Contents

TranslingualEdit

Stroke order

Han characterEdit

(radical 30 +9 in Chinese, 口+8 in Japanese, in Chinese 12 strokes, in Japanese 11 strokes, cangjie input 口日心女 (RAPV), four-corner 66027, composition)

ReferencesEdit

 • KangXi: page 199, character 11
 • Dai Kanwa Jiten: character 3960
 • Dae Jaweon: page 421, character 3
 • Hanyu Da Zidian: volume 1, page 653, character 13
 • Unihan data for U+559D

Usage notesEdit

Han unification: Japanese character appears as , while it normally appears as in other scripts.


ChineseEdit

simp. and trad.

PronunciationEdit • Dialectal data
Variety Location 喝 (彩) 喝 (酒)
Mandarin Beijing /xɤ⁵¹/ /xɤ⁵⁵/
Harbin /xɤ⁵³/ /xɤ⁴⁴/
Tianjin /xɤ⁵³/ /xɤ²¹/
Jinan /xə²¹³/ /xə²¹³/
Qingdao /xə⁵⁵/ /xa⁵⁵/
Zhengzhou /xɤ²⁴/ /xɤ²⁴/
Xi'an /xuo²¹/ /xuo²¹/
Xining /xu⁴⁴/ /xu⁴⁴/
Yinchuan /xə¹³/ /xə¹³/
Lanzhou /xə⁴⁴²/ /xə¹³/
Ürümqi /xɤ²¹³/ /xɤ²¹³/
Wuhan /xuo²¹³/ /xuo²¹³/
Chengdu /xo⁵⁵/ /xo⁵⁵/
Guiyang /xo²¹/ /xo⁵⁵/
Kunming /xo⁴⁴/ /xo⁴⁴/
Nanjing /xoʔ⁵/ /xoʔ⁵/
Hefei /xɐʔ⁵/ /xɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /xaʔ²/ /xaʔ²/
Pingyao /xʌʔ¹³/
Hohhot /xaʔ⁴³/ /xaʔ⁴³/
Wu Shanghai /həʔ⁵/
/haʔ⁵/
/həʔ⁵/
/haʔ⁵/
Suzhou /həʔ⁵/ /həʔ⁵/
Hangzhou /hɑʔ⁵/ /hɑʔ⁵/
Wenzhou /hø²¹³/ /ha²¹³/
Hui Shexian /xɔʔ²¹/ /xɔʔ²¹/
Tunxi /xə⁵/ /xə⁵/
Xiang Changsha /xo²⁴/ /xo²⁴/
Xiangtan /ho²⁴/ /ho²⁴/
Gan Nanchang /hɵʔ⁵/
Hakka Meixian /hot̚¹/ /hot̚¹/
Taoyuan /hot̚⁵⁵/ /hot̚⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /hɔt̚³/ /hɔt̚³/
Nanning /hɔt̚³³/ /hɔt̚³³/
Hong Kong /hɔt̚³/ /hɔt̚³/
Min Xiamen (Min Nan) /hat̚³²/
/huaʔ³²/
/hap̚³²/
Fuzhou (Min Dong) /hɑʔ²³/ /hɑʔ²³/
Jian'ou (Min Bei) /xɔ²⁴/ /xɔ²⁴/
Shantou (Min Nan) /huaʔ²/
/uaʔ²/
/hak̚²/
Haikou (Min Nan) /xo⁵⁵/
/hua⁵⁵/

Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (34) (32)
Final () (29) (63)
Tone (調) Departing (H) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () II I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʔˠaiH/ /hɑt̚/
Pan
Wuyun
/ʔᵚaiH/ /hɑt̚/
Shao
Rongfen
/ʔaiH/ /xɑt̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʔaɨjsH/ /hat̚/
Li
Rong
/ʔaiH/ /xɑt̚/
Wang
Li
/æiH/ /xɑt̚/
Bernard
Karlgren
/ʔaiH/ /xɑt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
he
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 5015 5020 5027
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 3 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qraːds/ /*qʰoːb/ /*qʰaːd/
Notes

VerbEdit

 1. to drink

SynonymsEdit

Dialectal synonyms of (“to drink”)
Variety Location Words
Classical Classical
Mandarin Beijing
Taiwan
Jinan
Xi'an
Wuhan
Chengdu
Yangzhou
Hefei
Cantonese Guangzhou
Hong Kong
Taishan
Yangjiang
Gan Nanchang
Hakka Meixian
Miaoli (N. Sixian)
Liudui (S. Sixian)
Hsinchu (Hailu)
Dongshi (Dabu)
Taiwanese Raoping
Yunlin (Zhao'an)
Jin Taiyuan
Min Bei Jian'ou
Min Dong Fuzhou
Min Nan Quanzhou
Xiamen
Zhangzhou
Taipei
Kaohsiung
Tainan
Taichung
Yilan
Lukang
Sanxia
Kinmen
Magong
Hsinchu
Malaysia
Chaozhou
Wu Suzhou
Wenzhou
Xiang Changsha
Shuangfeng

CompoundsEdit

PronunciationEdit • Dialectal data
Variety Location 喝 (彩) 喝 (酒)
Mandarin Beijing /xɤ⁵¹/ /xɤ⁵⁵/
Harbin /xɤ⁵³/ /xɤ⁴⁴/
Tianjin /xɤ⁵³/ /xɤ²¹/
Jinan /xə²¹³/ /xə²¹³/
Qingdao /xə⁵⁵/ /xa⁵⁵/
Zhengzhou /xɤ²⁴/ /xɤ²⁴/
Xi'an /xuo²¹/ /xuo²¹/
Xining /xu⁴⁴/ /xu⁴⁴/
Yinchuan /xə¹³/ /xə¹³/
Lanzhou /xə⁴⁴²/ /xə¹³/
Ürümqi /xɤ²¹³/ /xɤ²¹³/
Wuhan /xuo²¹³/ /xuo²¹³/
Chengdu /xo⁵⁵/ /xo⁵⁵/
Guiyang /xo²¹/ /xo⁵⁵/
Kunming /xo⁴⁴/ /xo⁴⁴/
Nanjing /xoʔ⁵/ /xoʔ⁵/
Hefei /xɐʔ⁵/ /xɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /xaʔ²/ /xaʔ²/
Pingyao /xʌʔ¹³/
Hohhot /xaʔ⁴³/ /xaʔ⁴³/
Wu Shanghai /həʔ⁵/
/haʔ⁵/
/həʔ⁵/
/haʔ⁵/
Suzhou /həʔ⁵/ /həʔ⁵/
Hangzhou /hɑʔ⁵/ /hɑʔ⁵/
Wenzhou /hø²¹³/ /ha²¹³/
Hui Shexian /xɔʔ²¹/ /xɔʔ²¹/
Tunxi /xə⁵/ /xə⁵/
Xiang Changsha /xo²⁴/ /xo²⁴/
Xiangtan /ho²⁴/ /ho²⁴/
Gan Nanchang /hɵʔ⁵/
Hakka Meixian /hot̚¹/ /hot̚¹/
Taoyuan /hot̚⁵⁵/ /hot̚⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /hɔt̚³/ /hɔt̚³/
Nanning /hɔt̚³³/ /hɔt̚³³/
Hong Kong /hɔt̚³/ /hɔt̚³/
Min Xiamen (Min Nan) /hat̚³²/
/huaʔ³²/
/hap̚³²/
Fuzhou (Min Dong) /hɑʔ²³/ /hɑʔ²³/
Jian'ou (Min Bei) /xɔ²⁴/ /xɔ²⁴/
Shantou (Min Nan) /huaʔ²/
/uaʔ²/
/hak̚²/
Haikou (Min Nan) /xo⁵⁵/
/hua⁵⁵/

Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (34) (32)
Final () (29) (63)
Tone (調) Departing (H) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () II I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʔˠaiH/ /hɑt̚/
Pan
Wuyun
/ʔᵚaiH/ /hɑt̚/
Shao
Rongfen
/ʔaiH/ /xɑt̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʔaɨjsH/ /hat̚/
Li
Rong
/ʔaiH/ /xɑt̚/
Wang
Li
/æiH/ /xɑt̚/
Bernard
Karlgren
/ʔaiH/ /xɑt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
he
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 5015 5020 5027
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 3 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qraːds/ /*qʰoːb/ /*qʰaːd/
Notes

VerbEdit

 1. to shout; to call out

CompoundsEdit

PronunciationEdit


 • Dialectal data
Variety Location 喝 (彩) 喝 (酒)
Mandarin Beijing /xɤ⁵¹/ /xɤ⁵⁵/
Harbin /xɤ⁵³/ /xɤ⁴⁴/
Tianjin /xɤ⁵³/ /xɤ²¹/
Jinan /xə²¹³/ /xə²¹³/
Qingdao /xə⁵⁵/ /xa⁵⁵/
Zhengzhou /xɤ²⁴/ /xɤ²⁴/
Xi'an /xuo²¹/ /xuo²¹/
Xining /xu⁴⁴/ /xu⁴⁴/
Yinchuan /xə¹³/ /xə¹³/
Lanzhou /xə⁴⁴²/ /xə¹³/
Ürümqi /xɤ²¹³/ /xɤ²¹³/
Wuhan /xuo²¹³/ /xuo²¹³/
Chengdu /xo⁵⁵/ /xo⁵⁵/
Guiyang /xo²¹/ /xo⁵⁵/
Kunming /xo⁴⁴/ /xo⁴⁴/
Nanjing /xoʔ⁵/ /xoʔ⁵/
Hefei /xɐʔ⁵/ /xɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /xaʔ²/ /xaʔ²/
Pingyao /xʌʔ¹³/
Hohhot /xaʔ⁴³/ /xaʔ⁴³/
Wu Shanghai /həʔ⁵/
/haʔ⁵/
/həʔ⁵/
/haʔ⁵/
Suzhou /həʔ⁵/ /həʔ⁵/
Hangzhou /hɑʔ⁵/ /hɑʔ⁵/
Wenzhou /hø²¹³/ /ha²¹³/
Hui Shexian /xɔʔ²¹/ /xɔʔ²¹/
Tunxi /xə⁵/ /xə⁵/
Xiang Changsha /xo²⁴/ /xo²⁴/
Xiangtan /ho²⁴/ /ho²⁴/
Gan Nanchang /hɵʔ⁵/
Hakka Meixian /hot̚¹/ /hot̚¹/
Taoyuan /hot̚⁵⁵/ /hot̚⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /hɔt̚³/ /hɔt̚³/
Nanning /hɔt̚³³/ /hɔt̚³³/
Hong Kong /hɔt̚³/ /hɔt̚³/
Min Xiamen (Min Nan) /hat̚³²/
/huaʔ³²/
/hap̚³²/
Fuzhou (Min Dong) /hɑʔ²³/ /hɑʔ²³/
Jian'ou (Min Bei) /xɔ²⁴/ /xɔ²⁴/
Shantou (Min Nan) /huaʔ²/
/uaʔ²/
/hak̚²/
Haikou (Min Nan) /xo⁵⁵/
/hua⁵⁵/

InterjectionEdit

 1. hey, same as

JapaneseEdit

KanjiEdit

(common “Jōyō” kanji)

ReadingsEdit

CompoundsEdit

InterjectionEdit

‎(hiragana かつ, romaji katsu)

 1. (Buddhism) an interjecting said by Zen Buddhist masters to scold their students

NounEdit

‎(hiragana かつ, romaji katsu)

 1. a loud exclamation or scolding

ReferencesEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

‎(gal, ae) (hangeul , , McCune-Reischauer kal, ae)

 1. loud voice
 2. to call out, yell, shout
 3. to scold

CompoundsEdit


VietnameseEdit

Han characterEdit

(hát, ạc, hét, hết, hít, ặc, kệ)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.
Read in another language