See also: and

Contents

TranslingualEdit

Stroke order
更-bw.png

EtymologyEdit

Historical forms of the character
Bronze inscriptions Large seal script Small seal script
更-bronze.svg 更-bigseal.svg 更-seal.svg

Han characterEdit

(radical 73 +3, 7 strokes, cangjie input 一中田大 (MLWK), four-corner 10506)

 1. change, replace
 2. more, still further, much more

Derived charactersEdit

ReferencesEdit

 • KangXi: page 502, character 6
 • Dai Kanwa Jiten: character 14283
 • Dae Jaweon: page 874, character 4
 • Hanyu Da Zidian: volume 1, page 20, character 2
 • Unihan data for U+66F4

ChineseEdit

simp. and trad.

PronunciationEdit


Dialectal pronunciations ()
Variety Location 更 (換)
Mandarin Beijing /kəŋ⁵⁵/
Harbin /kəŋ⁴⁴/
Tianjin /kəŋ²¹/
Jinan /kəŋ²¹³/
Qingdao /kəŋ²¹³/
Zhengzhou /kəŋ²⁴/
Xi'an /kəŋ²¹/
Xining /kə̃⁴⁴/
Yinchuan /kəŋ⁴⁴/
Lanzhou /kə̃n³¹/
Ürümqi /kɤŋ⁴⁴/
Wuhan /kən⁵⁵/
Chengdu /kən⁵⁵/
Guiyang /ken²¹³/
Kunming /kə̃⁴⁴/
Nanjing /kən³¹/
Hefei /kən²¹/
Jin Taiyuan /kəŋ¹¹/ ~換
/t͡ɕiəŋ¹¹/ 五~
Pingyao /kəŋ¹³/
Hohhot /kə̃ŋ³¹/
Wu Shanghai /kã⁵³/
/kəŋ⁵³/
Suzhou /kã⁵⁵/
Hangzhou /ken³³/
Wenzhou /kiɛ³³/
Hui Shexian /kʌ̃³¹/
/kɛ³¹/ 打~
Tunxi /t͡ɕiɛ¹¹/
Xiang Changsha /kən³³/
Xiangtan /kən³³/
Gan Nanchang /kɑŋ⁴²/ 打~
Hakka Meixian /kaŋ⁴⁴/
Taoyuan /kɑŋ²⁴/
Cantonese Guangzhou /kɐŋ⁵³/
Nanning /kɐŋ⁵⁵/
Hong Kong /kɐŋ⁵⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /kiŋ⁵⁵/
/kĩ⁵⁵/
Fuzhou (Min Dong) /kaŋ⁴⁴/
Jian'ou (Min Bei) /kaiŋ³³/
/kaŋ⁵⁴/ 三~
Shantou (Min Nan) /keŋ³³/
Haikou (Min Nan) /keŋ²³/
/kɔŋ²³/
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/2

Initial: (28)
Final: (109)
Tone: Level (Ø)

Openness: Open
Division: II
Fanqie:

Expected Mandarin reflex: gēng
Zhengzhang
Shangfang
Pan
Wuyun
Shao
Rongfen
Edwin
Pulleyblank
Li
Rong
Wang
Li
Bernard
Karlgren
/kɣæŋ/ /kɯaŋ/ /kaŋ/ /kaɨjŋ/ /kɐŋ/ /kɐŋ/ /kɐŋ/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character Modern Beijing
(Pinyin)
Middle Chinese Old Chinese English
gēng ‹ kæng › /*kˤraŋ/ change (v.)

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

 • Parentheses "()" indicate uncertain presence;
 • Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
 • Angle brackets "<>" indicate infix;
 • Hyphen "-" indicates morpheme boundary;
 • Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
866 0 /*kraːŋ/

VerbEdit

 1. to change, to replace
 2. to experience

PronunciationEdit


Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/2

Initial: (28)
Final: (109)
Tone: Level (Ø)

Openness: Open
Division: II
Fanqie:

Expected Mandarin reflex: gēng
Zhengzhang
Shangfang
Pan
Wuyun
Shao
Rongfen
Edwin
Pulleyblank
Li
Rong
Wang
Li
Bernard
Karlgren
/kɣæŋ/ /kɯaŋ/ /kaŋ/ /kaɨjŋ/ /kɐŋ/ /kɐŋ/ /kɐŋ/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character Modern Beijing
(Pinyin)
Middle Chinese Old Chinese English
gēng ‹ kæng › /*kˤraŋ/ change (v.)

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

 • Parentheses "()" indicate uncertain presence;
 • Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
 • Angle brackets "<>" indicate infix;
 • Hyphen "-" indicates morpheme boundary;
 • Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
866 0 /*kraːŋ/

NounEdit

 1. watch (of a sentry)
 2. (archaic) one of the five two-hour periods into which the night was formerly divided

PronunciationEdit


Dialectal pronunciations ()
Variety Location 更 (加)
Mandarin Beijing /kəŋ⁵¹/
Harbin /kəŋ⁵³/
Tianjin /kəŋ⁵³/
Jinan /kəŋ²¹/
Qingdao /kəŋ⁴²/
Zhengzhou /kəŋ³¹²/
Xi'an /kəŋ⁴⁴/
Xining /kə̃²¹³/
Yinchuan /kəŋ¹³/
Lanzhou /kə̃n¹³/
Ürümqi /kɤŋ²¹³/
Wuhan /kən³⁵/
Chengdu /kən¹³/
Guiyang /ken²¹³/
Kunming /kə̃¹/
Nanjing /kən⁴⁴/
Hefei /kən⁵³/
Jin Taiyuan /kəŋ⁴⁵/
Pingyao /kəŋ³⁵/
Hohhot /kə̃ŋ⁵⁵/
Wu Shanghai /kəŋ³⁵/
Suzhou /kən⁵¹/
Hangzhou /ken⁴⁴⁵/
Wenzhou /kiɛ⁴²/
Hui Shexian /kʌ̃³²⁴/
Tunxi /kiɛ¹¹/
Xiang Changsha /kən⁵⁵/
Xiangtan /kən⁵⁵/
Gan Nanchang /kiɛn⁴⁵/
Hakka Meixian /ken⁵³/
Taoyuan /ken⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /kɐŋ³³/
Nanning /kɐŋ³³/
Hong Kong /kɐŋ³³/
Min Xiamen (Min Nan) /kiŋ²¹/
Fuzhou (Min Dong) /kaiŋ²¹²/
Jian'ou (Min Bei) /kaiŋ³³/
Shantou (Min Nan) /keŋ²¹³/
Haikou (Min Nan) /keŋ³⁵/
/kɔŋ³⁵/
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 2/2

Initial: (28)
Final: (109)
Tone: Departing (H)

Openness: Open
Division: II
Fanqie:

Expected Mandarin reflex: gèng
Zhengzhang
Shangfang
Pan
Wuyun
Shao
Rongfen
Edwin
Pulleyblank
Li
Rong
Wang
Li
Bernard
Karlgren
/kɣæŋH/ /kɯaŋH/ /kaŋH/ /kaɨjŋH/ /kɐŋH/ /kɐŋH/ /kɐŋH/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character Modern Beijing
(Pinyin)
Middle Chinese Old Chinese English
gèng ‹ kængH › /*kˤraŋ-s/ still more

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

 • Parentheses "()" indicate uncertain presence;
 • Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
 • Angle brackets "<>" indicate infix;
 • Hyphen "-" indicates morpheme boundary;
 • Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
879 0 /*kraːŋs/

AdverbEdit

 1. more, further, even more

ReferencesEdit


JapaneseEdit

KanjiEdit

(common “Jōyō” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

ReadingsEdit

CompoundsEdit

 • 変更 (へんこう, henkō)
 • 更新 (こうしん, kōshin)

KoreanEdit

HanjaEdit

‎(gyeong, gaeng) (hangeul , , revised gyeong, gaeng, McCune-Reischauer kyŏng, kaeng, Yale kyeng, kayng)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

VietnameseEdit

Han characterEdit

(canh, cánh)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.
Read in another language