺术黄金时期 [MSC, simp.]
  Míngcháo hé Qīngcháo shì zhuànkè yìshù de liǎng duàn huángjīnshíqī. [Pinyin]
  The Ming and Qing dynasties were golden periods for the art of seal cutting.
SynonymsEdit
See alsoEdit
Dynasties (朝代) in Chinese history
Name Time period Divisions
Xia
(~朝, ~代)
2070 – 1600 B.C.E.
Shang
(~朝, ~代)
(~朝, ~代)
1600 – 1046 B.C.E.
Zhou
(~朝, ~代)
1046 – 256 B.C.E. Western Zhou
西周
Eastern Zhou
東周东周
Spring and Autumn period
春秋
Warring States period
戰國战国
Qin
(~朝, ~代)
221 – 206 B.C.E.
Han
(~朝, ~代)
206 B.C.E. – 220 C.E. Western Han
西漢西汉
Xin
(~朝)
Eastern Han
東漢东汉
Three Kingdoms
三國三国
220 – 280 C.E. Wei
Shu
Wu
Jin
(~朝, ~代)
265 – 420 C.E. Western Jin
西晉西晋
Eastern Jin
東晉东晋
Southern and Northern dynasties
南北朝
420 – 589 C.E. Northern dynasties
北朝
Northern Wei
北魏
Western Wei
西魏
Eastern Wei
東魏东魏
Northern Zhou
北周
Northern Qi
北齊北齐
Southern dynasties
南朝
Liu Song
劉宋刘宋
Southern Qi
南齊南齐
Liang
(~朝, ~代)
Chen
(~朝, ~代)
Sui
(~朝, ~代)
581 – 618 C.E.
Tang
(~朝, ~代)
618 – 907 C.E.
Five Dynasties and Ten Kingdoms
五代十國五代十国
907 – 960 C.E.
Liao
(~朝, ~代)
907 – 1125 C.E.
Song
(~朝, ~代)
960 – 1279 C.E. Northern Song
北宋
Southern Song
南宋
Western Xia
西夏
1038 – 1227 C.E.
Jin
(~朝, ~代)
1115 – 1234 C.E.
Western Liao
西遼西辽
1124 – 1218 C.E.
Yuan
(~朝, ~代)
1271 – 1368 C.E.
Ming
(~朝, ~代)
1368 – 1644 C.E.
Qing
(~朝, ~代)
1636 – 1912 C.E.

Etymology 2Edit

next; tomorrow morning
simp. and trad.
(明朝)

PronunciationEdit


Note: mêng-diáu - dated.

Rime
Character
Reading # 1/1 1/2
Initial () (4) (9)
Final () (111) (92)
Tone (調) Level (Ø) Level (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () III Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/mˠiæŋ/ /ʈˠiᴇu/
Pan
Wuyun
/mᵚiaŋ/ /ʈᵚiɛu/
Shao
Rongfen
/miaŋ/ /ȶiæu/
Edwin
Pulleyblank
/miajŋ/ /ʈiaw/
Li
Rong
/miɐŋ/ /ȶjɛu/
Wang
Li
/mĭɐŋ/ /ȶĭɛu/
Bernard
Karlgren
/mi̯ɐŋ/ /ȶi̯ɛu/
Expected
Mandarin
Reflex
míng zhāo
Expected
Cantonese
Reflex
ming4 ziu1

NounEdit

明朝

 1. (literary or dialectal) tomorrow
 2. (Classical Chinese) tomorrow morning
SynonymsEdit
 • (tomorrow morning):

JapaneseEdit

Etymology 1Edit

Kanji in this term
みょう
Grade: 2
ちょう
Grade: 2
on’yomi

NounEdit

(みょう)(ちょう) (myōchō

 1. tomorrow morning
  (みょう)(ちょう)(はち)()(しゅう)(ごう)です。
  Myōchō wa hachi ji ni shūgō desu.
  Come at 8 tomorrow morning.

Related termsEdit

(Time)
~ -2 -1 0 +1 +2 Continual
Day 一昨日 昨日 今日 明日 明後日 毎日
Morning 一昨朝 昨朝 今朝 明朝 毎朝
Night 一昨晩 昨晩 今晩 明晩 毎晩
Week 先々週 先週 今週 来週 再来週 毎週
Month 先々月 先月 今月 来月 再来月 毎月
Year 一昨年 去年 今年 来年 再来年 毎年

Etymology 2Edit

Kanji in this term
みん
Grade: 2
ちょう
Grade: 2
on’yomi

Proper nounEdit

(みん)(ちょう) (Minchō

 1. Ming Dynasty

NounEdit

(みん)(ちょう) (minchō

 1. Short for 明朝体 (minchōtai): the Ming typographic style of East Asian scripts (Han, hangul, kana), equivalent to the Western serif style