Open main menu

Wiktionary β

User:Matthias Buchmeier/en-el-i

< User:Matthias Buchmeier
i {n} (name of the letter I, i) :: άι
I {pron} (personal pronoun) :: εγώ
Iași {prop} (city in Romania) :: Ιάσιο {n}
I am {interj} (I'm) SEE: I'm ::
iambic {adj} (consisting of iambs or characterized by their predominance) :: ιαμβικός
Iamblichus {prop} (Greek philosopher) :: Ιάμβλιχος {m}
I am blind {phrase} (I'm blind) SEE: I'm blind ::
I am English {phrase} (I am English) :: είμαι Άγγλος {m}, είμαι Αγγλίδα {f}
I am hungry {phrase} (I'm hungry) SEE: I'm hungry ::
I am thirsty {phrase} (I'm thirsty) SEE: I'm thirsty ::
I am twenty years old {phrase} (I'm twenty years old) SEE: I'm twenty years old ::
I am ... year(s) old {phrase} (I'm ... year(s) old) SEE: I'm ... year(s) old ::
Iapetus {prop} (the Titan) :: Ιαπετός {m}
Iapetus {prop} (the moon of Saturn) :: Ιαπετός {m}
iatrogenic {adj} (induced by physician or medical treatment) :: ιατρογενής
I beg your pardon {phrase} :: παρακαλώ;, πώς είπατε παρακαλώ;
Iberia {prop} (ancient region of Georgia) :: Ιβηρία {f}
Iberian Peninsula {prop} (peninsula) :: Ιβηρική Χερσόνησος {f}
ibex {n} (type of wild mountain goat) :: αίγαγρος {m}
ibid. {abbr} (abbreviation of ibidem) :: αυτ., αυτόθι
Ibiza {prop} (island) :: Ίμπιζα {f}
ibrik {n} (A long-spouted pitcher) :: μπρίκι {n}
I came, I saw, I conquered {phrase} (used to indicate a total swift victory) :: ήλθον, είδον, ενίκησα
I can't find my ... {phrase} (I can't find my ...) :: δεν μπορώ βρίσκε εμένα ...
Icarus {prop} :: Ίκαρος
ice {n} (water in frozen form) :: πάγος {m}
ice {n} (diamond) SEE: diamond ::
ice age {n} (period of extensive glaciation (glacial period)) :: Εποχή των Παγετώνων {f}
ice bear {n} (polar bear) SEE: polar bear ::
iceberg {n} (huge mass of floating ice) :: παγόβουνο {n}
icebox {n} (compartment of a refrigerator used as a freezer) :: χύξη {f}
icebox {n} (refrigerator) SEE: refrigerator ::
icebreaker {n} (ship designed to break through ice) :: παγοθραύστης {m}, παγοθραυστικό {n}, παγοθραυστικό πλοίο {n}
ice cream {n} (dessert) :: παγωτό {n}
ice cream {n} (in a cone) :: παγωτό χωνάκι {n}
ice cream cone {n} (conical confection for holding ice cream) :: χωνάκι {n}
ice cream cone {n} (cone filled with ice cream) :: παγωτό χωνάκι {n}
ice cream maker {n} (machine used to make homemade ice cream) :: παγωτιέρα {f}, παγωτομηχανή {f}
ice cube {n} (small piece of ice used for cooling drinks) :: παγάκι {n}
iced {adj} (with ice added) :: με πάγο
iced {adj} (very cold) :: παγωμένος
iced coffee {n} (beverage) :: παγωμένος καφές {m}
Iceland {prop} (country in Europe) :: Ισλανδία {f}
Icelander {n} (a person from Iceland or of Icelandic descent) :: Ισλανδός {m}
Icelandic {n} (Icelander) SEE: Icelander ::
ice-skate {v} (skate on ice) :: πατινάζ {n}
ichthyology {n} (branch of zoology devoted to the study of fish) :: ιχθυολογία {f}
icicle {n} (a spear-shape of ice) :: παγοκρύσταλλος {m}
icing {n} (sweet glaze used for baked goods) :: γλάσο {n}
icon {n} (image) :: εικόνα {f}
icon {n} (religious painting) :: εικόνα {f}, εικόνισμα {n}
icon {n} (exemplar) :: πρότυπο {n}, είδωλο {n}
icon {n} (small picture, computer icon) :: εικονίδιο {n}
iconoclast {n} :: εικονοκλάστης
iconostasis {n} (a wall of icons) :: εικονοστάσιο {n}
I could eat a horse {phrase} (very hungry) :: πεινάω σαν λύκος
ICU {n} (intensive care unit) :: ΜΕΘ
id {n} (id) :: εκείνο {n}
ID {n} (identification or identity documentation) SEE: ID card ::
Idaho {prop} (US state) :: Αϊντάχο {n}
ID card {n} (card or badge showing the official identity of the wearer) :: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας {n}
-ide {suffix} (any of a group of related compounds) :: -ίτης {m}
-ide {suffix} (binary compound of a nonmetal) :: -ίδιο {n}
idea {n} (image formed in the mind) :: ιδέα {f}
ideal {adj} (being perfect) :: ιδανικός
ideal {n} (a perfect standard of beauty, intellect etc.) :: ιδεώδες {n}
idealism {n} (property of a person of having high ideals that are usually unrealizable) :: ιδεαλισμός {m}
idealism {n} (an approach to philosophical enquiry) :: ιδεαλισμός {m}
idée fixe {n} (idea dominating the mind) :: έμμονη ιδέα {m}
idempotence {n} (quality) :: ταυτοδυναµία {f}
idempotent {adj} (mathematics: Said of an element of an algebraic structure with a binary operation: that when the element operates on itself, the result is equal to itself) :: ταυτοδύναμος {m}
identity {n} (the sameness some individuals share to make up the same kind or universal) :: ταυτότητα {f}
identity {n} (the difference or character that marks off an individual from the rest) :: ταυτότητα {f}
identity {n} (name or persona) :: ταυτότητα {f}
identity card {n} (a card showing one's identity) SEE: ID card ::
identity theft {n} (deliberate assumption of another person's identity) :: κλοπή ταυτότητας
ideogram {n} (symbol) :: ιδεόγραμμα {n}
ideograph {n} (ideogram) SEE: ideogram ::
ideographic {adj} (pertaining to an ideograph or ideography) :: ιδεογραφικός {m}
ideography {n} (use of ideograms) :: ιδεογραφία {f}
ideography {n} (logography) :: ιδεογραφία {f}
ideolog {n} (ideologue) SEE: ideologue ::
ideologic {adj} (ideological) SEE: ideological ::
ideological {adj} (of or pertaining to an ideology) :: ιδεολογικός
ideological {adj} (based on an ideology) :: ιδεολογικός
ideologue {n} (advocate of a particular ideology) :: ιδεολόγος {m}
ideology {n} (doctrine, body of ideas) :: ιδεολογία {f}
idiocy {n} (state of being an idiot) :: ηλιθιότητα {f}, ιδιωτεία {f}
idiolect {n} (variant of a language used by a particular individual) :: ιδιόλεκτος {f}, ιδιόλεκτο {n}
idiom {n} (expression peculiar to a given language) :: ιδίωμα {n}
idiomatic {adj} (pertaining or conforming to the mode of expression characteristic of a language) :: ιδιωματικός
idiomatical {adj} (idiomatical) SEE: idiomatic ::
idiopathic {adj} (disease or condition having no known cause) :: ιδιοπαθής {m} {f}
idiopathy {n} (a disease having no known cause) :: ιδιοπάθεια {f}
idiosyncrasy {n} (way of behaving or thinking) :: ιδιοσυγκρασία {f}, νοοτροπία {f}
idiosyncrasy {n} ((medicine) individual reaction to a generally innocuous substance) :: ευαισθησία {f}
idiosyncrasy {n} (peculiarity that serves to distinguish or identify) :: ιδιοσυγκρασία {f}
idiot {n} (person of low general intelligence) :: βλάκας {m}, ηλίθιος {m}
idiot {n} (person who lacks the capacity to develop beyond the mental age of a normal four-year-old) :: ιδιώτης {m}, μικρόνους {m}
idiot box {n} (television (pejorative)) :: χαζοκούτι {n}
idle {adj} (not turned to appropriate use, not occupied, of time with little activity) :: αδρανής {m}
idle {adj} (not engaged in any occupation or employment) :: άνεργος {m}
idle {adj} (averse to work or labor) :: οκνηρός {m}, άεργος {m}
idle {adj} (of no importance, worthless, useless) :: άχρηστος {m}, ανώφελος {m}
idle {v} (to spend in idleness, to waste) :: αδρανώ
idle {v} (to lose or spend time doing nothing) :: τεμπελιάζω
idle hands are the devil's workshop {proverb} (One who is idle will likely come to do evil) :: αργία μητήρ πάσης κακίας
idol {n} (representation of anything revered) :: είδωλο {n}
idol {n} (cultural icon, especially popular person) :: είδωλο {n}, ίνδαλμα {n}
idolater {n} (one who worships idols) :: ειδωλολάτρης {m}, ειδωλολάτρισσα {f}
idolator {n} (idolater) SEE: idolater ::
idolatress {n} (a female idolater) :: ειδωλολάτρισσα {f}
idolatrous {adj} (partaking in idolatry) :: ειδωλολατρικός
idolatrous {adj} (engaging in excessive attachment or reverence) :: φανατικός
idolatry {n} (worship of idols) :: ειδωλολατρία {f}
I don't care {phrase} (I don't care) :: δε με νοιάζει
I don't drive {phrase} (I don't drive (a car, a vehicle)) :: δεν οδηγώ
I don't eat fish {phrase} (I don't eat fish) :: δεν τρώω ψάρι
I don't eat meat {phrase} (I don't eat meat) :: δεν τρώω κρέας
I don't eat pork {phrase} (I don't eat pork) :: δεν τρώω χοιρινό
I don't know {phrase} (I don’t know) :: δεν ξέρω
I don't speak English {phrase} (I don't speak English (specifically English)) :: δεν μιλώ αγγλικά
I don't speak English {phrase} (I don't speak (fill with the name of the current foreign language)) :: δεν μιλώ ελληνικά
I don't think so {phrase} (I think that what has been said is untrue) :: δε νομίζω
I don't think so {phrase} (sarcastic) :: δε νομίζω
I don't understand {phrase} (I don't understand) :: δεν καταλαβαίνω
idyll {n} (poem or short written piece) :: ειδύλλιο {n}
idyll {n} (carefree or lighthearted experience) :: ειδύλλιο {n}
idyllically {adv} (in an idyllic manner) :: ονειρεμένα
i.e. {abbr} (that is) :: δηλ., δηλαδή
if {conj} (supposing that) :: αν, εάν, άμα, ει
if and only if {conj} (implies and is implied by) :: αν και μόνο αν
if I'm honest {phrase} (to be honest) SEE: to be honest ::
if I were you {phrase} (advice introduction) :: αν ήμουν στη θέση σου, στη θέση σου
if my aunt had balls, she'd be my uncle {proverb} (proverb) :: αν η γιαγιά μου είχε αρχίδια θα τη φώναζα παππού
if only {phrase} (signifies a wish) :: είθε, μακάρι
if the mountain won't come to Muhammad {proverb} (if one cannot get one's own way) :: όταν δεν πάει στον Μωάμεθ το βουνό, πάει στο βουνό ο Μωάμεθ
-ify {suffix} (to produce verbs meaning to make) :: -ποιώ
Ignatius {prop} (male given name) :: Ιγνάτιος
igneous {adj} (pertaining to, having the nature of fire) :: πυριγενής {m} {f}
igneous {adj} (resulting from, or produced by, the action of great heat) :: πύρινος {m}
ignite {v} (to set fire to, to light) :: [to light] ανάβω, [to set fire to] πυρπολώ
ignite {v} (to trigger) :: ενθουσιάζω
ignite {v} (to commence burning) :: ανάβω
ignition {n} (the act of igniting) :: ανάφλεξη {f}
ignition {n} (initiation of combustion) :: ανάφλεξη {f}
ignition {n} (system for activating combustion in an engine) :: ανάφλεξη {f}
ignoble {adj} (not noble; plebeian; common) :: αγενής {m} {f}
ignoble {adj} (not honorable) :: πρόστυχος {m}, άτιμος {m}
ignorance {n} (condition of being uninformed or uneducated) :: άγνοια {f}
ignorance is bliss {proverb} (Ignorance is bliss) :: η άγνοια είναι ευτυχία
ignorant {adj} (characterized by ignorance) :: αδαής
ignore {v} (to deliberately pay no attention to) :: αγνοώ
Igoumenitsa {prop} (a town in Greece) :: Ηγουμενίτσα
iguana {n} (any of several members of the lizard family Iguanidae) :: ιγκουάνα {f}
I hate you {phrase} (expression of intense dislike) :: σε μισώ, [formal, plural] σας μισώ
I have a cold {phrase} (I have a cold) :: είμαι κρυωμένος, είμαι συναχωμένος
I have a fever {phrase} (I have a fever) :: έχω πυρετό
I have a headache {phrase} (I have a headache) :: πονάει το κεφάλι μου
I have AIDS {phrase} (I have AIDS) :: έχω ΕΪΤΖ
I have a question {phrase} (I have a question) :: έχω μια ερώτηση
I have asthma {phrase} (I have asthma) :: έχω άσθμα, υποφέρω από άσθμα
I have cancer {phrase} (I have cancer) :: έχω καρκίνο
I have diabetes {phrase} (I have diabetes) :: έχω σακχαρώδη διαβήτη, υποφέρω από σακχαρώδη διαβήτη
I have high blood pressure {phrase} (I have high blood pressure) :: έχω υπέρταση, είμαι υπερτασικός
I have low blood pressure {phrase} (I have low blood pressure) :: έχω υπόταση, είμαι υποτασικός
I have no money {phrase} (I have no money) :: δεν έχω χρήματα
Ikaria {prop} (island) :: Ικαρία {f}
ikebana {n} (Japanese art of flower arrangement) :: ικεμπάνα {f}
I know {phrase} (response indicating agreement with prior statement before it was made) :: ξέρω
I know you are but what am I {phrase} (assertion that an insult made by the party to whom the phrase is directed is actually true of that party) :: όποιος το λέει είναι
Il Duce {prop} (title assumed by Mussolini) :: ο Ντούτσε {m}
ileum {n} (last division of small intestine) :: ειλεός {m}
Iliad {prop} (ancient Greek epic poem about the Trojan War) :: Ιλιάδα {f}
I like you {phrase} (I like you) :: [informal] μου αρέσεις, [formal, plural] μου αρέσετε
I live in Melbourne {phrase} (I live in Melbourne (example city)) :: ζω στη Μελβούρνη, μένω στην Μελβούρνη
ill {adj} (bad) SEE: bad ::
ill {adj} (in poor health, suffering from a disease) :: άρρωστος
illegal {adj} (contrary to or forbidden by law) :: παράνομος, έκνομος, άνομος
illegal {adj} (prohibited by established rules) :: παράνομος, απαγορευμένος
illegal {n} (illegal immigrant) :: λαθρομετανάστης {m}
illegally {adv} (in a manner contrary to the law) :: παράνομα
illegitimate {adj} (against the law) :: παράνομος {m}
illegitimate {adj} (born to unmarried parents) :: νόθος
ill-groomed {adj} (untidy) :: ακαλλώπιστος
illiberal {adj} (restrictive to individual choice and freedom) :: ανελεύθερος {m}
illiberal {adj} (narrow-minded) :: στενοκέφαλος {m}
illiberal {adj} (stingy) :: φιλάργυρος {m}
illicit {adj} (lacking licitness) :: παράνομος, έκνομος
illicit {adj} (breaking social norms) :: αθέμιτος
illicit {adj} (unlawful) :: παράνομος, έκνομος
Illinois {prop} (a state of the United States of America) :: Ιλλινόις
ill-intentioned {adj} (malevolent) SEE: malevolent ::
illiterate {adj} (unable to read and write) :: αγράμματος
illiterate {adj} (having less than an expected standard of familiarity with language and literature) :: αναλφάβητος
illiterate {adj} (not conforming to prescribed standards of speech or writing) :: αναλφάβητος
illiterate {n} (an illiterate person) :: αναλφάβητος {m}
illness {n} (an instance of a disease or poor health) :: αρρώστια {f}, ασθένεια {f}
illness {n} (a state of bad health) :: ασθένεια {f}
illogical {adj} (contrary to logic; lacking sense or sound reasoning) :: άλογος
illusion {n} (anything that seems to be something that it is not) :: παραίσθηση {f}
illusion {n} (belief in something that is in fact not true) :: ψευδαίσθηση {f}
illusion {n} (magician's trick) :: κόπλο {n}
illusive {adj} (illusory) SEE: illusory ::
illusory {adj} (illusory) :: απατηλός
illustration {n} (picture designed to decorate) :: εικονογράφηση {f}
illustrator {n} (person who draws pictures) :: εικονογράφος {m}
Illyria {prop} (region in the Balkan Peninsula) :: Ιλλυρία {f}
I lost my backpack {phrase} (I lost my backpack) :: έχασα το σακίδιό μου
I lost my bag {phrase} (I lost my backpack) SEE: I lost my backpack ::
I lost my glasses {phrase} (I lost my glasses) :: έχασα τα γυαλιά μου
I lost my keys {phrase} (I lost my keys) :: έχασα τα κλειδιά μου
I lost my wallet {phrase} (I lost my wallet) :: έχασα το πορτοφόλι μου
I love you {phrase} (affirmation of affection or deep caring) :: σε αγαπώ
I love you {phrase} (affirmation of romantic feeling) :: σε αγαπώ
I love you {phrase} (platonic expression of inclination or liking) :: σε αγαπώ
I'm {contraction} (I am) :: είμαι
I'm a Christian {phrase} (I'm a Christian) :: είμαι χριστιανός {m}, είμαι χριστιανή {f}
image {n} (graphical representation) :: εικόνα {f}, απεικόνιση {f}, απείκασμα {n}, πανομοιότυπο
image {n} (mental picture) :: εικόνα {f}
image {n} (computing: file) :: εικόνα
image {n} (characteristic as perceived by others) :: εικόνα {f}, περιωπή {f}
imaginary {adj} (existing in imagination) :: φανταστικός
imaginary {adj} (non-real part of a complex number) :: φανταστικός
imaginary number {n} (number of the form bi) :: φανταστικός αριθμός {m} (fantastikós arithmós)
imagination {n} (image-making power of the mind) :: φαντασία {f}
imagination {n} (a mental image) :: φαντασίωση {f}
imaginative {adj} (having a lively imagination) :: ευφάνταστος
imagine {v} ((transitive) to form a mental image of something) :: φαντάζομαι
imagine {v} ((transitive) to assume) :: φαντάζομαι
imagine {v} ((intransitive) to use one's imagination) :: φαντάζομαι
I'm agnostic {phrase} (I'm agnostic) :: είμαι αγνωστικιστής {m}, είμαι αγνωστικίστρια {f}
I'm allergic to aspirin {phrase} (I'm allergic to aspirin) :: είμαι αλλεργικός στην ασπιρίνη {m}, είμαι αλλεργική στην ασπιρίνη {f}
I'm allergic to penicillin {phrase} (I'm allergic to penicillin) :: είμαι αλλεργικός στην πενικιλίνη, είμαι αλλεργική στην πενικιλίνη {f}
I'm allergic to pollen {phrase} (I'm allergic to pollen) :: είμαι αλλεργικός στη γύρη {m}, είμαι αλλεργική στη γύρη {f}
imam {n} (Muslim leader) :: ιμάμης {m}
I'm a Muslim {phrase} (I'm a Muslim) :: είμαι μουσουλμάνος {m}
I'm an atheist {phrase} (I'm an atheist) :: είμαι άθεος {m}, είμαι άθεη {f}
imbecile {n} (person with limited mental capacity) :: ηλίθιος {m}
imbecile {n} (fool) :: ηλίθιος {m}, βλάκας {m}, ανόητος {m}
imbecility {n} (quality of imbecile, stupid behaviour) :: ηλιθιότητα {f}, βλακεία {f}
I'm bleeding {phrase} (I'm bleeding) :: αιμορραγώ
I'm blind {phrase} (I'm blind) :: είμαι τυφλός
imbroglio {n} (complicated situation, entanglement) :: εμπλοκή {f}
I'm deaf {phrase} (I'm deaf) :: είμαι κουφός
I'm dying {phrase} (I'm dying) :: πεθαίνω
IMF {prop} (International Monetary Fund) :: ΔΝΤ {n}
I'm fine, thank you {phrase} (expected, polite response to How are you?) :: καλά, ευχαριστώ
I'm gay {phrase} (I'm gay) :: είμαι ομοφυλόφιλος
I'm hungry {phrase} (I'm hungry) :: πεινάω
I'm in love with you {phrase} (declaration of romantic feeling) :: Σ'έχω ερωτευτεί, Είμαι ερωτευμένος μαζί σου
I miss you {phrase} (I miss you) :: σ' αποθύμησα
I'm looking for a job {phrase} (I'm looking for a job) :: ψάχνω για δουλειά
I'm lost {phrase} (I'm lost) :: χάθηκα
immaculate {adj} (having no stain or blemish, spotless, undefiled, clear, pure) :: άσπιλος {m}, άψογος {m}, αψεγάδιαστος {m}
Immaculate Conception {prop} (doctrine) :: άμωμος σύλληψη {f}
immanence {n} ((philosophy, metaphysics, theology) concept) :: εμμένεια {f}
immanent {adj} (part of something; inherent) :: έμφυτος {m}
Immanuel {prop} (male given name) SEE: Emmanuel ::
Immanuel {prop} (figure whose birth is foretold) :: Εμμανουήλ {m}
Immanuel {prop} (this figure, regarded as Christ) :: Εμμανουήλ {m}
I'm married {phrase} (I'm married) :: είμαι παντρεμένος {m}, είμαι παντρεμένη {f}
immediate {adj} (without delay) :: άμεσος
immediately {adv} (in an immediate manner) :: αμέσως {}
immigrant {n} (person who comes to a country to settle) :: μετανάστης {m}
immigration {n} (the act of immigrating) :: μετανάστευση {f}
imminent {adj} (about to happen, occur, or take place very soon) :: επικείμενος {m}
immobile {adj} (not mobile) :: ακίνητος
immobility {n} (the quality of not moving) :: ακινησία {f}
immobilize {v} (render motionless) :: ακινητοποιώ
immoral {adj} (not moral) :: ανήθικος
immortal {adj} (not susceptible to death) :: αθάνατος {}
immortal {n} (one that is not susceptible to death) :: αθάνατος {m}
immortality {n} (condition of not being susceptible to death) :: αθανασία {f}
immovable {adj} (incapable of being physically moved) :: αμετατόπιστος
immovable property {n} (real estate) SEE: real estate ::
immune system {n} (system that protects the body from foreign material and organisms) :: ανοσοποιητικό σύστημα {n}
immunological {adj} (of, or relating to immunology) :: ανοσολογικός
immunology {n} (branch of medicine) :: ανοσολογία {f}
immunotherapy {n} (treatment of disease) :: ανοσοθεραπεία {f}
immunotherapy {n} (treatment of cancer) :: ανοσοθεραπεία {f}
I'm not religious {phrase} (I'm not religious) :: είμαι άθρησκος {m}, είμαι άθρησκη {f}
imp {n} (demonic creature) :: διαβολάκι {n}
imp {n} (mischievous child) :: διαβολάκι {n}
impale {v} (put to death by piercing with a pale) :: ανασκολοπίζω
impale {v} (pierce something with any long, pointed object) :: καρφώνω
imparisyllabic {adj} (not having the same number of syllables) :: ανισοσύλλαβος
impart {v} (to give a part or share) :: δίνω
impart {v} (communicate the knowledge of) :: μεταδίδω
impassable {adj} (incapable of being passed over, crossed, or negotiated) :: αδιάβατος
impasse {n} (road with no exit) SEE: dead end ::
impatience {n} (quality of being impatient) :: ανυπομονησία {f}
impatient {adj} (restless and intolerant of delays) :: ανυπόμονος
impatient {adj} (anxious and eager) :: ανυπόμονος
impatiently {adv} (without patience) :: ανυπόμονα
impeccable {adj} (Perfect, having no faults, flaws or errors) :: άψογος {m}, τέλειος {m}
impeccable {adj} (Incapable of wrongdoing or sin; immaculate) :: αναμάρτητος {m}
impeccably {adv} (in a perfect or flawless manner) :: άψογα
impediment {n} (hindrance; that which impedes progress) :: εμπόδιο {n}
impenetrable {adj} (not penetrable) :: αδιαπέραστος {m}
imperative {adj} (essential) :: επιτακτικός
imperative {n} (imperative mood) SEE: imperative mood ::
imperative mood {n} (imperative mood) :: προστακτική {f}
imperfect {adj} (not perfect) :: ατελής {m} {f}, ελλιπής {m} {f}, πλημμελής {m} {f}, ελαττωματικός {m}
imperfect {n} (something having a minor flaw) :: υποτυπώδης {m}
imperfect {n} (past tense) :: παρατατικός {m}
imperfection {n} (state of being imperfect) :: ατέλεια {f}
imperfection {n} (something that makes something else less than perfect) :: ατέλεια {f}, ψεγάδι {n}
imperfective aspect {n} (grammatical term) :: μη τετελεσμένος {f}
imperial {adj} (related to an empire) :: αυτοκρατορικός {m}
imperial {adj} (very grand) :: επιβλητικός {m}, μεγαλειώδης {m} {f}
imperial {adj} (excellent, superior) :: βασιλικός {m}
imperialism {n} (the policy of extending power, by force) :: αποικιοκρατισμός {m}, αποικιοκρατία {f}
imperialist {adj} (of or relating to imperialism) :: ιμπεριαλιστικός
imperialist {n} (advocate of imperialism) :: ιμπεριαλιστής {m}, ιμπεριαλίστρια {f}
imperiousness {n} (being imperious) :: αυταρχικότητα {f}
imperium {n} (sovereignty) SEE: sovereignty ::
impermanence {n} (lack of permanence) :: παροδικότητα {f}
impermanence {n} (quality or state of being impermanent) :: παροδικότητα {f}
impermeable {adj} (impossible to permeate) :: αδιαπέραστος {m}
impermeable {adj} (not allowing passage of liquids) :: αδιάβροχος {m}
impersonal {adj} (not representing a person) :: απρόσωπος
impersonal {adj} (lacking warmth or emotion) :: απρόσωπος
impersonal {adj} (grammar) :: απρόσωπος
impersonal verb {n} (verb used only in the infinitive or in the third-person) :: απρόσωπο ρήμα {n}
impertinence {n} (The fact or character of being out of place; inappropriateness) :: απρέπεια {f}
impertinence {n} (insolence) :: αμετροέπεια {f}
imperturbable {adj} (not easily perturbed) :: αθορύβητος
impiety {n} (the state of being impious) :: ανοσιότητα {f}
impiety {n} (an impious act) :: ανοσιότητα {f}
implementation {n} (process of moving an idea from concept to reality) :: υλοποίηση {f}, εφαρμογή {f}
implication {n} (that which is implied, but not expressed) :: υπονοούμενο {n}, υποκείμενο συμπέρασμα, υποκείμενη συνέπεια
implicature {n} (An implied meaning) :: υπονόηση {n}
implicit {adj} (implied indirectly) :: υπονοούμενος {m}, σιωπηρός {m}
implicit {adj} (contained in the essential nature) :: εγγενής {m}, σύμφυτος {m}
implicit {adj} (unquestioning or unconditional) :: απεριόριστος {m}, ανεπιφύλακτος {m}
implore {v} (to beg for) :: εκλιπαρώ, ικετεύω
imply {v} (to express suggestively rather than as a direct statement) :: υπονοώ
impolite {adj} (not polite) :: αγενής {m}
import {n} (something brought in from a foreign country) :: εισαγωγή {f}
import {n} (practice of importing) :: εισαγωγή {f}
import {v} (to bring in from a foreign country) :: εισάγω
importance {n} (significance or prominence) :: σημασία {f}
important {adj} (having relevant and crucial value) :: σημαντικός {m}
importantly {adv} (used to mark a statement as having importance) :: το σημαντικότερο, το κυριότερο
importantly {adv} (in an important manner) :: σημαντικά
importantness {n} (importance) SEE: importance ::
impossibility {n} (The quality of being impossible) :: αδύνατο {n}
impossible {adj} (not able to be done) :: ακατόρθωτος
impossible {n} (an impossibility) :: ακατόρθωτο {n}
impoverish {v} (to become poor) :: φτωχαίνω
impoverished {adj} (with no possessions or money) SEE: poor ::
impoverishment {n} (state of being impoverished) :: εξαθλίωση
imprecisely {adv} (in an imprecise manner) :: ανακριβώς
imprecision {n} (lack of precision) :: ανακρίβεια {f}
impregnable {adj} (too strong to be penetrated) :: απόρθητος
impress {v} ((transitive) affect (someone) strongly and often favourably) :: εντυπωσιάζω
impression {n} (overall effect of something) :: εντύπωση {f}
impressionable {adj} (easily influenced) :: ευεπηρέαστος
impressive {adj} (making, or tending to make, an impression; having power to impress) :: εντυπωσιακός
imprison {v} (put in prison) :: φυλακίζω
imprisonment {n} (confinement) :: φυλάκιση {f}, κάθειρξη {f} [law, more than five years]
improbable {adj} (not likely to be true) :: απίθανος
improbable {adj} (not likely to happen) :: απίθανος
impromptu {adj} (improvised) :: αυτοσχέδιος {m}, πρόχειρος {m}
impromptu {n} (short composition) :: αυτοσχεδιασμός {m}
impropriety {n} (being improper) :: ακοσμία {f}
improve {v} (to make something better) :: βελτιώνω
improve {v} (to become better) :: βελτιώνομαι
improvement {n} (act of improving) :: βελτίωση {f}, καλυτέρευση {f}
improvise {v} (to make something up as one goes on) :: αυτοσχεδιάζω
impudence {n} (quality of being impudent) :: θράσος {n}
impudence {n} (impudent language, conduct or behavior) :: θράσος {n}
impudent {adj} (Not showing due respect; impertinent; bold-faced) :: θρασύς
impulse {n} (sudden force that impels) :: παρόρμηση {f}, ορμέμφυτο {n}
impurity {n} (a component or additive that renders something else impure) :: ρύπος {m}
impurity {n} (a state of immorality) :: ανηθικότητα {f}
I'm sick {phrase} (I'm sick/ill) :: είμαι άρρωστος {m}, είμαι άρρωστη {f}
I'm single {phrase} (I'm single) :: είμαι ανύπαντρος {m}, είμαι ανύπαντρη {f}
I'm thirsty {phrase} (I need a drink) :: διψώ, είμαι διψασμένος
I'm twenty years old {phrase} (I am twenty years old) :: είμαι είκοσι χρονών
I must go {phrase} (I must go) :: πρέπει να φύγω
I'm ... year(s) old {phrase} (I am ... year(s) old) :: είμαι ... χρονών, είμαι ... ετών
in {prep} (contained by) :: εν
in {prep} :: σε
in {adv} :: μέσα
in- {prefix} (in, into, towards) :: εισ-, εν-
in- {prefix} (reversal of meaning) :: α-, αν-
-in' {suffix} (-ing) SEE: -ing ::
inability {n} (lack of the ability to do something; incapability) :: αδυναμία {f}
in Abraham's bosom {prep} (no longer living) :: στους κόλπους του Αβραάμ
in absentia {prep} (while not present) :: ερήμην
inacceptable {adj} (unacceptable) SEE: unacceptable ::
inaccessibility {n} (quality or state of being inaccessible) :: έλειψη προσβασιμότητας {f}
inaccuracy {n} (lack of accuracy) :: ανακρίβεια {f}
inaccuracy {n} (inaccurate statement) :: ανακρίβεια {f}
inactive {adj} (Not active, temporarily or permanently) :: αδρανής {m} {f}
inactive {adj} (Not functioning or operating; broken down) :: χαλασμένος {m}
inactive {adj} (Relatively inert) :: αδρανής {m} {f}
inactivity {n} (quality of being inactive) :: αδράνεια {f}
in addition {adv} (also; as well) :: επιπροσθέτως, επιπλέον
inadvertently {adv} (unintentionally) :: άθελα
in a flash {adv} (very quickly) SEE: quick as a flash ::
inalienable {adj} (incapable of being alienated, surrendered, or transferred to another; not alienable) :: αναφαίρετος {m}
inanimate {adj} (not alive) :: άψυχος
in any case {adv} (at any rate) :: εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει
inappropriate {adj} (not appropriate or suitable) :: ακατάλληλος {m}
inaugurate {v} (to dedicate ceremoniously) :: εγκαινιάζω
inauspicious {adj} (boding ill) :: δυσοίωνος {m}
in a way {prep} (to a certain degree, or in a certain sense) :: κάπως, περίπου
in-box {n} (electronic folder) :: εισερχόμενα {n-p}
inbred {adj} (Bred within) :: έμφυτος {m}
inbreeding {n} (breeding between members of small population) :: ενδογαμία {f}
incalculable {adj} (very great or numerous) :: ανυπολόγιστος
incandescent {n} (incandescent lamp) SEE: light bulb ::
incandescent {adj} (remitting light as result of heating) :: πυρακτωμένος
incantation {n} (process) :: επωδή {f}
incantation {n} (formula) :: επωδή {f}, [colloquial] ξόρκι {n}
incarcerate {v} (to lock away in prison) :: φυλακίζω
incarcerate {v} (to confine) :: φυλακίζω
incarnate {adj} (flesh-colored) SEE: crimson ::
incarnate {adj} (given a bodily form) :: ενσαρκωμένος {m}, ενσώματος {m}
incarnate {v} (to make carnal) :: ενσαρκώνω
incarnate {v} (to embody in flesh) :: ενσαρκώνω
incarnate {v} (to represent in a concrete form) :: προσωποποιώ
incarnation {n} (incarnate being or form) :: ενσάρκωση {f}
incarnation {n} (living being embodying a deity or spirit) :: ενσάρκωση {f}
incarnation {n} (assumption of human form or nature) :: ενσάρκωση {f}
incarnation {n} (person or thing regarded as embodying or exhibiting some quality, idea, or the like) :: ενσάρκωση {f}
incarnation {n} (act of incarnating) :: ενσάρκωση {f}
incarnation {n} (state of being incarnated) :: ενσάρκωση {f}
in case {conj} (Because event X might occur) :: σε περίπτωση που
in case of {prep} (in the event of) :: σε περίπτωση
incense {n} (A perfume often used in the rites of various religions) :: λιβάνι {n}
incense {v} (anger, infuriate) :: θυμιατίζω
incessant {adj} (without pause or stop; not ending) :: αδιάλειπτος
incest {n} (sexual relations between close relatives) :: αδελφομιξία {f}, αιμομιξία {f}
incestuous {adj} (pertaining to or engaging in incest) :: αιμομικτικός
inch {n} (unit of length) :: ίντσα {f}
inch {n} (unspecified but very short distance) :: σπιθαμή {f}
inchoate {adj} (not fully formed) :: ατελής {m} {f}, νεοφανής {m} {f}
incident {n} (event or occurrence) :: επεισόδιο {n}, περιστατικό {n}
incident {adj} (arising as the result of an event) :: συναφής
incident {adj} (physics: falling on a surface) :: προσπίπτουσα (ακτίνα), προσπίπτων
incinerate {v} (destroy by burning) :: αποτεφρώνω
incineration {n} (the act of incinerating) :: αποτέφρωση {f}
incircle {n} (the circle within a polygon that is tangent to each side) :: εγγεγραμμένος κύκλος {m}
incision {n} (cut) :: τομή {f}, εντομή {f}
incisor {n} (tooth) :: κοπτήρας {m}, τομεύς {m}
incivil {adj} (Want of courtesy) :: αγενής {m}
incline {n} (slope) :: κεκλιμένο επίπεδο {n}
inclinometer {n} (instrument) SEE: clinometer ::
include {v} (to bring into as a part or member) :: συμπεριλαμβάνω
include {v} (to contain, as part of a whole) :: συμπεριλαμβάνω
inclusion {n} (act of including, i.e. adding or annexing, (something) to a group, set or total) :: προσθήκη {f}
incoherence {n} (quality of being incoherent) :: ασυναρτησία {f}, ασυνέχεια {f}, ασυνάφεια {f}
incoherence {n} (something incoherent) :: ασυναρτησία {f}
incoherent {adj} (lacking coherence, inconsistent) :: ασυνάρτητος {m}
in cold blood {prep} (in a ruthless and unfeeling manner) :: εν ψυχρώ
incombustible {adj} (not flammable) :: άκαυστος
income {n} (Money one earns by working or by capitalising on the work of others) :: εισόδημα {n}, έσοδα {n-p}
income tax {n} (tax levied on income) :: Φόρος εισοδήματος
incommunicable {adj} (not communicable) :: αμετάδοτος
incompatible {adj} (impossible to coexist; irreconcilable) :: ασυμβίβαστος {m}
incompetent {adj} (unskilled, lacking normally expected degree of ability) :: αναρμόδιος
incomprehensible {adj} (impossible or very difficult to understand) :: ακατανόητος, ασύλληπτος
inconceivable {adj} (unable to be conceived, unbelievable) :: ακατανόητος
incongruous {adj} (not matching) :: αταίριαστος {m}, ανάρμοστος {m}
inconsistency {n} (state of being inconsistent) :: ανακολουθία {f}
inconsistent {adj} (not consistent) :: ανακόλουθος
inconsolable {adj} (Not consolable) :: απαρηγόρητος
inconstant {adj} (not constant) :: ασταθής, άστατος {m}
incontinence {n} (inability to restrain discharge) :: ακράτεια {f}
incontrovertible {adj} (Not capable of being denied, challenged, or disputed; closed to questioning) :: αναμφισβήτητος, αδιάσειστος
incorporate {v} (include as a part or ingredient) :: ενσωματώνω
incorporation {n} (Act of incorporating) :: ενσωμάτωση {f}
incorporation {n} (Union of different ingredients) :: κατάταξη {f}
incorporeal {adj} (having no material form or physical substance) :: ασώματος {m}, άυλος {m}
incorrectly {adv} (in an incorrect manner) :: λανθασμένα
incorruptible {adj} (incapable of being bribed or morally corrupted) :: άφθαρτος, αδιάφθορος
incorruptible {adj} (not subject to corruption or decay) :: άφθαρτος
increase {v} (become larger) :: αυξάνω, αβγατίζω
increase {v} (make larger) :: αυξάνω, ανεβαίνω
increase {n} (increased amount) :: αύξηση {f}
increase {n} (act of becoming larger) :: αύξηση {f}
incredible {adj} (too implausible to be credible) :: απίστευτος
incredible {adj} (amazing) :: απίστευτος {m}
incredulity {n} (unwillingness to believe; doubt about the truth of something) :: δυσπιστία {f}
incredulous {adj} (Skeptical, disbelieving) :: δύσπιστος {m}, σκεπτικός {m}
incredulous {adj} (difficult to believe; incredible) :: απίστευτος {m}
incredulousness {n} (incredulity) SEE: incredulity ::
incriminate {v} (to accuse or bring criminal charges against) :: ενοχοποιώ
incriminating {adj} (causing, showing, or proving that one is guilty of wrongdoing) :: ενοχοποιητικός
incruental {adj} (bloodless) SEE: bloodless ::
incubation {n} (sitting on eggs for the purpose of hatching young) :: επώαση {f}
incubation {n} (development of a disease from its causes, or its period of incubation) :: επώαση {f}
incubation {n} (sleeping in a consecrated place for the purpose of dreaming oracular dreams) :: εγκοίμηση {f}
incubation period {n} (time between exposure and symptoms) :: περίοδος επώασης {f}
incurable {adj} (unable to be cured) :: ανίατος
incus {n} (anvil) SEE: anvil ::
indecent assault {n} (unwanted sexual contact) :: ασέλγεια {f}
indecision {n} (inability to decide on a course of action) :: αναποφασιστικότητα {f}, δισταγμός {m}
indecisive {adj} (not decisive) :: άβουλος
indecisiveness {n} (condition of being indecisive) SEE: indecision ::
indeclinable {adj} (not declinable) :: άκλιτος
indeed {adv} (modal: truly; in fact; actually) :: πράγματι, όντως
indeed {adv} (degree: in fact) :: όντως
indeed {interj} (indication of agreement) :: όντως, πράγματι
indefatigable {adj} (extremely persistent and untiring) :: ακούραστος
indefensible {adj} (not capable of being defended) :: αδικαιολόγητος
indefensible {adj} (incapable of being justified) :: αδικαιολόγητος
indefinite {adj} (without limit; forever, or until further notice; not definite) :: αόριστος {m}, ακαθόριστος {m}
indefinite {adj} (vague or unclear) :: αόριστος {m}
indefinite {adj} (undecided or uncertain) :: ακαθόριστος {m}
indefinite article {n} (word preceding a noun to indicate any member of the class of objects) :: αόριστο άρθρο {n}
indemnification {n} (act or process of indemnifying) :: αποζημίωση {f}
independence {n} (state or quality of being independent) :: ανεξαρτησία {f}
independence {n} (state of having sufficient means for a comfortable livelihood) :: ανεξαρτησία {f}
independent {adj} (not dependent; not contingent or depending on something else; free) :: ανεξάρτητος {m}
in depth {prep} (thorough, comprehensive) SEE: in-depth ::
in-depth {adj} (thorough, comprehensive) :: σε βάθος, εις βάθος
indescribable {adj} (impossible, or very difficult to describe) :: αμολόητος
indestructible {adj} (not destructible) :: άφθαρτος, ακατάλυτος {m}
indeterminacy {n} (condition) :: απροσδιοριστία {f}
indeterminacy principle {prop} (uncertainty principle) SEE: uncertainty principle ::
index {n} (alphabetical listing) :: κατάλογος {m}, ευρετήριο {n}, πίνακας {m}
index {n} (sign, indication, token) :: ένδειξη {f}
index {n} (economics: single number calculated from an array of prices or quantities) :: δείκτης {m}
index {n} (science: number representing a property or ratio, a coefficient) :: συντελεστής
index {n} (mathematics: raised suffix indicating a power.) :: εκθέτης {m}
index {v} (to arrange an index) :: καταλογογραφώ
index {n} (index finger) SEE: forefinger ::
index card {n} (piece of heavy paper stock used to record information to be stored in an index) :: καρτέλλα {f}
index finger {n} (index finger) SEE: forefinger ::
India {prop} (the country) :: Ινδία {f}
India {prop} (Bharat) SEE: Bharat ::
Indian {adj} (of or pertaining to India) :: ινδικός
Indian {adj} (of, or related to, the aboriginal people of the Americas) :: ινδιάνικος
Indian {n} (a person from India) :: Ινδός {m}, Ινδή {f}
Indian {n} (individual of, or related to, the aboriginal people of the Americas) :: Ινδιάνος {m}, Ινδιάνα {f}
Indiana {prop} (A state in the Midwest of US) :: Ιντιάνα
Indianapolis {prop} (capital of the State of Indiana, USA) :: Ινδιανάπολις (also Ινδιανάπολη) [in̪ðiaˈnapo̞ˌli(s)] {f}, Ιντιανάπολις (also Ιντιανάπολη) [indiaˈnapo̞ˌli(s)] [meaning: "city of (the) Indiana (State)" or "city of (the American) Indians"] {f}
Indian fig {n} (prickly pear) SEE: prickly pear ::
Indian Ocean {prop} (the ocean separating Africa, southern Asia, Australia and Antarctica) :: Ινδικός Ωκεανός {m}
Indian summer {n} (stretch of warm days in autumn) :: γαϊδουροκαλόκαιρο {n}
Indian summer {n} (late autumn of life) :: γαλήνια γηρατειά {n-p}
indicate {v} (to point out; to discover; to direct to a knowledge of; to show; to make known) :: δείχνω
indicative {n} (the indicative mood) :: οριστική {f}
indicative mood {n} (indicative mood) :: οριστική {f}
indicator {n} (pointer) :: δείκτης {m}
indicator {n} (meter or gauge) :: δείκτης {m}, μετρητής {m}
indicator {n} (needle or dial on a meter) :: δείκτης {m}
indicator {n} (chemical) :: δείκτης {m}
indicator {n} (trafficator) :: δείκτης πορείας {m}
indifference {n} (the state of being indifferent) :: αδιαφορία {f}
indifferent {adj} (not caring) :: αδιάφορος
indifferent {adj} (mediocre, usually used negatively) :: μέτριος
indigence {n} (poverty) :: πενία {f}, ένδεια {f}
indigestion {n} (condition caused by eating too quickly) :: δυσπεψία {f}, βαρυστομαχιά {f}
indign {adj} (unworthy) SEE: unworthy ::
indign {adj} (disgraceful) SEE: disgraceful ::
indignation {n} (anger aroused by some perceived offense or injustice) :: αγανάκτηση {f}
indignation {n} (self-righteous anger or disgust) :: αγανάκτηση {f}
indigo {n} (colour) :: ινδικό {m}
indirect {adj} (not direct) :: έμμεσος {m}
indirectly {adv} (in a indirect manner) :: πλαγίως
indirect speech {n} (reported speech) SEE: reported speech ::
indiscreet {adj} (not discreet; wanting in discretion) :: αδιάκριτη {f}, αδιάκριτος {m}
indiscreetly {adv} (in a tactless manner) :: αδιάκριτα
indiscretion {n} (Want of discretion) :: αδιακρισία {f}
indiscretion {n} (Indiscreet act) :: αδιακρισία {f}
indisposition {n} (mild illness) :: αδιαθεσία
indisputable {adj} (not disputable) :: αδιάψευστος
indisputably {adv} (in a manner that is incapable of being disputed) :: αναμφισβήτητα, ασυζητητί
indissoluble {adj} (indestructable) :: ακατάλυτος
indium {n} (metallic chemical element) :: ίνδιο {n}
individuality {n} (person) SEE: person ::
indivisible {adj} (incapable of being divided) :: αδιαίρετος
Indochina {prop} (region in Southeast Asia) :: Ινδοκίνα {f}
indoctrinate {v} (brainwash) SEE: brainwash ::
indoctrination {n} (act of indoctrinating) :: κατήχηση {f}
Indo-European {adj} (of or relating to languages originally spoken in Europe and Western Asia) :: ινδοευρωπαϊκός
indomitable {adj} (incapable of being subdued, overcome, or vanquished) :: αδάμαστος
Indonesia {prop} (country) :: Ινδονησία {f}
Indonesian {n} (person) :: Ινδονήσιος {m}, Ινδονήσια {f}
Indra {prop} (Hindu god) :: ίντρα
inductance {n} (property) :: επαγωγή {f}
inductance {n} (quantity) :: επαγωγή {f}
induction {n} (the act of inducting) :: επαγωγή {f}
induction {n} (generation of an electric current by a varying magnetic field) :: επαγωγή {f}
induction {n} (the derivation of general principles from specific instances) :: επαγωγή {f}
induction {n} (a general proof of a theorem) :: επαγωγή {f}
induction {n} (inducing a birth) :: επιτάχυνση {f}
inductive {adj} (logical induction) :: επαγωγικός {m} (epagogikós)
indulge {v} (to yield to a temptation) :: υποκύπτω, ενδίδω
indulge {v} (to satisfy the wishes or whims of) :: του κάνω όλα τα χατήρια, κακομαθαίνω, καλομαθαίνω
indulgence {n} (tolerance) :: ανοχή {f}, επιείκεια {f}
indulgence {n} (catering to someone's every desire) :: κανάκεμα {n}, παραχάιδεμα {n}
indulgence {n} (something in which someone indulges) :: απόλαυση {f}, πολυτέλεια {f}
indulgence {n} (pardon or release from the expectation of punishment in purgatory) :: συγχωροχάρτι {n}, συχωροχάρτι {n}
Indus {prop} (the river) :: Ινδός {m}
industrial {adj} (of or relating to industry) :: βιομηχανικός {m}
industrial {adj} ((of a society or country) having many industries) :: βιομηχανικός {m}
industrial espionage {n} (use of clandestine methods to acquire secret information for commercial advantage) :: βιομηχανική κατασκοπεία
industrialised {adj} (industrialised) SEE: industrialized ::
industrialized {adj} (having undergone industrialization) :: προβιομηχανικός
Industrial Revolution {prop} (major technological change in the late 18th and early 19th century) :: βιομηχανική επανάσταση {f}
industriousness {n} (hard-working and persistent) :: προκοπή {f}
industry {n} (tendency to work persistently) :: εργατικότητα {f}, προκοπή {f}
industry {n} (businesses of the same type) :: βιομηχανία {f}
industry {n} (businesses that produce goods) :: βιομηχανία {f}
Indus Valley Civilization {prop} (ancient civilization) :: πολιτισμός της κοιλάδας του Ινδού
indweller {n} (inhabitant) SEE: inhabitant ::
inebriation {n} (state or characteristic of drunkenness) :: μέθη {f}, μεθύσι {n}
inedible {adj} (not edible; not appropriate, worthy, or safe to eat) :: μη εδώδιμος
I need ... {phrase} (I need ... (something)) :: χρειάζομαι ...
ineffable {adj} (beyond expression) :: άφατος {m}, ανείπωτος {m}
ineffective {adj} (not having the desired effect; ineffectual) :: ατελέσφορος
ineffectual {adj} (futile) :: αναποτελεσματικός
inelegantly {adv} (in an inelegant manner) :: άγαρμπα
inept {adj} (not able to do something) :: ανίκανος, άχρηστος
inequality {n} (unfair, not equal, state) :: ανισότητα {f}
inequality {n} (statement that one quantity is less (or greater) than another) :: ανισότητα {f}
inequation {n} (a statement that two expressions are not the same) SEE: inequality ::
ineradicable {adj} (incapable of being eradicated) :: ανεκρίζωτος {m}
inertia {n} (in physics) :: αδράνεια {f}
inescapably {adv} (in an inescapable manner) :: σίγουρα {}
inevitability {n} (the condition of being inevitable) :: αναπόφευκτο {n}
inevitability {n} (an inevitable condition or outcome) :: αναπόφευκτο {n}
inevitable {adj} (impossible to avoid or prevent) :: αναπόφευκτος
inevitably {adv} (in a manner that this impossible to avoid) :: σίγουρα {}
inexcusable {adj} (not excusable) :: αδικαιολόγητος
inexhaustible {adj} (impossible to exhaust) :: ανεξάντλητος
inexpensive {adj} (low in price) :: φτηνός
inexperienced {adj} (not experienced) :: άπειρος
inexplicable {adj} (impossible to explain) :: ανεξήγητος
inexpressible {adj} (unable to be expressed) :: ανεκδιήγητος
inexpressive {adj} (expressionless) SEE: expressionless ::
inexpugnable {adj} (impregnable, unconquerable) :: απόρθητος
in fact {prep} (actually, in truth) :: στην πραγματικότητα, όντως, πράγματι
infallible {adj} (without fault or weakness; incapable of error or fallacy) :: αλάνθαστος {m}, αναμάρτητος {m}
infamous {adj} (having a bad reputation) :: διαβόητος
infant {n} (very young human being) :: βρέφος {n}, νήπιο {n}
infanteer {n} (soldier) SEE: infantryman ::
infanticide {n} (the murder of an infant) :: βρεφοκτονία {f}
infanticide {n} (the murder of one's child) :: παιδοκτονία {f}, τεκνοκτονία {f}
infantry {n} (soldiers who fight on foot) :: πεζικό {n}
infantry {n} (the part of an army consisting of infantry soldiers) :: πεζικό {n}
infantryman {n} (soldier who fights on foot) :: πεζικάριος {m}
infarct {n} (area of dead tissue) :: εμβολή {f}
infarction {n} (infarct) SEE: infarct ::
in fashion {adj} (fashionable) SEE: fashionable ::
infatuation {n} (The act of infatuating; the state of being infatuated; folly; that which infatuates) :: πάθος {n}
infection {n} (uncontrolled growth of harmful microorganisms in a host) :: λοίμωξη {f}
infer {v} ((transitive) To conclude by reasoning or deduction, as from premises or evidence) :: συμπεραίνω
infer {v} ((intransitive) To draw a conclusion (by reasoning)) :: συμπεραίνω
infer {v} (To imply: to have as a necessary consequence) :: υπονοώ, υπαινίσσομαι
inference {n} (act or process of inferring by deduction or induction) :: συμπερασμός {m}, συναγωγή {f}
inference {n} (that which is inferred) :: συμπέρασμα {n}, τεκμήριο {n}, πόρισμα {n}
inferior {adj} (of lower rank) :: κατώτερος
inferior {n} :: κατώτερος
inferno {n} (place or situation resembling Hell) :: κόλαση {f}
infertile {adj} (not fertile) :: άγονος {m}, άγονη {f}, άγονο {n}
infertility {n} (inability to conceive - people and animals) :: στειρότητα {f}
infidel {n} (non-believer) :: άπιστος
infighting {n} (fighting/quarreling among group members) :: φαγωμάρα {f}
infiltrate {v} (to surreptitiously penetrate, enter or gain access) :: διεισδύω
infiltration {n} (entering secretly) :: διείσδυση {f}
infinite {adj} (boundless, endless) :: άπειρος
infinite {adj} (greater than any positive quantity or magnitude) :: άπειρο {n}
infinitesimal {adj} (very small) :: απειροελάχιστος {m}
infinitesimal {adj} (mathematics: pertaining to values that approach zero) :: απειροστός {m}
infinitesimal {n} (A non-zero quantity whose magnitude is smaller than any positive number) :: πολλοστημόριο {n}
infinitesimal calculus {n} (Differential calculus and integral calculus considered together as a single subject) :: απειροστικός λογισμός {m}
infinitesimally {adv} :: απειροελάχιστα
infinitive {n} (uninflected verb form) :: απαρέμφατο {n}
infinity {n} (a number that has an infinite, uncountable numerical value) :: άπειρο {n}
infirmary {n} (clinic or dispensary within another institution) :: θεραπευτήριο {n}
infirmity {n} (feebleness) :: αδυναμία {f}, αναπηρία {f}
infix {n} (morpheme inserted into word) :: επένθημα {n}
infix notation {n} ((mathematics) notation where operators appear between operands) :: σημείωση επενθημάτων {f}
inflammation {n} (medical condition) :: φλεγμονή {f}
inflate {v} (to enlarge the volume occupied by an object) :: φουσκώνω
inflate {v} (to enlarge a volume) :: φουσκώνω
inflation {n} (expansion or increase in size) :: φούσκωμα {n} (foúskoma)
inflation {n} (increase in prices) :: πληθωρισμός {m} (plithorismós)
inflection {n} (change in the form of a word that reflects a change in grammatical function) :: κλίση {f}
inflection {n} (change in curvature from concave to convex or from convex to concave) :: κάμψη {f}, λύγισμα {n}
inflow {n} (a flow in) :: εισροή {f}
influence {n} (power to affect, control or manipulate) :: επιρροή {f}
influence {n} (action exerted by a person or thing with power to cause change) :: επιρροή {f}, επήρεια {f}
influence {n} (person or thing exerting such power or action) :: επιρροή {f}
influence {n} ((astrology) element determining someone's character or individual tendencies) :: επιρροή {f}
influence {n} (electrostatic induction) :: επιρροή {f}
influence {v} (transitive: to exert an influence upon) :: επηρεάζω
influence {v} (intransitive: to exert influence) :: επηρεάζομαι
influence {n} (action of flowing in; influx) SEE: influx ::
influential {adj} (having considerable influence) :: ισχυρός, σημαίνων {m}
influx {n} (inward flow) :: εισροή {f}
in force {prep} (applicable) :: εν ισχύι
inform {v} (to communicate knowledge to (an)other(s)) :: πληροφορώ
inform {v} (to act as an informer, denounce) :: καταδίδω
informal {adj} (not formal or ceremonious) :: φιλικός
informal {adj} (language: reflecting everyday, non-ceremonious usage) :: ανεπίσημος
informant {n} (one who relays confidential information) :: πληροφοριοδότης {m}
informatics {n} (branch of information science) :: πληροφορική {f}
information {n} (communicable knowledge) :: πληροφορία {f}
information science {n} (science) :: πληροφορική {f}
information technology {n} (the practice of creating and/or studying computer systems and applications) :: τεχνολογία της πληροφορίας {f}
informer {n} (one who informs) :: πληροφοριοδότης {m}
informer {n} (person who tells authorities about improper or illegal activity) :: καταδότης {m}
infrared {adj} (having the wavelength in the infrared) :: υπέρυθρος
infrastructure {n} (underlying base or foundation especially for an organization or system) :: υποδομή {f}
infrastructure {n} (basic facilities, services and installations needed for the functioning of a community or society) :: υποδομή {f}
infuriate {v} (to make furious or mad with anger) :: εξοργίζω
-ing {suffix} (forming verbal nouns) :: Use το να + second person singular present verb form
in general {adv} (generally) SEE: generally ::
ingenious {adj} (displaying genius or brilliance; tending to invent) :: εφευρετικός {m}
ingenious {adj} (characterized by genius; cleverly done or contrived) :: μεγαλοφυής {m}
ingenious {adj} (witty; original; shrewd; adroit; keen; sagacious) :: πολυμήχανος {m}, δαιμόνιος {m}
ingest {v} (to take into, or as into, the stomach or alimentary canal) :: καταπίνω
in good hands {prep} (under guidance) :: σε καλά χέρια
ingot {n} (solid block of more or less pure metal) :: πλίνθωμα {n}
ingrate {adj} (ungrateful) SEE: ungrateful ::
ingratitude {n} (thanklessness) :: αγνωμοσύνη {f}, αχαριστία {f}
ingredient {n} (substance present in a mixture) :: συστατικό {n}
inhabit {v} (to live or reside in some place) :: κατοικώ, ενοικώ
inhabit {v} (to be present in some place) :: κατοικώ
inhabitable {adj} (fit to live in) :: κατοικήσιμος {m}
inhabitant {n} (Someone or thing who lives in a place) :: κάτοικος {m} {f}
inhabited {adj} (having inhabitants) :: κατοικούμενος {m}
inhale {v} (to draw air into the lungs) :: εισπνέω
inherently {adv} (inherently, innately) :: εγγενώς
inherit {v} (to take possession of as a right) :: κληρονομώ
inherit {v} (to receive property or a title by legal succession etc.) :: κληρονομώ
inherit {v} (to receive a characteristic by genetic transmission) :: κληρονομώ
inherit {v} (to derive from people or conditions previously in force) :: κληρονομώ
inheritor {n} (heir) SEE: heir ::
inhibit {v} (to hold in or hold back; to restrain) :: αναχαιτίζω, αναστέλλω
inhibition {n} (Act of inhibiting) :: αναχαίτιση {f}, παρεμπόδιση {f}, αναστολή {f}
inhibition {n} (State of being inhibited) :: αναστολή {f}
inhibition {n} (Stopping or retarding a chemical reaction) :: αναστολή {f}
inhospitality {n} (lack of hospitality) :: αξενία {f}, αφιλοξενία {f}
inhuman {adj} (of or pertaining to inhumanity) :: απάνθρωπος
inimical {adj} (harmful) :: επιζήμιος {m}
inimical {adj} (hostile) :: εχθρικός {m}
inimitable {adj} (beyond imitation) :: αμίμητος
inion {n} (small protuberance on the skull) :: ινίο {n}
iniquity {n} (deviation from right) :: αδικία {f}
iniquity {n} (wrongful act) :: αδικία {f}
iniquity {n} (lawlessness) :: ανομία {f}
iniquity {n} (denial of sovereignty of God) :: βλασφημία {f}
initial {adj} (chronologically first) :: αρχικός
initial {n} (first letter of a word) :: αρχικό γράμμα {n}
initial {n} (first letters of a person's name as a unit) :: μονογραφή {f}
initial {n} (calligraphy: distinguished initial letter) :: πρωτόγραμμα {n}, πρωτόγραμμα {n}
initial {v} (sign one's initial(s)) :: μονογραφώ
initialism {n} (term pronounced letter by letter) :: αρκτικόλεξο {n}, ακρωνύμιο {n}
initialization {n} (programming: assignment of initial value of variable) :: αρχικοποίηση {f}, έναρξη {f}
initialize {v} (to assign initial values to something) :: αρχικοποιώ
initialize {v} (to assign an initial value to a variable) :: αρχικοποιώ {f}
initialize {v} (to format a storage medium prior to use) :: αρχικοποιώ
initiation {n} (form or ceremony by which a person is introduced into any society) :: μύηση {f}
initiative {n} (a beginning; a first move) :: πρωτοβουλία {f}
initiative {n} (a new development; a fresh approach to something; a new way of dealing with a problem) :: πρωτοβουλία {f}
initiative {n} (the ability to act first or on one's own) :: πρωτοβουλία {f}
injection {n} (act of injecting, or something injected) :: ένεση {f}
injection {n} (set theory: one-to-one mapping) :: εμφύτευση {f}
injective {adj} (inverse-deterministic) :: αμφιμονότιμη
injury {n} (wound) SEE: wound ::
injury {n} (damage or violation) :: ζημία {f}
injury time {n} (additional time played straight after each of the two halves) :: καθυστερήσεις {f-p}
ink {n} (coloured fluid used for writing) :: μελάνι {n}
ink {n} (dark fluid ejected by squid etc) :: μελάνι {n}
ink bottle {n} (inkwell) SEE: inkwell ::
inkjet {n} (device) :: ψεκασμού
inkjet printer {n} (device that prints using droplets of ink) :: εκτυπωτής ψεκασμού {m}
ink-pad {n} (piece of absorbent material, soaked with ink used for rubber stamps) :: ταμπόν {n}
inkpot {n} (inkwell) SEE: inkwell ::
inkwell {n} (container for ink) :: μελανοδοχείο {n}
inland {n} (interior part of a country) :: ενδοχώρα {f}
in-law {n} (relative by marriage) :: [plural] πεθερικά {n-p}
in-law {n} (parent-in-law of one's child) :: συμπέθερος {m}
in-law {n} (father-in-law) SEE: father-in-law ::
in-law {n} (mother-in-law) SEE: mother-in-law ::
in lieu {adv} (instead (of); in place (of)) :: αντί
in-line skate {n} (roller skate with all wheels aligned) SEE: rollerblade ::
in love {prep} (of a person or persons: enamored) :: ερωτευμένος {m}
inmate {n} (one confined to institution, such as a prison) :: τρόφιμος {c}
in memoriam {adv} (in memory of) :: εις μνήμην
in my opinion {prep} (according to me) :: κατά τη γνώμη μου
inn {n} (lodging) :: πανδοχείο {n}, χάνι {n} [obsolete]
inn {n} (tavern) SEE: tavern ::
innate {adj} (inborn) :: εγγενής, έμφυτος {m}
innately {adv} (innately, inherently) :: εγγενώς
inner city {n} (central part of a city) :: άστυ {n}
inner ear {n} (anatomy) :: έσω ους {n}
inner tube {n} (inflatable rubber tube) :: σαμπρέλα {f}
innocence {n} (absence of responsibility for a crime) :: αθωότητα {f}
innocence {n} (lack of understanding about sensitive subjects such as sexuality and crime) :: αθωότητα {f}
innocence {n} (lack of ability or intention to harm or damage) :: αθωότητα {f}
innocent {adj} (pure, free from sin, untainted) :: αθώος
innocent {adj} (not legally responsible for a wrongful act) :: αθώος
innocent {adj} (naive, artless) :: αθώος
innocently {adv} (in an innocent manner) :: αθώα
innocuous {adj} (harmless) :: αβλαβής
innocuous {adj} (inoffensive) :: αβλαβής
innovation {n} (act of innovating) :: καινοτομία
innovative {adj} (characterized by the creation of new ideas or things) :: καινοτόμος {m}, νεωτεριστικός {m}
innovative {adj} (forward looking; ahead of current thinking) :: προηγμένος {m}
Innsbruck {prop} (city) :: Ίνσμπρουκ
innuendo {n} (A derogatory hint or reference to a person or thing, an implication or insinuation) :: υπονοούμενο {n}, υπαινιγμός {m}
innumerable {adj} (not capable of being counted) SEE: countless ::
inoculate {v} (to provide immunity) :: εμβολιάζω
in other words {prep} (stated or interpreted another way) :: με άλλα λόγια
inpatient {n} (A patient whose treatment needs at least one night's residence in a hospital) :: εσωτερικός ασθενής {m}
in peace {prep} (with someone's favour or blessing) :: εν ειρήνη
in peace {prep} (without interruption) :: εν ειρήνη
in person {prep} (actually present) :: προσωπικά
in principle {prep} (with regard to fundamentals) :: κατ' αρχήν
inquest {n} (investigation into the cause of a death) :: ανάκριση περί θανάτου {f}
inquest {n} (result of an inquest into the cause of death) :: έκθεση αιτίων θανάτου {f}
Inquisition {prop} (tribunal of the Roman Catholic Church) :: Ιερά Εξέταση {f}
inquisitor {n} (interrogator, questioner) :: ανακριτής {m}
in retrospect {prep} (as can be seen now but was not seen at the outset) :: εκ των υστέρων
insalubrious {adj} (unhealthful) :: ανθυγιεινός
insane {adj} (exhibiting unsoundness or disorder of mind) :: παράφρων {m}, τρελός {m}
insane {adj} (characterized by insanity or the utmost folly) :: παράφρων {m}, τρελός {m}
insane asylum {n} (mental hospital) SEE: mental hospital ::
insanity {n} (state of being insane) :: παραφροσύνη
inscription {n} (carved text) :: επιγραφή {f}, χάραξη {f}
inscription {n} (text on a coin) :: επιγραφή {f}
inscription {n} (dedication in a book) :: αφιέρωση {f}
inscrutable {adj} (difficult or impossible to comprehend, fathom or interpret) :: ακατανόητος
in secret {prep} (secretly) SEE: secretly ::
insect {n} (arthropod of class insecta) :: έντομο {n}
insecticidal {adj} (relating to insecticide) :: εντομοκτόνος {n}
insecticide {n} (A substance used to kill insects) :: εντομοκτόνο {n}
insectivore {n} (insect eating animal) :: εντομοφάγος {m}
insectivorous {adj} (feeding on insects) :: εντομοφάγος
insecure {adj} (not secure) :: ανασφαλής {m} {f}
insecure {adj} (not comfortable in certain situations) :: ανασφαλής {m} {f}
insecurity {n} (lack of security, uncertainty) :: ανασφάλεια {f}
insecurity {n} (vulnerability) :: ανασφάλεια {f}
inseminate {v} (to disperse or plant seds) SEE: sow ::
inseparable {adj} (unable to be separated) :: αχώριστος, αδιαχώριστος {m}
inside out {adv} (with the inside turned to be on the outside) :: ανάποδα
inside out {adv} (of knowledge: thoroughly) :: απ' έξω
insidious {adj} (treacherous) SEE: treacherous ::
insight {n} (sight of the interior; deep view; introspections) :: διορατικότητα {f}, ενόραση {f}
insight {n} (power of acute observation and deduction) :: οξυδέρκεια {f}, οξύνοια {f}
insight {n} (intuitive apprehension of the inner nature of things) :: διαίσθηση {f}
insignificant {adj} (not significant; not important) :: ασήμαντος
insincere {adj} (not sincere) :: ανειλικρινής {m} {f}, υστερόβουλος {m}
insinuate {v} (hint at (something)) :: υπονοώ, υπαινίσσομαι
insipid {adj} (unappetizingly flavorless) :: άνοστος {m}, άγευστος {m}
insipid {adj} (flat; lacking character or definition) :: ανούσιος {m}, άνοστος {m}
insipid {adj} (cloyingly sentimental) :: σαχλός {m}
insist {v} (to hold up a claim emphatically) :: επιμένω
insofar as {conj} (to the extent that) :: στο βαθμό που
insolation {n} (medicine: sunstroke) SEE: sunstroke ::
insolation {n} (exposure to the rays of the sun) :: ηλιασμός {m}
insomnia {n} (sleeping disorder) :: αϋπνία {f}
insouciant {adj} (casually unconcerned, see also: carefree; nonchalant) :: αμέριμνος {m}, αμέριμνη {f}, αμέριμνο {n}
inspection {n} (the act of examining something, often closely) :: εξέταση {f}
inspection {n} (organization that checks that certain laws or rules are obeyed) :: επιθεώρηση {f}
inspector {n} (person employed to inspect something) :: επιθεωρητής {m}
inspector {n} (police officer ranking below superintendent) :: επιθεωρητής {m}
inspiration {n} (physiology: drawing of air) :: εισπνοή {f}
inspiration {n} (stimulating influence upon the intellect or emotions) :: έμπνευση {f}
inspire {v} (to inhale) SEE: inhale ::
inspire {v} (to infuse into the mind; to communicate to the spirit) :: εμπνέω
inspire {v} (to infuse by breathing, or as if by breathing) :: πνέω
in spite of {prep} (despite) :: παρά
installation {n} (act of installing) :: εγκατάσταση {f}
installation {n} (something installed) :: εγκατάσταση {f}
installation {n} (work of installation art) :: εγκατάσταση {f}
installation {n} (facilities which constitute a permanent military base) :: εγκατάσταση {f}
installer {n} (person who installs) :: εγκαταστάτης {m}
installment {n} (act of installing; installation) :: εγκατάσταση {f}
instalment {n} (installment) SEE: installment ::
instance {n} (case occurring, a case offered as an exemplification, an example) :: περιστατικό {n}, κρούσμα {n}
instance {n} (recurring occasion, case) :: περίπτωση {f}, φορά {f}
instance {n} (in computing) :: στιγµιότυπο {n}
instant {n} (period of time) :: στιγμή {f}
instant {n} (point in time) :: στιγμή
instant coffee {n} (beverage) :: στιγμιαίος καφές {m}
instantiate {v} (to represent by a concrete instance) :: παραδειγματολογώ
instantiate {v} (to create an object of a specific class) :: προτυποποιώ
instant message {n} (message conveyed through an instant messaging program) :: άμεσο μήνυμα {n}
instant messaging {n} (form of realtime communication) :: πρόγραμμα ανταλλαγής αμέσων μηνυμάτων
instar {n} (stage in the development of arthropods) :: στάδιο {n}
instead of {prep} (in lieu of; in place of; rather than) :: αντί
instill {v} (to cause a quality to become part of someone's nature) :: ενσταλάζω
instinct {n} (natural or inherent impulse or behaviour) :: ένστικτο [ˈe̞n.sti.kto̞] {n}, ένστιχτο [ˈe̞n.sti.xto̞] {n}
instinctive {adj} (related to or prompted by instinct) :: ενστικτώδης
instinctive {adj} (driven by impulse, spontaneous and without thinking) :: ενστικτώδης
instinctively {adv} (innately, by instinct, without being taught) :: ενστικτωδώς
institute {n} (college) :: ινστιτούτο {n}
institution {n} (established organisation) :: ίδρυμα {n}
institution {n} (custom or practice of a society or community) :: θεσμός {m}
institution {n} (person long established with a certain place or position) :: μορφή {f}, προσωπικότητα {f}
institutional {adj} (rudimentary) SEE: rudimentary ::
instruction {n} (act of instructing, teaching, or furnishing with knowledge; information) :: οδηγία {f}, εκπαίδευση {f}, εντολή {f}, κατάρτιση {f}
instruction {n} (that which instructs, or with which one is instructed) :: οδηγία {f}, συμβουλή {f}
instruction {n} (single operation of a processor) :: εντολή {f}
instructor {n} (one who instructs; a teacher) :: διδάσκαλος {m}, εκπαιδευτής {m}
instrument {n} (musical device) :: όργανο {n}
instrument {n} (measuring device) :: όργανο {n}
instrument {n} (tool) :: εργαλείο {n}
instrument {n} (legal document) :: έγγραφο {n}
instrument {n} (person used as a mere tool) :: υποχείριο {n}, ενεργούμενο {n}
instrumental {n} (instrumental case) SEE: instrumental case ::
instrumental case {n} (case to express agency or means) :: οργανική {f}, οργανική πτώση {f}
insufficiency {n} (the lack of sufficiency; a shortage or inadequacy) :: ανεπάρκεια {f}
insufficient {adj} (Not sufficient) :: ανεπαρκής
insufficiently {adv} (not sufficiently) :: ανεπαρκώς
insulating {adj} (that insulates) :: [describing a property of a material] μονωτικός, [thermally] θερμομονωτικός
insulation {n} (The act of insulating) :: μόνωση {f}
insulation {n} (The act of separating a body from others) :: μόνωση {f}
insulation {n} (a medium in which it is possible to maintain an electrical field with little supply of energy from additional sources) :: μόνωση {f}
insulator {n} (substance) :: μονωτής {m}
insulin {n} (polypeptide hormone) :: ινσουλίνη {f}
insult {v} (to be rude) :: προσβάλλω
insult {n} (action or speech deliberately intended to be rude) :: προσβολή {f}
insult {n} (anything that causes offence/offense by being of an unacceptable quality) :: προσβολή {f}
insulting {adj} (containing insult, or having the intention of insulting) :: προσβλητικός
insultive {adj} (insulting) SEE: insulting ::
insuperable {adj} :: αξεπέραστος {m}, ανυπέρβλητος {m}
insurable {adj} (capable of being insured) :: ασφαλίσιμος
insurance {n} (indemnity) :: ασφάλιση {f}
insurgent {n} (rebel) :: αντάρτης {m}, επαναστάτης {m}
insurmountable {adj} (incapable of being passed over) :: ανυπέρβλητος {m}, αξεπέραστος {m}
insurrection {n} (mutiny or rebellion) :: εξέγερση {f}
intact {adj} (untouched) :: άθικτος
intangible {adj} (incapable of being perceived) :: ασαφής {m} {f}, ακαθόριστος {m}, αδιόρατος {m}, αόριστος {m}
intangible {n} (anything intangible) :: άυλος {m}
integer {n} (a number that is not a fraction) :: ακέραιος αριθμός {m} (akéraios arithmós), ακέραιος {m}
integral {adj} (constituting a whole together with other parts or factors; not omittable or removable) :: ακέραιος {m}, ολόκληρος {m}, αναπόσπαστος {m}
integral {adj} (math: of, pertaining to, or being an integer) :: ακέραιος {m}
integral {n} (limit of sums) :: ακέραιος {m}
integral {n} (antiderivative) SEE: antiderivative ::
integrated circuit {n} (thin chip) :: ολοκληρωμένο κύκλωμα {n}
integrated services digital network {n} (integrated services digital network) :: ψηφιακό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών {n}
integration {n} (in mathematics) :: ολοκλήρωση {f}
intel {n} (intelligence) SEE: intelligence ::
intellectual {adj} (spiritual) SEE: spiritual ::
intellectualism {n} (use or development of intellect) :: διανοητισμός {m}
intellectualism {n} (doctrine that knowledge is derived from pure reason) :: νοησιαρχία {f}, νοησιοκρατία {f}
intellectual property {n} (product of someone's intellect) :: διανοητική ιδιοκτησία {f}
intelligence {n} (capacity of mind) :: νοημοσύνη {f}
intelligence {n} (entity that has such capacities) :: νοήμων {m} {f}
intelligence {n} (information about the enemy) :: πληροφορία {f}
intelligence {n} (a department, agency or unit designed to gather such information) :: υπηρεσία πληροφοριών {f}
intelligence agency {n} (governmental agency devoted to information gathering) :: υπηρεσία πληροφοριών
intelligence quotient {n} (IQ score) :: δείκτης νοημοσύνης {m}
intelligent {adj} (of high or especially quick cognitive capacity, bright) :: έξυπνος
intelligent {adj} (well thought-out, well considered) :: έξυπνος
intelligentsia {n} (intellectual élite) :: ιντελιγκέντσια {f}
intelligible {adj} (capable of being understood) :: νοητός {m}, καταληπτός {m}
intend {v} (to fix the mind upon a goal) :: σκοπεύω
intended {n} (fiancé) SEE: fiancé ::
intended {n} (fiancée) SEE: fiancée ::
intensification {n} (act or process of intensifying) :: εντατικοποίηση {f}, επίταση {f}
intensify {v} (to become more intense) :: εντατικοποιώ, εντείνω, επιτείνω
intensive care unit {n} (intensive care unit) SEE: ICU ::
intent {n} (a purpose; something that is intended) :: πρόθεση {f}, επιδίωξη {f}, σκοπός {m}
intent {n} (state of someone’s mind at the time of committing an offence) :: πρόθεση {f}
intent {adj} (firmly fixed or concentrated) :: προσηλωμένος {m}
intent {adj} (engrossed) :: αφοσιωμένος {m}
intent {adj} (unwavering) :: έμμονος {m}
intention {v} (intend) SEE: intend ::
intention {n} (course intended to follow) :: πρόθεση {f}
intentionally {adv} (intentional manner, on purpose) :: επίτηδες
inter- {prefix} (among, between) :: δια-
interaction {n} (situation or occurrence in which two or more objects or events act upon one another) :: αλληλεπίδραση {f}, διάδραση {f} [technical]
interaction {n} (conversation or exchange between people) :: αλληλεπίδραση {f}
interactive {adj} (acting with each other) :: συνάλληλος {m}
interactive {adj} (responding to the user) :: διαδραστικός {m}
interactivity {n} (quality of being interactive) :: διαδραστικότητα {f}
inter alia {adv} (among other things) :: μεταξύ άλλων
intercede {v} (to plea on someone else's behalf) :: μεσολαβώ
interchangeably {adv} :: εναλλακτικά
interdependence {n} (being interdependent) :: αλληλεξάρτηση {f}
interdimensional {adj} (between dimensions) :: διαδιαστατικός
interdisciplinary {adj} (of or pertaining to multiple distinct academic disciplines or fields of study) :: διεπιστημονικός {m}
interest {n} (finance: price of credit) :: τόκος {m}
interest {n} (great attention and concern from someone) :: ενδιαφέρον {n}
interest {n} (attention that is given to or received from someone or something) :: ενδιαφέρον {n}
interest {n} (involvement in or link with financial, business, or other undertaking) :: συμφέρον {n} [business]
interest {v} (to attract attention or concern) :: ενδιαφέρω
interested {adj} (having or showing interest) :: ενδιαφερόμενος
interesting {adj} (arousing or holding the attention) :: ενδιαφέρων
interest rate {n} (percentage of money charged for its use per some period) :: επιτόκιο {n}
interface {n} (point of interconnection between entities) :: διεπαφή {f}, διεπιφάνεια {f}
interface {n} (chemistry, physics: thin layer or boundary between different substances, or phases of a single substance) :: διεπιφάνεια {f}
interface {n} (computing: point of interconnection between systems or subsystems) :: διεπαφή {f}
interface {n} (computing: connection between a user and a machine) :: διεπαφή {f}
interface {v} (transitive: to construct an interface; connect through an interface) :: φέρω σε διεπαφή, διεφάπτω
interface {v} (intransitive: to be an interface; be into an interface) :: έχω διεπαφή με, διεφάπτομαι με
interfere {v} :: παρεμποδίζω (parempodízo)
intergalactic {adj} (occurring between galaxies) :: διαγαλαξιακός
intergovernmental {adj} (of, relating to, or involving two or more governments) :: ενδοκυβερνητικός
interjection {n} (exclamation or filled pause in grammar) :: επιφώνημα {n}
interjection {n} (interruption) :: παρεμβολή {f}
interlanguage {n} (lingua franca) SEE: lingua franca ::
interlanguage {n} (creole) SEE: creole ::
interleave {v} (to intersperse (something) at regular intervals between the parts of a thing) :: διεμπλέκω
interlocutor {n} (A person who takes part in dialogue or conversation) :: συνομιλητής {m}
interlude {n} (entertainment between the acts of a play) :: ιντερλούδιο {n}
intermarriage {n} (mixed marriage) SEE: mixed marriage ::
intermediary {n} (an agent acting as a mediator between sides that may disagree) :: διαμεσολαβητής {m}, μεσάζων {m}
intermediate {adj} (being between two extremes, or in the middle of a range) :: ενδιάμεσος
intermediate {n} (anything in an intermediate position) :: ενδιάμεσος {m}
intermediate {n} (an intermediary) :: μεσολαβητής {m}, μεσάζων {m}
intermediate {v} (to mediate, to be an intermediate) :: μεσολαβώ
interment {n} (The act of burying a dead body; burial) :: ενταφιασμός {m}
intermezzo {n} :: ιντερμέτζο {n}, ιντερμέδιο {n}
interministerial {adj} (between ministers) :: διυπουργικός
interministerial {adj} (between ministries) :: διυπουργικός
intermittent {adj} (stopping and starting at intervals) :: διαλείπων {m}, διακεκομμένος {m}, σποραδικός {m}
intermolecular {adj} (from one molecule to another) :: διαμοριακός {m}
internal {adj} (inside of something) :: εσωτερικός {m}
internal {adj} (within the body) :: εσωτερικός {m}
internal {adj} (concerned with the domestic affairs of a nation, state etc.) :: εσωτερικός {m}
internal {adj} (concerned with the non-public affairs of a company or other organisation) :: εσωτερικός {m}
internal combustion {n} (process where fuel is burned within an engine) :: εσωτερική καύση {f}
internal combustion engine {n} (a piston or a rotary heat engine) :: μηχανή εσωτερικής καύσης {f}
international {adj} (between, concerning, or transcending multiple nations) :: διεθνής {m}
International Court of Justice {prop} (UN court) :: Διεθνές Δικαστήριο της Δικαιοσύνης {n}
internationalise {v} (to make international) SEE: internationalize ::
internationalize {v} (to make something international) :: διεθνοποιώ
International Monetary Fund {prop} (International Monetary Fund) :: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
International Phonetic Alphabet {prop} (standardized symbols for speech) :: Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο {n}
international relations {n} (study of relationships among countries) :: διεθνείς σχέσεις
International System of Units {prop} (standard set of basic units of measurement) :: Διεθνές Σύστημα Μονάδων {n}
International Telecommunication Union {prop} (United Nations agency) :: Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών {f}
international waters {n} (ocean not belonging to any country) :: διεθνή ύδατα {n-p}
internecine {adj} (characterized by struggle within a group) :: αλληλοεξοντωτικός
internet {n} (the Internet, largest global internet) SEE: Internet ::
Internet {prop} (specific internet consisting of the global network of computers) :: Διαδίκτυο {n}, διαδίκτυο {n}
interoperability {n} (military) :: διαλειτουργικότητα {f}
interoperability {n} (computing) :: διαλειτουργικότητα {f}
interpellate {v} (interrupt so as to inform or question) :: επερωτώ
interpellate {v} (address in a way that presupposes a particular identification) :: επερωτώ
interpellate {v} (question formally about government business) :: επερωτώ
interpellation {n} (procedure) :: επερώτηση {f}
interphase {n} (stage of cellular life cycle) :: ενδοφάση {f}
interplanetary {adj} (existing or occurring between between planets) :: διαπλανητικός
interpret {v} (to explain or tell the meaning of) :: ερμηνεύω
interpret {v} (to apprehend and represent by means of art) :: ερμηνεύω
interpret {v} (to act as an interpreter) :: διερμηνεύω
interpretation {n} (act of interpreting) :: ερμηνεία {f}
interpretation {n} (sense given by an interpreter) :: ερμηνεία {f}
interpretation {n} (the discipline of translating a spoken language) :: διερμηνεία {f}
interpretation {n} (artist's way of expressing his thought) :: ερμηνεία {f}
interpreter {n} (one who interprets speech) :: διερμηνέας {m} {f}
interpreter {n} (computer program) :: διερμηνευτής {m}
interrelated {adj} (having a mutual or reciprocal relation or parallelism) :: συγγενικός
interrogate {v} (to question or quiz) :: ανακρίνω
interrogation mark {n} (question mark) SEE: question mark ::
interrogation point {n} (question mark) SEE: question mark ::
interrogative {adj} (asking or denoting a question) :: ερωτηματικός
interrogative pronoun {n} (pronoun used in a question) :: ερωτηματική αντωνυμία {f}
interrogator {n} (one who interrogates, a questioner) :: ανακριτής {m}
interrupt {v} (to disturb or halt an ongoing process or action) :: διακόπτω
interrupt {n} (An event that causes a computer to temporarily cease) :: διακοπή {f} (diakopí)
intersection {n} (junction of two or more paths, etc) :: διασταύρωση {f}, σταυροδρόμι {n}
intersection {n} (in geometry) :: τομή {f}
intersection {n} (in set theory) :: τομή {f}
intersex {n} (condition) SEE: intersexuality ::
intersexuality {n} (the state of having physical features of both sexes) :: διαφυλικότητα {f}
Interslavic {adj} (pertaining to contact between (individuals or groups of) different Slavic nations) :: διασλαβικός
Interslavic {prop} (auxiliary Slavic language) :: διασλαβική γλώσσα {f}
intersperse {v} (to insert something into other things) :: διανθίζω με
interstellar {adj} (between stars) :: διαστρικός {m}
interstellar {adj} (among stars) :: διαστρικός {m}
intersubjective {adj} (inter-subjective) :: διυποκειμενικός {m}
intersubjectivity {n} (state/condition of being intersubjective) :: διυποκειμενικότητα {f}
intertidal zone {n} (foreshore) SEE: foreshore ::
interval {n} (distance in space) :: απόσταση {f}
interval {n} (period of time) :: διάστημα {n}, διάλειμμα {n}
intervene {v} (to come between, or to be between, persons or things) :: μεσολαβώ
intervention {n} (act of intervening) :: παρέμβαση {f}
interview {n} (conversation with journalist etc.) :: συνέντευξη {f}
interview {n} (a formal meeting for the assessment of a candidate or applicant) :: συνέντευξη {f}
interview {v} (to have an interview) :: συνεντευξιάζω, παίρνω συνέντευξη
interwar {adj} (Relating to the time between two wars) :: μεσοπολεμικός
interweave {v} (to combine through weaving) :: συνυφαίνω
intestine {n} (alimentary canal) :: έντερο {n}
intestine {n} (subdivision of the alimentary canal) :: έντερο {n}
in the blink of an eye {prep} (immediately, instantaneously) :: εν ριπή οφθαλμού
in the end {prep} (eventually, finally) :: τελικά
in the event {conj} (if) SEE: if ::
in the event of {prep} (in case of) SEE: in case of ::
in the first place {prep} (to begin with) :: πρώτα πρώτα, κατά κύριο λόγο, καταρχήν
in the flesh {prep} (with one's own body and presence) :: αυτοπροσώπως, με σάρκα και οστά
in the land of the blind, the one-eyed man is king {proverb} (In the land of the blind, the one-eyed man is king) :: στη χώρα των τυφλών, ο μονόφθαλμος είναι βασιλιάς, στους τυφλούς, βασιλεύει ο μονόφθαλμος
in the least {prep} (at all) SEE: at all ::
in the meantime {prep} (meanwhile) SEE: meanwhile ::
in the nick of time {prep} (at the last possible moment) :: στο παρά πέντε
in the past {prep} (at a past time) :: στο παρελθόν
in the twinkling of an eye {prep} (immediately, instantaneously) SEE: in the blink of an eye ::
in the wink of an eye {adv} (in the blink of an eye) SEE: in the blink of an eye ::
intimacy {n} (feeling of closeness and openness towards someone else) :: οικειότητα {f}
intimate {adj} (closely acquainted; familiar) :: στενός {m}, οικείος {m}
intimate {adj} (of or involved in a sexual relationship) :: ενδόμυχος
intimate {adj} (personal, private) :: ιδιωτικός {m}, προσωπικός {m}
intimidating {adj} (threatening) :: απειλητικός
into {prep} (going inside) :: σε
intoxicate {v} (To stupefy by doping with chemical substances such as alcohol) :: μεθάω, μεθώ
intramolecular {adj} (between parts of a molecule) :: ενδομοριακός {m}
intransigence {n} (intransigence) :: αδιαλλαξία {f}
intransigent {adj} (unwilling to compromise or moderate a position) :: αδιάλλακτος
intransitive {adj} (of a verb, not taking a direct object) :: αμετάβατο
intransitive verb {n} (action verb not taking a direct object, see also: neuter) :: αμετάβατο ρήμα {n}
intrasexual {adj} (intrasexual) :: ενδοφύλων
intrauterine {adj} (inside the uterus) :: ενδομήτριος
intravenously {adv} (in an intravenous manner) :: ενδοφλεβίως
intrepid {adj} (fearless) :: ατρόμητος, άφοβος {m}
intricate {adj} (having a great deal of fine detail or complexity) :: μπερδεμένος
intrinsic {adj} (inherent) :: εγγενής {m} {f}
intrinsic {adj} (situated or produced inside an organ) :: σύμφυτος {m}
introduce {v} (to and make something or someone known by formal announcement or recommendation) :: συστήνω
introduction {n} (act or process of introducing) :: εισαγωγή {f}
introduction {n} (means of presenting one person to another) :: σύσταση {f}
introduction {n} (initial section of a book or article which introduces subject material) :: εισαγωγή {f}
introductory {adj} (introducing) :: εισαγωγικός {m}
introspection {n} (the act or process of self-examination) :: ενδοσκόπηση {f}
introvert {n} (one who focuses primarily on their own mind, feelings, or affairs) :: εσωστρεφής
intuit {v} (to know intuitively) :: διαισθάνομαι
intuition {n} (immediate cognition without the use of rational processes) :: διαίσθηση {f}, αισθητήριο {n}, ενόραση {f}
intuition {n} (perceptive insight gained by the use of this faculty) :: διαίσθηση {f}
in tune {prep} (having the correct musical pitch) :: αρμονικός {m}
in turn {prep} (one after the other; successively) :: διαδοχικά
in twain {prep} (in halves) :: στα δύο
in two days {prep} (day after tomorrow) SEE: day after tomorrow ::
inure {v} (to cause to become accustomed to something unpleasant by prolonged exposure) :: εξοικειώνω, εγκλιματίζω
in vain {adv} (without success) :: μάταια, του κάκου, εις μάτην, επί ματαίω
invalid {adj} (not valid) :: άκυρος
invariable {adj} (not variable) :: άκλιτος
invasion {n} (military action) :: εισβολή
invent {v} (design a new process or mechanism) :: αποκαλύπτω
invented {adj} (imaginary) SEE: imaginary ::
invented {adj} (fictional, made up) :: πλαστός
invention {n} (something invented) :: εφεύρεση {f}
invention {n} (act of inventing) :: εφεύρεση {f}
inventive {adj} (creative, or skilful at inventing) :: εφευρετικός
invert {n} (homosexual) SEE: homosexual ::
invertebrate {n} (animal without backbone) :: ασπόνδυλο {n}
inverter {n} :: εναλλάκτης {m}
investigation {n} (the act of investigating) :: έρευνα {f}, διερεύνηση {f}
investment {n} (placement of capital in expectation of deriving income or profit from its use) :: επένδυση {f}
investor {n} (person who invests money in order to make a profit) :: επενδυτής {m}
inveterate {adj} (malignant) SEE: malignant ::
invidious {adj} (offensively or unfairly discriminating) :: επαχθής {m}, απεχθής {m}, μισητός {m}, αντιπαθής {m} {f}
invidious {adj} (envious, jealous) :: φθονερός {m}
invidious {adj} (detestable; hateful; odious) :: μισητός {m}, απεχθής {m}, αποκρουστικός {m}
invincible {adj} (impossible to defeat, destroy or kill) :: αήττητος
invincible {n} (someone who cannot be defeated, destroyed or killed) :: ανίκητος {m}
in vino veritas {proverb} (in wine, there is truth) SEE: in wine, there is truth ::
invisible {adj} (unable to be seen) :: αόρατος {}
invitation {n} (act of inviting) :: πρόσκληση {f}, κάλεσμα {n}
invitation {n} (document or spoken words conveying the message by which one is invited) :: πρόσκληση {f}
invitation {n} (allurement; enticement) :: δελεασμός {m}
invite {v} (ask for the presence or participation of someone) :: προσκαλώ
invite {v} (request formally) :: παρακαλώ
invite {n} ((informal) invitation) :: πρόσκληση {f}
invite {v} (encourage) SEE: encourage ::
in vitro fertilization {n} ((medicine) the fertilization of an egg by sperm outside of a woman's body) :: εξωσωματική γονιμοποίηση {f}
invocation {n} (The act or form of calling for the assistance or presence of some superior being; earnest and solemn entreaty; especially, prayer offered to a divine being) :: επίκληση {f}, παράκληση {f}
invoice {n} (bill) :: τιμολόγιο
invoke {v} (appeal for validation to a (notably cited) authority) :: επικαλούμαι
involuntary {adj} (Without intention; unintentional) :: ακούσιος {m}, αθέλητος {m}
involuntary {adj} (Not voluntary or willing; contrary or opposed to explicit will or desire; unwilling) :: ακούσιος {m}, αθέλητος {m}
involved {adj} (complicated) SEE: complicated ::
involvement {n} (the act of involving or state of being involved) :: ανάμειξη {f}, συμμετοχή {f}
inward {adj} (on inside) :: έσω {m}, εσώτερος {m}
in wine, there is truth {proverb} (one tells the truth under the influence of alcohol) :: εν οίνω αλήθεια
in your dreams {phrase} (in your dreams) :: ούτε στ' όνειρό σου, ούτε στο όνειρό σου, ούτε στα όνειρά σου
Io {prop} (mythology) :: Ιώ {f}
Io {prop} (moon of Jupiter) :: Ιώ {f}
Ioannina {prop} (city) :: Ιωάννινα {n-p}, Γιάννενα {n-p}, Γιάννινα {n-p}
iodine {n} (element) :: ιώδιο {n}
ion {n} (atom or group of atoms bearing an electrical charge) :: ιόν {n}
Ionia {prop} ((historical) Ancient Greek settlement in Asia Minor) :: Ιωνία {f}
Ionian Islands {prop} (a group of islands in the Ionian Sea) :: Ιόνια νησιά
Ionian Sea {prop} (European sea) :: Ιόνιο πέλαγος {n}
ionosphere {n} (part of Earth's atmosphere) :: ιονόσφαιρα {f}
Ios {prop} (island) :: Ίος {f}
iota {n} (Greek letter) :: γιώτα {n}, ιώτα {n}
Iowa {prop} (A state in Midwest in US) :: Αϊόβα {f}
IPA {n} (International Phonetic Alphabet) :: ΔΦΑ
IP address {n} (number assigned to each computer's network interface) :: ιστοδιεύθυνση {f}, διεύθυνση ΔΠ {f}
Ipswich {prop} (town) :: Ίπσουιτς
IQ {n} (abbreviation of intelligence quotient) :: ΔΝ
Iraklion {prop} (The capital city of Crete) :: Ηράκλειο
Iran {prop} (country in Western Asia) :: Ιράν {n}
Irani {adj} (Iranian) SEE: Iranian ::
Irani {n} (Iranian) SEE: Iranian ::
Iranian {n} (person from Iran or of Iranian descent) :: Ιρανός {m}, Ιρανή {f}
Iranian {adj} (of, from, or pertaining to Iran, the people or Iranian languages) :: ιρανικός
Iraq {prop} (country) :: Ιράκ {n}
Iraqi {n} (person from Iraq) :: Ιρακινός {m}, Ιρακινή {f}
irascible {adj} (prone to anger) :: ευέξαπτος, ευερέθιστος
Ireland {prop} (island) :: Ιρλανδία {f}
Irene {prop} (female given name) :: Ειρήνη
I rest my case {phrase} (my argument is proven) :: είπα ό,τι είχα να πω
I rest my case {phrase} (the previous encapsulates my view) :: είπα ό,τι είχα να πω
iridescent {adj} (producing lustrous colors) :: ιριδίζων
iridescent {adj} (brilliant, lustrous, or colorful) :: ιριδίζων
iridium {n} (chemical element) :: ιρίδιο {n}
iris {n} (plant of the genus Iris) :: ίρις {f}
iris {n} (part of the eye) :: ίρις {f}, ίριδα {f}
Irish {prop} (the language) :: ιρλανδικά {n-p}
Irishman {n} (man from Ireland) :: Ιρλανδός {m}
Irishwoman {n} (woman from Ireland) :: Ιρλανδή {f}
Irkutsk {prop} (city in Siberia) :: Ιρκούτσκ
iron {n} (element) :: σίδηρος {m}
iron {n} (for pressing clothes) :: σίδερο {n}
iron {adj} (made of iron) :: σιδερένιος {m}
iron {adj} (strong, inflexible) :: σιδερένιος {m}
iron {v} (to pass an iron over clothing) :: σιδερώνω
Iron Age {prop} (archaeology) :: Εποχή του Σιδήρου {f}
Iron Cross {prop} (military decoration) :: σιδηρούς σταυρός {m}
iron fist {n} (ruthless control) :: σιδηρά πυγμή {f}
ironic {adj} (characterized by irony) :: ειρωνικός
ironing {n} (act of pressing clothes with an iron) :: σιδέρωμα {n}
ironing board {n} (a long board on which one can iron) :: σιδερώστρα, σανίδα
iron maiden {n} (torture device) :: σιδηρά παρθένος {f}
ironsmith {n} (blacksmith) SEE: blacksmith ::
irony {n} (statement that may mean the opposite of what is written literally) :: ειρωνεία {f}
irony {n} (condition contrary to expectations) :: ειρωνεία {f}
irony {adj} (of or pertaining to iron) :: σιδερένιος {m}, σιδηρούς {m}
irradiation {n} (an act of irradiating, or state of being irradiated) :: ακτινοβολία {f}
irradiation {n} (obsolete, figurative: mental light or illumination) :: έκλαμψη {f}
irradiation {n} (a process of sterilisation) :: αποστείρωση {f}
irrational {adj} (mathematics: of a number) :: άρρητος
irrational number {n} (real number that is not rational) :: άρρητος αριθμός {m}
irredentism {n} (an annexation doctrine) :: αλυτρωτισμός {m}
irredentist {adj} (irredentist) :: αλυτρωτισμός
irrefutable {adj} (undeniable, unable to be disproved) :: αδιάψευστος
irregular {adj} (non-standard) :: ακανόνιστος {m}
irregular {adj} (in grammar, applied to verbs) :: ανώμαλος {m}
irregular {adj} (lacking uniformity) :: ασύμμετρος {m}
irregular {n} (soldier) :: άτακτος {m}
irregular verb {n} (verb that does not follow the normal rules for its conjugation) :: ανώμαλο ρήμα {n}
irremovable {adj} (not removable) :: αμετασάλευτος
irreparable {adj} (that is unable to be repaired) :: ανεπανόρθωτος
irreproachable {adj} (free from blame) :: άμεμπτος
irresistible {adj} (not able to be resisted) :: ακαταμάχητος
irresolute {adj} :: άβουλος
irresponsibility {n} (character or state of being irresponsible) :: ακαταλόγιστο {n}
irresponsible {adj} (lacking a sense of responsibility) :: ανεύθυνος {m}
irresponsible {adj} (not responsible; not subject to responsibility) :: ανεύθυνος {m}
irresponsibly {adv} (in an irresponsible manner) :: ανεύθυνα
irreverence {n} (The state or quality of being irreverent.) :: αγένεια {f}
irreversibly {adv} (In an irreversible manner) :: χωρίς επιστροφή, αμετάκλητα
irrevocable {adj} (unable to be retracted or reversed) :: αμετάκλητος
irritate {v} (to cause or induce displeasure or irritation) :: εκνευρίζω, τσαντίζω, θυμώνω
irritation {n} (the act of irritating) :: ερεθισμός {m}
irritation {n} (the act of exciting, or the condition of being excited to action, by stimulation) :: ερεθισμός {m}
irritation {n} (oversensitiveness of part of the body) :: εκνευρισμός {m}
irruption {n} (action of irrupting) :: εισβολή {f}, επιδρομή {f}
is {v} :: είναι
IS {prop} (Islamic State, abbreviation, see also: Islamic State) :: ΙΚ
Isaac {prop} (son of Abraham and Sarah) :: Ισαάκ {m}
Isaiah {prop} (book of the Bible) :: Ησαΐας {m}
ISBN {n} (International Standard Book Number) :: ΔΠΑΒ (διεθνής πρότυπος αριθμός βιβλίου)
ischemia {n} (local anemia) :: ισχαιμία {f}
ischemic {adj} (characteristic of, or accompanied by ischemia) :: ισχαιμικός
Ischia {prop} (island) :: Ίσκια {f}
ISDN {n} (integrated services digital network) :: ISDN {n}
-ise {suffix} (-ize) SEE: -ize ::
I see, said the blind man {phrase} (expressing confusion) :: βλέπω, είπε ο τυφλός
Iseult {prop} (female given name) :: Ιζόλδη
-ish {suffix} (appended to words) :: -ικός
Ishmael {prop} (eldest son of Abraham) :: Ισμαήλ {m}
Isidore {prop} (male given name) :: Ισίδωρος {m}
ISIL {prop} (ISIS) SEE: ISIS ::
isinglass {n} (gelatine obtained from fish) :: ιχθυόκολλα {f}
Isis {prop} (ancient Egyptian goddess of fertility) :: Ίσις {f}, Ίσιδα {f}
Isis {prop} (asteroid) :: 42 Ίσις {f}
ISIS {prop} (Islamic State of Iraq and Syria) :: ΙΚΙΣ {n} (Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και την Συρία)
is it going to rain {phrase} (is it going to rain) :: θα βρέξει;, [informal] λες να βρέξει;, [formal/plural] λέτε να βρέξει;
is it safe here {phrase} (is it safe here?) :: είναι ασφαλές εδώ;
Islam {prop} (religion) :: Ισλάμ {n}
Islamabad {prop} (the capital of Pakistan) :: Ισλαμαμπάντ {m}
Islamic {adj} (Adjectival form of Islam) :: ισλαμικός
Islamic Republic of Pakistan {prop} (Islamic Republic of Pakistan) :: Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν {f}
Islamic State {prop} (jihadist group, see also: IS) :: Ισλαμικό Κράτος {n}
Islamist {n} (person with Islamic fundamentalist beliefs) :: ισλαμιστής {m}
Islamist {adj} (dated: relating to Islam) :: ισλαμικός {m}
Islamist {adj} (motivated by Islam in politics) :: ισλαμιστικός {m}
Islamophobia {n} (The fear or hatred of Islam or Muslims) :: ισλαμοφοβία {f}
island {n} (area of land completely surrounded by water) :: [formal] νήσος {f}, νησί {n}
island {n} (entity surrounded by other entities that are very different from itself) :: νησί {n}, νησίδα {f}
island {v} (isolate) :: απομονώνω
islander {n} (person who lives on an island) :: νησιώτης {m}, νησιώτισσα {f}
isle {n} (isle) SEE: island ::
Isle of Man {prop} (island) :: Νήσος του Μαν {f}
islet {n} (small island) :: νησίδα {f}, νησάκι {n}
-ism {suffix} (a principle, belief or movement) :: -ισμός {m}
iso- {prefix} (equal) :: ισο-
isobar {n} (A line on a map connecting places of equal pressures) :: ισοβαρής {f}
isobutane {n} (a hydrocarbon: C4H10) :: ισοβουτάνιο {n}
isochore {n} (ischore) :: ισόχωρος {m}
isogloss {n} (line indicating geographical boundaries of a linguistic feature) :: ισόγλωσσο {n}
isolated {adj} (in isolation) :: απομονωμένος {m} (apomonoménos), μοναχικός {m} (monachikós)
isolation {n} (state of being isolated) :: απομόνωση {f}
isolation {n} (act of isolating) :: απομόνωση {f}
isolation {n} (chemistry: separation of a component from a mixture) :: απονόνωση {f}
isolation {n} (medicine: separation of a patient from others) :: απομόνωση {f}, καραντίνα {f}
isoleucine {n} (essential amino acid; C6H13NO2) :: ισολευκίνη {f}
isomer {n} (chemistry: compounds) :: ισομερές {n}
isomer {n} (physics: atomic nuclei) :: ισομερές {n}
isopentane {n} (aliphatic hydrocarbon: 2-methylbutane) :: ισοπεντάνιο {n}
isotherm {n} (line representing equal or constant temperature) :: ισόθερμος {f}
isothermal {n} (isotherm) SEE: isotherm ::
isotope {n} (atoms of the same element having a different number of neutrons) :: ισότοπο {n}
Israel {prop} (the state) :: Ισραήλ {n}
Israeli {n} (person from Israel or of Israeli descent) :: Ισραηλινός {m} {f}
Israeli {adj} (of, from, or pertaining to Israel, the Israeli people) :: ισραηλινός
issue {n} (financial instrument) :: τίτλος {m}
issue {n} (problem or concern) :: θέμα {n}
issue {n} (a single edition of a periodical publication) :: τεύχος {n}
-ist {suffix} (One who follows a particular ideology, doctrine, belief system or theory) :: -ιστής {m}, -ίστρια {f}
-ist {suffix} (A member of a profession or one interested in something) :: -λόγος {m} {f}
-ist {suffix} (A person who uses something) :: -ιστής {m}, -ίστρια {f}
-ist {suffix} (A person who holds biased views) :: -ιστής {m}, -ίστρια {f}
-ista {suffix} (follower) SEE: -ist ::
Istanbul {prop} (largest city of Turkey and last capital of Ottoman Empire) :: Κωνσταντινούπολη {f}, Πόλη {f}
isthmus {n} (narrow strip of land) :: ισθμός {m}
Istria {prop} (peninsula in the Adriatic) :: Ιστρία {f}
it {pron} (subject — inanimate thing) :: το, αυτό (sometimes not translated), τούτος
it {pron} (object) :: το
it {pron} (subject of impersonal statement) :: Ancient: [third person verb without subject]
it {pron} (impersonal pronoun, used without referent) :: Ancient: [third person verb without subject]
IT {initialism} (information technology) SEE: information technology ::
Italian {adj} (of or pertaining to Italy) :: ιταλικός
Italian {n} (person) :: Ιταλός {m}, Ιταλίδα {f}
Italian {prop} (language) :: ιταλικά {n-p}
Italianization {prop} (process of forced assimilation into the Italian culture) :: ιταλοποίηση {f}, εξιταλισμός {m}
Italianness {n} (quality of being Italian) :: ιταλικότητα {f}
Italian Peninsula {prop} (peninsula) :: Ιταλική χερσόνησος {f}
Italian Republic {prop} (official name of Italy) :: Ιταλική Δημοκρατία {f}
italic {adj} (having a slant to the right) :: πλαγιος
italic {n} (typeface whose letters slant to the right) :: πλάγιος χαρακτήρας {m}
italics {n} (italic) SEE: italic ::
Italo- {prefix} (relating to Italy or Italian) :: ιταλο-
Italophile {n} :: ιταλόφιλος {m}, ιταλόφιλη {f}
italophone {adj} (Italian-speaking) :: ιταλόφωνος
italophone {n} (Italian speaker) :: Ιταλόφωνος {m}, Ιταλόφωνη {f}
Italy {prop} (European country) :: Ιταλία {f}
itch {n} (a sensation felt on an area of the skin that causes a person or animal to want to scratch) :: φαγούρα {f}, κνησμός {m}
itch {n} (a desire) :: λαχτάρα {f}
itch {v} (to feel the need to scratch) :: νιώθω φαγούρα
itch {v} (to want or desire) :: λαχταρώ
item of clothing {n} (garment) SEE: garment ::
iterability {n} (the capacity to be repeatable) :: επαναληψιμότητα {f}
Ithaca {prop} (island) :: Ιθάκη {f}
I think so {phrase} (I think so) :: έτσι νομίζω, έτσι πιστεύω
I think therefore I am {phrase} (philosophical proof of existence) :: σκέπτομαι, άρα υπάρχω
ithyphallic {adj} (of or pertaining to the erect phallus) :: ιθυφαλλικός
itinerant {adj} (travelling from place to place) :: πλανόδιος
it is what it is {phrase} (it is what it is) :: είναι ό,τι είναι
it's {contraction} (it is) :: είναι
it's {contraction} (it has) :: έχει
its {pron} (that which belongs to it) :: δικός του {m}, δικιά του {f}, δική του {f}, δικό του {n}, δικοί του {m-p}, δικές του {f-p}, δικά του {n-p}
it's all Greek to me {phrase} (I don't understand any of this) :: είναι κινέζικα για μένα (it's Chinese to me), δεν καταλαβαίνω γρι (I don't even understand a bit), αυτά μου φαίνονται κινέζικα (it seems Chinese to me)
it's an emergency {phrase} (it's an emergency) :: είναι έκτακτη ανάγκη
it's a pleasure {phrase} (you're welcome) SEE: you're welcome ::
it's too expensive {phrase} (it's too expensive) :: είναι πολύ ακριβό
it was delicious {phrase} (phrase said to compliment a meal after eating it) :: ήταν νόστιμο
-ity {suffix} (Used to form nouns from adjectives.) :: -ότητα {f}
Ivan {prop} (male given name) :: Ιβάν {m}
Ivanhoe {prop} (Hero of this novel.) :: Ιβανόης
Ivanovich {prop} (patronymic) :: Ιβάνοβιτς {m}
I've been raped {phrase} (I've been raped) :: έχω βιαστεί
I've been robbed {phrase} (I've been robbed) :: με λήστεψαν
I've been shot {phrase} (I've been shot) :: με έχουν πυροβολήσει
I've burned myself {phrase} (I've burned myself) :: κάηκα
I've lost my keys {phrase} (I lost my keys) SEE: I lost my keys ::
Ivorian {n} (a person from Côte d'Ivoire or of Ivorian descent) :: από την Ακτή του Ελεφαντοστού {m} {f}, Ιβοριανός {m}, Ιβοριανή {f}
Ivorian {adj} (of, from, or pertaining to Côte d'Ivoire) :: της Ακτής του Ελεφαντοστού
ivory {n} (material) :: φίλντισι {n}
Ivory Coast {prop} (Côte d'Ivoire) SEE: Côte d'Ivoire ::
ivy {n} (plant) :: κισσός {m}
I want to know {phrase} (I want to know) :: θέλω να μάθω
I was born in ... {phrase} (I was born in ... (year)) :: γεννήθηκα ...
I was born in ... {phrase} (I was born in ... (place name)) :: γεννήθηκα στον ... {m}, γεννήθηκα στην ... {f}, γεννήθηκα στο ... {n} [the genders apply to the place name, not the speaker]
Ixion {prop} (king of Lapiths) :: Ιξίονας {m}
Ixion {prop} (a Kuiper Belt object) :: Ιξίονας {m}
Izanagi {prop} (Japanese creator god) :: Ιζανάγκι {m}
Izanami {prop} (Japanese creator goddess) :: Ιζανάμι {f}
-ize {suffix} (suffix used to form verbs) :: -ποιώ