Open main menu

ChineseEdit

Etymology 1Edit

Ming dynasty
simp. and trad.
(明朝)

PronunciationEdit


Proper nounEdit

明朝

 1. the Ming dynasty (1368-1644)
  明朝清朝篆刻藝術黃金時期 [MSC, trad.]
  明朝清朝篆刻艺术黄金时期 [MSC, simp.]
  Míngcháo hé Qīngcháo shì zhuànkè yìshù de liǎng duàn huángjīnshíqī. [Pinyin]
  The Ming and Qing dynasties were golden periods for the art of seal cutting.
SynonymsEdit
See alsoEdit
Dynasties (朝代) in Chinese history
Name Time period Divisions
Xia
(~朝, ~代)
2070 – 1600 BCE
Shang
(~朝, ~代)
(~朝, ~代)
1600 – 1046 BCE
Zhou
(~朝, ~代)
1046 – 256 BCE Western Zhou
西周
Eastern Zhou
東周东周
Spring and Autumn period
春秋
Warring States period
戰國战国
Qin
(~朝, ~代)
221 – 206 BCE
Han
(~朝, ~代)
206 BCE – 220 CE Western Han
西漢西汉
Xin
(~朝)
Eastern Han
東漢东汉
Three Kingdoms
三國三国
220 – 280 CE Wei
Shu
Wu
Jin
(~朝, ~代)
265 – 420 CE Western Jin
西晉西晋
Eastern Jin
東晉东晋
Southern and Northern dynasties
南北朝
420 – 589 CE Northern dynasties
北朝
Northern Wei
北魏
Western Wei
西魏
Eastern Wei
東魏东魏
Northern Zhou
北周
Northern Qi
北齊北齐
Southern dynasties
南朝
Liu Song
劉宋刘宋
Southern Qi
南齊南齐
Liang
(~朝, ~代)
Chen
(~朝, ~代)
Sui
(~朝, ~代)
581 – 618 CE
Tang
(~朝, ~代)
618 – 907 CE
Five Dynasties and Ten Kingdoms
五代十國五代十国
907 – 960 CE
Liao
(~朝, ~代)
907 – 1125 CE
Song
(~朝, ~代)
960 – 1279 CE Northern Song
北宋
Southern Song
南宋
Western Xia
西夏
1038 – 1227 CE
Jin
(~朝, ~代)
1115 – 1234 CE
Western Liao
西遼西辽
1124 – 1218 CE
Yuan
(~朝, ~代)
1271 – 1368 CE
Ming
(~朝, ~代)
1368 – 1644 CE
Qing
(~朝, ~代)
1636 – 1912 CE

Etymology 2Edit

next; tomorrow morning
simp. and trad.
(明朝)

PronunciationEdit


Note: mêng-diáu - dated.

NounEdit

明朝

 1. tomorrow morning
 2. (literary or dialectal) tomorrow
SynonymsEdit
Dialectal synonyms of 明天 (“tomorrow”) [map]
Variety Location Words
Classical Chinese , 明日
Formal (Written Standard Chinese) 明日, 明天
Mandarin Beijing 明兒, 明兒個, 明天
Taiwan 明天
Harbin 明天, 明兒個
Shenyang 明兒個
Hailar 明兒個
Ulanhot 明兒個
Tongliao 明兒個兒
Chifeng 明天, 明兒個
Bayanhot 明天
Jinan 明天, 明兒, 到明兒
Muping 明兒
Luoyang 明兒日兒, 明兒個
Wanrong 明朝
Wanrong (Ronghe) 明朝
Xi'an 明兒, 明兒個
Qingdao 明日
Zhengzhou 明兒
Xining 明早兒
Xuzhou 明個兒, 明天
Yinchuan
Lanzhou 明個, 明個天
Ürümqi 明天個
Wuhan 明天, 明日
Chengdu 明天
Guiyang 門天, 明天
Guilin 明天
Liuzhou 明天
Kunming 明兒日
Yangzhou 明兒個, 明個, 明個子, 梅個, 梅個子, 瞄個
Nanjing 明兒個, 明個, 明天
Hefei 明天, 明個, 麻天, 麻個
Nantong 門朝子
Cantonese Guangzhou 聽日
Hong Kong 聽日
Hong Kong (San Tin Weitou) 聽日
Foshan 聽日
Shunde 聽日
Zhongshan (Shiqi) 聽日, 蚊早
Doumen (Shangheng Tanka) 天朝日
Taishan 天早
Kaiping (Chikan) 天早
Dongguan 聽日
Shaoguan 聽日
Yunfu 聽日
Yangjiang 來日, 來早日
Xinyi 天日, 聽日
Lianjiang 明日
Nanning 聽日
Wuzhou 聽日
Yulin 明日
Hepu 明日
Kuala Lumpur 聽日
Gan Nanchang 明日
Lichuan 明朝
Pingxiang 明日
Hakka Meixian 天光日, 晨朝日
Xingning 天光日
Huidong (Daling) 天光日
Qujiang 明晡日
Lianshan (Xiaosanjiang) 晨朝日
Luchuan 明日
Changting 天光, 天光日
Pingyu 天光日
Wuping 天光
Liancheng 天光
Ninghua 天光
Yudu 明朝
Ruijin 明朝
Shicheng 天光
Shangyou 明朝
Miaoli (N. Sixian) 天光日
Liudui (S. Sixian) 天光日
Hsinchu (Hailu) 韶早, 天光日
Dongshi (Dabu) 天光, 天光日
Hsinchu (Raoping) 天光日, 韶早
Yunlin (Zhao'an) 韶早, 韶日
Hong Kong 晨朝日
Sabah (Longchuan) 明朝, 明朝日
Senai 明朝日
Singkawang 韶早
Huizhou Jixi 明朝
Shexian 明朝
Tunxi 明日
Jin Taiyuan 明天, 明日, 早起
Xinzhou 明兒
Baochang 明兒個
Jining 明天
Hohhot 明兒個
Baotou 明天
Dongsheng 明兒
Linhe 明兒
Haibowan 明兒
Min Bei Jian'ou 明朝
Dikou 明起, 明朝
Songxi 明日
Zhenghe 明日, 明朝
Zhenqian 明朝
Jianyang 明朝
Wuyishan 明朝
Shibei 明底, 明朝
Min Dong Fuzhou 明旦, 明旦早
Changle 明旦
Fuqing 明旦, 明旦日
Yongtai 明旦
Gutian 明旦
Fu'an 明早
Ningde 明旦
Shouning 明旦
Zhouning 明旦
Fuding 明早起, 明日期
Matsu 明旦, 明旦早
Min Nan Xiamen 明仔日, 明仔載
Quanzhou 明仔日, 明仔
Jinjiang 明仔
Zhangzhou 明仔日, 明仔載
Taipei 明仔載, 明仔日 GT
Kaohsiung 明仔載
Tainan 明仔載
Taichung 明仔載
Wuqi 明仔載
Hsinchu 明仔載
Taitung 明仔載
Lukang 明仔載
Sanxia 明仔載
Yilan 明仔載
Kinmen 明仔載
Magong 明仔載
Penang 明仔載
Singapore 明仔日, 明仔載
Philippines (Manila) 明仔日, 明仔
Chaozhou 明起, 明日
Shantou 明日
Haifeng 明早
Johor Bahru 明起
Haikou 現旦, 現旦早, 現旦白, 旦白
Leizhou 明早, 明早日
Puxian Min Putian 復早
Xianyou 復早
Pinghua Nanning 明日
Guilin 明日
Wu Shanghai 明朝
Suzhou 明朝
Hangzhou 門朝
Wenzhou 明朝
Chongming 明朝, 明朝頭
Danyang 明朝
Jinhua 明朝
Ningbo 明朝, 明朝子
Xiang Changsha 明日, 明日子, 明朝, 明朝子
Shuangfeng 明日
Loudi 明日
Quanzhou 明天
Note GT - General Taiwanese (no particular region identified)

JapaneseEdit

Etymology 1Edit

Kanji in this term
みょう
Grade: 2
ちょう
Grade: 2
on’yomi

NounEdit

明朝 (hiragana みょうちょう, rōmaji myōchō)

 1. tomorrow morning
   (みょう) (ちょう) (はち) () (しゅう) (ごう)です。
  Myōchō wa hachi ji ni shūgō desu.
  Come at 8 tomorrow morning.

Etymology 2Edit

Kanji in this term
みん
Grade: 2
ちょう
Grade: 2
on’yomi

Proper nounEdit

明朝 (hiragana みんちょう, rōmaji Minchō)

 1. Ming Dynasty

NounEdit

明朝 (hiragana みんちょう, rōmaji minchō)

 1. Short for 明朝体 (minchōtai): the Ming typographic style of East Asian scripts (Han, hangul, kana), equivalent to the Western serif style