U+5171, 共
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-5171

[U+5170]
CJK Unified Ideographs
[U+5172]

TranslingualEdit

Stroke order
 

Han characterEdit

(radical 12, +4, 6 strokes, cangjie input 廿金 (TC), four-corner 44801, composition)

Derived charactersEdit

See alsoEdit

ReferencesEdit

 • KangXi: page 127, character 5
 • Dai Kanwa Jiten: character 1458
 • Dae Jaweon: page 283, character 6
 • Hanyu Da Zidian (first edition): volume 1, page 243, character 2
 • Unihan data for U+5171

ChineseEdit

simp. and trad.

Glyph originEdit

Historical forms of the character
Shang Western Zhou Warring States Shuowen Jiezi (compiled in Han) Liushutong (compiled in Ming)
Oracle bone script Bronze inscriptions Chu Slip and silk script Small seal script Transcribed ancient scripts
         
References:

Mostly from Richard Sears' Chinese Etymology site (authorisation),
which in turn draws data from various collections of ancient forms of Chinese characters, including:

 • Shuowen Jiezi (small seal),
 • Jinwen Bian (bronze inscriptions),
 • Liushutong (Liushutong characters) and
 • Yinxu Jiaguwen Bian (oracle bone script).

Pronunciation 1Edit


Note:
 • qiung5 - vernacular;
 • kung5 - literary.
 • Hakka
 • Jin
 • Min Bei
 • Min Dong
 • Min Nan
 • Note:
  • kāng, kā - vernacular (kā - also written as );
  • kiōng - literary.
 • Wu
 • Xiang
  • (Changsha)
   • Wiktionary: gong5 / gong4
   • Sinological IPA (key) (old-style): /kʊŋ²¹/, /kʊŋ⁴⁵/
   • Sinological IPA (key) (new-style): /kən²¹/, /kən⁴⁵/
 • Note:
  • gong5 - vernacular;
  • gong4 - literary.

  • Dialectal data
  Variety Location
  Mandarin Beijing /kuŋ⁵¹/
  Harbin /kuŋ⁵³/
  Tianjin /kuŋ⁵³/
  Jinan /kuŋ²¹/
  Qingdao /kəŋ⁴²/
  Zhengzhou /kuŋ³¹²/
  Xi'an /kuŋ⁴⁴/
  Xining /kuə̃²¹³/
  Yinchuan /kuŋ¹³/
  Lanzhou /kũn¹³/
  Ürümqi /kuŋ²¹³/
  Wuhan /koŋ³⁵/
  Chengdu /koŋ¹³/
  Guiyang /koŋ²¹³/
  Kunming /koŋ¹/
  Nanjing /koŋ⁴⁴/
  Hefei /kəŋ⁵³/
  Jin Taiyuan /kuəŋ⁴⁵/
  Pingyao /kuŋ³⁵/
  Hohhot /kũŋ⁵⁵/
  Wu Shanghai /goŋ²³/
  Suzhou /goŋ³¹/
  Hangzhou /goŋ¹³/
  Wenzhou /d͡ʑyɔ²²/
  Hui Shexian /kʰuʌ̃²²/
  Tunxi /kan⁴²/
  Xiang Changsha /koŋ⁵⁵/
  /koŋ¹¹/
  Xiangtan /gən²¹/
  Gan Nanchang /t͡ɕʰiuŋ²¹/ ~雙筷子
  /kʰuŋ²¹/
  Hakka Meixian /kʰiuŋ⁵³/
  Taoyuan /kʰioŋ⁵⁵/
  Cantonese Guangzhou /koŋ²²/
  Nanning /kuŋ²²/
  Hong Kong /kuŋ²²/
  Min Xiamen (Min Nan) /kiɔŋ²²/
  /iŋ²²/
  /kaŋ²²/
  Fuzhou (Min Dong) /køyŋ²⁴²/
  Jian'ou (Min Bei) /kɔŋ⁴⁴/
  Shantou (Min Nan) /kaŋ³¹/
  Haikou (Min Nan) /koŋ³³/
  /kaŋ²³/

  Rime
  Character
  Reading # 2/2
  Initial () (30)
  Final () (7)
  Tone (調) Departing (H)
  Openness (開合) Open
  Division () III
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /ɡɨoŋH/
  Pan
  Wuyun
  /ɡioŋH/
  Shao
  Rongfen
  /ɡioŋH/
  Edwin
  Pulleyblank
  /guawŋH/
  Li
  Rong
  /ɡioŋH/
  Wang
  Li
  /ɡĭwoŋH/
  Bernard
  Karlgren
  /gi̯woŋH/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  jiòng
  Expected
  Cantonese
  Reflex
  gung6
  BaxterSagart system 1.1 (2014)
  Character
  Reading # 1/1
  Modern
  Beijing
  (Pinyin)
  gòng
  Middle
  Chinese
  ‹ gjowngH ›
  Old
  Chinese
  /*N-k(r)oŋʔ-s/
  English together, all

  Notes for Old Chinese notations in the Baxter–Sagart system:

  * Parentheses "()" indicate uncertain presence;
  * Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
  * Angle brackets "<>" indicate infix;
  * Hyphen "-" indicates morpheme boundary;

  * Period "." indicates syllable boundary.
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 2/2
  No. 4182
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  0
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*ɡloŋs/

  DefinitionsEdit

  1. common
   /   ―  gòngshí  ―  common understanding; consensus
  2. together
   晚餐 / 晚餐  ―  gòng jìn wǎncān  ―  to have dinner together
   • 興起地上大小響應諸天頌揚 [MSC, trad.]
    兴起地上大小响应诸天颂扬 [MSC, simp.]
    From: 1984, translation edited by 滕近輝 [Philip Teng] and 何統雄 [Richard Ho], 天使報信 [Hark! the Herald Angels Sing], in 《生命聖詩》 [Hymns of Life]
    Xīngqǐ! Dìshang dà xiǎo bāng, Xiǎngyìng zhūtiān gòng sòngyáng [Pinyin]
    Joyful, all ye nations, rise, Join the triumph of the skies [Original English lyrics]
    Rise up! nations of the earth, big and small, Sing praises together in response to the skies [Literal English translation]
  3. to share
  4. altogether
   前後 [MSC, trad.]
   前后 [MSC, simp.]
   Wǒ qiánhòu gòng mǎi le wǔ shuāng xié. [Pinyin]
   From beginning to end, I altogether bought five pairs of shoes.
  5. Short for 共產黨共产党 (gòngchǎndǎng, “communist party”).
     ―  fǎngòng  ―  anti-communist
   1. (specifically) the Communist Party of China
    /   ―  guógòng  ―  Kuomintang and the Communist Party of China
  6. (literary or dialectal) and
  7. (literary or Min Dong, Hokkien) with; to
   / [Hokkien]  ―  Góa lí kóng. [Pe̍h-ōe-jī]  ―  I tell you.
  8. (Min Dong, Hokkien, dated in Cantonese) for
   開門 / 开门 [Hokkien]  ―  góa khui-mn̂g. [Pe̍h-ōe-jī]  ―  Open the door for me.
  9. (Hokkien) Used in imperative sentences for emphasis
   [Hokkien, trad.]
   [Hokkien, simp.]
   góa ē kì leh! [Pe̍h-ōe-jī]
   Remember this!
  10. (Min Dong, Hokkien) Particle introducing the object of the verb
   袂記 / 袂记 [Hokkien]  ―  i pàng bē-kì [Pe̍h-ōe-jī]  ―  Forget about him.
  11. (Zhangzhou and Taiwanese Hokkien) same
   [Hokkien]  ―  kāng-khoán [Pe̍h-ōe-jī]  ―  the same
   / [Hokkien]  ―  bô-kāng [Pe̍h-ōe-jī]  ―  not the same; different
  SynonymsEdit
  • (and):
  • (for):
  • (particle introducing the object of the verb):

  CompoundsEdit

  Pronunciation 2Edit  Rime
  Character
  Reading # 1/2
  Initial () (28)
  Final () (7)
  Tone (調) Level (Ø)
  Openness (開合) Open
  Division () III
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /kɨoŋ/
  Pan
  Wuyun
  /kioŋ/
  Shao
  Rongfen
  /kioŋ/
  Edwin
  Pulleyblank
  /kuawŋ/
  Li
  Rong
  /kioŋ/
  Wang
  Li
  /kĭwoŋ/
  Bernard
  Karlgren
  /ki̯woŋ/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  jiōng
  Expected
  Cantonese
  Reflex
  gung1
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/2
  No. 4170
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  0
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*kloŋ/

  DefinitionsEdit

  1. A surname​.

  Pronunciation 3Edit  Rime
  Character
  Reading # 1/2
  Initial () (28)
  Final () (7)
  Tone (調) Level (Ø)
  Openness (開合) Open
  Division () III
  Fanqie
  Reconstructions
  Zhengzhang
  Shangfang
  /kɨoŋ/
  Pan
  Wuyun
  /kioŋ/
  Shao
  Rongfen
  /kioŋ/
  Edwin
  Pulleyblank
  /kuawŋ/
  Li
  Rong
  /kioŋ/
  Wang
  Li
  /kĭwoŋ/
  Bernard
  Karlgren
  /ki̯woŋ/
  Expected
  Mandarin
  Reflex
  jiōng
  Expected
  Cantonese
  Reflex
  gung1
  Zhengzhang system (2003)
  Character
  Reading # 1/2
  No. 4170
  Phonetic
  component
  Rime
  group
  Rime
  subdivision
  0
  Corresponding
  MC rime
  Old
  Chinese
  /*kloŋ/

  DefinitionsEdit

  1. Alternative form of (gōng, “to provide”).
  2. Alternative form of (gōng, “respectful”).
  3. Alternative form of (gōng, “castration (as punishment)”).

  ReferencesEdit


  JapaneseEdit

  KanjiEdit

  (grade 4 “Kyōiku” kanji)

  1. together
  2. both
  3. all
  4. with
  5. co-

  ReadingsEdit

  PronunciationEdit

  CompoundsEdit

  NounEdit

  (とも) (tomo

  1. both, all

  PrefixEdit

  (きょう) (kyō-

  1. co-

  SuffixEdit

  (とも) (-tomo

  1. altogether
  2. ...included
   (そう)(りょう)(とも)
   sōryō-tomo
   including shipping fees, including postage

  SynonymsEdit

  SuffixEdit

  (ども) (-domo

  1. indicates plural

  SynonymsEdit

  Usage notesEdit

  Affixing 共 to oneself indicates humbleness. Affixing 共 to other people is disrespectful compared to 達 (たち, -tachi).

  Related termsEdit

  ReferencesEdit

  1. ^ 2006, 大辞林 (Daijirin), Third Edition (in Japanese), Tōkyō: Sanseidō, →ISBN

  KoreanEdit

  HanjaEdit

  (eumhun 함께 (hamkke gong))

  1. Hanja form? of (common; together).

  CompoundsEdit


  VietnameseEdit

  Han characterEdit

  : Hán Việt readings: cung, cộng, củng
  : Nôm readings: cùng, cũng, cọng, cụng, gọng

  1. Hán tự form of cộng (to add; plus).
  2. Nôm form of cùng (with, and; same).

  ReferencesEdit

  • Thiều Chửu : Hán Việt Tự Điển Hà Nội 1942
  • Trần Văn Chánh: Từ Điển Hán Việt NXB Trẻ, Ho Chi Minh Ville, 1999
  • Vũ Văn Kính: Đại Tự Điển Chữ Nôm, NXB Văn Nghệ, Ho Chi Minh Ville, 1999