Open main menu

Contents

Hungarian Verbs ProjectEdit

ClassificationEdit

based on "Hungarian Essential Grammar Chapter" 4

morphological classificationEdit

 1. main groups
  1. -ik verbs utazik which have -om/-em/-öm instead of -ok/-ek/-ök
  2. fleeting vowel stems mosolyog, érez, üdvözölin which the final o/e/ö elides leaving a cluster with one of [j, l, ly, r, n, ny, m, z, or zs]
  3. V-stems nyű sző which require an alternate stem in ending in v with a shortened vowel.
  4. -szik stems have alternating stems when -szik follows a consonant.
  5. lesz (become), tesz (do,put), vesz (buy,take), hisz (believe,think), visz (carry,take), eszik (eat), iszik (drink).
  6. irregulars van (to be), jön (go), and megy (come). which have alternating stems.
 2. phonemic variations in the main groups
  1. verbs requiring a linking vowel in the infinitive -ít, or two consonants
  2. verbs with change in the present second person indicative indefinite from -sz to -ol
  3. verb having assimilation in subjunctive
  4. verb with assimilation in the present indicative definite conjuration

semantic classificationEdit

 1. intransitive verbs cannot take an object e.g. ül (sit) To go, to be, to come, to die
 2. thematic slots. the number and entities the verb references and their thematic function
  1. kíván vmit (wish something)
  2. adományoz vmit, vkinek (donate something to someone)
  3. átvisz vmit, vhonnan, vhova (transfer something, from somewhere, to elsewhere)

Verbs ListEdit

an examination of the verb list shows:

 1. that the use of templates is inconsistent
 2. that all but one of needed templates are missing

Standard Back VowelEdit

Sortable table
Verb Type Template Status Coverbs/Count Stem
abbahagy 101 {{hu-conj-ok|abbah|a|gy}} done abba- hagy
ad 101 {{hu-conj-ok|ad|ott}} done (With verbal prefixes):
átad 101 {{hu-conj-ok|átad|ott}} done át- ad
átfog 101 {{hu-conj-ok|átfo|g}} done át- fog
ballag 101 {{hu-conj-ok|abbah|a|g}} done ballag
bead 101 {{hu-conj-ok|be|a|d}} done be- ad
becsap 101 {{hu-conj-ok|becs|a|p}} none be- csap
befogad 101 {{hu-conj-ok|befog|a|d}} none be- fogad
csap 101 {{hu-conj-ok|cs|a|p}} done

(With verbal prefixes):

csattog 101 {{hu-conj-ok|csatt|o|g}} none csattog
csipog 101 {{hu-conj-ok|csip|o|g}} none csipog
csobog 101 {{hu-conj-ok|csob|o|g}} none csobog
dob 101 {{hu-conj-ok|d|o|b}} done (With verbal prefixes): ||none||||dob
elfog 101 {{hu-conj-ok|elf|o|g}} none el- fog
elfogad 101 {{hu-conj-ok|elfog|a|d}} none el- fogad
elad 101 {{hu-conj-ok|el|a|d}} none el- ad
eldug 101 {{hu-conj-ok|eld|u|g}} none el- dug
elfogy 101 {{hu-conj-ok|elf|o|gy}} none el- fogy
elhagy 101 {{hu-conj-ok|elh|a|gy}} none el- hogy
elkap 101 {{hu-conj-ok|elk|a|p}} none el- kap
elkopik 101 {{hu-conj-ok|elk|o|p}} none el- kopik
fagy 101 {{hu-conj-ok|fa|gy}} done (With verbal prefixes):
farag 101 {{hu-conj-ok|fara|g}} done
felad 101 {{hu-conj-ok|fel|a|d}} done fel- ad
felfog 101 {{hu-conj-ok|felf|o|g}} done fel- fog
felháborodik 101 {{hu-conj-ok|felháboro|o|d|ik=y}} none fel- háborodik
felhív 101 {{hu-conj-ok|felh|í|v}} none fel- hív
felszáll 101 {{hu-conj-ok|felsz|á|ll|past=t|intrans=y}} done fel- száll
feltámad 101 {{hu-conj-ok|feltám|a|d}} none fel- támad
fog 101 {{hu-conj-ok|f|o|g}} done (With verbal prefixes):
fogad 101 {{hu-conj-ok|fog|a|d}} done (With verbal prefixes):
fogy 101 {{hu-conj-ok|f|o|gy|intrans=y}} done
hagy 101 {{hu-conj-ok|h|a|gy}} done (With verbal prefixes):
halad 101 {{hu-conj-ok|hal|a|d|intrans=y}} done (With verbal prefixes):
harap 101 {{hu-conj-ok|har|a|p}} done (With verbal prefixes):
hív 101 {{hu-conj-ok|hí|v}} done (With verbal prefixes):
hozzáad 101 {{hu-conj-ok|hozzáad|ott}} none
huhog 101 {{hu-conj-ok|huh|o|g}} none
imád 101 {{hu-conj-ok|im|á|d}} done
jóváhagy 101 {{hu-conj-ok|jóváh|a|gy}} done
kap 101 {{hu-conj-ok|ka|p}} done

(With verbal prefixes):

kapkod 101 {{hu-conj-ok|kik|o|d}} none
kiad 101 {{hu-conj-ok|ki|a|d}} done ki- ad
kidob 101 {{hu-conj-ok|kid|o|b}} none ki- dob
kikap 101 {{hu-conj-ok|kika|p}} none ki- kap
kihagy 101 {{hu-conj-ok|kiha|g|y}} none ki- hagy
kiszab 101 {{hu-conj-ok|kisz|a|b}} none ki- szab
kiszáll 101 {{hu-conj-ok|kisz|á|ll|past=t|intrans=y}} done ki- száll
kivág 101 {{hu-conj-ok|kiv|á|g}} none ki- vág
kivív 101 {{hu-conj-ok|kiv|í|v}} none ki- vív
kopog 101 {{hu-conj-ok|kop|o|g}} done
lead 101 {{hu-conj-ok|le|a|d}} done le- ad
lekopik 101 {{hu-conj-ok|lek|o|p|ij=y}} none le- kopik
lerak 101 {{hu-conj-ok|ler|a|k}} none le- rak
leszáll 101 {{hu-conj-ok|lesz|á|ll|past=t|intrans=y}} done le- száll
levág 101 {{hu-conj-ok|lev|á|g}} none le- vág
lóg 101 {{hu-conj-ok|l|ó|g}} done
lop 101 {{hu-conj-ok|l|o|p}} done (With verbal prefixes):
megad 101 {{hu-conj-ok|meg|a|d}} none meg- ad
megbukik 101 {{hu-conj-ok|megb|u|k|ik=y}} none meg- bukik
megfog 101 {{hu-conj-ok|megf|o|g}} done meg- fog
meghív 101 {{hu-conj-ok|megh|í|v}} done meg- hív
megkap 101 {{hu-conj-ok|megk|a|p}} done meg- kap
megragad 101 {{hu-conj-ok|megrag|a|d}} done meg- ragad
megszab 101 {{hu-conj-ok|megsz|a|b}} none meg- szab
megszáll 101 {{hu-conj-ok-t|megkisz|á|ll|past=t|intrans=y}} none meg- száll
megtámad 101 {{hu-conj-ok|megtám|a|d}} none meg- támad
megtud 101 {{hu-conj-ok|megt|u|d}} none meg- tud
múlik 101 {{hu-conj-ok|m|ú|l|intrans=y|ik=y|ok-only=y}}
nyom 101 {{hu-conj-ok|ny|o|m|}}
összefog 101 {{hu-conj-ok|összef|o|g}}
összehív 101 {{hu-conj-ok|összeh|í|v}}
pislog 101 {{hu-conj-ok|pisl|o|g}}
potyog 101 {{hu-conj-ok|poty|o|g}}
ragad 101 {{hu-conj-ok|rag|a|d}}
ragyog 101 {{hu-conj-ok|ragy|o|g}}
rak 101 {{hu-conj-ok|r|a|k}}
robog 101 {{hu-conj-ok|rob|o|g}}
rogy 101 {{hu-conj-ok|r|o|gy}}
ropog 101 {{hu-conj-ok|rop|o|gy}}
rúg 101 {{hu-conj-ok|r|ú|g}}
súg 101 {{hu-conj-ok|s|ú|g}}
suhog 101 {{hu-conj-ok|suh|o|g}}
suttog 101 {{hu-conj-ok|sutt|o|g}}
szab 101 {{hu-conj-ok|szu|a|b}}
száll 101 {{hu-conj-ok|sz|á|ll|past=t|intrans=y}} done (With verbal prefixes):
szid 101 {{hu-conj-ok|sz|i|d}} done szid
szipog 101 {{hu-conj-ok|szip|o|g}} none szipog
sziszeg 101 {{hu-conj-ok|szisz|e|g}} none sziszeg
szív 101 {{hu-conj-ok|sz|í|v}} none szív
szorong 101 {{hu-conj-ok|szor|o|ng}} none
tagad 101 {{hu-conj-ok|tag|a|d}} done tagad
topog 101 {{hu-conj-ok|top|o|g}} none topog
totyog 101 {{hu-conj-ok|toty|o|g}} none totyog
tud 101 {{hu-conj-ok|t|u|d}} done tud
vág 101 {{hu-conj-ok|v|á|g}} done

(With verbal prefixes):

||vág
villog 101 {{hu-conj-ok|vill|o|g}} none villog
visszakap 101 {{hu-conj-ok|visszak|a|p}} none vissza- kap
vív 101 {{hu-conj-ok|b|í|v}} done vív
zokog 101 {{hu-conj-ok|zok|o|g}} none zokog
zúg 101 {{hu-conj-ok|z|ú|g}} done zúg

102Edit

Sortable table
Verb Type template
ajánl 102 {{hu-conj-ok|ajá|n|l}}
áld 102 {{hu-conj-ok|á|l|d}}
felajánl 102 {{hu-conj-ok|felajá|n|l}}
felold 102 {{hu-conj-ok|felo|l|d}}
megold 102 {{hu-conj-ok|mego|l|d}}

103Edit

Sortable table
Verb Type template
áhít 103
alakít 103 {{hu-conj-ok|alak|í|t}}
alapít 103 {{hu-conj-ok|alap|í|t}}
állít 103 {{hu-conj-ok|alla|í|t}}
aprít 103 {{hu-conj-ok|apr|í|t}}
árt 103
ásít 103 {{hu-conj-ok|ás|í|t}}
átalakít 103 {{hu-conj-ok|átalak|í|t}}
azonosít 103 {{hu-conj-ok|azonos|í|t}}
bánt 103
beállít 103 {{hu-conj-ok|beáll|í|t}}
bebizonyít 103 {{hu-conj-ok|bebizony|í|t}}
behajt 103
betart 103
bizonyít 103 {{hu-conj-ok|bizony|í|t}}
biztosít 103 {{hu-conj-ok|biztos|í|t}}
bólint 103 {{hu-conj-ok|bóli|n|t}}
bont 103 {{hu-conj-ok|bo|n|t}}
borít 103 {{hu-conj-ok|bor|í|t}}
bővít 103 {{hu-conj-ok|bőv|í|t}}
csábít 103 {{hu-conj-ok|csáb|í|t}}
dúsít 103 {{hu-conj-ok|dús|í|t}}
elfojt 103 {{hu-conj-ok|elfo|j|t}}
elhárít 103 {{hu-conj-ok|elhár|í|t}}
elutasít 103 {{hu-conj-ok|elutas|í|t}}
felgyújt 103
felújít 103 {{hu-conj-ok|felúj|í|t}}
fordít 103 {{hu-conj-ok|ford|í|t}}
gurít 103 {{hu-conj-ok|gur|í|t}}
gyanít 103 {{hu-conj-ok|gyan|í|t}}
gyanúsít 103 {{hu-conj-ok|gyanús|í|t}}
gyárt 103
gyógyít 103 {{hu-conj-ok|gyógy|í|t}}
gyorsit 103
gyújt 103 {{hu-conj-ok|gyú|j|t}}
hajít 103 {{hu-conj-ok|haj|í|t}}
hajt 103 {{hu-conj-ok|ha|j|t}}
hárít 103
hasít 103
hasonlít 103
hasznosít 103
helyreállít 103
hígít 103
hódít 103
idomít 103
igazít 103
indít 103
irányít 103
irt 103
javít 103
kacsint 103
kialakít 103
kiállít 103
kiált 103
kiszámít 103
kitart 103
kivált 103
koccint 103
lazít 103
leállít 103
lebont 103
lebonyolít 103
lefordít 103
levált 103
megalapít 103
megállapít 103
megpillant 103
megszakít 103
megszólít 103
megtakarít 103
megtanít 103
megtart 103
megtilt 103
megtisztít 103
módosít 103
nyújt 103
óhajt 103
old 103
olt 103
ordít 103
összehasonlít 103
összpontosít 103
piszkít 103
pontosít 103
puhít 103
pusztít 103
ránt 103
ritkít 103
sántít 103
sikít 103
sivít 103
sóhajt 103
sújt 103
szakít 103
szállít 103
számít 103
szárít 103
szólít 103
szorít 103
ta 103
tágít 103
takarít 103
tart 103
taszít 103
tilt 103
torzit 103
továbbít 103
utasít 103
vált 103
végrehajt 103 {{hu-conj-ok|végreha|j|t}}
világít 103
visszatart 103
visszautasít 103

104Edit

Sortable table
Verb Type Template Status Coverbs/Count Stem
alszik 104
elalszik 104

105Edit

Sortable table
Verb Type Template Status Coverbs/Count Stem
átkerül 105
becsül 105
bekerül 105
betör 105
derül 105
dől 105
egyesül 105
eldől 105
elkerül 105
elkészül 105
épül 105
értesül 105
felépül 105
felkészül 105
felmerül 105
feszül 105
füstöl 105
gyengül 105
gyűlöl 105
gyűr 105
hűl 105
hűsöl 105
jelöl 105
készül 105
kiderül 105
kijelöl 105
kikerül 105
kiszűr 105
kitör 105
köhög 105
köszön 105
leül 105
megbecsül 105
megköszön 105
megöl 105
megsebesül 105
megsérül 105
menekül 105
nyög 105
ölt 105
örül 105
összeül 105
repül 105
sérül 105
sikerül 105
sül 105
szül 105
tömörül 105
tűr 105
ül 105
üldöz 105

106Edit

Sortable table
Verb Type Template Status Coverbs/Count Stem
bérel 106
érdekel 106
ingerel 106
megérdemel 106

107Edit

Sortable table
Verb Type template
bebocsát 107
bocsát 107
elbocsát 107
kibocsát 107
megbocsát 107
bánik 108
befolyik 108
beválik 108
bújik 108
elválik 108
folyik 108
kiválik 108
megválik 108
nyúlik 108
válik 108
bűzlik 109
ködlik 109

110Edit

Sortable table
Verb Type template
áramlik 110
csuklik 110
hajlik 110
hallatszik 110
hámlik 110
hanyatlik 110
hullámzik 110
lezajlik 110
oszlik 110
siklik 110
villámlik 110
zajlik 110
edz 111
elveszik 112
emlékezik/emlékszik 113
igyekszik 113
átenged 114
átlép 114
beenged 114
belép 114
csepeg 114
csíp 114
ég 114
elenged 114
elkezd 114
enged 114
fed 114
fellép 114
kilép 114
lebeg 114
lép 114
liheg 114
megenged 114
meglep 114
megszeg 114
megvéd 114
összeszed 114
recseg 114
remeg 114
reng 114
retteg 114
szed 114
szeg 114
szenved 114
tép 114
véd 114
visszalép 114

115Edit

Sortable table
Verb Type template
beterjeszt 115
ereszt 115
fejleszt 115
hegeszt 115
illeszt 115
kiterjeszt 115
szerkeszt 115
terjeszt 115
eszik 116
fekszik 117
lefekszik 117

118Edit

Sortable table
Verb Type template
befektet 118
befizet 118
beszélget 118
bevezet 118
egyeztet 118
elkövet 118
eltüntet 118
elvezet 118
emleget 118
emlékeztet 118
erőltet 118
faggat 118
fektet 118
feltüntet 118
fenyeget 118
fígyelmeztet 118
fizet 118
kifizet 118
görget 118
hirdet 118
hiteget 118
illet 118
integet 118
ismertet 118
kerget 118
késztet 118
kíhirdet 118
kitüntet 118
következtet 118
levezet 118
megfizet 118
meghirdet 118
megillet 118
nevet 118
reszket 118
siet 118
sürget 118
szeret 118
temet 118
tüntet 118
ültet 118
ünnepel 118
veszélyeztet 118
vezet 118
visszafizet 118
begyűjt 119
betölt 119
dönt 119
elkölt 119
eltölt 119
fűt 119
gyűjt 119
hűt 119
költ 119
köszönt 119
letölt 119
megtölt 119
műt 119
öltözik 119
önt 119
összegyűjt 119
tölt 119

120Edit

Sortable table
Verb Type template
ábrándozik 120
ázik 120
barátkozik 120
beavatkozik 120
bemutatkozik 120
beruház 120
bízik 120
búcsúzik 120
csatlakozik 120
csodálkozik 120
dolgozik 120
elutazik 120
elzárkózik 120
fázik 120
gondolkozik 120
habozik 120
hiányzik 120
hibázik 120
hivatkozik 120
hízík 120
hozzátartozik 120
illatozík 120
ímádkozik 120
kalandozik 120
megbízik 120
megváltozik 120
napozik 120
összezúz 120
osztozik 120
pályázik 120
próbálkozik 120
sugárzik 120
származik 120
szórakozik 120
találkozik 120
tartozik 120
távozik 120
tiltakozik 120
utazik 120
változik 120
várakozik 120
vitatkozik 120
zúz 120

120Edit

Sortable table
Verb Type template
eltöröl 121
gyötör 121
közöl 121
letöröl 121
megtöröl 121
örököl 121
söpör 121
üdvözöl 121
aggaszt 122
alátámaszt 122
áraszt 122
elhalaszt 122
elválaszt 122
fáraszt 122
felakaszt 122
fogyaszt 122
halaszt 122
kioszt 122
kiválaszt 122
lyukaszt 122
megfoszt 122
megválaszt 122
mulaszt 122
oszt 122
óv 122
riaszt 122
támaszt 122
választ 122
bevall 123
hall 123
hullik 123

124Edit

Sortable table
Verb Type template
adogat 124
alkot 124
arat 124
ás 124
átlát 124
avat 124
belát 124
bemutat 124
biztat 124
büntet 124
elhallgat 124
eljuttat 124
ellát 124
ellátogat 124
feloszlat 124
folytat 124
forgat 124
hallgat 124
hangoztat 124
hátráltat 124
hivat 124
igazgat 124
iktat 124
izgat 124
juttat 124
kíhallgat 124
kimutat 124
kutat 124
lát 124
lefolytat 124
letartóztat 124
megalkot 124
meghallgat 124
meglátogat 124
megváltoztat 124
megvitat 124
méltat 124
mozgat 124
mulat 124
mutat 124
mutogat 124
nyomtat 124
oktat 124
rámutat 124
rángat 124
ringat 124
simogat 124
tájékoztat 124
támogat 124
tolat 124
ugat 124
vágtat 124
válogat 124
változtat 124
vitat 124
zaklat 124

125Edit

Sortable table
Verb Type template
elhelyez 125
elintéz 125
elkötelez 125
élvez 125
engedélyez 125
eredményez 125
értelmez 125
evez 125
fedez 125
fékez 125
felfedez 125
fellebbez 125
feltételez 125
hegyez 125
helyez 125
hitelez 125
idéz 125
intéz 125
kedvez 125
kérdez 125
keresztez 125
kezdeményez 125
kihelyez 125
kinevez 125
kinéz 125
kivitelez 125
körülnéz 125
kötelez 125
leleplez 125
leszögez 125
meg 125
megkérdez 125
megrendez 125
nemz 125
nevez 125
néz 125
ránéz 125
rendez 125
szennyez 125
szervez 125
tervez 125
elhisz 126
hísz 126

120Edit

Sortable table
Verb Type template
befejeződik 127
elhelyezkedik 127
emelkedik 127
idegeskedik 127
intézkedik 127
kételkedik 127
keveredik 127
közeledík 127
közlekedik 127
öregedik 127
viselkedik 127

128Edit

Sortable table
Verb Type template
alárendel 128
átél 128
áttér 128
befolyásol 128 {{hu-conj-ok|befolyás|o|l}}
beismer 128
belefér 128
beszed 128
beszél 128
billen 128
cipel 128
cserél 128
csillog 128
csökken 128
dicsér 128
ebédel 128
ebred 128
él 128
élér 128
elfér 128
elismer 128
elítél 128
elkel 128
elképzel 128
elkönyvel 128
elterjed 128
elvisel 128
emel 128
énekel 128
ér 128
ered 128
értékel 128
érvel 128
érvényesül 128
érzékel 128
észlel 128
fej 128
fél 128
felel 128
felfigyel 128
felismer 128
felkel 128
felkér 128
felszerel 128
felügyel 128
fígyel 128
görnyed 128
hazatér 128
helyesel 128
hever 128
hozzáfér 128
igényel 128
ígér 128
ijed 128
ismer 128
ismétel 128 {{hu-conj-ek|ismét|e|l|vowelout-variants=y}}
ítél 128
kedvel 128 {{hu-conj-ek|kedv|e|l}}
ken 128
képvisel 128
képzel 128
kér 128
kérlel 128
kever 128
kezel 128
kicserél 128
kiemel 128
kísér 128
kiszemel 128
kitér 128
kiterjed 128
követel 128
lel 128
leszűr 128
megbeszél 128
megemel 128
megfigyel 128
megígér 128
megijed 128
megismer 128
megkér 128
megrendel 128
megtisztel 128
megver 128
menetel 128
mer 128
mér 128
mérlegei 128
művel 128
nevel 128
nyel 128
nyer 128
odafigyel 128
ölel 128
összekever 128
pihen 128
présel 128
reked 128
remél 128
rendel 128
reped 128
síel 128
süllyed 128
szégyell 128
szel 128
szemetel 128
szemlél 128
szentel 128
szerel 128
szerepel 128
teker 128
tér 128
terel 128
terhel 128
terjed 128
termel 128
tisztel 128
ügyel 128
üzemel 128
üzen 128
vél 128
vezényel 128
visel 128

129Edit

Sortable table
Verb Type template
iszik 129
indokol 130
javasol 130
beérkezik 131
befejez 131 {{hu-conj-ek|befej|e|z}}
bekövetkezik 131
berendez 131 {{hu-conj-ek|berend|e|z}}
egyezik 131
elérkezik 131
elkövetkezik 131
építkezik 131
érkezik 131 {{hu-conj-ek-ett-el|érke|z|ik=y}}
gyülekezik 131
ígérkezik 131
jelentkezik 131
keletkezik 131
kifejez 131 {{hu-conj-ek-ett-el|kifeje|z}}
kísérletezik 131
következik 131 {{hu-conj-ek|követk|e|z|m=y|intrans=y}}
létezik 131
megérkezik 131
bejön 132
eljön 132
hazajön 132
jön 132
létrejön 132
megjön 132
összejön 132
rájön 132
visszajön 132
kerül 133
hízeleg 134
kesereg 134
pezseg 134
rezeg 134
terem 134
tipor 134
átesik 135
elesik 135
esik 135

135Edit

Sortable table
Verb Type template
késik 135
leesik 135
megesik 135
visszaesik 135
céloz 136
kínoz 136
sugároz 136
kiköt 137
köt 137
leköt 137
megköt 137
megüt 137
összeköt 137
süt 137

138Edit

Sortable table
Verb Type template
fertőz 138 {{hu-conj-ök|fert|ő|z}}
főz 138 {{hu-conj-ök|f|ő|z}}
győz 138 {{hu-conj-ök|gy|ő|z}}
hozzáfűz 138 {{hu-conj-ök|hozzaf|ű|z}}
kitűz 138
köröz 138
kötöz 138
legyőz 138
megelőz 138
meggyőz 138
nélkülöz 138
öntöz 138
űz 138


139Edit

 • past alternates t and ott
 • linking vowel before suffix starting with n
Sortable table
Verb Type template
elküld 139 {{hu-conj-ök|elkü|l|d}}
kiküld 139 {{hu-conj-ök|kikü|l|d}}
küld 139 {{hu-conj-ök|kü|l|d}}
küzd 139 {{hu-conj-ök|kü|z|d}}
őrjöng 139 {{hu-conj-ök|őrjö|n|g}}

140Edit

Sortable table
Verb Type template
adódik 140
aggódik 140
alkalmazkodik 140
álmodik 140
bebizonyosodik 140
bekapcsolódik 140
csalódik 140
elgondolkodik 140
gazdálkodik 140
gondolkodik 140
gondoskodik 140
gyanakodik 140
gyarapodik 140
hazudik 140
húzódik 140
igazodik 140
kapaszkodik 140
kapcsolódik 140
lakik 140
lopakodik 140
megszokik 140
összeházasodik 140
panaszkodik 140
ragaszkodik 140
sodródik 140
szaporodik 140
szokik 140
támaszkodik 140
tartózkodik 140
uralkodik 140
vágyik 140

141Edit

Sortable table
Verb Type template
eljátszik 141
játszik 141
látszik 141
felkeres 142
keres 142
les 142
vés 142
lesz 143
felnő 144
144
lelő 144
144
144

145Edit

Sortable table
Verb Type template
adományoz 145
ajándékoz 145
akadályoz 145
aláhúz 145
alapoz 145
áldoz 145
alkalmaz 145
behoz 145
bombáz 145
díjaz 145
elhatároz 145
elhúz 145
felhalmoz 145
felhoz 145
finanszíroz 145
fogalmaz 145
foglalkozik 145
fokoz 145
forgalmaz 145
gondoz 145
gyaláz 145
halmoz 145
hangsúlyoz 145
hordoz 145
hoz 145
húz 145
indítványoz 145
jutalmaz 145
kidolgoz 145
kihoz 145
kihúz 145
korlátoz 145
kormányoz 145
létrehoz 145
magyaráz 145
megakadályoz 145
megaláz 145
meghoz 145
meghúz 145
megjutalmaz 145
megmagyaráz 145
megráz 145
nyilatkozik 145
nyomoz 145
nyúz 145
okoz 145
összecsomóz 145
összehoz 145
pofoz 145
ráz 145
szabályoz 145
szavaz 145
tisztáz 145
vigyáz 145

146Edit

Sortable table
Verb Type template
megbetegszík 146
törekszik 146
beérik 147
betörik 147 {{hu-conj-ök|bet|ö|r|ik=y|also-past-participle-tt=y|intrans=y}}
érik 147
megjeleník 147
megtörténik 147
telik 147
történik 147

148Edit

Sortable table
Verb Type template
kölcsönöz 148
megőriz 148
őriz 148
átmegy 149
belemegy 149
bemegy 149
hazamegy 149
kimegy 149
lemegy 149
megy 149
tönkremegy 149
visszamegy 149

150Edit

Sortable table
Verb Type template
cseng 150
kering 150
kezd 150
mereng 150
töpreng 150
mesél 151
metsz 152
felmond 153
hord 153
kimond 153
lemond 153
mond 153

154Edit

Sortable table
Verb Type template
felolvas 154
mos 154
olvas 154
haragszik 155
megnyugszik 155
mosakodik 155
nyugszik 155
csorog 156
forog 156
inog 156
morog 156
mosolyog 156
mozog 156
sajog 156
sodor 156
szivárog 156

157Edit

Sortable table
Verb Type template
cselekedik 157
kötekedik 157
növekedik/növekszik 157
verekedik 157
veszekedik/veszekszik 157
befut 158
bejut 158
eljut 158
fut 158
hat 158
hozzájut 158
jut 158
kinyit 158 {{hu-conj-ok-ott-sz|kinyi|t|otta=y}}
nyit 158
ömlik 159

160Edit

Sortable table
Verb Type template
eltűnik 160
feltűnik 160
kitűnik 160
megszűnik 160
összetörik 160 {{hu-conj-ök|bet|ö|r|ik=y|also-past-participle-tt=y|intrans=y}}
tűnik 160

161Edit

Sortable table
Verb Type template
bevet 161
elvet 161
felvet 161
kivet 161
követ 161
összevet 161
vet 161

162Edit

Sortable table
Verb Type template
162

163Edit

Sortable table
Verb Type template
bomlik 163
felbomlik 163
romlik 163

164Edit

Sortable table
Verb Type template
csöng 164
döf 164
dühöng 164
fellök 164
függ 164
kötődik 164
lök 164
meglök 164
összefügg 164
röhög 164
törn 164

166Edit

Sortable table
Verb Type template
szándékozik/szándékszik 165
bejegyez 166
beszerez 166
címez 166
elemez 166
ellenez 166
elvégez 166
érez 166
feljegyez 166
jegyez 166
jelez 166
jellemez 166
képez 166
meg 166
megérez 166
megjegyez 166
összegez 166
szerez 166
végez 166
versenyez 166
együttműködik 167
elkezdődik 167
érdeklődik 167
erősödik 167
fejlődik 167 {{hu-conj-ök-ött-sz|fejlő|d|ik=y|intrans=y}}
fésülködik 167 {{hu-conj-ök-ött-sz|fésülkö|d|ik=y|intrans=y}}
győzködik 167
kezdődik 167
közreműködik 167
meglepődik 167
megszökik 167
mérgelődik 167
működik 167
őrködik 167
szökik 167
törődik 167
végződik 167

168Edit

Sortable table
Verb Type template
áttekint 168
beépít 168
bejelent 168 {{hu-conj-ek-ett-esz|bejelen|t|ette=y}}
beleért 168
benyújt 168
beszállít 168
betilt 168
csökkent 168
díszít 168
egyenlít 168
egyesít 168
egyetért 168 {{hu-conj-ek-ett-esz|egyetér|t|ette=y|intrans=y}}
egyszerűsít 168
elfelejt 168
ejt 168 {{hu-conj-ek-ett-esz|ej|t|ette=y}}
eldönt 168 {{hu-conj-ök-ött-esz|eldön|t|ötte=y}}
elindít 168 {{hu-conj-ok-ott-asz|elindí|t|otta=y}}
elkészít 168
elkülönít 168
elveszít 168
elveszt 168
említ 168
enyhít 168
épít 168
érint 168
erősít 168
ért 168
értékesit 168
értes 168
érvényesít 168
fejt 168
felderít 168
felejt 168
félreért 168
félt 168
feszít 168
görbit 168
helyettesít 168
hűsít 168
int 168
jelent 168
kelt 168
kényszerít 168
kerít 168
készít 168
kiderít 168
kiegyenlít 168
kielégít 168
kiépít 168
kijelent 168
közelít 168
közvetít 168
létesít 168
megemlít 168
megerősít 168
megért 168
megsért 168
megtekint 168
megteremt 168
megterít 168
ment 168
minősít 168
nehezit 168
öblit 168
összesít 168
rejt 168
részesít 168
rögzít 168
segít 168
sejt 168
selypít 168
tekint 168
telepít 168
teljesít 168
teremt 168
terít 168
veszít 168
vét 168
vetít 168
betesz 169
félretesz 169
hozzátesz 169
kitesz 169
közzétesz 169
letesz 169
megtesz 169
tesz 169

170Edit

Sortable table
Verb Type template
tetszik 170
téved 171
ugrik 172
csúszik 173
úszik 173
megvan 174
van 174

175Edit

Sortable table
Verb Type template
ábrázol 175
ácsol 175
adagol 175
akad 175
akar 175
aláír 175
alakul 175
alapul 175
áll 175
ámul 175
apad 175
ápol 175
árad 175
árul 175
átalakul 175
átgondol 175
átutal 175
bámul 175
beáll 175
becsuk 175
behatol 175
beindul 175
beír 175
bejár 175
bekapcsol 175
belegondol 175
belekarol 175
beleszól 175
beszáll 175 {{hu-conj-ok-t|beszá|ll|intrans=y}}
beszámol 175
beszorul 175
bevándorol 175
bevon 175
bevonul 175
bezár 175
bír 175
bírál 175
birtokol 175
bizonyul 175
bókol 175
borul 175
bővül 175
cáfol 175
csal 175
csatol 175
csattan 175
csavar 175
csinál 175
cso 175
csókol 175
dagad 175
dalol 175
darabol 175
darál 175
deklarál 175
delegál 175
diktál 175
dobog 175
dobol 175
drágul 175
drukkol 175
dudál 175
dumál 175
*ellfoglal 175
eláll 175
elárul 175
elavul 175
elbírál 175
eldurran 175
elhanyagol 175
elhervad 175
elindul 175
eljár 175
ellenáll 175
elvállal 175
elvár 175
elvon 175
elzár 175
exportál 175
fáj 175
fakad 175
fal 175
fárad 175
feláll 175
felbukkan 175
felgyorsul 175
felhasznál 175
felkarol 175
felkínál 175
fellázad 175
felsorol 175
felszabadul 175
felszámol 175
felszólal 175
felülmúl 175
felülvizsgál 175
felvásárol 175
fennáll 175
fennmarad 175
foglal 175
fordul 175
formál 175
forr 175
fúj 175
fullad 175
gátol 175
gondol 175
gratulál 175
gurul 175
gyakorol 175
gyalogol 175
gyászol 175
gyilkol 175
gyógyul 175
gyón 175
gyorsul 175
gyullad 175
gyúr 175
hajol 175
hajszol 175
halkul 175
harcol 175
hárul 175
hasad 175
hasal 175
használ 175
hátrál 175
hiányol 175
hízlal 175
hódol 175
horkol 175
horzsol 175
hozzájárul 175
hozzászól 175
hurcol 175
igazol 175
importál 175
indul 175
integrál 175
ír 175
izgul 175
izzad 175
jár 175
javul 175
jósol 175
kapcsol 175
kavar 175
kiabál 175
kialakul 175
kiáll 175
kibír 175
kihasznál 175
kiindul 175
kiír 175
kijár 175
kikapcsol 175
kimarad 175
kínál 175
kipróbál 175
kirobban 175
kiszolgál 175
kitalál 175
kíván 175
kivár 175
kivon 175
kivonul 175
kizár 175
koccan 175
kocog 175
koldul 175
kombinál 175
kommentál 175
koncentrál 175
köp 175
koppan 175
korrigál 175
kortyol 175
kóstol 175
kószál 175
kritizál 175
lángol 175
lapul 175
lassul 175
lázad 175
leáll 175
lefoglal 175
leír 175
lejár 175
lemarad 175
levon 175
lezár 175
lezárul 175
lovagol 175
mar 175
marad 175
markol 175
másol 175
mázol 175
megalakul 175
megáll 175
megcsókol 175
megduzzad 175
meggondol 175
meggyilkol 175
meghal 175
megír 175
megkarmol 175
megkíván 175
megmarad 175
megpróbál 175
megszabadul 175
megszagol 175
megszakad 175
megszólal 175
megtalál 175
megtanul 175
megújul 175
megvádol 175
megvár 175
megvizsgál 175
megvon 175
megzavar 175
motivál 175
mozdul 175
nyal 175
nyaral 175
nyilik 175
nyír 175
nyúl 175 {{hu-conj-ok|ny|ú|l|intrans=y}}
okul 175
olvad 175 {{hu-conj-ok|olv|a|d}}
oson 175
összefoglal 175
összehangol 175
összekapcsol 175
összevon 175
pakol 175
parancsol 175
parkol 175
párol 175
pártol 175
pattan 175
pazarol 175
piszkál 175
politizál 175
pótol 175
prédikál 175
próbál 175
pucol 175
rabol 175
rábukkan 175
rajzol 175
rámol 175
rászorul 175
robban 175
rohan 175
rombol 175
roskad 175
sajnál 175
sétál 175
simul 175
sípol 175
sír 175
sorol 175
sorsol 175
sorvad 175
spórol 175
sportol 175
strandol 175
sugall 175
suhan 175
súrol 175
szabadul 175
szakad 175
szalad 175
számol 175
szán 175
szól 175
szolgál 175
szór 175
szúr 175
tagol 175
takar 175
talál 175
táncol 175
tanul 175
tapad 175
tapasztal 175
táplál 175
tár 175
tárgyal 175
tárol 175
telefonál 175
titkol 175
tódul 175
tol 175
tombol 175
tusol 175
ugrál 175
un 175
ural 175
utal 175
utál 175
vádol 175
válaszol 175
vállal 175
vár 175
varázsol 175
varr 175
vasal 175
vásárol 175
visszaél 175
visszavon 175
visszavonul 175
vizsgál 175
voksol 175
zár 175
zárul 175
zavar 175
zenél 175
zsarol 175
zuhan 175

176Edit

Sortable table
Verb Type template
fénylik 176 {{hu-conj-ek||fén|y|l|long=y|intrans=y|future-participle-flag=y}}
illik 176 {{hu-conj-ek||i|l|long=y|intrans=y|future-participle-flag=y}}
ízlik 176 {{hu-conj-ek||í|z|l|long=y|intrans=y|future-participle-flag=y}}
vedlik 176 {{hu-conj-ek|vl|v|e|long=y|intrans=y|future-participle-flag=y}}

176Edit

Sortable table
Verb Type template
átvesz 177 {{hu-conj-gyek|átv|e}}
bevesz 177 {{hu-conj-gyek|bev|e}}
elvesz 177 {{hu-conj-gyek|elv|e}}
észrevesz 177 {{hu-conj-gyek||észrev|e}}
felvesz 177 {{hu-conj-gyek|felv|e}}
kivesz 177 {{hu-conj-gyek|v|e}}
körülvesz 177 {{hu-conj-gyek|körülv|e}}
levesz 177 {{hu-conj-gyek|lev|e}}
megvesz 177 {{hu-conj-gyek|megv|e}}
rávesz 177 {{hu-conj-gyek|ráv|e}}
vesz 177 {{hu-conj-gyek|v|e}}

178Edit

Sortable table
Verb Type template
átvisz 178 {{hu-conj-gyek|átv|i}}
bevisz 178 {{hu-conj-gyek|bev|i}}
elvisz 178 {{hu-conj-gyek|elv|i}}
hazavisz 178 {{hu-conj-gyek|hazav|i}}
kivisz 178 {{hu-conj-gyek|kiv|i}}
visz 178 {{hu-conj-gyek|v|i}}
vonz 179
csörög 180 {{hu-conj-ök|csör|ö|g|vowelout=y}}
dörög 180 {{hu-conj-ök|dör|ö|g|vowelout=y}}
hörög 180 {{hu-conj-ök|hör|ö|g|vowelout=y}}
könyörög 180 {{hu-conj-ök|könyör|ö|g|vowelout=y|intrans=y}}
pörög 180 {{hu-conj-ök|pör|ö|g|vowelout=y}}
zörög 180 {{hu-conj-ök|zör|ö|g|vowelout=y}}
kifejt 168
kifogásol 175
kifejleszt 115
kiesik 135