Hungarian

edit

Pronominal adverbs from case suffixes (cf. postpositions)
ed suffix who? what? this that he/she
(it)*
case v. pr. c.
nom. ki mi ez az ő* / -∅
az / -∅
acc. -t / -ot /
-at / -et / -öt
kit mit ezt azt őt* / -∅
azt / -∅
c1
c2
dat. -nak / -nek kinek minek ennek annak neki neki- c
ins. -val / -vel kivel mivel ezzel/
evvel
azzal/
avval
vele c
c-f. -ért kiért miért ezért azért érte c
tra. -vá / -vé kivé mivé ezzé azzá c
ter. -ig meddig eddig addig c
e-f. -ként (kiként) (miként) ekként akként c
e-m. -ul / -ül c
ine. -ban / -ben kiben miben ebben abban benne c
sup. -n/-on/-en/-ön kin min ezen azon rajta (rajta-) c
ade. -nál / -nél kinél minél ennél annál nála c
ill. -ba / -be kibe mibe ebbe abba bele bele- c
sub. -ra / -re kire mire erre arra rá- c
all. -hoz/-hez/-höz kihez mihez ehhez ahhoz hozzá hozzá- c
el. -ból / -ből kiből miből ebből abból belőle c
del. -ról / -ről kiről miről erről arról róla c
abl. -tól / -től kitől mitől ettől attól tőle c
*: Ő and őt refer to human beings; the forms below them might be
construed likewise. – Forms in parentheses are uncommon. All »

Pronunciation

edit

Etymology 1

edit

Case suffix.

Suffix

edit

-nál/-nél (adessive case suffix)

 1. at, by
  A háznál várt rám.He was waiting for me at the house.
 2. than (used with comparative)
  Synonyms: mint, (folksy) -tól/-től
  Minél több, annál jobb.The more, the better.
  Ez a szám nagyobb a másiknál.This number is bigger than the other.
Usage notes
edit
 • (adessive case suffix) Variants:
  -nál is added to back-vowel words. Final -a changes to -á-.
  a hegy lába (the foot of the mountain)a hegy lábánálat the foot of the mountain
  -nél is added to front-vowel words. Final -e changes to -é-.
  az ágy feje (the head of the bed)az ágy fejénélat the head of the bed
See also
edit

Etymology 2

edit

From -ná (conditional suffix) +‎ -l (personal suffix).

Suffix

edit

-nál

 1. (conditional suffix) Forms the second-person singular present tense of verbs (conditional mood, indefinite conjugation).
  olvas (to read) + ‎-nál → ‎olvasnál (you would read)
  Olvasnál valamit?Would you read something?
Usage notes
edit
 • (conditional suffix) Variants:
  -nál is added to most back-vowel verbs
  vár (to wait) + ‎-nál → ‎várnál (you would wait)
  -nél is added to most front-vowel verbs
  kér (to ask) + ‎-nél → ‎kérnél (you would ask)
  -anál is added to back-vowel verbs ending in two consonants or in a long vowel + t (exceptions: áll, száll, varr, forr, lát)
  mond (to say something) + ‎-anál → ‎mondanál (you would say something)
  tanít (to teach) + ‎-anál → ‎tanítanál (you would teach)
  -enél is added to front-vowel verbs ending in two consonants or in a long vowel + t
  fest (to paint) + ‎-enél → ‎festenél (you would paint)
  segít (to help) + ‎-enél → ‎segítenél (you would help)
See also
edit