Hungarian edit

Pronominal adverbs from case suffixes (cf. postpositions)
ed suffix who? what? this that he/she
(it)*
case v. pr. c.
nom. ki mi ez az ő* / -∅
az / -∅
acc. -t / -ot /
-at / -et / -öt
kit mit ezt azt őt* / -∅
azt / -∅
c1
c2
dat. -nak / -nek kinek minek ennek annak neki neki- c
ins. -val / -vel kivel mivel ezzel/
evvel
azzal/
avval
vele c
c-f. -ért kiért miért ezért azért érte c
tra. -vá / -vé kivé mivé ezzé azzá c
ter. -ig meddig eddig addig c
e-f. -ként (kiként) (miként) ekként akként c
e-m. -ul / -ül c
ine. -ban / -ben kiben miben ebben abban benne c
sup. -n/-on/-en/-ön kin min ezen azon rajta (rajta-) c
ade. -nál / -nél kinél minél ennél annál nála c
ill. -ba / -be kibe mibe ebbe abba bele bele- c
sub. -ra / -re kire mire erre arra rá- c
all. -hoz/-hez/-höz kihez mihez ehhez ahhoz hozzá hozzá- c
el. -ból / -ből kiből miből ebből abból belőle c
del. -ról / -ről kiről miről erről arról róla c
abl. -tól / -től kitől mitől ettől attól tőle c
*: Ő and őt refer to human beings; the forms below them might be
construed likewise. – Forms in parentheses are uncommon. All »

Pronunciation edit

Suffix edit

-ból/-ből (elative case suffix)

 1. (from inside an enclosed space) from, out of (question word: honnan? (from where?))
  Kiszabadultak a fogságból.They were released from captivity.
  A gyerekek kiszaladtak a házból.The children ran out of the house.
 2. (originating at) from
  Ez a kézirat az 1980-as évekből származik.This manuscript is from the 1980s.
 3. The end of some situation or condition.
  Felépültek a betegségükből.They have recovered from their illness.
 4. In some adverbs.
  hasból (off the top of one's head)
  egyből (immediately, at once, right away)
  igazából (really, actually)
  nagyjából (roughly, by and large, on the whole)
  újból (again, once again, anew)
 5. In some postpositions.
  jóvoltából (thanks/due to)
  alkalmából (on the occasion of)

Usage notes edit

 • (elative case suffix) Variants:
  -ból is added to back-vowel words. Final -a changes to -á-.
  alma (apple)Kifogytunk az almából.We ran out of apples.
  -ből is added to front-vowel words. Final -e changes to -é-.
  zene (music)Kifogytunk a zenéből.We ran out of music.

Related terms edit

See also edit