See also:

Contents

TranslingualEdit

trad. 辟/
simpl.

EtymologyEdit

Ideogrammic compound (會意):  +  +  – a beheading (口 is the head), the law. Compare .

Exists as traditional character, but also Simplified from (elimination of )

Han characterEdit

(radical 160 +6, 13 strokes, cangjie input 尸口卜廿十 (SRYTJ), four-corner 70641, composition ⿰⿸)

 1. law, rule
 2. open up, develop

Derived charactersEdit

ReferencesEdit

 • KangXi: page 1251, character 6
 • Dai Kanwa Jiten: character 38642
 • Dae Jaweon: page 1730, character 12
 • Hanyu Da Zidian: volume 6, page 4037, character 8
 • Unihan data for U+8F9F

ChineseEdit

trad. 辟/
simpl.

PronunciationEdit


Dialectal pronunciations ()
Variety Location
Mandarin Beijing /pi⁵¹/
Harbin /pʰi²¹³/
Tianjin /pʰi⁵³/
Jinan /pi²¹/
Qingdao /pʰi⁵⁵/
Zhengzhou /pʰi²⁴/
/pi³¹²/
Xi'an /pʰi⁵³/
Xining /pʰji⁵³/
Yinchuan /pʰi⁵³/
Lanzhou /pʰi¹³/
Ürümqi /pi²¹³/
Wuhan /pʰi²¹³/
Chengdu /pʰi³¹/
/pʰie³¹/
Guiyang /pʰi²¹/
Kunming /pʰi³¹/
Nanjing /piʔ⁵/
Hefei /pʰiəʔ⁵/
Jin Taiyuan /piəʔ²/
Pingyao /pʰiʌʔ¹³/
Hohhot /pʰiəʔ⁴³/
Wu Shanghai /pʰiɪʔ⁵/
/piɪʔ⁵/
Suzhou /pʰiəʔ⁵/
Hangzhou /pʰiəʔ⁵/
Wenzhou /pi²¹³/
Hui Shexian /pʰiʔ²¹/
Tunxi /pi⁵/
Xiang Changsha /pʰi²⁴/
Xiangtan /pʰi²⁴/
Gan Nanchang
Hakka Meixian /pʰit̚¹/
Taoyuan /pʰit̚⁵⁵/
Cantonese Guangzhou /pʰek̚⁵/
Nanning /pʰek̚⁵⁵/
Hong Kong /pʰek̚⁵/
Min Xiamen (Min Nan) /pik̚³²/
/pʰik̚³²/ 復~
Fuzhou (Min Dong) /piʔ⁵/
Jian'ou (Min Bei) /pʰi²⁴/
Shantou (Min Nan) /pʰek̚²/
Haikou (Min Nan) /fek̚⁵/
Middle Chinese pronunciation (, reconstructed)
Character (), Pronunciation 1/3

Initial: (3)
Final:
Division: III

Openness: Open
Tone: Checked (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/biᴇk̚/ /bʱi̯ɛk̚/ /biɛk̚/ /biɛk̚/ /biajk̚/ /bĭɛk̚/ /biæk̚/
Character (), Pronunciation 2/3

Initial: (1)
Final:
Division: III

Openness: Open
Tone: Checked (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/piᴇk̚/ /pi̯ɛk̚/ /piɛk̚/ /piɛk̚/ /piajk̚/ /pĭɛk̚/ /piæk̚/
Character (), Pronunciation 3/3

Initial: (2)
Final:
Division: III

Openness: Open
Tone: Checked (Ø)

Fanqie:
Zhengzhang
Shangfang
Bernard
Karlgren
Li
Rong
Pan
Wuyun
Edwin
Pulleyblank
Wang
Li
Shao
Rongfen
/pʰiᴇk̚/ /pʰi̯ɛk̚/ /pʰiɛk̚/ /pʰiɛk̚/ /pʰiajk̚/ /pʰĭɛk̚/ /pʰiæk̚/
Old Chinese pronunciation (, reconstructed)
Baxter-Sagart system 1.1 (2014)
Character Modern Beijing
(Pinyin)
Middle Chinese Old Chinese English
‹ bek › /*[b]ˤek/ inner coffin
‹ bjiek › /*[N]-pek/ law, rule; lawful
‹ pjiek › /*pek/ ruler, prince

Notes for Old Chinese notations in the Baxter-Sagart system:

 • Parentheses "()" indicate uncertain presence;
 • Square brackets "[]" indicate uncertain identity, e.g. *[t] as coda may in fact be *-t or *-p;
 • Angle brackets "<>" indicate infix;
 • Hyphen "-" indicates morpheme boundary;
 • Period "." indicates syllable boundary.
Zhengzhang system (2003)
Character No. Phonetic
component
Rime
group
Rime
subdivision
Corresponding
MC rime
Old Chinese Notes
675 0 /*peɡ/
682 0 /*pʰeɡ/
684 0 /*beɡ/

JapaneseEdit

KanjiEdit

(uncommon “Hyōgai” kanji)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

ReadingsEdit


KoreanEdit

HanjaEdit

‎(baek, byeok, pi, bi, mi) (hangeul , , , , , revised baek, byeok, pi, bi, mi, McCune-Reischauer paek, pyŏk, p'i, bi, mi, Yale payk, pyek, phi, pi, mi)

 1. This entry needs a definition. Please add one, then remove {{defn}}.

VietnameseEdit

Han characterEdit

(tịch, vếch, tích, bích, thịch, phích, thí)

Read in another language