Open main menu

User:Heyzeuss/Information Technology

< User:Heyzeuss
Information Technology
aakkoskoosta riippuva case sensitive
aakkosnumeerinen alphanumeric
aaltosulje ({,}) brace, curly bracket
aaltoviiva (~) tilde
agentti agent
ahne haku greedy search
aidonnus authentication
aidonnusavain authentication key
aihe subject
aikaleima time stamp
aikaväli time slot
ajaa run; drive
ajantasainen real time, real-time
ajatuskartta > käsitekartta
ajatusviiva (-) dash
ajoittaa schedule
ajonaikainen versio run time version
ajonaikainen virhe run time error
ajuri driver
akku battery
aktiivikohta hot spot
aktiivinen kirjanmerkki bookmarklet, active bookmark
aktiivinen sovellus active application
akuutti korkomerkki (´) acute accent
alaindeksi subscript
alaspäin yhteensopiva backward compatible
alatunniste footer
alaviite footnote
alaviitta footnote reference
alaviiva (_) underline, underscore
alavirta downstream
aliasesto, aliaskorjaus anti-aliasing
aliohjelma subroutine
aliverkko subnet
alkuasetus setup
alkulataus boot
allekirjoitus signature
alleviivata underline
aloitussivu start page
altistus exposure
aluenimi > verkkoaluenimi
alueverkko regional network, wide area network, WAN
alusta platform
alustaa, formatoida, pohjustaa format; initialize
animaatio animation
ankkurikohta anchor
apumuisti, > ulkoinen muisti external storage
arkaluonteinen tieto sensitive data/sensitive information
arkinsyöttölaite sheet feeder
arkkitehtuuri architecture
arvo value
asema drive, unit; device
aseman kuvake drive icon
asentaa install
asettaa etukäteen preset
asetukset settings
asiakas, asiakaskone client
asiakas (sovellus) client (application)
asiakassovellus client (application)
asiakaspääte public terminal
asiakastuki customer support
asiakirja document
asiakirjamalli, asiakirjapohja template
asiakkuuden hallinta customer relations management, CRM
askellisäys increment
askelpalautin backspace key
asustemikro wearable computer
atk-rikos computer crime
attribuutti, määrite attribute
avaimen palautus key recovery
avain key
avainkehys key frame
avainten pakkoluovutus key escrow
avaintenhallinta key management
avattava valikko > pudotusvalikko
avotila real mode
banneri > mainospalkki
beetatestaus
binäärisiirto
bioinformatiikka
biometrinen tunnistus
bitti
bittikartta
bittikarttakuva
bittinopeus
bittisyvyys, bittisyys
Boolen algebra/logiikka
CD-asema, CD-lukija, romppuasema CD-ROM drive
CD-levy, romppu CD(-ROM), compact disk
data data
datapaketti > tietopaketti
datasähkö power line communications, PLC
datatiedosto data file, document
desimaalitasaus decimal alignment
diaesitys slide show
digisovitin set-top box
digitaalinen allekirjoitus, sähköinen allekirjoitus digital signature, electronic signature
digitalisoida, digitoida digitize, digitalize
digitointipöytä, digitointilauta, koordinaatinlukija digitizer (tablet)
DVD-levy digital versatile disk, DVD
dynaaminen lisenssi floating license, dynamic license
dynaaminen sivu dynamic page
editoida > muo¬kata
editori editor
edustakone front end computer
ehdollinen pommi logic bomb
eheys integrity
eheyttää defrag
ehto criterion
ehtolause conditional statement
ehtolauseke conditional statement
ekstranet, vierasverkko extranet
emolevy, emokortti motherboard
emuloida emulate
ennakoiva tekstinsyöttö predictive text input
epäsymmetrinen salaus asymmetric encryption
erä batch
eräajo batch run
erikoismerkki special character
erillinen, yhteydetön off-line
erityislaitteisto dedicated equipment
erotin delimiter, separator
erottelematon tila promiscuous mode
erottelukyky > resoluutio
erottuvuus resolution
esitysgrafiikkaohjelma presentation graphics program
etäkäsittely remote processing
etäkäyttö, etäsaanti remote access
etäkutsu remote procedure call, RPC
etäohjaus, kauko-ohjaus remote control
etäsaanti > etäkäyttö
etätyö remote work, telework
etäyhteys remote connection
eteenpäin yhteensopiva > ylöspäin yhteensopiva
etenemispalkki progress bar/indicator
et-merkki (&) ampersand
etsintäohjelma > hakuohjelma
etuisuusketju > ketjutus
etumerkkinen signed
etunolla leading zero
etunollien poisto zero suppression
etusivu home page
euron merkki (€) euro sign
eväste, kuitti, keksi cookie
filmiskanneri
flash-muisti
fontti > kirjasintyyppi
formatoida > alustaa
graafinen käyttöliittymä
grafiikkatila
gravis-korkomerkki (`)
aavoittuvuus vulnerability
hahmo avatar
hahmontaa, renderöidä render
hahmontunnistus pattern recognition
haittaohjelma malicious program, rogue program
hajautettu tietojenkäsittely distributed (data) processing
hakasulje, hakasulku ([,]) square bracket
hakea, > imuroida search
hakemisto directory; index
hakemistokuvake director icon
hakemistopuu directory tree
hakkeri hacker
haku search, seek; paging
hakuavain search key
hakukone, hakuohjelma search engine
hakulaite pager, paging device/receiver
hakuohjelma search program
hakupalvelu search service/engine
hakupolku > polku
hakurobotti indexing robot, search robot, bot
hakuviesti paging message
heittomerkki (') apostrophe
heittovaihto swapping
heittovaihtotiedosto swap file
henkilöhaku paging
henkilökohtainen verkko, likiverkko, omaverkko personal area network, PAN
herjaviesti, ärsytysviesti flame
hienovirittää tweak
hiiri mouse
hiirimatto mouse pad
hiiriosoitin mouse pointer
hila raster
hilatietojenkäsittely grid computing
himmennetty dimmed
himmentää > häivyttää
houkutin honeypot
hubi > keskitin
hukkaamaton tiivistys lossless compression
hukkaava tiivistys lossy compression
hukuttaminen flooding
huolto maintenance
huutomerkki (!) exclamation mark
hymiö smiley, emoticon
hyperlinkki hyperlink
hyperteksti hypertext
hyppy branch, jump
hyökkäys attack
hyötykuorma payload
häirikköteknologia disruptive technology
häiriöaika downtime
häivyttää, himmentää fade out
häly > kohina
hämähäkki spider
kkuna window
ikkunointi windowing
ilmaisinalue systray, system tray
ilmaisohjelma freeware
ilmentymä instance
ilmentymämuuttuja instance variable
ilmoitus message
ilmoitustaulu bulletin board
imuroida, hakea download
indeksoida index
informaatiolukutaito information literacy
informaatiotekniikka > tietotekniikka
infrapunaportti infrared port, IR port
interaktiivinen > vuorovaikutteinen
internet, netti Internet, Net
internet-osoite Internet address
internet-palvelun tarjoaja Internet (service) provider, ISP
internet-puhelu, IP-puhelu Internet phone call, IP call
internet-suunnittelu web design
intranet intranet
IP-osoite Internet protocol address, IP address
IP-puhelu > internet-puhelu
istunto session
isännöinti hosting
isäntä(kone) host (computer)
isäntäkone host computer
IT > tietotekniikka
iteratiivinen iterative
iteroida iterate
jaettu ohjelma shared program
jakelulista > postituslista
jakopalkki split bar
jatkomuisti extended memory
johdon tietojärjestelmä management information system, MIS
johdoton cordless
jokapaikan tietotekniikka > sulautettu tietotekniikka
jokerimerkki wild card (character)
jono queue; string
joukkolevitys multicast
joutoaika idle time
joutomerkki idle character
juliste poster
julkaisuohjelma, taitto-ohjelma desktop publishing program
julkinen avain public key
julkisohjelma freeware
julkistus release
juonto > komentosarja
juovakoodi > viivakoodi
jutturyhmä chat forum/group
juttutori chat room
jutustelu, juttelu, verkkojuttelu, päätekeskustelu chat
jutustin chatbot
juuri root
juurihakemisto, päähakemisto root directory
juuripiirto descender
jymysovellus > tappajasovellus
jäljite web beacon, pixel beacon
jäljittää retrieve; track
järjestelmä system
järjestelmälevyke system disk
järjestelmänhallinta program manager
jäsennin parser
jäsentely outline, parsing
kaarisulje > sulje
kaava formula
kaavio chart, schema
kahva handle
kaista band
kaistanleveys bandwidth
kaiutin loud speaker, speaker
kaksipisteyhteys point-to-point connection, PTP connection
kaksisuuntainen duplex, full duplex; bi-directional
kaksitaajuusverkko dualband network
kaksoiskäynnistys double boot
kaksoisnapsautta double click, double-click
kaksoispiste (:) colon
kanava channel
kannettava satelliittipuhelin > satelliittimatkapuhelin
kannettava tietokone portable computer
kansio folder
kantaluku radix
kantataajuusverk¬ko baseband network
kapeakaista narrowband
kappale paragraph; unit
kapselointi encapsulation
kasetti cassette; cartridge
kassapääte point-of-sale, POS
katkaista truncate
katkoton tehonsyöttö uninterruptable power supply, UPS
katoamaton muisti non-volatile memory/storage
katoava muisti volatile memory/storage
kattavuus completeness
katvealue shadow region/area
kauko-ohjaus > etäohjaus
kehitin generator
kehote prompt, command prompt
kehottaa prompt
kehys frame
kehysvälitys frame relay
keksi > eväste
kellotaajuus clock frequency
kelpoisuus validity
kenoviiva (\) backslash
kenttä field
kenttämikro rugged
kerros layer; overlay
kerrostaa overlay
kerta-avain one-time key/pad
kertakirjautuminen, kertakirjaus single sign-on, SSO
kertapalvelu on-demand service
kertatunnus > yhteysavain
keskeytys interrupt
keskitin, pääkeskitin, hubi, moniporttitoistin concentrator; hub
keskitys centering
keskusmuisti memory, RAM
keskussuoritin, keskusprosessori central processing unit, CPU
keskustelukanava chat line
keskusteluketju discussion thread
keskusteluryhmä, uutisryhmä newsgroup, discussion group
keskusyksikkö central unit, CPU
ketju > säie
ketjutus, etuisuusketju daisy chain
kevyt asiakas, ohut asiakas thin client
kieli language
kiertokysely polling
kiikkukytkin toggle
kiinteä yhteys fixed line/access, leased line
kiintolevy, kovalevy hard disk
kiistämättömyys non-repudiation
kimppaosto > yhteisosto
kirjanmerkki bookmark
kirjasinlaji > kirjasintyyppi
kirjasinperhe font family
kirjasintyyppi, kirjasinlaji, fontti font
kirjausketju audit trail
kirjoite hard copy
kirjoitin > tulostin
kirjoitussuojattu write protected
kirkastaa, voimistaa fade in
kirkkaus brightness
klikata > napsauttaa
kloonata clone
kohdevalikko > pikavalikko
kohdeyksikkö target drive
kohdistaa align
kohdistin cursor, insertion point
kohina, häly noise
kokonaisluku integer
kokoonpano configuration
kolme pistettä (…) ellipsis
komento command
komentokieli command language
komentokäyttöliittymä command line interface
komentopainike command button
komentosarja, juonto script
komentosarjasovelma scriptlet
komentotiedosto batch file
koneisasiakirja electronic document
koneiskirja > sähköinen kirja
koneisraha digital cash
konekieli computer language
koodata code
koodi code
koordinaatinlukija > digitointipöytä
kopio copy; carbon copy, cc
kopioida copy
korjauspaketti service pack
korjaustiedosto, paikkaus patch, hot fix
kortti card; board
korttipaikka card slot
korttipalvelin blade server
korttipuhelin card phone
korvata replace
korvaustila overwrite mode
kosketusnäyttö touch screen
kotimikro home computer
kotirekisteri home location register, HLR
kotisivu home page
kotiverkko home network
kovalevy > kiintolevy
kryptografia cryptography
kuittaus acknowledgement
kuitti > eväste
kulmasulje (<,>) angle bracket
kuori, kuomu shell
kuormantasaus load balancing
kutsu call
kuulto-originaali transparency original
kuva image, picture
kuva-alkio pixel, picture element
kuvakartta image map
kuvake icon
kuvan tallennus image capture
kuvankäsittely image processing
kuvanlukija, skanneri scanner
kuvantaminen imaging
kuvapiste > pikseli
kuvaruutukaappaus, näyttövedos, ruudun kaappaus screen shot/dump
kuvaus description
kuvauskieli description language
kuvaviesti picture message
kuviointi texture
kyberavararuus cyber space
kylläisyys saturation
kynämikro pen computer
kysely query; inquiry
kysymysmerkki (?) question mark
kytkentäyksikkö switching fabric
kytketty > suora
kytkeä associate; link; connect
kytkin switch; coupler
kämmenmikro, kämmentietokone, käsimikro, käsitietokone, taskumikro, taskutietokone hand-held computer, palm(top) computer, personal digital assistant, PDA
kännykkä > matkaviestin
käsikirja manual
käsimikro, käsitietokone > kämmenmikro
käsiskanneri, käsi(kuvan)lukija hand(held) scanner
käsitekartta, ajatuskartta, miellekartta mind map, concept(ual) map
käsittely processing, handling
käsiviiva spline
käsky instruction
käskykanta instruction set
kättely handshake, handshaking
kävijä visitor
käynnistää boot
käynnistää uudelleen reboot
käynti hit
käytettävyys usability, usefulness
käytettävyysaika uptime
käyttäjän manipulointi social engineering
käyttäjänimi > käyttäjätunnus
käyttäjäoikeus > käyttöoikeus
käyttäjäprofiili user profile
käyttäjätili user account
käyttäjätunnus, käyttäjänimi user name/identifier/ID
käyttäjäystävällinen user friendly
käyttö operation
käyttöaste utilization rate
käyttöjärjestelmä operating system
käyttöliittymä user interface
käyttöoikeus, käyttäjäoikeus access right
käyttösuhde click-through(-ratio)
käyttötapaus use case
käyttötuki > opastuspuhelin
käyttötuntuma look and feel
käyttövaltuudet authorization; usage rights
käyttöympäristö environment
käytäntö protocol
käytönaikainen ohje, online-ohje, suoraohje on line help
käännös compilation
käänteistekniikka reverse engineering
kääntäjä compiler, assembler
kääre wrapper
laajakaista broadband
laajakaistaverkko broadband network
laajennuskortti expansion card/board
ladata load
laillinen systeeminmurtaja samurai
lainausmerkki (") quotation mark
laite device, equipment
laiteohjain, ohjain controller
laitteisto hardware, equipment
lajitella sort
lajitteluavain sort key
langaton lähiverkko wireless local area network, WLAN
langaton puhelin/viestin wireless phone
lasertulostin laser printer
laskentaritilä computational grid
laskeva järjestys descending order
laskuri counter
laskutaulukko spreadsheet
laturi charger, battery charger
latvapiirto ascender
lause statement
lauseke expression
lausekieli high level language
lehtiötietokone > paneelitietokone
leikata cut
leikepöytä clipboard
leipäteksti body text
leskirivi widow
levy disk; board, card
levyasema disk drive/unit
levyke diskette, floppy disk
levykeasema diskette drive
levynkuva > näköistiedosto
levypalvelin disk server
liehureuna ragged margin
lihavoida boldface
liiketiedustelu business intelligence
liite, liitetiedosto, liitetty tiedosto/asiakirja attachment, attached file
liitettävyys connectivity
liitin, sovitin connector
liittyminen connection
liittymä interface; subscription
liittää paste; merge; connect; attach
liityntäpiste > tukiasema
liityntäverkko access network
liitäntä interface
likiverkko > henkilökohtainen verkko
limitin multiplexer, multiplexor
limittäin cascade
limittää interlace; overlap
linja-, linjalla > suora
linkittää link
linkki link
linkkipolku, linkkiketju, murupolku bread crumb trail
lisenssi license
lista list, listing
listata list
lisäkortti expansion card
lisäohjelma, ohjelmalisäke, täydennysohjelma, valmisosa plug-in program, add-in software
lisäystila insert mode
lisäävä varmuuskopiointi incremental backup
literaali literal
litteä näyttö flat display
liukuhihnakäsittely pipelining
liukuluku floating point number
liukulukulaskenta floating point operation
liukusäädin slide control
liukuvieritys smooth scrolling
logiikkatoimitus logic operation
lohko block
loitontaa zoom out
lokalisointi, paikallistaminen localization
loki log
lomake form
lomakkeensuunnittelu forms design
lomittaa merge; interleave
looginen lauseke logical expression
loppukäyttäjä > peruskäyttäjä
luettelomerkki bullet
luetteloruutu list box, drop down list
lukija reader
lukitus interlock, locking
lukkiutuma deadlock
lukukynä wand
lumeluola virtual cave
lumetodellisuus virtual reality, VR
luotettavuus reliability
luotettu kolmas osapuoli trusted third party, TTP
luotettu, uskottu trusted
luottamuksellinen confidential
luottamuksellisuus confidentiality
luvaton käyttäjä unauthorized user
lyhytsanoma short message, SMS (message)
lähde source
lähdekoodi source code
lähentää zoom (in)
lähettää send; transmit
lähettää edelleen > välittää
lähiverkko, paikallisverkko local area network, LAN
läpäisy penetration
magneettijuova magnetic stripe
mainospalkki, banneri banner (ad)
makro macro
makrovirus macro virus
maksullinen julkisohjelma, osuusohjelma shareware
maksupääte payment terminal
matkapuhelin > matkaviestin
matkapuhelu mobile (phone) call
matkaviestin, matkapuhelin, kännykkä mobile phone/station/device
matkaviestinoperaattori, matkapuhelinoperaattori mobile (phone) operator
matkaviestinpalvelu mobile service
matkaviestinportaali mobile portal
matkaviestintä mobile communication
mato worm
media medium, media
merkintäkieli > merkkauskieli
merkistö character set
merkkauskieli, merkintäkieli markup language
merkki character; mark
merkkijono character string
metakieli metalanguage
metatieto metadata
miellekartta > käsitekartta
mikro, mikrotietokone personal computer, PC
mikrofoni microphone
mikrokortti microfiche
mikro-ohjelmisto firmware
mikrotukihenkilö PC support
modeemi modem
modeemin kaappaus modem hijacking
modulaarinen modular
moduuli module
moniajo multitasking, multiprocessing
monikko tuple
monimedia > multimedia
monipisteyhteys point-to-multipoint connection, PTM connection
moniporttitoistin > keskitin
monisuoritin multiprocessor
monisäikeinen multithreaded
monisäikeisyys multithreading
monitaajuuspuhelin, monitaajuusviestin multiband phone
monitaajuusverkko multiband network
monitoimikortti multiple use smart card, multi function/application card
monitoimiohjelmisto integrated software multifunction software
moodi mode
morfata morph
muisti memory; storage
muistikas mnemonic
muistikirjamikro notebook
muistikortti memory card
muistinvarainen memory-resident
muistitikku, usb-muisti memory stick, USB memory
mukauttaa customize
multimedia, monimedia multimedia
multimediasanoma, multimediaviesti multimedia message
muokata, editoida edit
muokkausohjelma text editor
muotoilla format
muotoilukoodi tag
murupolku > linkkipolku
mustesuihkukirjoitin ink jet printer
muuntaa convert; transform
muuttaa move; modify; migrate
muuttuja variable
määre, määrite > attribuutti
nappikuuloke headset
napsaus click
napsauttaa, näpäyttää, klikata click
nasta pin
nestekidenäyttö liquid crystal display, LCD
netiketti > verkkoetiketti
netti net, web
nettipäiväkirja > verkkopäiväkirja
neuroverkko neural network
nimenvaltaus cyber squatting
nimipalvelu name service
nimiö label
nimiöidä label
niputtaa bundle
nollata clear; reset; zero
nouseva järjestys ascending order
numeerinen digital, numeric
numero digit; number
numeronmurskaus number crunching
nuolinäppäin arrow key, cursor moving key
nuuskin sniffer
näennäiskone virtual machine
näennäislevy RAM-disk, virtual disk
näennäismuisti > virtuaalimuisti
näkymä view
näkymätön internet invisible web, deep web
näköistiedosto, levynkuva image file
näppäimistö keyboard, keypad
näppäin key
näpäyttää > napauttaa click
näytin, näyttölaite monitor, display (unit)
näytteenottotaajuus sampling frequency
näyttö display, screen
näyttöfontti screen font
näyttövedos > kuvaruutukaappaus
näytönjärjestin window manager
näytönsäästäjä screen saver
nörtti nerd, geek
objekti object
oheislaite peripheral device
oheislaitteisto peripheral equipment
ohjain > laiteohjain
ohjainpallo > ohjauspallo
ohjainsauva > ohjaussauva
ohjattu toiminto > velho
ohjaus control
ohjauskoodi control code
ohjauslaatta track pad, touch pad
ohjauspallo, ohjainpallo track(ing) ball
ohjaussauva, ohjainsauva joy stick
ohjausvalikko control menu
ohjausvalikkoruutu control menu box
ohjelma program, application
ohjelmalisäke > lisäohjelma
ohjelmankehitin program generator
ohjelmaryhmä program group
ohjelmavirhe > virhe
ohjelmisto software
ohjelmoida program
ohjelmointikieli programming language
ohjeteksti help text
oikeellisuus accuracy
oikeinkirjoitusohjelma spell(ing) checker
oikeus authority
olemus skin
oletusarvo default value
olio object
oliokieli object-based language
olio-ohjelmointi object-oriented programming
oliopohjainen object-oriented
omaloki weblog, blog
omaverkko > henkilökohtainen verkko
omisteinen proprietary
online-ohje > käytönaikainen ohje
opastus(toiminto) help (function)
opastustoiminto help function
opastusohjelma tutorial
opastuspuhelin, käyttötuki help desk, hotline
operaattori operator
optinen lukija optical reader/scanner
optinen merkinluku optical character recognition, OCR
orporivi orphan
osa part; section
osaava asiakas > raskas asiakas
osio partition
osituskäyttö time sharing
osoite address
osoitekirja address book
osoiterivi address bar
osoitin pointer
osoitinlaite pointing device
osoittaa point, hover
osoittaa kelvolliseksi validate
osoitteen kaappaus address hijacking, IP-spoofing
osuusohjelma > maksullinen julkisohjelma
otsikko headline
otsikkorivi title bar
ovt EDI
paikalliskirjoitin local printer
paikallistaminen > lokalisointi
paikallisverkko > lähiverkko
paikannuspalvelu location-based service
paikkamerkki place holder
paikkaus > korjaustiedosto
painike button
painomerkki crop mark
painos release
pakata > tiivistää
paketti packet
pakettivälitys packet switching
palaute feedback
palautekutsu call back
palauttaa, pompata (takaisin) reset; restore; bounce
palautuspiste restore point
palkki bar
palomuuri firewall
palvelin server
palvelinhotelli server hotel, colocation
palvelinsovelma servlet
palvelun lamautus denial-of-service, DoS
palvelun tarjoaja access provider
palvelunesto denial of service, loss of service
palveluntuottaja service provider
palveluoperaattori service provider, SP
palveluportti > portaali
paneelitietokone, lehtiötietokone tablet PC
panoroida pan
parametri parameter
parikaapeli twisted pair
pariteetti parity
PC-kortti PC card
peesaus piggybacking
peilaus mirroring
peilisivusto, toisiosivusto mirror site
peite mask
peittoalue coverage area
pengonta scavenging
perinnejärjestelmä legacy system
periytyminen inheritance
perkain > virheenhakuohjelma
personoida, yksilöllistää personalize
perua undo
perusavain primary key
peruskäyttäjä, loppukäyttäjä end user
perusmuisti conventional memory
perusviiva baseline
peruuttaa cancel; backspace
peräkkäissaanti sequential access
peräkkäistiedosto flat file
pienempi kuin-merkki (<) less than sign
pienennyspainike minimize button
pienentää reduce; minimize
PIF-tiedosto PIF, program information file
piilokirjoitus > steganografia
piilokopio blind carbon copy, bcc
piilotiedosto hidden file
piilottelija lurker
piiri circuit
piirikortti printed circuit board
piirikytkentä circuit switching
piirturi plotter
pika-alustus quick format
pikanäppäin shortcut key, hot key
pikavalikko, kohdevalikko, ponnahdusvalikko pop-up menu, shortcut menu
pikkukuva thumbnail
pikseli, kuvapiste pixel
pikselöidä pixelize
pilkku (,) comma
pimeä kuitu dark fiber, black fiber
pino stack
pintakuviointi, tekstuuri texture
pintaoriginaali reflection original
piratismi piracy
piste (.) period, full stop; point; dot
pisteväli dot pitch
plusmerkki (+) plus sign
pohjustaa > alustaa
poistaa delete, erase
poistaa valinta uncheck
poistonäppäin delete (key)
poletti token
polku, hakupolku path, search path
pompata (takaisin) > palauttaa
ponnahdusikkuna pop-up window, pop-under window
ponnahdusvalikko > pikavalikko
porrastaa cascade
portaali, palveluportti portal
portti port
postituslista, jakelulista mailing list, distribution list
proseduurin kutsu procedure call
prosenttimerkki (%) percent sign
pudotusvalikko, avattava valikko, vetovalikko drop down menu, pull down menu
puhdistaa purge
puheenmuodostus speech synthesis
puheensiirto voice transmission
puheentunnistus speech recognition
puhelinpalvelukeskus, soittamo call center
puheohjaus, ääniohjaus voice control, speech control
puheposti voice mail
puhuroida upload
puolijohde semi-conductor
puolipiste (;) semicolon
puolitushaku binary search
purkaa expand, decompress, unpack
puskuri buffer
puskuroida buffer
pykälämerkki (§) section mark
pystysivu portrait page
pystyviiva (|) vertical bar/line
pyyntöpalvelu pull service
pyöristää round (off)
päivittää update; upgrade
päähakemisto > juurihakemisto
pääkeskitin > keskitin
pääkäyttäjä administrator, super user
päällekirjoitettava rewritable, RW
pääsisäismuna Easter egg
pääsuunnittelija chief analyst
pääsy access
pääsyvaltuus access rights
pääsyvalvonta access control
pääte terminal, data terminal
päätekeskustelu > jutustelu
pääteyhteys terminal connection
pöytätietokone, pöytämikro desktop computer
rahakortti cash card
rajapinta > liitäntä
rajaus crop
rakenne structure
rakenteinen ohjelmointi structured programming
raportinkehitin report generator
raskas asiakas, osaava asiakas fat client, rich client
ratkeavuus decidability
reflektoripalvelin reflector server
reititin router
reititys, väylöitys routing
rekisteri file; register
rekursiivinen recursive
relaatiokanta relational database
relaatiotietokanta relational database
renderöidä > hahmontaa
rengasverkko ring network
resoluutio, erottelukyky resolution
reunus margin (space)
rfid-tarra > älytarra
riippuva sisennys hanging indent(ation)
rinnakkaisajo parallel run
rinnakkaiskäsittely parallel processing
rinnakkaissiirto parallel transmission
ripata rip
riskianalyysi risk analysis/assessment
riskienhallinta risk management
ristiinkääntäjä cross compiler
ristikkomerkki (#) number sign
ristiriidattomuus consistency
rivinvaihto line feed
riviväli line spacing, leading
robotti robot, bot
romppu > CD-levy
romppuasema > CD-ROM
roskaposti spam, junk mail
rumpuskanneri, rumpukuvanlukija drum scanner
runkoverkko backbone (network)
ruudukko grid
ruudun kaappaus > kuvaruutukaappaus
ruutu box
ryhmäkuvake group icon
ryhmäohjelmisto > työryhmäohjelmisto
ryväs cluster
ryömijä crawler
saanti access
saantiviive latency
saatavuus accessibility
saavutettavuus availability
salainen avain secret key
salakirjoittaa encrypt
salakirjoitus > salaus
salakuuntelu interception, wiretapping
salaovi trap door, back door
salasana password
salateksti cipher; ciphertext, cryptogram
salauksen purku decryption
salaus, salakirjoitus encryption, ciphering
salausalgoritmi encryption algorithm
salkkumikro laptop (computer)
samanaikainen concurrent
sanankierrätys word wrap
sanasto dictionary
sanastohyökkäys dictionary attack
sanoma message
sarake column
sarja- serial
sarkainnäppäin tabulator key
satelliittimatkapuhelin, kannettava satelliittipuhelin mobile satellite phone
satunnaisluku random number
saumaton seamless
sekoittaa scramble
selain browser, web browser
selainohjelma browser, web browser
selata browse; scan
selväkieliteksti cleartext, plain text
semanttinen verkko semantic network
sertifioida certify
siirrettävyys portability
siirto transfer; transmission
siirtoheitin overhead projector panel
siirtonopeus data transfer rate
sijainnin seuranta roaming
silmukka loop
silta bridge
sinetti seal
siru chip
sisennys indent(ation)
sisäinen intern, insider
sisäkkäinen nested
sisällöntuottaja content provider
sisältöriippuva avustus context sensitive help
sisäänkirjaus, sisäänkirjautuminen log-in; sign-on
sisäänrakennettu built-in
sitova välilyönti non-breaking space
sivu page
sivulataus, sivupyyntö page impression/view
sivunvaihto page break
sivupyyntö > sivulataus
sivusto > verkkosivusto
sivustokartta site map
sivustovastaava, verkkomestari, WWW-vastaava, web-vastaava web master
skaalata scale
skaalattava scalable
skannata scan
skanneri > kuvanlukija
soittamo > puhelinpalvelukeskus
soittoyhteys dial-up connection
solmu node
sormio keypad
sovellus application
sovellusikkuna application window
sovelluskehitin application generator
sovelluskuvake application icon
sovellusliittymä application programming interface, API
sovellussalkku application portfolio
sovellustuki application support
sovelma applet
sovitin, liitin adapter
steganografia, piilokirjoitus steganography
suhteutettu fontti proportional font
sulautettu järjestelmä embedded system
sulautettu tietotekniikka, jokapaikan tietotekniikka ubiquitous computing, pervasive computing, ubicomp
sulje, kaarisulje ((,)) parenthesis
suljettu verkko closed network
sulkea close
sulkemispainike close button
sulkulista revocation list
sumea logiikka fuzzy logic
suodatin, suodin filter
suoja protection
suojatila, suojattu tila protected mode
suojaverkko virtual private network, VPN
suora viesti instant message
suora, kytketty, linja-, linjalla on line, on-line
suoraan vaihtokelpoinen plug compatible
suoraohje > käytönaikainen ohje
suorapalvelu on line service
suorasaanti direct access
suoratoisto, virtaustoisto streaming
suoraviestintä instant messaging
suoritin processor
suorittaa execute
suoritusteho performance; throughput
suosikki favorite
supistaa collapse
suppea asiakas > kevyt asiakas
surffata, surffailla, surfata, surfailla surf
suur(tieto)kone mainframe
suurtietokone mainframe
suurempi kuin-merkki (>) greater than-sign
suurennuspainike maximize button
sylimikro laptop (computer), notebook (computer)
symmetrinen salaus symmetric encryption
synkroninen synchronous
syrjäyttää override
systeeminmurtaja cracker
systeeminsuunnittelija system designer/analyst
syvätä extract
syöte input (data)
syöttää input
syöttö entry, input; feed
sähköinen electronic
sähköinen allekirjoitus > digitaalinen allekirjoitus
sähköinen asiointi > verkkoasiointi
sähköinen kaupankäynti > verkkokauppa
sähköinen kirja, sähkökirja, koneiskirja e-book, electronic book, soft book
sähköinen tunnistaminen/tunnistus electronic identification; electronic authentication
sähköinen tunnistekortti electronic identify/identification card
sähköposti e-mail, email, electronic mail
sähköpostilaatikko mailbox, electronic mailbox
sähköpostiosoite e-mail address, e-address
sähköpostitiedote e-mail newsletter
sähköpostitili e-mail account
sähköpostiviesti e-mail message
säie ketju thread
säteenheitto ray tracing
sävy hue
sävytys shading
sääntö rule
taajamaverkko metropolitan area network, MAN
tagi > tunniste
tahdistaa synchronize
tahdistamaton asynchronous
tähtäinhiiri cross-hair pointer, puck
tähti (*) asterisk
taitto-ohjelma > julkaisuohjelma
takaisinkierto rollback
takaisinkytkentä feedback
takaisinsoitto call-back, dial-back
taksamerkki > ät-merkki
tallennusritilä data grid
tallennusverkko storage area network, SAN
tallentaa save; record
tapahtuma transaction, event
tappajasovellus, jymysovellus killer application
tarjoaja provider
tarjontapalvelu, työntöpalvelu push service
tarkastussumma checksum, proof total
tarkenne, tarkennin extension, file extension; qualifier
tarkistaa check, verify
tarkistusmerkki check character
tarkkuus resolution; precision
tarvepainatus print-on-demand
tasareuna flush marginal, justified marginal
tasata align, justify
tasaus alignment; tracking
taskumikro, taskutietokone > kämmenmikro
täsmälähetys unicast
taso level
tasoskanneri, tasokuvanlukija flatbed scanner, flat scanner
taulukko table; array
taulukkolaskenta spreadsheet computation
taulukonlaskentaohjelma spreadsheet program/application
tausta background
taustaprosessi daemon
tavu byte
tavutus hyphenation
tavutussanasto exception glossary
tavutusvihje soft hyphen, optional hyphen
täydennysohjelma > lisäohjelma
täysvärisyys true color
täytemerkki leader
tehtäväpalkki task bar
tehtäväruutu task pane
tehtävien hallinta task manager
tekeytyminen masquerading, spoofing
tekijänoikeus copyright
tekniikka technology
tekoäly artificial intelligence, AI
tekomuuttuja dummy variable
tekstinkäsittely word processing, text processing
tekstinsiirto text transfer
tekstintunnistus optical character recognition, OCR
tekstiruutu text box
tekstitiedosto text file
tekstitila text mode
tekstiviestipalvelu SMS-based service
teksturi word processor
tekstuuri > pintakuviointi
teleasiointi teleshopping
teleneuvottelu teleconference
tiedon louhinta/kaivaminen, tiedonrikastus data mining
tiedonhaku information retrieval
tiedonhallinta data management
tiedonkeruu data capture
tiedonrikastus > tiedon louhinta
tiedonsiirto data transfer
tiedosto file
tiedostoikkuna document window
tiedostomuoto file format
tiedoston jakaminen file sharing
tiedostonhallinta file manager
tiedostopalvelin file server
tietämyksen hallinta knowledge management
tieto data, information
tieto- ja viestintätekniikka, TVT information and communication technology, ICT
tietoaineistojen luokittelu classification of data
tietoalkio data element/item
tietohallinto information management
tietohallintojohtaja information manager, IT manager
tietohuolto information services
tietojärjestelmä data system, information system
tietojen palautus data recovery
tietojen turvaaminen information security
tietojenkäsittely data processing, information processing
tietokannan hallintajärjestelmä database management system, DBMS
tietokanta database
tietokone computer
tietokoneavusteinen suunnittelu computer aided design, CAD
tietokoneavusteinen opetus computer aided instruction, CAI
tietokonevirus > virus
tietoliikenne data communications
tietopaketti, datapaketti data packet
tietopalvelu information service
tietopankki data bank
tietosuoja data protection, privacy protection
tietosuojavaltuutettu privacy commissioner/ombudsman
tietotekniikka, informaatiotekniikka information technology, IT
tietoturva data security, information security
tietoturvallisuus data security, information security
tietovalkama data haven
tietovarasto, tietovaranto data warehouse/mart
tietoverkko information network
tietoyhteiskunta information society
tietue record
tiirikointi cryptanalysis
tiivistää, pakata compress, pack
tiiviste hash value, digest
tila mode; status; space; condition
tilakas stateful
tilapäinen tiedosto temporary file
tilarivi status bar
tilaton stateless
tilausvideo video-on-demand
tili account
tilivelvollisuus accountability
todennus authentication, verification
toimialue > verkkoalue
toimikortti smart card, chip card
toimintokieli procedural language
toimintonäppäin function key
toimistoautomaatio office automation
toimitusvalmis deliverable
toipumismenettely recovery procedure
toisintaa replicate
toisiosivusto > peilisivusto
toistin repeater
toistinasema relay station
tonkeli dongle
tosiaikakäsittely real time processing
toteutus implementation
treema (¨) diaeresis
troijan hevonen, troijalainen Trojan (horse)
tuholaisohjelma > haittaohjelma
tukiasema, liityntäpiste, yhteyspiste access point, network access point, AP, hot spot, base station
tulkita interpret
tulokas newbie
tulostaa print
tuloste output
tulostin, kirjoitin printer, output device
tulostuksenhallinta print manager
tulostus output
tulostusjono printer queue
tunkeutuminen intrusion, penetration
tunnelointi tunneling
tunnistaa authenticate, identify
tunniste tag
tunnistus identification; recognition
tunnus identification, password
tunnussana password
tuntumaton transparent
tuoda import
turvaaminen security function
turvakoodi security code
turvallisuus security
turvallisuustodistus certificate, public key certificate
turvatalletus escrow
TVT > tietotekniikka ja viestintätekniikka
tyhjämerkki ( ) white space (character)
työasema work station
työkalulaatikko tool box
työkalurivi, työkalupalkki tool bar
työntöpalvelu > tarjontapalvelu
työpöytä desktop
työryhmäohjelmisto, ryhmäohjelmisto groupware
tyyli style
tyypinmuunnos cast
uhka
uhka-analyysi
ulkoinen
ulkoinen muisti, apumuisti
ulkoistaa
ulosheitto
uloskirjautuminen
upottaa
ura
URL-osoite > WWW-osoite
usb-muisti > muistitikku
uskottu > luotettu
uusinta-ajo
uutisryhmä > keskusteluryhmä
vaakasivu landscape page
vahva tunnistus strong authentication, cryptographic authentication
vahvistus confirmation
vaihde switch; option
vaihtolevy removable disk
vaihtonäppäin shift key
vaikutusalue scope
vain luku-tiedosto read-only file
vakio constant
vakoiluohjelma spyware
valevirus hoax (virus)
valeväri pseudo color
validaattori validator
valikko menu
valikkopalkki menu bar
valikkopohjainen menu-driven
valinnainen optional
valintaikkuna dialog box
valintainen yhteys > soittoyhteys
valintalista list box
valintanappi radio button, option button
valintaruutu check box
valintayhteys > soittoyhteys
valita select
valitsin selector; option
valmisjärjestelmä turnkey system
valmisosa > lisäohjelma
valmistella initialize
valmiusaika standby time
valodiodi light emitted diode, LED
valokaapeli optical (fiber) cable
valokuitu optical fiber
valokynä light pen
valosähköinen optoelectronic
valtuus authorization
valtuustieto credential(s)
valtuuttaminen authorization
valvontaohjelma monitor
vapaakoodi open source
vapaaohjelma freeware
vapaatekstihaku free text search
varalaitteisto backup hardware
varata allocate, reserve
varautuminen contingency planning
varmenne certificate
varmennepalvelu, varmennuspalvelu certification service
varmenneviranomainen certification authority, certificate authority, CA
varmentaminen certification
varmiste check symbol/sequence
varmistus fallback
varmistuskohta checkpoint
varmistusmerkki check character/symbol
varmistusnumero check digit
varmuuskopio backup (copy)
varusohjelma system software
vasteaika response time
vastuunrajausilmoitus disclaimer
vedos dump
vedoslaatu draft quality
vedä-ja-irrota drag-and-drop
vektorigrafiikka vector graphics
vektorikuva vector image
velho, ohjattu toiminto wizard
verkko network
verkkoalue, toimialue domain
verkkoaluenimi domain name
verkkoasema network drive
verkkoasiointi, sähköinen asiointi on line service, electronic transactions/communication
verkkoavaruus cyberspace
verkkoetiketti, netiketti netiquette
verkkojuttelu > jutustelu
verkkokauppa, sähköinen kaupankäynti on-line shopping, e-commerce, electronic commerce
verkkokortti, verkkosovitin network (interface) card, network adapter
verkkolasku electronic invoice, e-invoice
verkkolehti, verkkomakasiini e-zine
verkkomestari > sivustovastaava
verkko-operaattori network operator
verkko-opiskelu e-learning
verkkopalvelu network service
verkkopuhelin network (tele)phone
verkkopäiväkirja, nettipäiväkirja web journal, diary; blog
verkkopääte network computer, NC
verkkosivu web page, WWW page
verkkosivusto, sivusto site, web site, WWW site
verkkotunnus > verkkoaluenimi
verkkovierailu roaming
versio version
vertailla collate; compare
vertailututkimus benchmarking
vertais- peer-to-peer, P2P
vertaisverkko peer-to-peer network
veräjä gate
vetovalikko > pudotusvalikko
videokonferenssi, videokokous video conference
vierailijarekisteri visitor location register
vierailtu linkki visited link, followed link
vierailuverkko visiting network
vierasverkko > ekstranet
vierekkäin tile
vierittää scroll
vieritysnuoli scroll arrow
vierityspalkki scroll bar
vieritysruutu scroll box
viesti message
vihikartta intelligent map
vihjeteksti tool tip
viipalekuvio pie chart
viite reference
viite-eheys referential integrity
viivain ruler
viivakoodi, juovakoodi bar code, EAN
viivakoodinlukija bar code scanner
vikasietoinen fault tolerant
vikasietotila safe mode
vinoviiva (/) slash
viranomaispääsy lawful access
virhe, ohjelmavirhe error, mistake, bug
virheenhakuohjelma, perkain debugger, debugging program
virkistystaajuus refresh rate
virtaustoisto > suoratoisto
virtuaalilähiverkko virtual local area network, VLAN
virtuaalimuisti, näennäismuisti virtual memory
virus, tietokonevirus virus, computer virus
voimistaa > kirkastaa
vuoromerkki token
vuoronäppäin enter key, carriage return key
vuorovaikutteinen, interaktiivinen interactive
vyöhyke zone
välipalvelin proxy (server)
välityspalvelin proxy (server)
välilehti tab
välilyönti space
välimuisti cache (memory)
välinäppäin space bar
väliohjelmisto middleware
välistys kerning
välitallennus spooling
välittää, lähettää edelleen forward
värin koostaminen dithering
värisyvyys color depth
väsytysmenetelmä brute force attack, exhaustive attack
väylä bus
väylöitys > reititys
web- > WWW-
Windows-sovellus
WWW, www
WWW-hoitaja > sivustovastaava
WWW-hotelli
WWW-jakelu
WWW-kanava
WWW-levitys
WWW-lomake
WWW-osoite
WWW-palvelin
WWW-palvelu
WWW-vastaava > sivustovastaava
ydin kernel
yhdentyminen convergence
yhdistelmäruutu combo box
yhdistää merge; map; consolidate
yhdyskäytävä gateway
yhdysliikenne interconnection traffic
yhdysmerkki (-) dash, hyphen
yhteenliittäminen interconnection
yhteensopiva compatible
yhteisosto, kimppaosto co-shopping
yhteydenmuodostusaika call set-up time
yhteydetön > erillinen
yhteys > liittyminen
yhteysavain, kertatunnus session key
yhteyskäytäntö protocol
yhteyspiste > tukiasema
yhtäsuuruusmerkki, yhtäläisyysmerkki (=) equal(s) sign
yksilöllistää > personoida
yksisuuntainen simplex
yksisuuntainen salaus one-way encryption/cipher
yksityinen avain private key
yksityisyys privacy
yksivärinen monochrome
yleinen matkaviestinverkko, yleinen matkapuhelinverkko public mobile network
yleislähetys broadcast(ing)
yleisömatkapuhelin mobile payphone
ylikellotus overclocking
ylikuuluminen crosstalk
ylimäärä redundancy
ylivuoto overflow
ylläpito maintenance
yläindeksi superscript
ylämuistialue, HMA high memory area
ylätason verkkoalue top level domain
ylätunniste header
ylävirta upstream
ylöspäin yhteensopiva, eteenpäin yhteensopiva upward(s) compatible, forward compatible
ympäristö environment
ympäröivä immersive
äly-, älykäs
älytarra, rfid-tarra
älyverkko
ärsytysviesti > herjaviesti
ät-merkki (@)
äänentunnistus
äänikortti
ääniohjaus > puheohjaus