Rhymes:Malay/ə

» Rhymes » Malay »


PronunciationEdit

RhymesEdit

Rhymes
ending...
Example
-bə cuba
-t͡ʃə baca
-də pada
-fə falsafah
-gə raga
-d͡ʒə sahaja
-kə maka
-lə jala
-mə lama
-mbə lumba
-mpə jumpa
-nə dana
-nt͡ʃah bencah
-ndə benda
-nd͡ʒə ganja
-ntə kanta
-ŋə bunga
-ŋgə bangga
-ŋkə sangka
-ɲə tanya
-pə siapa
-rə cara
-sə rasa
-tə rata
-wə ketawa
-jə raya
-zə beza


One syllableEdit

Two syllablesEdit

Three syllablesEdit

Four syllablesEdit

Five syllablesEdit