Appendix:Turkic Swadesh lists

This is a Swadesh list of Turkic languages, specifically Chuvash, Yakut, Tuvan, Khakas, Southern Altai, Bashkir, Karachay-Balkar, Kumyk, Nogai, Karakalpak, Kazakh, Kyrgyz, Uzbek, Uyghur, Turkmen, Azerbaijani and Turkish, compared with that of English.

EnglishChuvash
чӑваш чӗлхи (čăvaš čĕlhi)
edit (207)
Yakut
саха тыла (saxa tıla)
edit (207)
Tuvan
тыва дыл (tıva dıl)
edit (207)
Khakas
хакас тілі (xakas tílí)
edit (204)
Southern Altai
тÿштÿк алтай тил (tÿštÿk altay til)
edit (207)
Bashkir
башҡорт теле (bašqort tele)
edit (207)
Karachay-Balkar
къарачай-малкъар тил (qaraçay-malqar til)
edit (207)
Karachay-Balkar
къарачай-малкъар тил (qaraçay-malqar til)
edit (207)
Kumyk
къумукъ тил (qumuq til)
edit (207)
Nogai
ногай тили (nogay tili)
edit (207)
Karakalpak
qaraqalpaq tili
edit (207)
Kazakh
қазақ тілі (qazaq tili)
edit (207)
Kyrgyz
кыргызча (kırgızça)
edit (207)
Uzbek
oʻzbek tili
edit (207)
Uyghur
ئۇيغۇرچە (uyghurche)
edit (207)
Turkmen
türkmen dili
edit (205)
Azerbaijani
azərbaycan dili
edit (207)
Turkish
türk dili
edit (207)
1I (1sg)epĕminmenminmenminmenmenmenmenmenmenmenmenmenmenmənben
2you (2sg)esĕensensinsenhinsensensensensensen, siz*sen, siz*sensen, siz*, sili*sensənsen, siz
3he, she, it (3sg)vălkiniolololulololololololaluuoloo
4we (1pl)epirbihigibispisbisbeðbizbizbizbizbizbizbizbizbizbizbizbiz
5you (2pl)esirehigisilersirerslerheðsizsizsizsizsizsender, sizder*siler, sizder*siz, sizlar, senlarsiler, sizler*, her qaysiliri*sizsizsiz
6they (3pl)vĕsemkinilerolarolarolorularalaalaolarolarolarolaralarularularolaronlaronlar
7thiskububopububïlbububububulbulbul, uşul, berkibububububu
8thatlešĕ, çavă, vălol, sol*olololtegeololşo, olsol, anav, olsol, ana, olol, soltigil, oşol, tetigil, narkıshu, o'shauşu, şoloşu, o
9herekuntamannamında, bo çerdemındamïndabïndamında, blaydamında, bılaydamunda, şundamundabunda, bul jerdemunda, mındabul cerde, mında, mınabu yerda, bu yoqda, bu yondabu yerdeşu taýda, onda, bäriburadaburada
10thereunta, çavănta, lereonnoındaandaandategendäandaanda, alaydaondaondaonda, sonda, ol jerde, sol jerdeonda, andatigi cakta, tigi cerde, oşol cakta, al cerde, andau yerda, u yoqda, u yondau yerdeol ýerde, o taýdaoradaşurada, orada
11whokamkimkımkemkemkemkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkimkim
12whatmĕntuoxçüü*nimeneme, nenimänenene, ne zatne, ne zatneneemnenima, nanëmenämene
13whereăçtaxannakaydaxaydakaydaqayðaqaydaqaydaqaydakaydaqaydaqaydakayda, kanaqayerda, qaydaqeyerdeniredeharadanerede
14whenhăçanxahankajanxacankačanqasanqaçanqaçanqaçankaşanqashanqaşankaçanqachonqachan, qanchide, nechchidehaçanhaçanne zaman
15howmĕnlexaydaxkandıgxaydikandïynisek, qalayqalayqalayneçikkalayqalayqalay, neşikkandayqalay, qanday, nechikqandaqnähili, niçik, häýsy*necə, nətərnasıl
16notçuksuoxeves, çoknimes, çoxemes, [[joк#Southern Altai|ǰok]]tügeltüyüldütül, tüyültügültuvılemesemesemesemas, yo'qyoq, emesdäldeyildeğil
17allpĕtĕm, pur, purtebarı, bütünbügü, xamık, şuptu, dögerepray, tikci, tooza[[кöндӱрe#Southern Altai|köndüre]], ončo, üze, barïbötäbiteubarı, büteubarı, bütünbäri, savlaybarlıq, pu'tkil, pu'tinbarlıq, bäri, bükilbaarı, bardık, bütkül*barcha, hamma, butun, bari, borliqhemme*, barche, pütün, barliqbary, hemme, ähli, herbütün, hamısıbütün, tüm
18manynumajelbex, ügüsxöy, kövey*köp[[кöп#Southern Altai|köp]]küpköpköbköpköpko'pköpköpkoʻpköpköpçoxçok
19sometemiçexas da, xannık ere, ağıyax*kaş*, bir kaş, şala, kaşkıynanince-de, köp nimes*, salabir kanča*ber nisäbir talay, bir nençabir nençabir neçebir neşebir neshebirneşebir neçebir necha, bir qancha, ba'zi, ayrimbir qanche*, azraq*, bezi*birnäçe, berentakbəzi*, bir neçə*biraz, birkaç, bazı
20fewsahalağıyaxeveeş, biçii, as*asasäðbirkesek, biraz, azazazazazazazoz, kam, pichaazazazaz
21otherurăhatınöske, ıındı, başka*pasxabaškabašqabaşxası, birsibaşxabaşğa, özgebaskabasqa, bo'tenbasqabaşkaboshqa, o'zgabashqa, özge, artuqbaşgabaşqa, digərbaşka, diğer, öbür, öteki
22onepĕrrebiirbirpirbirberbirbirbirbirbirbirbirbirbirbirbirbir
23twoikkĕikkiiyiikiekiikeekiekiekiékiekiekiekiikkiikkiikkiikiiki
24threeviççĕüsüşüsüčösyuçyuçüçüşu'shüşüçuchüchüçüçüç
25fourtăvattătüörtdörttört[[тöрт#Southern Altai|tört]]dürtterttörtdörtdörtto'rttörttörttoʻrttötdörtdörddört
26fivepillĕkbiesbeşpisbešbišbeşbeşbeşbesbesbesbeşbeshbeshbäş, kellebeşbeş
27bigpysăk, mănulaxanulugulugǰaanður, däw, ölkänullu, demeñiliullu, tamadaulluüykenu'lkenülken, ulıçoñkatta, buyuk, ulkanchong*, yoghan, büyük, zor*uly*, çişikböyükbüyük
28longvărămuhunuzunuzunuzunoðonuzun, uzaquzunuzunuzınuzınuzınuzunuzunuzunuzynuzunuzun
29widesarlaka, anlăkieŋ, ketitdelgem, kalbak, algıg*çalbax, allığkeŋkiñkeñkeñgeñ, enlikeñ, énliken', enlikeñkeñ, kenenkengkenggiňiş, giňgenişgeniş
30thickhulănxalıŋkılınxalınkalïn, [[jooн#Southern Altai|ǰoon]]qalïn, yïwanbazıq, semiz, qalınqalınqalınkalın, yuvanqalın', juwanqalıñkalıñ*, coon*, koyuu*qalin, yo'g'onqëlingalyňqalınkalın
31heavyjyvărıar, ıaraxanaaraaruurawïrauurauurawuravırawırawıroorogʻirëghiragyrağırağır
32smallpĕčĕkkıra, kuççuguy, kıççıgıybiçe, biçiikiçicekkičinek, kičübäläkäy, bäläkäsgitçegitçegiççikişkeykishkentay, kishkenekişi, kişkene, kişkentaykiçinekey, kiçine, çakankichkina, kichikkichikkiçi, kiçijikkiçik, balacaküçük
33shortkĕskekılgasçoldak, kıskaxısxakïskaqïθqaqısxaqısxaqısğakıskaqısqaqısqakıskaqisqaqisqagysgaqısakısa
34narrowansăr, tăvăr*kıarağas, sinńigestar, kızııniske*, tar*tartartartartartartartartartortardardardar
35thinçühe, çinçesinńiges, çaraas*çiñge, çugaçuğacax, çuğa, niskečičke, [[jука#Southern Altai|ǰuka]]yoqa, näðekiñçge, juqaiñiçgeinçe, nazik, yuqqayinişke, nazikjin'ishke, na'zikensiz, jiñişke, qısañ, tariçke, cukaingichka, yupqa, nozikinchike, yupqainçenazik, incəince
36womanhĕrarămcaxtarxereejen, kaday, xereejen kijiipçi kiziüy kiži, emegen*, katïnqatïntişirıutişirıuqatın gişixatın-kızhayal, qatınäyel*, qatınayal*, katınayol*, xotin, qizayal*heleý, aýal*qadınkadın
37man (adult male)arçyner kihier (kiji)ir kizier kižiirer kişi, erkegirıuerkişi, erkegirıuerkek, er gişiér, érkekerkeker, erkek, jigiterkekerkaker, erkekerkek, adam*kişiadam
38man (human being)çyn, etemkihikijikizikiži, adam*kešeadam*, kişiadam*adam*, gişiädem*kisi, adam*kisi, adam*kişi, adam*kishi, odam, inson*insan, kishiynsan, adam*, kişiinsan*, adam*insan, kişi
39childačaoğourugpala, olğanbalabalabala, sabiybala, sabiybalabalabalabalabalabola, chaqabalaçagabala, uşaq, çağaçocuk
40wifearămoyox, kergenkaday, amdıı kijiipçiziemegeni, üy kižizi, katïnqatïnqatın, yuy biyçeqatınqatınxatın, pişehayal, qatınäyel, qatın, jar, zayıpayal*, katınxotin, ayol, rafiqaxotun*, ayal*, yoldash*aýalarvad, əyalkarı
41husbandupăškaerer, aşakiri[[öбöгöни#Southern Altai|öbögöni]], er kižizi, er, küyüirerererér, kiyev, bayku'yew, erer, erkek, küyewküyöö, erer, kuyovyoldash*, er*är, adamərkoca
42motheranneiyeie, avaice, ineeneäsäy, inäyana, annyaanaanaanaana, eneanaapa, eneona, aya, oyianaejeanaanne, ana
43fatheratteağaada, açaaba, adaadaatayata, attyaataataataa'ke, ataäke, ataataota, adadada, atakakaatababa, ata
44animalčĕr čun, vylʹăhkııl, xaramayañ-meñ, **tïndu, *yänlek, xayuanxayıuan, janıuarxayıuan, canıuarhaywanayvan, yanuvarhaywanaywan, xaywan, janwarayban*, canıbar*, *hayvon, jonivorhaywan*, janliq*haýwanheyvanhayvan
45fishpulăbalıkbalıkpalıxbalïkbalïqçabaqçabaqbalıqbalıkbalıqbalıqbalıkbaliqbëliqbalykbalıqbalık
46birdkajăkkötör, çııçaax*kuşxuskušqošçıpçıqçıpçıqquşkusqusquskuş*, çımçık*, ilbeesin*qushqushguşquşkuş
47dogjytăıtıtaday*iytetitititiytiytïtitit, kuchuk, ko'ppakitit, köpek*, güýükit, köpəkköpek, it
48lousepyjtăbıtbıtpitbiytbetbibitbitbiytbiytbïtbitbitpitbitbitbit
49snakeçĕlenmoğoy, erien üönçılançılan[[jылан#Southern Altai|ǰïlan]]yïlanjilyancılanyılanyılanjılanjılancılanilonyilanýylanilanyılan
50wormăman, hurtüönkurt, şıylaşkınxurtkurtqort, seläwsenqurtqurtxurtkurtqurtqurtkurtqurtqurutgurt, gurçukqurdsolucan, kurt
51treejyvăçmas*ıyaşağasagašağasterekterekterekterekag'ashağaşcıgaç*, bak*, darak*daraxt, yogʻoch*derex*, yaghach*bag, agaçağacağaç
52forestvărmantıa, oyuurarga, arıg, ezimağasarka, agaš, ormonurmanağaçağaç, çegetorman, ağaçlıqormantog'ayorman, toğaytokoyoʻrmon, toʻqayorman, janggaltokaýmeşə, ormanorman
53stickpatak, tujamas, baalkı*, tayaxbuduk, dayangıış, sıptayaxtabïқ, tayaktayaqtayaqtayaqtayaqtayaktayaqtayaq, asatayaqtayakyogʻoch, tayoqchoqmaq, tayaq*, soyla*, chiwiq*çöp, taýak*çubuqçubuk, değnek, çıta
54fruitçimĕçfrukt*çimisfrukt, nimisǰilek, ǰisken, ǰemmïšyemešjemiş, kögetkögetyemişyemisjemis, miywejemiscemişmevamewe*, yel-yëmishmiwemeyvəmeyve, meyva
55seedvărlăh, vărătuoraax, burdukürezinürenürenorloqurluq, bürtükurluqurluqurlıktuqım, urıqurıq, tuqımuruk, ürönurugʻ, tuxumuruq, tuxum*tohumtoxumtohum
56leafçulçăsebirdexbürüpürbür, büri, ǰalbïrakyapraqçapraqçapraqyapıraqyapırakjapıraqjapıraqcalbırakyaproq, bargyopurmaq, yapraqýaprakyarpaqyaprak
57roottymarsilis, tördö*dazılçilege, tazıltammïrtamïrtamırtamırtamurtamırtamırtamırtamırildiz, tomiryiltiz, tüpkök, düýp*kök, tüpkök
58bark (of a tree)hupă, hujărxatırıkçövüreexaxpas, xabıxčobra, kabïqqayïr, qabïqqabuqqabuqqabuqkabıkqabıqqabıqkabıkqobiq, qobuqqowzaqgabykqabıqkabuk
59flowerčeček, çeçkesibekki, çeçik*çeçekçaxayax, porçočečeksäskägül, gokkagül, gokkaçeçekşeşekeygu'lgül*, şeşekgül*gul, chechakgül*, chëchek*gülçiçək, gülçiçek
60grasskurăkotòtot[[öлöн#Southern Altai|ölön]], otülänxans, kırdık, otlauxansotölensho'pot, şöpçöp, otoʻt, oʻlanot, ot-chöp, chöpototot, çimen, çim
61ropevĕren, păjav, çipbıaxendir, çep, arkan, bagpağ, arğamcıbuu, armakčïbawarqan, jip, baucib, cıcımyip, arqanbav, arkanjipjip, arqan, bawcip, arkan, boo*arqon, ip, bog'arqan, arghamchatanap, ýüp, urgan*ipip, halat
62skintirtiriikeş, algı*teerteretireteriteriteriteriteriteriteriteritërederi*, ham*dərideri, ten
63meat, kakajetètitetitetetetétet, go'shetetgoʻsht, etgösh*, et*etətet
64bloodjunxaanxanxankanqanqanqanqankanqanqankanqonqanganqankan
65bonešămăuŋuoxsööksöök[[сööк#Southern Altai|söök]]höyäksüyeksüyeksüyeksüyeksu'yeksüyeksööksuyaksöngeksüňksümükkemik
66fat (noun)çusıaüs, çagçağ, simis, üsüs, ǰuumayjaucaumay, yawmaymaymaymayyogʻ, moyyagh, mayyağyağyağ
67eggçămartasımııtçuurganımırxa[[jымртка#Southern Altai|ǰïmrtka]]yomortqa, kükäygakkı, jumurtxagakkıyımırtqayumırtkama'yekjumırtqacumurtkatuxum, yumurtqatuxumýumurtgayumurtayumurta
68hornmăjrakamuosmıyısmüusmüüsmögöðmüyüzmüyüzmüyuzmüyizmu'yizmüyizmüyüzшох, muguz, shoxmünggüzşah*buynuzboynuz
69tailhürekuturukkudurukxuzuruxkuyrukqoyroqquyruqquyruqquyruqkuyrıkquyrıqquyrıqkuyrukdum, quyruqquyruqguýrukquyruqkuyruk
70feathertĕktüü, kuorsunçügçüg[[jун#Southern Altai|ǰun]]qawïrhïn, qawrïyqanat tüktüktükkuşınpa'rjün, qawırsıncünjun, tuk, patpeyýelektüktüy
71hairçüçbattax, as, tüü, kıl*çaş, dük, xılsas, xılčač, kïl*säsçaççaç, tükçaç, tük, qılşaş, kılshash, tu'k, qılşaş, tük, qılçaçsoch, qil, yol*chach*, tük, qil*saç, tüý, gylsaç, qıl*saç, kıl
72headpuçtöbö, basbaşpasbašbašbaşbaşbaşbasbas, gellebasbaşboshbashbaşbaşbaş, kafa
73earhălhakulgaaxkulakxulaxkulakqolaqqulaqqulaqqulaqkulakqulaqqulaqkulakquloqqulaqgulakqulaqkulak
74eyekuçxaraxkarakxarax[[кöс#Southern Altai|kös]]küðközközgözközko'zközközkoʻzközкөзgözgöz
75nosesămsamurun, munnudumçukpurun, tumzux, tuncuxtumčuk, murïn, muruntanawburunburunburunburınmurınmurınmurunburunburunburunburunburun
76mouthçăvarayaxaasaasoosawïðauzauuzawuzavızawızawızoozogʻizaghizagyzağızağız
77toothšăltiisdiştistišteštiştiştiştistististiştishchishdişdişdiş
78tongue (organ)čĕlhetıldıltiltilteltiltiltiltiltiltiltiltiltildildildil
79fingernailčĕrnetıŋıraxdırgaktırğaxtïrmaktïrnaqtırnaqtırnaqtırnaqtırnaktırnaqtırnaqtırmaktirnoqtirnaq, tiymaqdyrnakdırnaqtırnak
80footuraataxdavan, tavangay, butazaxayaq, ayak, ayaktabantabanayaqayaqtabantabanayaq, tabanbut, taman*oyoqayaqaýakayaqayak
81legpĕçĕbuut*but, döñmek*azax, but*butayaqayaqbutayaq, butayakayaqayaq, butbutoyoq, putputaýakqıçbacak
82kneečĕr kuççitobukdiskektizektizetubïqtobuqtobuqtobuq, tiztizdizetizetizetizzatizdyzdizdiz
83handalăiliixolxolkolqulqolqolqolkolqolqolkolqoʻlqoleləlel
84wingçunatkınatçalgınxanatkanatqanatqanatqanatqanatkanatqanatqanatkanatqanotqanatganatqanadkanat
85bellyhyrămisijin, xırınxarın, ictikarïn, kursakes, qorhaqqarınqarınqarın, qursaq, kursakqarın, ish, qursaqqarın, , qursaqkarın, , kursakqorinqorsaq, qarin*garynqarınkarın, göbek
86gutspyršăohoğosşöyündüiçegeičegeesäkçegileiçegi, çegiiçekişekishekişekiçegi, içegi-karınichaküchăy*içegebağırsaq, içalatbağırsak, barsak
87neckmăjmoonńu, mooymoyunmoyınmoyïnmuyïnboyunboyunboyunmoyınmoyınmoyınmoyunboʻyinboyunboýunboyunboyun
88backçurămkelin, arğaoorgauça, arğa, pilbel, arkaarqaarqasırtarqaarkaarqaarqaarkaorqaarqaarka, yagyrnyarxa, kürəkarka, sırt
89breastkăkăremiiyemigimjekemčekimsäkkökürek, yoşün, emçekkökürek, yoşünkökürek, töşkökirekko'kirek, to's, gewdekewde, kökirek, tös, emşekemçekemchakămchăk*, kökrăk*, tösh*, köksi*emjekdöşgöğüs
90heartčĕresürexçürekçürekǰürekyöräkjürekcürekyurekyurekju'rekjürekcürökyurakyürăkýürekürəkyürek, kalp
91liverpĕverbıarbaarpaarbuur, baarbawïrbauurbauurbawurbavırbawırbawırboorjigarjigăr*, beghirbagyrciyərkaraciğer, ciğer
92to drinkĕçmeisijerizergeesewiçergeiçergeiçmekişüvishiwişwiçüüichmoqichmăkiçmekiçməkiçmek
93to eatçimeahaa, sieçiirçirge[[jи#Southern Altai|ǰi]], ǰeašawauuzlanırğa, aşarğaaşarğaaşamaqyev, aşavjewjewceyemoqyimăk, yemăkiýmekyeməkyemek
94to biteçyrtmaıtırızırar, tutkulaarızırarğa, tudarğatištetešläwqabarğaqabarğaxapmaqtislevtislewtistewtişte-, kap-*, çak-*tishlamoqchishlimăkdişlemekdişləməkısırmak
95to suckĕmmeemsorar, emer*sorarğa, emerğesoorimewemergeemergeemmek, sormaqémüv, soruvemiw, sorıwemw, sorwemüü, soruuemmoq, soʻrmoqămmăk*, shorimaq*emmekəmməkemmek
96to spitsurmasilleedükpürertükürerğetükürtököröwtükürürgetükürürgetükürmektükirüvtu'kiriwtükirwtükürüütuplamoqtükürmăktüýkürmektüpürməktükürmek
97to vomithăsmaxotuolatkuzarxuzarğakusqoθouqusarğaqusarğaqusmaqkusuvqusıw, qayt etiwquswkusuuqusmoqqusmakgusmakqusmaqkusmak
98to blowvĕrmeürürer*, xadıır*ürerğe*, übürerğeür, soköröwufgürürgeururğaüfürmek, eşmekürüv, ésüvu'rlew, esiw, u'plewürw, ürlewüylöö*, soguu, uruu*esmoqpüvdimăküflemek, öwüsmeküfürməküflemek
99to breathesyvlamatııntınartınarğatïn, tïnargatïn alïwsolurğasolurğatınış almaqtınıs aluvdem alıwdem alwdem aluu*nafas olmoq, dam chiqalmoqnăpăs almaq, dăm almaqdem almaknəfəs almaqsoluk almak, solumak, nefes almak
100to laughkulmakülkattırarxatxırarga, külergekatkïrkölöwkülürgekülürgekülemekkülüvku'liwkülwkülüü, katkıruukulmoqkülmăkgülmekgülməkgülmek
101to seekurmakörköörkörerge[[кöр#Southern Altai|kör]]kürewkörürgekörürgegörmekkörüvko'riwkörwkörüükoʻrmoqkörmăkgörmekgörməkgörmek
102to heariltmeihitdıñnaaristergeukišeteweşitirgeeşitirgeeşitmekésitüvesitiwestwuguu, eşitüüeshitmoqanglimaqeşitmekeşitməkişitmek, duymak
103to knowpĕlmebilbilirpilergebilbelewbilirgebilirgebilmekbilüvbiliwbilwbilüübilmoqbilmăkbilmekbilməkbilmek
104to thinkšuhăšlama, šutlama*sanaabodaar, bodanır, sagışsıraar*sağınarğasananuylawsağışlanırğa, oyumlarğasağış etergeoylamaqoylavoylawoylawoyloooʻylamoqoylimaq, pikir qilmaqpikir etmek, saýmak, üýtmekdüşünməkdüşünmek
105to smellšăšlama*sıttaa*çıttaar*çıstanarğa*ǰïtyeθkäwiyiskergeiyiskergeiyislemekiyiskileviyiskewïiskew*cıttoo, isköö*, cıt aluu*, iskoo*isqamoq*purimaq*ysgamak*iyləmək, qoxlamaq, qoxumaqkoklamak, kokmak
106to fearhăramakuttankorgarxorığarğakorkïqurqïwqorqurğaqorqarğaqorqmaqkorkuvqorqıwqorqwkorkuuqoʻrqmoqqorqmaqgorkmak, eýmenmekqorxmaqkorkmak
107to sleepçyvărmautuyuduuruzirğauyuktayoqlawjuqlarğacuqlarğayuxlamaquyklavuyqılawuyıqtawuktoouxlamoqukhlimaquklamakyatmaquyumak
108to livepurănmaolor, sırıtçurttaarçurtirğa[[jӱр#Southern Altai|ǰür]], ǰašyäšäwjaşarğacaşarğayaşamaqyaşavjasawjasawcaşooyashamoqyashimaqýaşamakyaşamaqyaşamak, oturmak
109to dievilmeölölürölerge[[öл#Southern Altai|öl]]ülewyolürge, auuşurğayolürgeölmekölüvo'liwölwölüüoʻlmoqölmăkölmekölməkölmek
110to killvĕlermeölörölürerödirerge[[öлтӱр#Southern Altai|öltür]]ülterewyoltürürge, joyarğayoltürürgeöltürmeköltirüvo'ltiriwöltirwöltürüüoʻldirmoqöltürmăköldürmeköldürməköldürmek
111to fightçapăçmaoxsus, tuhun, kırgıs, seriilesdemisejir, çaalajar, dayıldajırkürezerge, xarbazarğa, çaalazarğa*tartïžar, kürežer, [[jуулажар#Southern Altai|ǰuulažar]]*huğïšïwtutuşurğa, küreşirgeuruş eterge, cağalaşırğayabuşmaq, erişmeksogısuv, kavga étüvurısıw, sawash etiwsoğısw, urıswsoguşuu, uruşuuurushmoq*, qurashmoq*soqushmaq, urushmaquruşmak*, söweşmek, göreşmek*vuruşmaq, savaşmaq, döyüşməkdövüşmek, kavga etmek
112to hunttytma çürebultaaañnaar, añnııratsnirğaandaawlawuuçulanırğauularğaaw etmekañşılavawlawawlawañ uulooovlamoqovlimaqawlamakovlamaqavlamak
113to hitçapma, šakkamaoğus, sırbatkagar, sogar, şançarcabarğa, teerge, urunarğasokhuğïwururğa, soğarğaururğaurmaqsoguv, uruvurıw, sog'ıwurw, soğwuruu, soguuurmoqurmaqpatlamak, urmak*vurmaqvurmak
114to cutkasmakıs, bıskezerkizergekesqïrqïw, kiθewkeserge, jırırğakesergegesmekkesüvkesiwkeswkesüükesmoqkăsmăk, qiymaq*kesmekkəsməkkesmek
115to splitpajlama, ujărmaxayıtçarar, oondaktaarçararğa, oodarğa*oot, [[jар#Southern Altai|ǰar]]yarïwyuleşirge, bölürgecarırğabölmekbölüvbo'liwjarwbölüü, acıratuuyormoqyarmaqýarylmakyarmaqyarmak, ayırmak
116to stabčikme, tirmebatarı saaybijekteer, şançar, şişteersazarğasay, sayar, çïnçesänsew, qaðawçançırğaçançırğa, suğarğaçançmaq, kadamaqşanşuv, kadavshanshıw, qadawsuğw, qadaw, şanşwsayuu, matıruusanchmoq, tiqmoqtiqmaq*, sanjimaq, pichaqlimaqpyçaklamak, naýzalamaksancmaq, batırmaq, soxmaqbıçaklamak
117to scratchčărmalama, čerme, šăjărmatarbaa, tıŋıraxtaadırbaktaartırbaxtirğatïrmatïrnawtırnarğatırnarğatırnamaqtırnavtırnawtırnawtırmoo, kaşı-tirnamoqtirnaqlimaqdyrnaçaklamakcızmaq, dırnaqlamaqkaşımak
118to digaltma, čavma, čakalama, čavalama, čavsa kălarmaxaskazarxazarğakasqaðïwqazarğaqazarğaqazmaqkazuvqazıwqazwkazuuqazimoqkolimaq, qazmaqgazmakqazmaqkazmak
119to swimišmeuhun, xarbaaeştirçüzergeežin, [[jüsü#Southern Altai|ǰüsü]]yöðöwjüzergecüzergeyuzmekyaldav, yuzüvju'ziwjüzwsüzüüsuzmoq(su) üzmăkýüzmeküzməkyüzmek
120to flyvĕçmekötujaruçugarğaosouuçarğauçarğauçmaquşuvushıwuşwuçuuuchmoquchmaquçmakuçmaquçmak
121to walkutma, çüremebar, xaampbaar, çoruur*pararğa, çörergebar, ǰor, ǰöratlawjürürge, barırğacürürge, barırğayurümekyurüvжүриўbarw, jürwbacuu, cürüü, baruuyurmoq, bormoq, kezmoqmangmaq, yürmăkýöremek, barmakgəzmək, yeriməkyürümek
122to comekilme, pymakelkelirkilergekelkilewkelirgekelirgegelmekkelüvкелиўkelwkelüükelmoqkălmăkgelmekgəlməkgelmek
123to lie (as in a bed)vyrtmasıtçıdarçadarğa[[jaт#Southern Altai|ǰat]], [[jиадып jaт#Southern Altai|ǰiadïp ǰat]]yatïwjatarğacatarğayatmaqyatuvжатыўjatwcatuuyotmoqyatmaqýatmak, uzanmakuzanmaq, yatmaqyatmak, uzanmak
124to sitlarmaolorolurarodırarğaoturultïrïwoltururğaoltururğaolturmaqoltıruvотырыўotırwoturuuoʻtirmoqolturmaqoturmakoturmaqoturmak
125to standtămaturturarturarğaturtorousüyelirge, sirelirgesüyelirge, sirelirgeturmaqturuvтурыўturwturuuturmoqturmaqdurmakdurmaqkalkmak, dikilmek
126to turn (intransitive)părma, çavărmaergit, eriyeer, ergildireraylan(dır)arğa, aylandırı bızarğaburïlboroloubururğabururğaburmaq, burulmaqburuv, burıluvбурыў, бурылыўburw, burılwburuu, buruluuburmoqburimaq, örümăk*, aylandurmaq, peqiratmaqdönmekdönməkdönmek
127to falltünme, takănma, ükmetüsdüjertüzergetyuš, dʹïgïltöšöwtüşerge, jığılırğatüşergeyığılmaqyıgıluvқулаў, жығылыўjaww, jığılw, qulawcıgıluu, tüşüütushmoq, yiqilmoqchüshmăk, yiqilmaq, ghulimaqýykylmakdüşməkdüşmek
128to givepamabierbeerpirergeberbirewberirgeberirgebermekberüvбериўberwberüübermoqbărmăkbermekverməkvermek
129to holdtytmatuttudartudarğatuttotoututarğatutarğatutmaqıslav, tutuvтутыў, устаўtutw, ustawkarmoo, tutuututmoqtutmaqtutmaktutmaqtutmak
130to squeezehĕsme, čămărtama, hĕsterme, păčărtamaıkkızarxızarğasïgar, kïza tudarqïθïwqısarğaqısarğaqısmaqkısuvқысыўqıswwsıguusiqmoq, qismoqqismaq, siqmaqsykmaksıxmaqsıkmak
131to rubsătărma, sĕrmeaal, sot*dürbüür, ögeerçızarğadʹïžip sïymaarïšqïwışırğaışırğaişımaqıskılavысқылаў, ысыўısqılawsürtüü, süyköö, uşalooishqalamoq, surtmoq*sürkimăkoýkamak, sürtenmeksürtməksürmek, sürtmek, uğmak
132to washçumasuuyçuurçuurğa[[jун#Southern Altai|ǰun]], ǰuuyïwïwjuuarğacuuarğajuwmaqyuvuvжуўыўjwwcuuyuvmoqyuymaqýuwmakyumaqyıkamak, yunmak
133to wipešălmasotçodar, aştaar*çızarğaarlaar, arčïp turar, sürtühörtöwsıyparğa, qurğaqsıtırğasürtergesibirmeksürtüvсүртиўsürtwaarçuu, sürtüüartmoqsürtmăksüpürmeksilməksilmek
134to pullturtma, sĕtĕrme*tarttırtarsörtirge, tartarğatart, čire, [[чöй#Southern Altai|čöy]]tartïwtartırğatartırğatartmaqtartuvтартыўtartwtartuu, çoyuuchoʻzmoq, tortmoqtartmaqdartmak, çekmekçəkməkçekmek
135to pushtĕkme, tĕrtmeüt, asideriderge, sazarğayeteretew, etärew, törtöwtürtergetürterge, teberirgetürtmek, tebermekiytevийтериўïterw, türtwtürtüüitarmoq, turtmoqittărmăkitmekitələməkitmek
136to throwyvătma, utma, părahmabırax, kebis, tamnaa*oktaar, dajaartastirğa, silergetaštatašlaw, bärewatarğaatarğataşlamaq, atmaqtaslav, bılaktıruvтаслаў, ылақтырыўtastawırgıtuu, taştoootmoq*, tashlamoq*tashlimaq, atmaqatmakatmaqatmak
137to tiekăkarma, çyhma, sypmabaaybaglaarpalğirğabuulaabäyläwbaylarğa, eşergebaylarğabaylamaqbaylav, bavlavбайлаўbaylawbayloobogʻlamoqbaghlimaqbaglamakbağlamaqbağlamak
138to sewçĕleme, tĕrleme*tikdaaraartigerge[[кöктö#Southern Altai|köktö]], šidetegewtigergetigergetikmektigüvтигиўtigwtigüütikmoqtikmăktikmektikməkdikmek
139to countšutlamaaax, axsaanna aaxsanaarsanirğatoolo, čotto, sanïhanaw, iθäpläwsanarğasanarğasanamaqsanavсанаўsanaw, eseptewsanoo, eseptöösanamoqsanimaqsanamaksaymaqsaymak
140to sayteme, kalamaet, dieçugaalar, sögleer, deerçooxtirğa, çoxtanarğaaytäytewaytırğaaytırğa, dergeaytmaq, demekaytuv, devайтыў, деўaytw, dewaytuu, deşaytmoq, demoq*demăk, eytmaqdiýmekdeməkdemek, söylemek
141to singjurlamaıllaaırlaarırlirğa, sarnirğakožondo, sarïndayïrlawjırlarğacırlarğayırlamaqyırlavқосық айтыўjırlaw, än aytwırdooashula aytmoq, kuylamoqnakhsha eytmaq, sayrimaqsaýramakoxumaqşarkı söylemek
142to playvylʹamaoonńoooynaaroynirğaoynouynawoynarğaoynarğaoynamaqoynavойнаўoynawoynoooʻynamoqoynimaqoýnamakoynamaqoynamak
143to floatišmeuhun*saldaarçüzerge, ağarğaǰüsyöðöwjüzergecüzergeyuzmekyaldav, yuzüvжүзиўjüzwkalkuu, süzüüsuzmoqlăylimăk*, üzmăk, lăpildimăk*ýüzmeküzməkyüzmek
144to flowjuhmasüüragar*, töktür*ağarğaakağïwsarqırğaağarğaaqmaqaguvағыўağwaguuoqmoqaqmaqakmakaxmaqakmak
145to freezešănmatoŋdoñartoorğačarča, tontuñïw, öšöwbuzlarğa, yuşürgebuzlarğa, yuşürgebuzlamaq, üşümektoñuv, buzlav, üsüvтоңыўüsw, toñwtoñuu*, üşüü*muzlamoq, toʻngmoqtonglimaqşatlamak, doňdurmakdonmaqdonmak, dondurmak
146to swellšyçmaihen tağıs, is, köbeöıjar, dörteer, xapıyar*sizerge, köbergeseššešewköbergeköbergeşişmek, göpmeksisüvисиўisip-kebw, isinw, iswşişüü, köbüüshishmoqköpmăk*, qaparmaq*, ishshimaqçişmekşişməkşişmek
147sunhĕvelkünxünkünkünqoyaškünküngün, güneşkünқуяс, күнkünkünquyosh, kunkün, quyash*güngün, günəşgüneş
148moonujăhıyayayayayayayayayайayayoyayayay
149starçăltărsulussıldısçıltıs[[jылтыс#Southern Altai|ǰïltïs]]yondoðjulduzculduzyulduzyuldızжулдызjuldızcıldızyulduzyultuzýyldyzulduzyıldız
150wateršyvuusugsuğsuuhïwsuusuusuwsuvсуўswsuusuvsusuwsusu
151rainçumărsamıır, ardaxçàsnañmır[[jaaш#Southern Altai|ǰaaš]], [[jaнмыр#Southern Altai|ǰanmïr]]yamğïrjauuncañuryañur, yawunyamgırжамғырjañbır, jawıncamgır, caanyomgʻiryamghurýağışyağışyağmur
152riverçyrma, šyv, juhanšyvörüsxemsuğsuuyïlğaçerekqoban, çereközensuv, yılga suvдəрьяözendarıya*, özöndaryodăriya*derýaçayırmak, nehir
153lakekülĕküölxölköl[[кöл#Southern Altai|köl]]külkölkölkölkölкөлkölkölkoʻlkölkölgölgöl
154seatinĕsbayğaldalay*talay*talaydiñgeðteñizteñizdeñizteñizтеңизteñizdeñizdengizdengizdeňizdənizdeniz
155salttăvartuusdustustustoðtuztuztuztuzдузtuztuztuztuzduzduztuz
156stonečultaasdaştastaštaštaştaştaştasтасtastaştoshtashdaşdaştaş
157sandhăjărkumaxkum, elezin*xumkumak, sayqomyuzmez, qumqumxum, qayırkum, kayırқум, шегеqumkumqumqumgum, çägequmkum
158dusttusanbııl*doozuntozıntoozïnïsañ, tuðanbuqubuquçañşañгирт, шаңtozan, şañçañchangchang, tozangçaň, toz, tozantoztoz
159earthçĕr, tăpracir, buordovurak, xörzüntobırax, çirtobrak, ǰertupraq, yertopuraqtopuraqtopuraqtopırakтопырақtopıraq, jertopurak, certuproqtopa, tupraq, yertopraktorpaqyer, yeryüzü, dünya
160cloudpĕlĕtbılıtbulutpulutbulutbolotbulutbulutbulutbulıtбултbultbulutbulutbulutbulutbuludbulut
161fogtĕtretumantumantubantumantomantumantubantumantumanдуманtumantumantumantumandumandumansis
162skytüpexallaandeertigirtenerikükkökkökkökkökкөк, аспанkök, aspan*, äwe*kök, asman*koʻk, osmon*asman*, kök*gök, asmangöygök, gökyüzü
163windçiltıalxat*, salgınçilsalkïn, [[jel#Southern Altai|ǰel]], ǰelyeljelcelyelyelжелjel, samal*şamal*, celyelshamal*, sălkin shamal*ýelkülək, yelyel, rüzgâr
164snowjurxaarxarxarkarqarqarqarqarkarқарqarkarqorqargarqarkar
165icepărmuusdoşpustoš, bos, musboðbuzbuzbuzbuzмузmuzmuzmuzmuzbuzbuzbuz
166smoketĕtĕmburuoıştüdün, ısïš, tütüntötöntütüntütüntütüntütinтүтинtütin, ıstütüntutuntütün, istüssetüstüduman
167firevutuototototutototot, yalınot, yalınот, жалынot, örtotolov, oʻtot, atăsh*otodod, ateş
168ashkĕlkülxülkülkül, [[öлöн#Southern Altai|ölön]]kölkülkülkülkülкүлkülkülkulkülkülkülkül
169to burnçunmaumay*, umat*, uotta*kıvar, örttenirköyerğeküy, küyer, žaŋak, ǰaŋakyanïwjanarğacanarğayanmaq, güymekyanuvжаныўjanwküyüüyonmoqköymăk, yanmaqötmek, otlamak, ýanmakyanmaqyakmak, yanmak
170roadçulsuolorukçol[[jол#Southern Altai|ǰol]]yuljolcolyolyolжолjolcolyoʻlyolýolyolyol
171mountaintuxayadagtağtïï, kïr, tuutawtautautawtavтаўtawtootogʻtaghdagdağdağ
172redhĕrlĕkıhılkızılxızılkïzïlqïðïlqızılqızılqızılkızılқызылqızılkızılqizilqizilgyzylqırmızı, alkızıl, kırmızı
173greensimĕs, ešĕlküöxnogaan*(ot) kök, noğan, çazıl[[jaжыл#Southern Altai|ǰažïl]]yäšeljaşil, kökcaşil, kökyaşıl, gökyasılжасылjasılcaşılyashilyeshilýaşylyaşılyeşil
174yellowsarăarağas, saharxaysarıgsarığsarïharïsarısarısarısarıсарыsarısarısariqseriqsarysarısarı
175whitešurăürüŋ, mağanakaxakaqaqaqaqakақaqakoqaqakak, beyaz
176blackhuraxarakaraxarakaraqaraqaraqaraqarakaraқараqarakaraqora, siyohqara, siyah răng*garaqarakara, siyah
177nightkaçtüündüntün, xaraatüntönkeçekeçegeçetünтүнtüntüntun, kecha*tün, kechă*, kăch*gijegecəgece
178daykunkünüsxünkünkünkönkünküngünkünкүнkünkünkunküngüngüngün, gündüz
179yearçulsıl, cılçılçıl[[jыл#Southern Altai|ǰïl]]yïljılcılyılyılжылjılcılyilyilýylilyıl, sene
180warmăšăsılaasçılıgçılığ[[jылу#Southern Altai|ǰïlu]]yïlïjılıcılıyılıyılıжыллыjılıcıluuiliqilliq, ilmanýylyilıqsıcak, ılık
181coldsivĕmülüün, tımnıısooksooxsookhïwïqsuuuqsuuuqsuwuqsuvık, salkınсуўықswıq, salqınsuuksovuqsogh, soghuqsowuksoyuqsoğuk, serin
182fulltullitolorudolutoldıratolotulïtolutolutolutolıтолыtolı, tolıqtoluk, tok*toʻq, toʻlatoluqdoly, dok*doludolu
183newçĕnĕsaŋaçaanaa[[jaны#Southern Altai|ǰanï]]yañïjañıcañıyañıyañıжаңаjañacañıyangiyengitäze*yeni, təzəyeni
184oldkivĕ, vată*erge, kırcağas*ergi, kırgan*irgi, kirí*eski, kargan*iθke, qart*eski, qart*eski, qart*esgiéskiески, көнеeski, qart, käri*eski, karı*eski, qarikona*, ăski*köne*, garry*köhnə, əski*, yaşlı, qocaeski, yaşlı
185goodlajăhüçügey, ütüöekiçaxsı[[jaкшы#Southern Altai|ǰakšï]]häybät, yaqšïaxşı, igiaşxı, igiyaxşıyaxşı, iygiжақсыjaqsı, ïgicakşıyaxshiyakhshi, yaramliq, izgü*ýagşy, gowyyaxşıiyi
186badjapăh, načarkuhağan, caabıbak, bagayxomay, çabal[[jaман#Southern Altai|ǰaman]], komoynasar, yamanaman, osalaman, osalyamanyamanжаманnaşar, jamancaman, naçaryomonyaman, yaramsiz, nachar, osal(er)bet, pis, ýaman*pis, yamankötü
187rottençĕrĕksıtıybıtirik, çıdıgçızığ, çızaan*, írík*čirik, kalganserekçirigen, çirikçirigen, çirikçirikşirikширикşirikçirikchirikchirik, chirigănçüýrükçürükçürük
188dirtypylʹčăklă, varlančăk, hurakirdeex, badaraanxirlig, boktugkirlig, purtaxkirlübïsraqkirkir, kirlikir, naskirli, nasкирлиbatpaqtı, kir, las, sazdıkirkirkir, măynăt*, paskinakirli, hapaçirkli, kirlipis, kirli
189straighttürĕkönödort, xönükönitüs, čiketuratuura, tüztuura, tüztuwra, tüztuvra, tüzтуўры, дүзиўtüzw, twratüztoʻgʻri, tik*udul, tüzgöni, dogrydüzdüz, düzgün, doğru
190roundçavrakatögürüktögerik, tırıkıtoğılax, tegilek, terpekbolčok, tegerikyomoro, tüñäräktögerektögerekdögerektımalak, tögerekдумалақ, жумырыdomalaq, döñgelek, jumırtegerek, togolok, cumurudumaloq, yumaloq*domlaq, yumilaqtogalak, öwreyumruyuvarlak, toparlak
191sharp (as a knife)çivĕč, vičkĕnsıtııçidig, ötkürçitigkurčütkerjütücitiittiötkirөткирötkirkurç, ötküroʻtkirkăskin, ötkür, ittikýiti, ötgüritikeskin
192dull (as a knife)măkasıppaxdögey, şaptı, muguromasmokoütmäθgumux, gumadaxduppuqtomaqötpes, topalөтпесötpec, ötpes, dökirmokok, ötpögönoʻtmasötmăs, qashangkütekkütkör
193smoothjaka, takăr, türĕdexsideski, tastüskilen, tüs, tegisšïmasıydamsıydamtegiştegisтегисtegistegiz, tekşi, cılmatekis, silliqtăkshi*, siliqtekizhamar, düzpürüzsüz, düzgün
194wetjĕpe, nürĕ, islenčĕkinçeğey, uulaax, siikteexöl, şık, möön, şalölülüš, čïktu, dimluu, dïmluudïmlïjibigencibigen, mılısuw, dımsuv, suvlanganылғалılğal, dımqıl*nım, nımduuhoʻl, namhöl, nămçygly, öl*nəm, yaş, islaqıslak, nemli
195drytipĕ, hărăkkuraanaxkurgagxuruğkurgakqoroqurğaqqurğaqqurğaq, qurukurgak, kurıқурғақqurğaqkurgakquruq, qurgʻoqquruq, qurghaqquryqurukuru
196correcttĕrĕssöp, söptööx, tabaşın, ılaptıgsın, ortačïn, toroo, turoo, toroodöröθtüztüzdurusdurısдурыс, туўрыdurıs, twratuuratoʻgʻritoghra, durusdogrydüzgün, doğrudoğru, gerçek
197nearçyvăhçugasçookçağın[[jуук#Southern Altai|ǰuuk]], [[jaqïn#Southern Altai|ǰaqïn]], ǰakïnyaqïnjuuuqcuuuqyuwuqyuvıkжақынjaqın, jwıqcakınyaqinyeqinýakynyaxınyakın
198farinçeıraaxırakıraxuzak, ïraakalïθ, yïraquzaquzaquzaq, yıraquzak, alısузақ, алысalıs, jıraqalıs, ıraakuzoq, olis*yiraq, uzaquzak, alyşuzaquzak
199rightsyltămuŋaon’оңoʻngongsagsağsağ
200leftsulahajxaŋassolagaysolsolhulsolsolsolsolсол, шепsolsolchapsolçepsolsol
201at-ра/-ре, -та/-те-га/-ҕа-да/-де, -та/-те-да/-де/-та/-те-де/-те-да/-дә/-та/-тә/-ҙа/-ҙә, -ла/-лә-да/-де, yusünde-да/-де, yusünde-да/-де, üstünde-да/-де/-та/-те, üstinde-да/-де/-та/-те, үстинде-да/-де, astında-да/-до/-де/-дө-da-da/-dă/-ta/-tă-da/-də-da, -de, -a, -e
202in-ра/-ре, -та/-теihiger-да/-де, -та/-те, iştinde-да/-де/-та/-те-де/-те-да/-дә/-та/-тә/-ҙа/-ҙә, -ла/-лә, esendä-да/-де, içinde-да/-де, içinde-да/-де, içinde-да/-де/-та/-те, işinde-да/-де/-та/-те, ишинде-да/-де, işindeiçinde, -да/-до/-де/-дө-daichide, ichre*, -da/-dă/-ta/-tă-da/-də-da, -de, içinde, içerisinde
203with-па/-пеkıtarı, kıtta-bile, -bile kadı/katay-ту/-ду, meŷenmenänblablabulanman, menменен, бенен, пенен-men, -menenmenenbilanbilănbilenilə, -la/-ləile, -le
204andtata, ta, te, -па/-пеuonnabile, bolgaş, bazadaa, taa[[jaña#Southern Altai|ǰaña]]häm, menän, да/дә/та/тә/ҙа/ҙә, ла/ләem, daem, dawa, -да/-деém, -да/-де/-та/-тежәне, ҳәм, -да/-де/-та/-теjäne, häm, mencanava*, hăm, yănăwe, da/ve, ile
205if-сан/-сен, enčen, eherbuollağına, öskö-за/-са, -зе/-се, bolza, bir eves*-ca/-ce-һа/-һә, ägär, ägär ðä-са/-се, ese-са/-се, eseegerégerегер-са/-се, eger-са/-се/-со/-сө, eger*agar-sa/-să, ăgăr*egerəgər-sa, -se, ise, eğer
206becausemĕnšĕn tesenol ihinçüge deerge, ooñujun[[öçün#Southern Altai|öçün]]sönkiyuçün, nek deseñyuçün, nek deseñnege tügülnege deseñсебебиöytkeniantkenichunki-ghachqa, -găchkă, -qachqa, -kăc, chünki*çünkiçünkiçünkü
207namejataatatatatisematatatatат, исимat, esimat, ısım*ism, nom, otat, isim*, nam*atadad, isim
Swadesh lists
Individual languages

Afrikaans – Albanian – Amharic – Antillean Creole – Arabic:  (Standard Arabic, Cypriot, Egyptian, Moroccan, Palestinian, Tunisian) – Armenian – Aromanian – Assamese – Avar – Bangala – Bashkir – Basque – Belarusian – Bengali – Berber:  (Tashelhit) – Breton – Buginese – Bulgarian – Burmese – Burushaski – Cape Verdean – Catalan – Cebuano – Chechen – Chinese:  (Mandarin, Cantonese, Gan, Min Nan, Min Dong, Old Chinese) – Cornish – Czech – Dalmatian – Danish – Dutch  (Limburgish, Zealandic) – Egyptian – English (Old, Middle) – Elamite – Estonian – Faroese – Fiji Hindi – Fijian – Finnish – Fongbe – French  (Old French) – Frisian – Friulian – Galician – Garo – Gelao – Georgian – German – Gothic – Greek (Ancient Greek) – Guaraní – Guinea-Bissau Creole – Gujarati – Haitian Creole – Hausa – Hawaiian – Hebrew – Hindi – Hittite – Hmong – Hungarian – Icelandic – Ilocano – Indonesian – Irish – Italian  (Neapolitan, Sicilian) – Japanese – Javanese – Jeju – Jizhao - Kashubian – Khmer – Konkani – Korean  (Middle Korean) – Latin (Vulgar Latin) - Latvian – Lingala – Lithuanian – Lojban – Low Saxon  (Sallaands) – Macedonian – Makasar – Malagasy – Malay – Maltese – Manx – Marathi  (Old Marathi) – Mauritian Creole – Megleno-Romanian – Mongolian – Norwegian:  (Bokmål, Nynorsk) – Northern Kurdish – Ojibwe – Okinawan – Ossetian – Papiamento – Polish – Portuguese  (Old Portuguese) – Punjabi – Purepecha – Quechua – Romani  (Caló) - Romanian – Russian – Sanskrit – Scottish Gaelic – Serbo-Croatian – Siberian Tatar – Slovak – Slovene – Somali – Spanish – Sranan – Sumerian – Sundanese – Swahili – Swedish – Tagalog – Tahitian – Tajik – Telugu – Temiar – Thai – Tocharian B – Tok Pisin – Turkish – Tuvaluan – Ukrainian – Vietnamese – Walloon – Welsh – West Coast Bajau – Wutunhua – Yiddish – Zazaki – Zulu

Language families, family branches, and geographic groupings

Afroasiatic – Algonquian and Iroquoian – Arabic – Austroasiatic – Austronesian – Baltic – Bantu – Celtic – Chumashan and Hokan – Dené–Yeniseian – Dravidian – Finnic – Formosan – Frisian – Germanic – Hmong-Mien – Indo-Aryan:  (Middle, Early New) – Indo-Iranian – Italian – Japonic – Kra–Dai – Mayan – Muskogean – Niger–Congo – Oto-Manguean – Paleosiberian – Pama-Nyungan – Penutian – Romance – Sino-Tibetan:  (Raji-Raute, Tibeto-Burman, Tibeto-Burman (Nepal)) – Kho-BwaKuki-Chin – Slavic – Siouan and Pawnee – South American – Tungusic – Tupian – Turkic – Uralic – Uto-Aztecan

Constructed auxiliary languages

Esperanto – Ido – Interlingua – Interlingue – Lingua Franca Nova – Toki Pona – Volapük

Reconstructed proto-languages

Proto-Austronesian – Proto-Balto-Slavic – Proto-Bantu – Proto-Basque – Proto-Germanic – Proto-Indo-European – Proto-Indo-Iranian – Proto-Italic – Proto-Japanese – Proto-Mayan – Proto-Slavic