Cangjie · Four Corner · Mandarin (Pinyin · Wade-Giles · Zhuyin) · Cantonese (Jyutping · Pinyin · Zhuyin) · Japanese On (Romaji · Furigana) · Japanese Kun (Romaji · Furigana) · Korean (Revised Romanization · Romanization · ROK Hangul · DPRK Hangul) · Radical · Total Strokes · Ideographic variations · Strange characters

a - b - c - d - e - f - g - h - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - w - x - y - zCA Edit

 : , , , , , 𤄖, , , , 𨆾, 𨺭, 𪊗
 : ,
 : , , 𥗭, 𥩝, , ,

CAI Edit

cāi : , , , , , , , ,
cái : , 𢎂, , , , , 𦬁, , , , 𧵤, 𨙴,
cǎi : , , , , , , , , , 𤚀, 𤝭, 𤟖, 𤷕, , , , , 𧀊, , , ,
cài : , 𡣮, , , 𤁱, , , , , , 𨯓, 𩁞, 𩧇, , 𪇭

CAN Edit

cān : , , 𠫭, , , , , , , 𡡖, , , , , 𥢽, , 𦪜, 𦪫, , , , , 𩛳, 𩝖, 𩟒, , , ,
cán : 𠡡, , , , , , , 𢦸, 𢧮, , , 𢾃, 𣦼, , , , , 𥂥, , , 𦺐, 𧅀, , , , , 𧓩, , , , , , 𠠋, , 𨅔, , 𨞷, 𩀧, 𩈻,
cǎn : , 𡆮, , , , , , , , 𥠩, , 𥮾, , 縿, , 𨲱, 𩈼, ,
càn : , , , , 𡛝, , , , , , 𣶡, 𣻬, , 𤅒, , , , , , 𥹛, , , , , , 𩞀, 𩯞, 𪆶

CANG Edit

cāng : , , , , , , 𠥐, , , , , 𤚬, , , , , , , , 𦾝, , 𩀞, 𩕹, 𩝞, ,
cáng : , 𡽴, 𡾻, 𡿄, , , , , , , 𨤃,
cǎng :
càng : , ,

CAO Edit

cāo : 𠀊, , , , 𤒕, , , ,
cáo : , , , 𡮦, , , 𣈅, 𣉿, , , , , , 𤡐, 𤵥, 𥕢, , 𥲍, 𦋿, , , , , , 褿, 𨎝, , , 𩞄, 𩠎, 𩫥
cǎo : 𠹊, , , , , , , ,
cào : , , , , , , ,
cao :

CE Edit

 : , , , , , , 𡍫, , , , , , , , , , , , 𢷾, , 𢿸, 𣌧, , , , , 𥠉, , , , 𥬰, , , , , 𥰡, , 𥳯, , , 𦔎, 𦣧, , , , , 𦵪, , , 𧵡, , 𨶨, 𩒄,

CEI Edit

cèi : 𤭢

CEN Edit

cēn : , , , ,
cén : , , , , 𣡎, , , , , , 𦊃, 𨁊, , 𨥣, 𨱼, , 𩅨, 𩅮, , , 𩻛

CENG Edit

cēng : , 𡃆,
céng : , , 𡪠, , , , 𡾓, 𢅋, , , , 𤛢, , , , , 𦠇, 𧲅, , ,
cèng : 𠟂, ,

CHA Edit

chā : , 𠝞, 𠞊, , , , , 𡋨, , 𡵌, , 𢔣, 𢘹, , , , 𢭅, , , , , 𣆗, , , 𤜫, 𤜯, , 𤳵, 𤵾, , 𦑈, , 𦝥, , 𦦘, 𦦜, 𦦱, , , , , , 𨀸, 𨙳, , , , , , 𨪺, , , 𩝟, 𪘾
chá : 𠞊, , 𠽹, , 𡝐, 𡝙, , 𡨀, , , , , , 𢣼, , , , , , , , , , , 𣘤, 𣘻, , 𣱱, , 𤶠, , 𥌀, , , , 𥥸, 𥻗, 𦉆, 𦑣, 𦛝, , , , , 𦳘, , , , 𨃓, , , , 𨼑, , 𩟔, 𪒼
chǎ : , , 𡌚, 𥑥, , 𥫢, , , 𨩨, ,
chà : , , , , , , , , , , , 𣃍, 𣍏, , , , , 𤞠, 𤳅, 𥃀, , , , , 𧠈, , , , 𧩫, 𧫗, 𧶵, , 𨆇, , 𩴳, 𪑂, 𪑨,

CHAI Edit

chāi : 𠞊, , , , , 𢹓, , 𥐟, , , , , , 𩑐
chái : , , , , 𡟭, 𡺵, , , , 𤝔, 𤞗, 𤠌, , , , , , 𨌅,
chǎi : ,
chài : , , , , , 𦏱, 𦐰, 𦑏, , 𧀱, , , 𧒨, 𧓽, 𧔴, 𧕧, , , , 𧪘, 𧸿

CHAN Edit

chān : , , 𠣄, , , 𡖞, 𡖤, , 𡝫, 𡮿, , , 𢌚, , , , , , , , , 𤎥, , 𤴿, 𥭔, , , , , , , , , , 𨊝, 辿, , , , 𨵍, , , 𩖌, 𩬑
chán : , , , , , , , , , , 𡎻, , , , , , , , , , , 𢥋, , 𢽝, , 𣔵, 𣔻, , 𣤱, , , , , , , , , , , , , 𤸦, , , , , , , , , , , 𦝟, , , , 𧐲, , , , 𧓋, 𧕃, , 𧥓, , 𧨗, , , , 𧴃, 𧾍, 𧾡, , , , 辿, , , , , , , 𨬖, 𨮻, , , 𨷭, 𨽊, , , , , 𩮏, 𩽝, 𪏁, 𪏂, 𪏋, 𪏦, 𪓄, 𪖎, 𪗂, 𪚃
chǎn : , , 𠋷, , 𠐩, 𠑆, 𠑑, 𠑡, , , , , , , 𠹖, 𠁷, , , 𡍌, , 𡶴, , 𢁧, , , , 𢱟, , 𢷹, 𣃘, , , , , , , , , 𤚍, , , , , 𤯥, 𥧑, , , 𦈎, , 𦆀, , 𦢙, , , 𦸰, , 𧈪, , , , 𧬦, , 𨄉, 𨇝, , 𨔢, , , , 𨩪, , 𨪑, , 𨲵, , , , 𨷭, 𨼒, , 𩝚, 𩥮, , , 𪙞, 𬊤
chàn : , , , 𠟉, , , , , , , , , 𢺟, , , 𤗻, , 𤪮, 𤮭, 𤼋, , 𥊓, , , , , , 𧠛, , , 𨇦, 𨳂, , , 𩍲, , , , 𩟶, 䱿,

CHANG Edit

chāng : , 倀, , , , , , , , , , 𥫅, , , , , , , , , 𨷇, , 𩲹, 𩳤, , , 𪂇, 𪉨,
cháng : , , , , , , 𠙁, , , , , , , , , , 𢁝, , , , , , , , 𥋤, , , , , , , 𦰱, 𦼳, , , , 𨣛, , , , , , 𨱮, , 鲿, , 𪁺, 𪄹
chǎng : , , , , , , , 𡭿, , , , , , , , 𤢄, 𤿼, 𥗊, , 𨎖, , 𪁺, 𬬮
chàng : , 𠚊, , , 𢗺, , 𢢌, , , , , , , , , 𤽣, 𥇔, 𥟚, 𥠴, 𧀄, , , ,
chang :

CHAO Edit

chāo : , , , , 𠰉, , 𢁾, , , , , , , , 𤙴, , , , 𦾱, , , , , , , 𨴡, , 𩖥, 䫿, ,
cháo : , , 𡏮, 𡡊, 𡻝, 𡼼, , , , , , 𣰩, , , , , 𥕘, , 𥧇, , 𥲀, , 𦸛, 謿, 𨄓, , , , , ,
chǎo : , , , , , , , , , , , , , , 𦙧, , 𧧠, , , , , 𩈎, 𩱈, 𩱦, , 𪎊, 𪌬, 𪍇, 𪍑
chào : , , , 𡯴, , , , 𤰬, 𥿷, , , 𦨖, , , , 𨌬, 𨗡, 𨢪, 𨨚, , 𪍈

CHE Edit

chē : , , , 𡷖, 𤥭, , , , , , , 𩒷
ché : 𧙝
chě : , , , , , , , , 𦓍, , , 𩴟
chè : , , , , , , , , 𢇛, 𢊏, , , , , 𢛁, , , , , , , , , 𣨊, , , , , , 𤊿, , 𤕛, 𤖷, 𤗙, , 𤹞, , , , , 𥯥, , 𥿊, 𦈈, , 𦛖, , , , , , , , 𧼳, 𨀠, 𨅊, , 𨹡, , 𩂻, 𩎚, , 𩗙, 𪎺

CHEN Edit

chēn : , , , , , , 𣞟, , 𤝚, 𤟸, 𤡳, , , , , 𥞁, 𦁄, , 𦁟, 𬘭, , , , , , , 𧡬, , , , , , 𨻖, 𨼌, 𩂉, 𩅌, 𩇖
chén : , , , , , , 𢆺, , , , , 𣀍, , , , , , , , , , , , , , 𤘣, , , 𤹛, 𥉜, , 𥫹, 𦁟, , , , , , , , , , 𧨡, , , , , , , , , , , 𨑌, , , , , , , , 𨼤, , 𪁏, 𪁧, , , 𪕁
chěn : , , , , , , , 𥔪, , , , , 𧿒, , , 𨣔, , , , 𩞀
chèn : 𠋆, , , 𡫁, 𢎕, , , , , , , 𥗒, , , 𧆂, , , 𧭼, , , , , , , 𨼐, , ,
chen : ,

CHENG Edit

chēng : , , , , , 𠏧, , 𡽊, , , , , , , , , , , , , , , 𣥺, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𦓬, , , , , , 𧯒, , , , , , , 𨎋, , , , , , 𨭃, , , 𩁷, , 𩇜, , , 𩞦, 𩠏
chéng : , , , 倀, , 𠓷, 𠕠, , 𠳽, , , , , , , , , 𡝚, , , , , 𢐞, , , , , , , , , , , , 𢻓, 𢾊, 𢿦, 𢿧, 𣀏, , , , , , , , , , , , , , , , , 𤆁, 𤗓, , , , , 𤿣, , , , , , , 𥢲, , 𥥱, , , , , , , , 𦦢, , , , , , , , 𧶔, 𧹓, , 𨁎, 𨅝, 𨌤, , , 𨞐, , , , , 𨹚, , , 𩙆, 𩤙, 𩨆, , , 𩫹, 𩯎, , 𪁋
chěng : , , , , , 𢜻, 𢜼, 𢟊, 𣥻, , , , , ,
chèng : , 𡤿, 𢔤, , , 𤕀, , , , , , 𧡈, 𧶸, 𧷒, 𨋬, 𨌤, 𩇜, 𩛦,

CHI Edit

chī : , , , , , , , , , 𡼁, , , 𢣕, , 𢱟, , , , , , 𣣷, , , 𤡢, , , , 𥄇, , , , , , , 𥭘, , , 𫄨, 𦆤, 𦇲, 𦐉, 𦑡, , , , 𦞲, , , , , , 𧩚, 𧩴, 𧪡, , 𧴁, 𨒬, , , , 𩤖, , 𩶅, , , , 𪌹, 𪏸, ,
chí : 俿, , , 𠩺, 𡂙, 𡉪, , 𡌞, 𡎍, , , , , , , , 𢓎, 𢔊, , , , 𣉄, , , , , , 𣲋, 𣲑, , , , , 𣹡, , 𤈔, , , , , , , , , , 𦏸, 𦐁, 𦑡, , , , , , , , 𦱰, 𦳚, 𦵟, , , 𧋗, , 𧎨, 𧛺, , , , , 𧭟, , 𧺏, 赿, , , , , , , , , , , , , 𨘾, , 𨨲, 𩉬, , 𩚉, , , , , , 𪌫, 𪏐, ,
chǐ : , 𢇕, 𠛔, 𠝨, 𠞄, , 𠭋, , , , , , 𡖳, , , 𡳭, 𢇛, , , , , , , , 𣆚, , , 𣤌, , , 𤟆, 𤵬, 𥚚, , , , , , 𦙆, , , , 𧀤, , 𧉀, , , , 𧛧, , , , , , , 𧰲, 𨑠, 𨖎, , 𨾛, 𩒐, 𩳲, , 齿,
chì : , , , , , , 𠞩, , , , , 𠧚, 𠧵, , 𠮟, , , , , , 𠻟, , 𡚨, 𡣀, , 𢂝, , , , , 𢜳, , , , , 𢨒, , , , 𢴨, , , , , 𣐃, , 𣙰, 𣚩, 𣤩, , , , 𤆍, , , , 𤡏, 𤰠, , , , , , 𤸪, , , , 𥛚, 𥱻, 𦂋, 𦎚, 𦏿, , , , , 𦔫, 𦘪, , 𦤸, 𦥊, 𧠫, 𧤍, , , 𧩴, 𧩼, , 𧺠, 𧺧, 𧺿, , 𧼪, , , , , , 𨂰, , , 𨔤, , , , , 𨧳, 𨨬, , 𩈕, , , , , , 𩥲, , , 𩷧, 𩾕, , 𩿪, 𪉄, 𪀦, 𪉅, , , 𫛶, , , 𪅍, 𪅙, 𪆵, 𪉗
chi :

CHONG Edit

chōng : , , , , 𠝤, 𠟍, , , , , , , 𢥞, , , , , , , , , , , 𥁵, , , , , 𥫯, 𥭥, 罿, , 𦟛, , , , 𧐍, , 𧘂, , , 𧝎, 𧩃, , , 𨈮, , 𨤩, 𨳁, 𩥫, 𩬤, 𩰀, 𪄻, 𪅈, 𪅖, 𪎽, 𪒒
chóng : , , , 𡿂, 𢖄, 𢝈, 𣐯, , , , , , , , , , , , , , , , 𧝎, 𨛱, , , , 𩅃, 𩌨, 𩜖, 𩞉, 𩞋,
chǒng : 𠖥, , , , , 𢛒, 𦑝, , 𧼙, 𨿿, 𩒘,
chòng : , 𠑙, , 𢡹, , , 𣑁, , 𥅻, 𥬱, , 𧼩, , 𨖼, , , 𩅞, 𩩳

CHOU Edit

chōu : , , , 𢭆, , , , , , , , , , 𥃧, , 𠌪, , 𥬠, , 𥰞, 𥵬, 𥺣, 𥻤, , , , , , 𨁀, 𨡑, , 𨡲
chóu : , , , , 𠝽, 𠷎, 𠹝, 𠼡, 𠾉, , , 𡕐, 𡕪, , , , , , , , , , , 𣀓, , , 𣕾, , 𣪐, 𣫐, , , , , 𤳝, 𤳠, , , , 𤽯, , 𤾊, 𤾦, , , 𥏈, , 𥡀, , 𥲅, , , , , , , , , 𦡴, 𦭸, , , , , , , , , 𧮻, , , 𨞪, , , 𨡑, , 𨤷, , , , , , , 𩾂, , 𩽀, 𪇘
chǒu : , , , , 𠜋, , 媿, 𢣊, , , , 𤘶, 𥄨, , , 𧃝, 𨀔, , , 𩋄, 𩌄, ,
chòu : , , 𥦅, , , , , , 𨖬

CHU Edit

chū : 𠁉, , , 𠰕, , , 𠿝, , , , , , 𤙟, , 𧲰, , , , 𩙙, 𩨸, 𪁲,
chú : , , , , , , , , , 𢅥, , 𢊍, , , , , , 𣦠, 𣦡, , , , , , , , , , , , , , , , , 𦷝, , 𦿀, , , , , , , , , , , , , 𨅒, , , , , , , , , 𩿿, 𪀩, , 𪆷
chǔ : , , , 𠧖, , 𢕓, , , , , , , , , , 𤻇, , , , , 𧎷, , , 𨼪, 𩂫, , 𪓐, , , , 𬺓
chù : , 𠇘, , , , , , , , , 𡐌, , 𡝈, 𡳑, 𢒔, , , , , 𢣿, 𢨫, , , , , , , 𣢶, , 𣥹, , , , 𤏱, 𤝞, , , , , 𥁯, , , 𥒭, , , , , 𥹵, , , , , , , , , , 𦺵, 𧃏, , , 𧢶, , , , , , , 𧯩, , 𧰫, 𧺶, 𧽧, , , 𨁿, 𨃕, 𨕢, , 𨞕, , , 𨴰, 𩈤, 𩹱, , 𪇆,
chu : ,

CHUA Edit

chuā : , , , , 𤁫, ,
chuǎ : 𠹐, 𠻦, 𣛕, 𣹶
chuà : ,

CHUAI Edit

chuāi : , , 𢲽
chuái : 𢶀, , ,
chuǎi : , , 𣛹, 𣲂, 𧍒
chuài : , , , 𠽶, , , 𣤌, , , 𨣅, , , ,

CHUAN Edit

chuān : 𠛖, , 𠯀, 𠾮, , , , , , 穿, , 𨩴, 𩂍
chuán : , , , , , , , , , 𣛹, , 𤜼, , , 𤮍, 𤰌, , , , , , , 𨘼, , 𨔡
chuǎn : , , , , , 𣧒, 𥬫, , , , 𧍒, ,
chuàn : , , 𣀔, , , , 𤶱, 𥃹, 穿, 𥲏, 𦎇, 𦎜, 𦺛, 𧑝, , 𨂦, 𨔡, , ,

CHUANG Edit

chuāng : , , , 𡆪, , , , , , , , 𥎒, , 𥡟, , , , , 𥲡, , , 𧜧, 𧢆
chuáng : 𠳹, , , , , 𣃘, , , , , , 𦔛, 𧝎, , 𧬧, 𨧖, 𩃕, 𩞆, , 𩪘, 𪁱
chuǎng : , 𠏨, 𠞮, 𡻯, , , , , , , ,
chuàng : , , , , , , , , , 𥈄, , 𨜾

CHUI Edit

chuī : , , 𤙵, ,
chuí : 𠄒, , , , , 𡍮, , 𢏒, , , 𣇦, , , , , , , 𦉈, , , , , , , , 𩌝, , 𩗰, 𩭦, ,
chuǐ : ,
chuì : , , 𣟈, 𥙋, 𥞃,

CHUN Edit

chūn : 𡉐, , , , , , , 椿, , , , 𣚆, , , 𤪪, , , , 𧇶, , 𣌚, , , 𨉩, , , 𨋮, , , , , 𪂹
chún : , 𠵧, 𠸸, 𡗥, , , 𣌠, 𣘣, 𣮢, , , , , , , , , 𤘛, , , , 𦎧, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𬭚
chǔn : , , , , 𢾎, , , , , , 𦚧, , , , , , , , , 𩨁

CHUO Edit

chuō : , , 跿, , , 𨮸, 𨰆
chuò : , , , 𠽶, 𡁇, , , , , , , , , , , , 𢽸, 𢿭, 𣀔, , 𣤌, , , 𣬋, , , , 𤿫, 𥁯, 𥓑, , , , , , , , , 𦁶, , , , , , , 𧣺, , , , , , 𨆬, , , , , 𨒢, , , , , , , , 𩟫, 𩩟, , , 𪘛,

CI Edit

 : , , , , , 𡃸, , 𡰾, , , 𢫴, , 𣜁, , , 𥰭, , 𦍧, 𦑺, 𦒁, , , 𧠥, , , 𨒮, 𩨨, , , 𪘲,
 : , , , 𠯂, , , , , , , 𡥎, , , , 𢶴, , , 𣐑, 𣙼, , , , , , , , 𤴼, , , , , , 𥴺, , , 𥿆, , 𠤫, , , , , , 𧙈, , , , , , 𨐕, , , 𨠐, , , , , 𩆂, 𩉋, , , 𩝐, , , 䲿, , 𪉈, , 鶿,
 : , , , 𢓗, , , , , 𦐨, 𦐾, , 𦼡, 𧺼, , 𨒤, 𩢑, , 𫚖
 : , , , , , 𠦐, 𠩆, , 𢅜, , , , , , , , , , 𣢕, , , 𥿴, 𦖝, , , , , , 𧊒, 𧌐, , , 𧑖, , 𧠎, 𧧒, , , , 𨋰, 𨲁, 𨾅, , , 𩾔, , 𪉪, 𪑟

CONG Edit

cōng : , , , , , 𡟟, , , 𡹸, 𢊕, 𢐔, , 𢔩, , , , , , , , , , , , , , 𪻐, 𤧚, , , , 𥍷, 𥎋, 𥡬, , , , , , , , 𦇎, , , , , 𦗜, , 𦝰, , , , , , , , , , 𨂴, 𨍉, , 𨑪, 𨑹, , 𨡮, 𫓩, 𨦱, , , , 𨱸, 𨲧, , , , 𩬼,
cóng : , 𠂥, , 𠕁, 𠙂, 𠢛, 𠤰, , , 𡅇, , , 𡦷, 𡵷, 𢃏, , , , , , 𣃗, 𣊷, , , , , , , , 𤄓, , , , , , 𥵫, , 𦇱, , , , 𧐱, 𧓏, , , , 𨒀, 𨽁, 𩯍,
cǒng : 𧝮
còng : , 𥣙, 𥮨, , 𧩪,

COU Edit

cōu : 𢈾,
cóu : 𧡣
cǒu : , ,
còu : , , , , 𣉅, 𣙘, 𣞜, , 𤆑, , , 𦦅, 𦳿, , 𦺀, , 𧱪, , , 𨓭, 𨨯, 𩹀, 𪉮

CU Edit

 : 𡘛, 𡝉, , 𤿚, 𥅗, , , 𧆓, , 𧺲, , , ,
 : , , , 𦯣, , ,
 : 𤛏, ,
 : , 𠑯, 𠛙, , 𠱙, 𠴫, , , 𡄱, , , , 𡞜, 𢄧, 𢈠, , , 𢪃, , 𤗁, , 𤠽, , , , 𥪱, , 𥷼, 𥻒, 𥾛, , , 𦈚, , 𦟠, 𦠁, , , , , , , 𧼜, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 𪓡, 𪓰, 𪕝, 𪚯

CUAN Edit

cuān : , , , 𥍬, , , 蹿, , , ,
cuán : , , , 𢖑, , , , , , , , , , , 𨣵
cuàn : 𢸥, , , 𤐲, , , 𥎢, 𥎣, 𥎤, 𥤳, , , 𥨒, , , , , 𨼉

CUI Edit

cuī : , , , , , , 𢕘, , , , , , 𤗯, 𤛍, , , , 𥼂, , , , , 𧼬, 𧽠, 𨄍, , 𨻵,
cuǐ : 𢶓, 𣯧, , , , 𣿒, 𣿓, , , , , 𥼺, , 𧳚, , , 𨿐, 𩮴
cuì : , , , 𠗚, , 𠞿, 𠟓, , 𠩪, , , 𠽶, , , , 𢂕, 𢄸, , , 𢡈, 𣃍, , , , , , 𣰚, , , , , , 𤎋, , , , , , , 𥨒, 𥳈, , , 𥻮, 𥼛, , , , , 𦙈, , , , , , , 𦦣, , , 𧎃, 𧑎, , 𧚥, 𧜱, , 𧹺, , 𨅎, 𨊉, , 𩤏
cui :

CUN Edit

cūn : , , , , , , 𧚉, , , 𨙯, 𨙲,
cún : , , , , , , 𤿄, 𧽾, 𨀛, , , 𨚲
cǔn : , , ,
cùn : , , 籿,

CUO Edit

cuō : , , 𢤎, 𢫬, , , 𣨎, , 𤠝, , , , 𥭭, 𥰭, , , , , , 𩯉, 𪒙
cuó : 𠦏, , , , , 𣖵, 𣩈, , , , , , , , , , , , , , 𨇃, , , , , 𩄝, , , , , 𪘓,
cuǒ : , , , 𧪘,
cuò : , , , , , 𢒐, 𢚂, , , 𢯽, , , , , 𥕉, , , , , 𧚏, , , , 𨛏, , , , ,