Hungarian edit

Pronominal adverbs from case suffixes (cf. postpositions)
ed suffix who? what? this that he/she
(it)*
case v. pr. c.
nom. ki mi ez az ő* / -∅
az / -∅
acc. -t / -ot /
-at / -et / -öt
kit mit ezt azt őt* / -∅
azt / -∅
c1
c2
dat. -nak / -nek kinek minek ennek annak neki neki- c
ins. -val / -vel kivel mivel ezzel/
evvel
azzal/
avval
vele c
c-f. -ért kiért miért ezért azért érte c
tra. -vá / -vé kivé mivé ezzé azzá c
ter. -ig meddig eddig addig c
e-f. -ként (kiként) (miként) ekként akként c
e-m. -ul / -ül c
ine. -ban / -ben kiben miben ebben abban benne c
sup. -n/-on/-en/-ön kin min ezen azon rajta (rajta-) c
ade. -nál / -nél kinél minél ennél annál nála c
ill. -ba / -be kibe mibe ebbe abba bele bele- c
sub. -ra / -re kire mire erre arra rá- c
all. -hoz/-hez/-höz kihez mihez ehhez ahhoz hozzá hozzá- c
el. -ból / -ből kiből miből ebből abból belőle c
del. -ról / -ről kiről miről erről arról róla c
abl. -tól / -től kitől mitől ettől attól tőle c
*: Ő and őt refer to human beings; the forms below them might be
construed likewise. – Forms in parentheses are uncommon. All »

Etymology edit

Lexicalization of az (that, it) +‎ -ért (causal-final case suffix).[1]

Pronunciation edit

 • IPA(key): [ˈɒzeːrt]
 • (file)
 • Hyphenation: azért
 • Rhymes: -eːrt

Pronoun edit

azért

 1. causal-final singular of az
  Hálás vagyok azért, amit mondtál nekem.I am grateful for what you told me. (literally, “for that which…”)

Determiner edit

azért

 1. causal-final singular of az
  Nem vagyok felelős azért az emberért.I am not responsible for that man.

ed  Table of Correlatives (cf. H. demonstrative adverbs)
question this that same every-/all no- relative some any else
e/i- a/o- ugyan mind(en)- se(m/n)- a- + qu. vala  akár
bár
más
who ki ő u mindenki senki aki v a b m
what mi ez az u u minden semmi ami /
amely
v a b m
which melyik mindegyik
mind
semelyik
egyik sem
amelyik v a b m
how hogy(an)
miként
így úgy u u mindenhogy
mindenhogyan
sehogy(an)
semmiképpen
(a)mint
ahogy(an)
v
v
a b
a b
m/m
m/m
whatlike
what kind
milyen
miféle
ilyen
efféle
olyan
afféle
u u mindenféle semmilyen
semmiféle
amilyen v
v
a b
a b
m
m/m
where hol itt ott u u mindenhol
mindenütt
sehol ahol v a b m
m
from wh. honnan innen onnan u u mindenhonnan sehonnan ahonnan v a b m
to where hova
hová
ide oda u u mindenhova
mindenhová
sehova
sehová
ahova
ahová
v
v
a b
a b
m
m
from
which way
merről erről arról u u mindenfelől semerről amerről v a b m
which way merre
merrefelé
erre
errefelé
arra
arrafelé
u u mindenfelé semerre amerre v a b m
why miért ezért azért u u mindenért semmiért amiért v a b m
how many hány ennyi annyi u u mind
az összes
sehány ahány v a b
how much mennyi semennyi amennyi v a b
wh. extent mennyire ennyire annyira u u (teljesen) semennyire amennyire v a b
what size mekkora ekkora akkora u u (az egész) semekkora amekkora v a b
what time mikor ekkor akkor u u mindig soha/sose(m)
sohase(m)
amikor v a b m
how long
how far
meddig eddig addig u u (végig)* semeddig ameddig v a b
*: Mindeddig/-addig mean “up until this/that point” (= egészen eddig/addig).
Csak following relative pronouns expresses “-ever”, e.g. aki csak (whoever);
is after “any” pronouns emphasizes “no matter”: akármit is (no matter what).
né- (some) forms compounds with few words.

Adverb edit

azért (not comparable)

 1. (with focus, construed with mert (because)) for that reason, the reason (for/why…) is (that)…, because (before a clause of cause)
  Synonyms: amiatt, azon oknál fogva
  Azért jöttem, mert meghívtál.I have come because you invited me (literally, “The reason why I came is that you invited me.”)
 2. (with focus, construed with hogy (that)) so as to…, in order to…, so that…, in order that(before a clause of purpose)
  Synonym: abból a célból
  Azért suttogtam, hogy ne ébredjenek fel.I whispered so that they shouldn’t wake up.
 3. (without focus, often construed with de (but)) even so, anyway, regardless, all the same, though (at the end of a sentence), nonetheless, notwithstanding, in any case, at any rate (usually after an explicit or implicit concessive clause)
  Synonyms: attól még, attól, ennek ellenére, ezzel együtt, ettől függetlenül, mindamellett, mindemellett, mindazonáltal, mégis, mégiscsak
  Tudom, hogy nincs születésnapja, de azért vihetnél neki virágot.
  I know it’s not her birthday but you could (still) bring her a flower all the same.
  Ezt azért nem kellett volna mondanod.Nevertheless, you shouldn’t have said that. [i.e. “I know you are angry, but…”, an implicit concessive clause)
  Azért köszönöm, hogy megpróbáltad.Thanks for trying, though. [i.e. “Even if you didn't succeed, but…”, an implicit concessive clause)

Usage notes edit

 • As shown in the first example, sometimes there is no direct equivalent to azért in English, especially if it expresses the cause, so only the subsequent mert can be translated, or the reason can be emphasized in English.
 • If azért is not in the syntactic focus position in the sentence (that is, if it does not directly precede the predicate), its meaning is entirely different, as given above in the third sense. It is also pronounced with a different intonation (starting from low pitch, then slightly raising, as opposed to the other two meanings, expressing cause or purpose, which start from a high pitch and then fall).

References edit

 1. ^ azért in Zaicz, Gábor (ed.). Etimológiai szótár: Magyar szavak és toldalékok eredete (‘Dictionary of Etymology: The origin of Hungarian words and affixes’). Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2006, →ISBN.  (See also its 2nd edition.)

Further reading edit

 • azért in Bárczi, Géza and László Országh. A magyar nyelv értelmező szótára (‘The Explanatory Dictionary of the Hungarian Language’, abbr.: ÉrtSz.). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1959–1962. Fifth ed., 1992: →ISBN
 • azért in Ittzés, Nóra (ed.). A magyar nyelv nagyszótára (‘A Comprehensive Dictionary of the Hungarian Language’). Budapest: Akadémiai Kiadó, 2006–2031 (work in progress; published A–ez as of 2024)