Irish edit

Alternative forms edit

Pronunciation edit

Particle edit

ónarb (form used before a consonant lenar) (used before a vowel sound)

  1. from which/whom is
    • 1952, Acts of the Oireachtas, No. 11/1952: SOCIAL WELFARE ACT, 1952[1]:
      Más rud é, maidir le pinsean (neamhranníocach) baintrí is iníoctha faoi na hAchta um Pinsin do Bhaintreacha agus do Dhílleachtaí, 1935 go 1952, agus a bhfuil liúntas i leith leanaí ar áireamh ann, gurb é an lá ceaptha nó aon lá dá éis an lá ónarb iníoctha an pinsean, ní bheidh ráta an phinsin níos mó ná tríocha agus dhá scilling sa tseachtain.
      Where, as respects a widow’s (non-contributory) pension which is payable under the Widows’ and Orphans’ Pensions Acts, 1935 to 1952, and which includes an allowance in respect of children, the day from which the pension becomes payable is, or is after, the appointed day, the rate of the pension shall not exceed thirty-two shillings per week.[2]

Usage notes edit

Especially in the spoken language, it is more common to use the indirect relative particle ar with a resumptive prepositional pronoun:

an lá arb iníoctha an pinsean uaidhthe day the pension becomes payable from

Related terms edit