Hungarian edit

Pronominal adverbs from case suffixes (cf. postpositions)
ed suffix who? what? this that he/she
(it)*
case v. pr. c.
nom. ki mi ez az ő* / -∅
az / -∅
acc. -t / -ot /
-at / -et / -öt
kit mit ezt azt őt* / -∅
azt / -∅
c1
c2
dat. -nak / -nek kinek minek ennek annak neki neki- c
ins. -val / -vel kivel mivel ezzel/
evvel
azzal/
avval
vele c
c-f. -ért kiért miért ezért azért érte c
tra. -vá / -vé kivé mivé ezzé azzá c
ter. -ig meddig eddig addig c
e-f. -ként (kiként) (miként) ekként akként c
e-m. -ul / -ül c
ine. -ban / -ben kiben miben ebben abban benne c
sup. -n/-on/-en/-ön kin min ezen azon rajta (rajta-) c
ade. -nál / -nél kinél minél ennél annál nála c
ill. -ba / -be kibe mibe ebbe abba bele bele- c
sub. -ra / -re kire mire erre arra rá- c
all. -hoz/-hez/-höz kihez mihez ehhez ahhoz hozzá hozzá- c
el. -ból / -ből kiből miből ebből abból belőle c
del. -ról / -ről kiről miről erről arról róla c
abl. -tól / -től kitől mitől ettől attól tőle c
*: Ő and őt refer to human beings; the forms below them might be
construed likewise. – Forms in parentheses are uncommon. All »

Etymology edit

From -ö- (linking vowel) +‎ -t (accusative suffix).

Pronunciation edit

Suffix edit

-öt (accusative case suffix)

 1. Rounded front-vowel variant of -t. See details there.
  öt (five) + ‎-öt → ‎ötöt (five [acc.])
  Hány könyvet vettél? - Ötöt.How many books did you buy? - Five.

Usage notes edit

 • (accusative case suffix): It can be added to nouns, adjectives, numerals and pronouns. Whether a suffix-initial vowel (linking vowel) will be used is hard to predict and thus needs to be learned with each word. A rule of thumb, however, is that older and shorter words tend to incorporate a vowel, rather than simply use -t. Variants:
  -t is added to words ending in a vowel. Final -a changes to -á-. Final -e changes to -é-. Final -o in foreign words changes to -ó-.
  -ot is added to most back-vowel words ending in a consonant
  -at is added to some back-vowel words ending in a consonant
  -et is added to unrounded (and some rounded) front-vowel words ending in a consonant
  -öt is added to most rounded front-vowel words ending in a consonant
  -∅ (zero form), optionally, after possessive suffixes, especially in the singular but sometimes also in the plural (and not infrequently after multiple-possession forms as well), except for the third-person singular (“his/her/its”, -ja/-je) as its omission would not reduce the number of syllables.
  Elviszem a kabátom(at/), kabátod(at/); kabátunk(at/∅), kabátotok(at/∅), kabátjuk(at/∅); kabátjaim(at/∅) etc.
  I’ll take my coat, your coat; our coat, [plural] your coat, their coat; my coats etc.
  It is also omitted usually from the accusative forms of first- and second-person singular personal pronouns (engem, téged (me, you)).

See also edit