Contents

TranslingualEdit

Stroke order

Han characterEdit

(radical 30 +9, 12 strokes, cangjie input 口日心女 (RAPV), four-corner 66027, composition)

ReferencesEdit

 • KangXi: page 199, character 11
 • Dai Kanwa Jiten: character 3960
 • Dae Jaweon: page 421, character 3
 • Hanyu Da Zidian: volume 1, page 653, character 13
 • Unihan data for U+559D

ChineseEdit

simp. and trad.

PronunciationEdit • Dialectal data
Variety Location 喝 (彩) 喝 (酒)
Mandarin Beijing /xɤ⁵¹/ /xɤ⁵⁵/
Harbin /xɤ⁵³/ /xɤ⁴⁴/
Tianjin /xɤ⁵³/ /xɤ²¹/
Jinan /xə²¹³/ /xə²¹³/
Qingdao /xə⁵⁵/ /xa⁵⁵/
Zhengzhou /xɤ²⁴/ /xɤ²⁴/
Xi'an /xuo²¹/ /xuo²¹/
Xining /xu⁴⁴/ /xu⁴⁴/
Yinchuan /xə¹³/ /xə¹³/
Lanzhou /xə⁴⁴²/ /xə¹³/
Ürümqi /xɤ²¹³/ /xɤ²¹³/
Wuhan /xuo²¹³/ /xuo²¹³/
Chengdu /xo⁵⁵/ /xo⁵⁵/
Guiyang /xo²¹/ /xo⁵⁵/
Kunming /xo⁴⁴/ /xo⁴⁴/
Nanjing /xoʔ⁵/ /xoʔ⁵/
Hefei /xɐʔ⁵/ /xɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /xaʔ²/ /xaʔ²/
Pingyao /xʌʔ¹³/
Hohhot /xaʔ⁴³/ /xaʔ⁴³/
Wu Shanghai /həʔ⁵/
/haʔ⁵/
/həʔ⁵/
/haʔ⁵/
Suzhou /həʔ⁵/ /həʔ⁵/
Hangzhou /hɑʔ⁵/ /hɑʔ⁵/
Wenzhou /hø²¹³/ /ha²¹³/
Hui Shexian /xɔʔ²¹/ /xɔʔ²¹/
Tunxi /xə⁵/ /xə⁵/
Xiang Changsha /xo²⁴/ /xo²⁴/
Xiangtan /ho²⁴/ /ho²⁴/
Gan Nanchang /hɵʔ⁵/
Hakka Meixian /hot̚¹/ /hot̚¹/
Taoyuan /hot̚⁵⁵/ /hot̚⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /hɔt̚³/ /hɔt̚³/
Nanning /hɔt̚³³/ /hɔt̚³³/
Hong Kong /hɔt̚³/ /hɔt̚³/
Min Xiamen (Min Nan) /hat̚³²/
/huaʔ³²/
/hap̚³²/
Fuzhou (Min Dong) /hɑʔ²³/ /hɑʔ²³/
Jian'ou (Min Bei) /xɔ²⁴/ /xɔ²⁴/
Shantou (Min Nan) /huaʔ²/
/uaʔ²/
/hak̚²/
Haikou (Min Nan) /xo⁵⁵/
/hua⁵⁵/

Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (34) (32)
Final () (29) (63)
Tone (調) Departing (H) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () II I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʔˠaiH/ /hɑt̚/
Pan
Wuyun
/ʔᵚaiH/ /hɑt̚/
Shao
Rongfen
/ʔaiH/ /xɑt̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʔaɨjsH/ /hat̚/
Li
Rong
/ʔaiH/ /xɑt̚/
Wang
Li
/æiH/ /xɑt̚/
Bernard
Karlgren
/ʔaiH/ /xɑt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
he
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 5015 5020 5027
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 3 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qraːds/ /*qʰoːb/ /*qʰaːd/
Notes

VerbEdit

 1. to drink

See alsoEdit

CompoundsEdit

PronunciationEdit • Dialectal data
Variety Location 喝 (彩) 喝 (酒)
Mandarin Beijing /xɤ⁵¹/ /xɤ⁵⁵/
Harbin /xɤ⁵³/ /xɤ⁴⁴/
Tianjin /xɤ⁵³/ /xɤ²¹/
Jinan /xə²¹³/ /xə²¹³/
Qingdao /xə⁵⁵/ /xa⁵⁵/
Zhengzhou /xɤ²⁴/ /xɤ²⁴/
Xi'an /xuo²¹/ /xuo²¹/
Xining /xu⁴⁴/ /xu⁴⁴/
Yinchuan /xə¹³/ /xə¹³/
Lanzhou /xə⁴⁴²/ /xə¹³/
Ürümqi /xɤ²¹³/ /xɤ²¹³/
Wuhan /xuo²¹³/ /xuo²¹³/
Chengdu /xo⁵⁵/ /xo⁵⁵/
Guiyang /xo²¹/ /xo⁵⁵/
Kunming /xo⁴⁴/ /xo⁴⁴/
Nanjing /xoʔ⁵/ /xoʔ⁵/
Hefei /xɐʔ⁵/ /xɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /xaʔ²/ /xaʔ²/
Pingyao /xʌʔ¹³/
Hohhot /xaʔ⁴³/ /xaʔ⁴³/
Wu Shanghai /həʔ⁵/
/haʔ⁵/
/həʔ⁵/
/haʔ⁵/
Suzhou /həʔ⁵/ /həʔ⁵/
Hangzhou /hɑʔ⁵/ /hɑʔ⁵/
Wenzhou /hø²¹³/ /ha²¹³/
Hui Shexian /xɔʔ²¹/ /xɔʔ²¹/
Tunxi /xə⁵/ /xə⁵/
Xiang Changsha /xo²⁴/ /xo²⁴/
Xiangtan /ho²⁴/ /ho²⁴/
Gan Nanchang /hɵʔ⁵/
Hakka Meixian /hot̚¹/ /hot̚¹/
Taoyuan /hot̚⁵⁵/ /hot̚⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /hɔt̚³/ /hɔt̚³/
Nanning /hɔt̚³³/ /hɔt̚³³/
Hong Kong /hɔt̚³/ /hɔt̚³/
Min Xiamen (Min Nan) /hat̚³²/
/huaʔ³²/
/hap̚³²/
Fuzhou (Min Dong) /hɑʔ²³/ /hɑʔ²³/
Jian'ou (Min Bei) /xɔ²⁴/ /xɔ²⁴/
Shantou (Min Nan) /huaʔ²/
/uaʔ²/
/hak̚²/
Haikou (Min Nan) /xo⁵⁵/
/hua⁵⁵/

Rime
Character
Reading # 1/2 2/2
Initial () (34) (32)
Final () (29) (63)
Tone (調) Departing (H) Checked (Ø)
Openness (開合) Open Open
Division () II I
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʔˠaiH/ /hɑt̚/
Pan
Wuyun
/ʔᵚaiH/ /hɑt̚/
Shao
Rongfen
/ʔaiH/ /xɑt̚/
Edwin
Pulleyblank
/ʔaɨjsH/ /hat̚/
Li
Rong
/ʔaiH/ /xɑt̚/
Wang
Li
/æiH/ /xɑt̚/
Bernard
Karlgren
/ʔaiH/ /xɑt̚/
Expected
Mandarin
Reflex
he
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3 2/3 3/3
No. 5015 5020 5027
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
1 3 1
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*qraːds/ /*qʰoːb/ /*qʰaːd/
Notes

VerbEdit

 1. to shout; to call out

CompoundsEdit

PronunciationEdit


 • Dialectal data
Variety Location 喝 (彩) 喝 (酒)
Mandarin Beijing /xɤ⁵¹/ /xɤ⁵⁵/
Harbin /xɤ⁵³/ /xɤ⁴⁴/
Tianjin /xɤ⁵³/ /xɤ²¹/
Jinan /xə²¹³/ /xə²¹³/
Qingdao /xə⁵⁵/ /xa⁵⁵/
Zhengzhou /xɤ²⁴/ /xɤ²⁴/
Xi'an /xuo²¹/ /xuo²¹/
Xining /xu⁴⁴/ /xu⁴⁴/
Yinchuan /xə¹³/ /xə¹³/
Lanzhou /xə⁴⁴²/ /xə¹³/
Ürümqi /xɤ²¹³/ /xɤ²¹³/
Wuhan /xuo²¹³/ /xuo²¹³/
Chengdu /xo⁵⁵/ /xo⁵⁵/
Guiyang /xo²¹/ /xo⁵⁵/
Kunming /xo⁴⁴/ /xo⁴⁴/
Nanjing /xoʔ⁵/ /xoʔ⁵/
Hefei /xɐʔ⁵/ /xɐʔ⁵/
Jin Taiyuan /xaʔ²/ /xaʔ²/
Pingyao /xʌʔ¹³/
Hohhot /xaʔ⁴³/ /xaʔ⁴³/
Wu Shanghai /həʔ⁵/
/haʔ⁵/
/həʔ⁵/
/haʔ⁵/
Suzhou /həʔ⁵/ /həʔ⁵/
Hangzhou /hɑʔ⁵/ /hɑʔ⁵/
Wenzhou /hø²¹³/ /ha²¹³/
Hui Shexian /xɔʔ²¹/ /xɔʔ²¹/
Tunxi /xə⁵/ /xə⁵/
Xiang Changsha /xo²⁴/ /xo²⁴/
Xiangtan /ho²⁴/ /ho²⁴/
Gan Nanchang /hɵʔ⁵/
Hakka Meixian /hot̚¹/ /hot̚¹/
Taoyuan /hot̚⁵⁵/ /hot̚⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /hɔt̚³/ /hɔt̚³/
Nanning /hɔt̚³³/ /hɔt̚³³/
Hong Kong /hɔt̚³/ /hɔt̚³/
Min Xiamen (Min Nan) /hat̚³²/
/huaʔ³²/
/hap̚³²/
Fuzhou (Min Dong) /hɑʔ²³/ /hɑʔ²³/
Jian'ou (Min Bei) /xɔ²⁴/ /xɔ²⁴/
Shantou (Min Nan) /huaʔ²/
/uaʔ²/
/hak̚²/
Haikou (Min Nan) /xo⁵⁵/
/hua⁵⁵/

InterjectionEdit

 1. hey, same as

JapaneseEdit

KanjiEdit

(common “Jōyō” kanji)

ReadingsEdit

CompoundsEdit

InterjectionEdit

‎(hiragana かつ, romaji katsu)

 1. (Buddhism) an interjecting said by Zen Buddhist masters to scold their students

NounEdit

‎(hiragana かつ, romaji katsu)

 1. a loud exclamation or scolding

ReferencesEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

‎(gal, ae) (hangeul , , McCune-Reischauer kal, ae)

 1. loud voice
 2. to call out, yell, shout
 3. to scold

CompoundsEdit


VietnameseEdit

Han characterEdit

(hát, ạc, hét, hết, hít, ặc, kệ)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.
Read in another language