Open main menu
See also:
U+6CBE, 沾
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-6CBE

[U+6CBD]
CJK Unified Ideographs 沿
[U+6CBF]

TranslingualEdit

Han characterEdit

(radical 85, +5, 8 strokes, cangjie input 水卜口 (EYR), four-corner 31160, composition)

ReferencesEdit

 • KangXi: page 614, character 12
 • Dai Kanwa Jiten: character 17259
 • Dae Jaweon: page 1008, character 3
 • Hanyu Da Zidian: volume 3, page 1583, character 6
 • Unihan data for U+6CBE

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Historical forms of the character
Shuowen Jiezi (compiled in Han)
Small seal script
 
Characters in the same phonetic series () (Zhengzhang, 2003) 
Old Chinese
*taːm
*ɦlaːm, *hljems, *hl'eːms
*ɦlaːm
*rteːm, *rdeːms, *teːm, *tʰjeb
*rteːms
*sreːm
*nem
*nem
*slem, *ʔl'ɯm
*tem
*tem, *teːms, *tʰeːm
*tems, *tʰem
*tʰem, *ɡrem, *tʰeːb
*ʔljem, *tjems
*tjemʔ
*tjems, *teːm
*hljem, *hljems
*hljem, *teːms
*njem
*lem
*teːm
*tiːm
*teːmʔ
*teːmʔ, *teːms
*tiːms
*tiːms, *tim
*tʰeːm
*deːmʔ
*neːm
*neːm
*ʔl'ɯm
*teːb
*teːb, *tʰeːb
*tʰeːb
*tʰeːb
*tʰeːb
*tʰeːb

Etymology 1Edit

Pronunciation 1Edit


Note: tiam/chiam - literary, cham - vernacular.

 • Dialectal data
Variety Location
Mandarin Beijing /ʈ͡ʂan⁵⁵/
Harbin /ʈ͡ʂan⁴⁴/
Tianjin /ʈ͡ʂan²¹/
/t͡san²¹/
Jinan /ʈ͡ʂã²¹³/
Qingdao /tʃã²¹³/
Zhengzhou /ʈ͡ʂan²⁴/
Xi'an /ʈ͡ʂã²¹/
Xining /ʈ͡ʂã⁴⁴/
Yinchuan /ʈ͡ʂan⁴⁴/
Lanzhou /ʈ͡ʂɛ̃n³¹/
Ürümqi /ʈ͡ʂan⁴⁴/
Wuhan /t͡san⁵⁵/
Chengdu /t͡san⁵⁵/
Guiyang /t͡san⁵⁵/
Kunming /ʈ͡ʂã̠⁴⁴/
Nanjing /ʈ͡ʂaŋ³¹/
Hefei /ʈ͡ʂæ̃²¹/
Jin Taiyuan /t͡sæ̃¹¹/
Pingyao /ʈ͡ʂɑŋ¹³/
Hohhot /t͡sæ̃³¹/
Wu Shanghai /t͡sø⁵³/
Suzhou /t͡sø⁵⁵/
Hangzhou /t͡sz̩ʷõ³³/
Wenzhou /t͡ɕi³³/
Hui Shexian /t͡ɕie³¹/
Tunxi /t͡ɕiɛ¹¹/
Xiang Changsha /ʈ͡ʂə̃³³/
Xiangtan /t͡san³³/
Gan Nanchang /t͡sɛn⁴²/
Hakka Meixian /t͡sam⁴⁴/
Taoyuan /tʃɑm²⁴/
Cantonese Guangzhou /t͡sim⁵³/
Nanning /t͡sim⁵⁵/
Hong Kong /t͡sim⁵⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /t͡sam³⁵/
Fuzhou (Min Dong) /t͡sieŋ⁴⁴/
Jian'ou (Min Bei) /niŋ⁵⁴/
/t͡siŋ⁵⁴/
Shantou (Min Nan) /tiam³³/
Haikou (Min Nan) /tiam²³/

Rime
Character
Reading # 1/3
Initial () (9)
Final () (154)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () Chongniu III
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/ʈˠiᴇm/
Pan
Wuyun
/ʈᵚiɛm/
Shao
Rongfen
/ȶiæm/
Edwin
Pulleyblank
/ʈjiam/
Li
Rong
/ȶjɛm/
Wang
Li
/ȶĭɛm/
Bernard
Karlgren
/ȶi̯ɛm/
Expected
Mandarin
Reflex
zhān
BaxterSagart system 1.1 (2014)
Character
Reading # 1/1
Modern
Beijing
(Pinyin)
zhān
Middle
Chinese
‹ trjem ›
Old
Chinese
/*[t]rem/
English moisten

Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

* Parentheses "()" indicate uncertain presence;
* Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
* Angle brackets "<>" indicate infix;
* Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

* Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 1/3
No. 16702
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*tem/
DefinitionsEdit

 1. name on an ancient river in Shanxi and Henan
 2. full to the brim
 3. to soak
 4. to share
 5. to edify
 6. to be contaminated by
 7. (dialectal) good; OK

Pronunciation 2EditRime
Character
Reading # 2/3
Initial () (6)
Final () (157)
Tone (調) Level (Ø)
Openness (開合) Open
Division () IV
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/tʰem/
Pan
Wuyun
/tʰem/
Shao
Rongfen
/tʰɛm/
Edwin
Pulleyblank
/tʰɛm/
Li
Rong
/tʰem/
Wang
Li
/tʰiem/
Bernard
Karlgren
/tʰiem/
Expected
Mandarin
Reflex
tiān
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 3/3
No. 16728
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*tʰeːm/
DefinitionsEdit

 1. Alternative form of (tiān).
 2. thin

Pronunciation 3EditRime
Character
Reading # 3/3
Initial () (5)
Final () (157)
Tone (調) Departing (H)
Openness (開合) Open
Division () IV
Fanqie
Reconstructions
Zhengzhang
Shangfang
/temH/
Pan
Wuyun
/temH/
Shao
Rongfen
/tɛmH/
Edwin
Pulleyblank
/tɛmH/
Li
Rong
/temH/
Wang
Li
/tiemH/
Bernard
Karlgren
/tiemH/
Expected
Mandarin
Reflex
diàn
Zhengzhang system (2003)
Character
Reading # 3/3
No. 16728
Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
2
Corresponding
MC rime
Old
Chinese
/*tʰeːm/
DefinitionsEdit

 1. name of an ancient river in Shanxi and Hebei
 2. a county in Han dynasty

Etymology 2Edit

For pronunciation and definitions of – see (“peek; spy on, watch; etc.”).
(This character, , is a variant form of .)

Etymology 3Edit

For pronunciation and definitions of – see (“to dip; to submerge”).
(This character, , is the second-round simplified form of .)
Notes:

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

ReadingsEdit

 • On (unclassified): てん (ten)
 • Kun: うるおう (uruou)

KoreanEdit

HanjaEdit

(cheom) (hangeul , revised cheom, McCune–Reischauer ch'ŏm, Yale chem)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.

VietnameseEdit

Han characterEdit

(chăm, trèm, triêm, chem, thêm)

 1. This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text {{rfdef}}.