Appendix:Uralic Swadesh lists

This is a Swadesh list of Uralic languages, specifically Finnish, Karelian, Veps, Estonian, Livonian, Northern Sami, Kildin Sami, Erzya, Moksha, Eastern Mari, Udmurt, Komi-Zyrian, Hungarian, Northern Mansi, Northern Khanty, Tundra Nenets and Nganasan, compared with that of English.

EnglishFinnish
suomi
edit (207)
Karelian
karjala
edit (207)
Veps
vepsän kelʹ
edit (207)
Estonian
eesti keel
edit (207)
Livonian
edit (207)
Northern Sami
davvisámegiella
edit (207)
Kildin Sami
edit (206)
Erzya
эрзянь кель (erźań keľ)
edit (207)
Moksha
мокшень кяль (mokšeń käľ)
edit (207)
Eastern Mari
марий йылме (marij jylme)
edit (207)
Udmurt
Удмурт кыл (Udmurt kyl)
edit (207)
Komi-Zyrian
Коми кыв (Komi kyv)
edit (207)
Hungarian
magyar nyelv
edit (207)
Northern Mansi
мāньси лāтыӈ (mānʹsi lātyň)
edit (207)
Northern Khanty
хӑнты ясаӈ (hănty jasaṇ)
edit (6)
Tundra Nenets
edit (62)
Nganasan
Ня” сиәде (Nja” siədje)
edit (6)
1I (1sg)minämieminämina, maminā, mamunмунн (munn)мон (mon)мон (mon)мый (myj)мон (mon)ме (me)énам (am)ма (ma)[script needed] (mənʲə)мәнә (mənə)
2you (2sg)sinäsiesinäsina, sasinā, sadonто̄нн (tōnn)тон (ton)тон (ton)тый (tyj)тон (ton)тэ (te)teнаӈ (naň)нӑӈ (năṇ)[script needed] (pidərə)тәнә (tənə)
3he, she, it (3sg)hän*häihäntema, tatämā, tasonсо̄нн (sōnn)сон (son)сон (son)тудо (tudo)со (so)сійӧ (sijö)őтав (taw)ԓўв (łŭw)[script needed] (pida)сыты (sɨtɨ)
4we (1pl)memyömii, meie, memēgmoai*, mii*мыйй (myjj)минь (miń)минь (miń)ме (me)ми (mi)ми (mi)miме̄н (mēn)*, ма̄н (mān)*мин (min)*, мўӈ (mŭṇ)*[script needed] (mənʲaq)ми (mi)*, мыӈ (mɨŋ)*
5you (2pl)tetyötii, teie, tetēgdoai*, dii*тыйй (tyjj)тынь (tiń)тинь (ťiń)те (te)тӥ (ti)ті (ti)tiнэ̄н (nè̄n)*, на̄н (nān)*нын (nyn)*[script needed] (pidəraq)ті (ti)*, тыӈ (tɨŋ)*
6they (3pl)hehyöhii, nemad, nadnesoai*, sii*сыйй (syjj)сынь (siń)синь (śiń)нуно (nuno)соос (soos)найӧ (najö)őkтэ̄н (tè̄n)*, та̄н (tān)*ԓын (łyn)*, ԓыв (ływ)*[script needed] (pidoh)сыті (sɨti)*, сытыӈ (sɨtɨŋ)*
7thistämätämäneceseesedátтэдт (tedt), та̄дт (tādt)*те (ťe)тя (ťa)тиде (tide)та (ta)тайӧ (tajö)ezты (ty)[script needed] (tʲukuə)
8thattuo, setuosetoodiet*, duot*тудт (tudt)се (śe), тона (tona)ся (śa)саде (sade)со (so)сійӧ (sijö)azта (ta)
9heretäällätäs, täššätägä, tägousiintäsdáppe, dásтэсьт (tes’t), тэста (testa)тесэ (ťese), тия (ťija)*тяса (ťasa)тыште (tyšte)татын (tatyn)тані (tani), татӧн (tatön)ittтыт (tyt)[script needed] (tʲukoxəna)
10theretuolla, sielläsieläsigä, sigausealsǟldieppe, doppe, duoppeтамьпе (tam’pje)тосо (toso), сия (śija)*тоса (tosa)тушто (tušto)отын (otyn)сэні (seni), сэтӧн (setön)ottтот (tot)
11whokuka, ken*kenkenkeskisgiiке̄ (kie)*, ке̄гк (kiegk)*кие (kije), ки (ki)кие (kije)кӧ ()кин (kin)коді (kodi), код (kod)kiхотьют (hotʹût)[script needed] (xiiba)
12whatmikä, mitämimimismismiiмӣ ()*, мэ̄гк (mēgk)*мезе (meźe), мее (meje)*мезе (meźe)мо (mo)ма (ma), мар (mar)мый (myj)miма̄ныр (mānyr)[script needed] (ŋəmke)
13wheremissäkus, miškus, miskuskusgosкасьт (kas’t)косо (koso), мейсэ (mejse)*коса (kosa)кушан (kušan)кытын (kytyn)кӧні (köni), кытӧн (kytön)holхо̄т (hōt)[script needed] (xuna)
14whenmilloin, koskakonsakonzmillalkunāgoas, goкуэссь (kuess’)зярдо (źardo), зяросто (źarosto)мъзярда (məźarda)кунам (kunam)ку (ku)кор (kor), кодыр (kodyr)mikorхунь (hunʹ)
15howmiten, kuinkakuikutkuidaskuimot, movt, mo, manко̄ххт (kōxxt), ма̄ххт (māxxt)*кода (koda)кода (koda)кузе (kuze)кызьы (kyźy)кыдзи (kydźi)hogy, hogyanхумус (humus)
16noteieieimitteäbiiэйй (ejj)а (a), аволь (avoľ), эзь ()аф (af), изь ()ок (ok), огеш (ogeš)ӧвӧл (övöl)абу (abu)nem, neа̄ти (āti)
17allkaikkikaikkikaikkõikamā, tikkižbuot, buohkat, visotпугк (pugk)весе (veśe)сембе (śembe)чыла (čyla)ваньзы (vańzy), ваньмыз (vańmyz)быд (byd)mind, mindenпуссын (pussyn)[script needed] (maləh)
18manymonta, paljonäijä, äijänäi, äjanpalju, mitupǟgiņ, jennõmáŋgaе̄ннэ (jienne)ламо (lamo)лама (lama)шуко (šuko)уно (uno), трос (tros)уна (una)sokса̄в (sāw)[script needed] (ŋoka)
19somejotkutmonieserazmõni, mõnedmūndamuhtumatзярыя (źarija), конат-конат (konat-konat)аф лама (af lama), кoдамога (kodamoga)икмыняр (ikmyńar)куд-ог (kud-og)неуна (ńeuna)néhányто̄ва (tōwa)
20fewmuutama, harva, vähänvähäinevähäväheveitõmuhtin, soamesмэ̄нн-ля̄ннч ве̄рьт (mēnn-leannč vier’t), мэ̄нн-не ве̄рьт (mēnn-nje vier’t)аламо (alamo)кържа (kərža)изиш (iziš)ӧжыт (öžyt)этша (eča)kevésмось (mosʹ)
21othermuu, toinenmuu, toinitoineteineearáмудта (mudta), е̄ресь (jierjes’)лия (ľija)иля (iľa)вес (ves), моло (molo)мукет (muket)мӧд (möd)másмо̄т (mōt)
22oneyksiyksiüks'üksikšoktaэ̄ххт (ēxxt)вейке (vejke)фкя (fkä)ик (ik)одӥг (odig)ӧти (öťi)egyаква (akwa)
23twokaksikaksikakskakskakšguokteкӯһт (kūht)кавто (kavto)кафта (kafta)кокыт (kokyt)кык (kyk)кык (kyk)kettőкитыг (kityg)[script needed] (sʲdʲa)
24threekolmekolme, kolmikuume, koumekolmkuolmgolbmaко̄ллм (kōllm)колмо (kolmo)колма (kolma)кум (kum)куинь (kuiń)куим (kuim)háromхӯрум (hūrum)[script needed] (nʲaxər)
25fourneljänelʹlʹä, nellinell'nelinēļanjealljeне̄лльй (niell’j)ниле (ńiľe)ниле (ńiľe)ныл (nyl)ньыль (ńyľ)нёль (ńoľ)négyнила (nila)[script needed] (tʲetə)
26fiveviisiviisi, viizi, viiživižviisvīžvihttaвыдт (vydt)вете (veťe)вете (veťe)вич (vič)вить (viť)вит (vit)ötат (at)[script needed] (səməlʲaŋkə)
27bigiso, suurisuurisur'suursūrstuorisшӯрр (šūrr)покш (pokš), ине (ińe)оцю (oću)кугу (kugu)бадӟым (baddźym)ыджыд (ydžyd)nagyяныг (ânyg)
28longpitkäpitkäpitk'pikkpitkāguhkkiкугкесь (kugkjes’)*, кӯһкь (kūhk’)*кувака (kuvaka)кувака (kuvaka)кужу (kužu)кузь (kuź)кузь (kuź)hosszúхоса (hosa)
29wideleveä, laajaleveilevedlailaigāviiddisко̄ммьтэсь (kōmm’tes’)*, ко̄ммтэ (kōmmte)*келей (keľej)кели (keľi)кумда (kumda)паськыт (paśkyt)паськыд (paśkyd)szélesхарыс (harys), хара (hara)
30thickpaksupaksupakspaksjamdigassat, suohkatкэ̄ссесь (kēssjes’)*, кэ̄сс (kēss)*эчке (ečke)эчке (ečke), туста (tusta)кӱжгӧ (küžgö)зӧк (zök)кыз (kyz)vastagосыӈ (osyň)
31heavyraskas, painavajykiejügedraskelǟlamlossatло̄ссэ (lōsse), ло̄ссесь (lōssjes’)стака (staka)стака (staka)неле (ńeĺe)секыт (śekyt)сьӧкыд (śökyd)nehézта̄рвитыӈ (tārwityň)
32smallpienipienipen'väikepiškismávis, uhcci, unniудць (udc’)вишкине (viškińe), вишка (viška)ёмла (jomla)изи (izi)пичи (pići)дзолыд (dźolyd)kisма̄нь (mānʹ)
33shortlyhytlyhytlühüdlühikelītõoanehašоанӭхь (ån’ex’), оанҍхэсь (ån’xes’)нурькине (nuŕkińe), нурька (nuŕka)нюрьхкяня (ńuŕhkäńa), нюрьхкя (ńuŕhkä)кӱчык (küčyk)вакчи (vakći)дженьыд (džeńyd)rövidва̄ти (wāti)
34narrowkapeakaitakaidkitsasōdõzgáržiке̄нҍцесь (kien’cjes’)теине (ťejińe), тея (ťeja)тяйня (ťajńa)аҥысыр (aŋysyr)сюбег (śubeg)векни (vekńi), векньыд (vekńyd)szűkосься (osʹsâ)
35thinohutlättykürz'õhuke, peenikevȯitiasehašсе̄ӈькесь (sjēŋ’kjes’)човине (čovińe), чова (čova)шуваня (šuvańa)вичкыж (vičkyž)векчи (vekći)вӧсни (vösńi), вӧсньыд (vösńyd)vékonyво̄вта (wōwta)*, осься (osʹsâ)
36womannainennaine, akkunainenainenainisuнызан (nyzan)ава (ava), аваломань (avalomań)ава (ava)ӱдырамаш (üdyramaš)кышно (kyšno), кышномурт (kyšnomurt), нылкышно (nylkyšno)ань ()нэ̄ (nè̄)[script needed] (nʲe)
37man (adult male)miesmiesmez'meesmīezalmmáiоалмолма (ålmolma)цёра (ćora), цёраломань (ćoralomań), аля (aľa)аля (aľa)пӧръеҥ (pörjeŋ)пиосмурт (piosmurt), воргорон (vorgoron)ай (aj)férfiхум (hum)
38man (human being)ihminenihminiristitinimenerištīngolmmošолма (olma)ломань (lomań)ломань (lomań)еҥ (jeŋ), айдеме (ajdeme)адями (aďami), мурт (murt)морт (mort)emberэ̄лмхо̄лас (è̄lmhōlas), хум (hum)
39childlapsilapsilaps'lapsläpšmánnáпа̄рнэнч (pārnenč)эйкакш (ejkakš), эйде (ejďe)шаба (šaba), тетьмак (ťeťmak)аза (aza)нылпи (nylpi), пинал (pinal)кага (kaga)gyerek, gyermekня̄врам (nâ̄wram)
40wifevaimoakkaakabikaasa, nainenaieamitкоаб (kåb)*, а̄һкь (āhk’)*ни (ńi)ърьвя (əŕvä)вате (vate)кышно (kyšno)гӧтыр (götyr)feleségэ̄ква (è̄kwa), нэ̄ (nè̄)
41husbandmies, aviomiesmiesmez'abikaasa, meesmīezisitкӯйй (kūjj)мирде (mirďe)мирде (mirďe)марий (marij)карт (kart)верӧс (verös)férjхум (hum)
42motheräiti, emä*muamomamoiemajemāeadniе̄ннҍ (jienn’)ава (ava), тиринь ава (ťiŕiń ava)тядя (ťaďa)ава (ava)анай (anaj), нэнэй (nenej), меми (memi)энь ()anyaома (oma)
43fatherisätuatotatisaizāáhččiаджь (adž’)тетя (ťeťa)аля (aľa)ача (ača)атай (ataj)ай (aj)apaатя (atâ)[script needed] (nʲiisʲa)
44animaleläinelättiživatloomjelaiealliжыва (žyva)ракша (rakša)ракша (rakša)янлык (janlyk)пудо (pudo), пӧйшур (pöjšur)пемӧс (pemös)állatӯй (ūj)
45fishkalakalakalakalakalāguolliкӯлль (kūll’)кал (kal)кал (kal)кол (kol)чорыг (ćoryg)чери (ćeri)halхӯл (hūl)
46birdlintulintulindlindlindloddiлоаннҍт (lånn’t)нармунь (narmuń)нармонь (narmoń)кайык (kajyk)тылобурдо (tyloburdo)лэбач (lebać), кай (kaj)madárтовлыӈ ӯй (towlyň ūj)*
47dogkoira, peni*koirakoirkoerpiņbeanaпе̄ннэ (pienne)киска (kiska), пине (pińe)пине (pińe)пий (pij)пуны (puny)пон (pon)kutya, eb*кӯтюв (kūtûw), а̄мп (āmp), лӯӈи (lūňi)[script needed] (weh)
48lousetäitäitäitäiteidihkkiтыһкь (tyhk’)сий (śij)си (śi)тий (tij)тэй (tej)той (toj)tetűта̄кум (tākum)
49snakekäärmekiärmisgadmadu, ussūška, ūiskagearpmašкӯввьт (kūvv’t)гуй (guj), ёзнэ (jozne)куй (kuj), ёзнэ (jozne)кишке (kiške)кый (kyj)кый (kyj)kígyóялпынг уй (âlpyng uj)
50wormmatouottöčundčussbormáhtuма̄дт (mādt)сукс (suks)сукс (suks)шукш (šukš)нумыр (numyr)вегыль (vegyľ), нидзув (ńidźuv)féregматар (matar), няруй (nâruj)
51treepuupuupupuumuorraмӯрр (mūrr)чувто (čuvto)шуфта (šufta)пушеҥге (pušeŋge)писпу (pispu)пу (pu)faйӣв (jīw)[script needed] (pʲa)
52forestmetsämeččamecmetsmõtsāvuovdi, meahcciва̄ррь (vārr’)вирь (viŕ)вирь (viŕ)чодыра (čodyra)нюлэс (ńules), тэль (teľ), сик (śik)вӧр (vör)erdőво̄р (wōr)[script needed] (pedarʲi)
53stickkeppi, sauvakeppikalukepptaibsoabbiсуэммьп (suemm’p)мандо (mando)байдек (bajďek)тоя (toja)боды (body)бедь (beď)botса̄гла (sāgla)
54fruithedelmä, marja*fruktplodvili, puuvilivīļašaddu, šattošшаннт (šannt)фрукта (frukta), марь (maŕ)имож (imož)саска (saska), емыж (jemyž)емыш (jemyš)вотӧс (votös)*gyümölcsпил (pil)*
55seedsiemensiemensemenseemesīemgõzsiepmanсе̄м (sjēm)видьме (viďme)видьме (viďme)нӧшмӧ (nöšmö), туш (tuš)кидыс (kidys)кӧйдыс (köjdys)magӯрлах (ūrlah), сам (sam)
56leaflehtilehtilehtezlehtlēdjlastaлэ̄сст (lēsst)лопа (lopa)лопа (lopa)лышташ (lyštaš)куар (kuar)кор (kor)levélлӯпта (lūpta)[script needed] (weba)
57rootjuurijuurijur'juurjūŗruohtasвуэнҍтэсь (vuen’tes’)ундовкс (undovks), юр (jur)ункс (unks), юр (jur)вож (vož)выжы (vyžy)вуж (vuž)gyökérта̄р (tār)[script needed] (pəŋkə)
58bark (of a tree)kuorikuorikor'koorkūorosttuпа̄ҏҏк (pār̥r̥k)керь (keŕ), суд (sud)суд (sud)шӱм (šüm)сул (sul), кур (kur)кырсь (kyrś)kéregкэ̄р (kè̄r)*, хуруп (hurup), сӯл (sūl)
59flowerkukkakukkaänikõis, lillpuţkõz, puskrássiра̄ссь (rāss’), ыввьн (yvv’n)цеця (ćeća)панчф (pančf)пеледыш (peĺedyš)сяська (śaśka)дзоридз (dźoridź)virágсё̄ри (së̄ri)[script needed] (ŋəmtedə)
60grassruohoheinäheinrohiāinasuoidniра̄ссь (rāss’)тикше (ťikše)тише (ťiše)шудо (šudo)турын (turyn)турун (turun)пум (pum)*
61ropeköysinuoranorköiskevžbáddiнӯррь (nūrr’)пикс (piks)пикс (piks)керем (kerem)гозы (gozy)гез (gez)kötélква̄лыг (kwālyg)
62skiniho, nahkanahkanahknahknōgõnáhkiтӯлльй (tūll’j)кедь (keď), киське (kiśke)кедь (keď), киське (kiśke)коваште (kovašte)ку (ku)ку (ku)bőrалписов (alpisow)*, о̄хыӈтовыль (ōhyňtowylʹ)*, сов (sow)[script needed] (xobə)
63meatlihalihalihalihalejā, vȯzābierguвуэннч (vuennč)сывель (siveľ)сиволь (śivoľ), пал (pal)шыл (šyl)сӥль (siľ)яй (jaj)húsнё̄выль (në̄wylʹ)[script needed] (ŋəmtsa)
64bloodveriveričak, veriverivervarraвэ̄рр (vērr)верь (veŕ)вер (ver)вӱр (vür)вир (vir)вир (vir)vérке̄лп (kēlp)*[script needed] (weja)
65boneluuluulukont, luudáktiта̄ххьт (tāxx’t)ловажа (lovaža), пакарь (pakaŕ)пакарь (pakaŕ)лу (lu)лы (ly)лы (ly)csontлув (luw)[script needed] (le)
66fat (noun)rasvarazvarazvrasvrazābuoidiпӯййт (pūjjt)куя (kuja)куя (kuja)коя (koja)кӧй (köj)тшӧг (čög), гос (gos)hájво̄й (wōj)
67eggmunamunamunamunamunāmonniманнҍ (mann’)ал (al)ал (al)муно (muno)пуз (puz), курегпуз (kuregpuz), кукей (kukej)кольк (koľk)tojásмӯӈи (mūňi)
68hornsarvisarvisarvsarvsõračoarviчуэррьв (čuerr’v)сюро (śuro)сюра (śura)шур (šur)сюр (śur)сюр (śur)szarvа̄ньт (ānʹt)*[script needed] (nʲamtə)
69tailhäntähäntähändsabatabārseaibiсе̄ййп (sjējjp)пуло (pulo)пула (pula)поч (poč)быж (byž)бӧж (böž)farokлэ̄г (lè̄g), маськ (masʹk)*[script needed] (tææwə)
70feathersulkasulgahöunehsulgkōradolgiпо̄ннц (pōnnc)толга (tolga)толга (tolga)пыстыл (pystyl)тылы (tyly)гӧн (gön)tollпун (pun)*
71hairkarva, hius*hivusibusjuuksedibūkstvuokta, vuovttatвӯппт (vūppt)черь (čeŕ), черть (čerť)шяярь (šäjaŕ), шяярхть (šäjarhť)ӱп (üp)йырси (jyrśi)си (śi)*, юрси (jurśi)*hajа̄т (āt)[script needed] (ŋebto)
72headpääpiäpeaoaiviвуэййв (vuejjv)пря (pŕa)пря (pŕa)вуй (vuj)йыр (jyr)юр (jur)fejпуӈк (puňk)[script needed] (ŋææwa)
73earkorvakorvakorvkõrvkūorabealljiпе̄лльй (piell’j)пиле (piľe)пиле (piľe)пылыш (pylyš)пель (peľ)пель (peľ)fülпаль (palʹ)
74eyesilmäsilmäsil'msilmsīlmačalbmiчалльм (čall’m)сельме (śeľme)сельме (śeľme)шинча (šinča)син (śin)син (śin)szemсам (sam)[script needed] (sææwə)
75nosenenänenänenaninananānjunniнюннҍ (njunn’)судо (sudo)шалхка (šalhka)нер (ńer)ныр (nyr)ныр (nyr)orrнёл (nël)[script needed] (pija)
76mouthsuusuususuunjálbmiня̄лльм (neall’m)курго (kurgo)курга (kurga)умша (umša)ым (ym)вом (vom)szájсӯп (sūp)[script needed] (nʲah)
77toothhammashammashambazhammasāmbazbátniпа̄ннҍ (pānn’)пей (pej)пей (pej)пӱй (püj)пинь (piń)пинь (piń)fogпуӈк (puňk)[script needed] (tʲibʲa)
78tongue (organ)kielikielikel'keelkēļgielaню̄ххчемь (njūxxčjem’)кель (keľ)кяль (käľ)йылме (jylme)кыл (kyl)кыв (kyv)nyelvне̄лум (nēlum)[script needed] (nʲaəmi)
79fingernailkynsikynsikünz'küüskīņtšgazzaкэ̄ннц (kēnnc)кенже (kenže)кенже (kenže)кӱч (küč)гижы (gižy)гыж (gyž)körömкос (kos)
80footjalka, jalkateräjalka, jalgujougjalgjālgalabājuolgiю̄лльк (jūll’k)пильге (piľge)пильге (piľge)йол (jol)пыд (pyd), пыдэс (pydes)кок пыдӧс (kok pydös)*lábfejла̄гылпатта (lāgylpatta)[script needed] (ŋææ)
81legjalka, säärisiärijaugjalgjālgajuolgiю̄лльк (jūll’k)пильге (piľge)пильге (piľge)йолвурго (jolvurgo)пыд (pyd)кок (kok)lábла̄гыл (lāgyl)[script needed] (ŋææ)
82kneepolvipolvikombpõlvpūolačibbiпӯввл (pūvvl)кумажа (kumaža), пуляза (puľaza)*пълманжа (pəlmanža)пулвуй (pulvuj)пыдес (pyďes)пидзӧс (pidźös)térdса̄нс (sāns)
83handkäsikäsikäzikäsipivgiehtaкӣдт (kīdt)кедь (keď)кядь (käď)кид (kid)ки (ki)ки (ki)kézка̄т (kāt)[script needed] (ŋuda)
84wingsiipisiibisuugtiibtībõzsoadjiсуэйй (suejj)сёлмо (śolmo)паця (paća)шулдыр (šuldyr)бурд (burd)борд (bord)szárnyмарк (mark)*, товыл (towyl)*
85bellyvatsa, mahavaččavackõhtmagčoavjiчуэййв (čuejjv)пеке (peke)пеке (peke)мӱкыр (mükyr)кӧт (köt)кынӧм (kynöm)hasсо̄рыг (sōryg), пукы (puky)*
86gutssuoletsuonetsolištsisikond, soolikadsūoldčoalliчуэлль (čuell’)сюлот (śulot)сюлот (śulot)шолора (šolora)сюл (śul)сюв (śuv)bélсах (sah)
87neckkaulakaklakaglkaelkaggõlčeabetча̄пэх (čāpex)кирьга (kiŕga)кърга (kərga)шӱй (šüj)чырты (ćyrty)голя (goľa)nyakсыплув (sypluw), сып (syp)*[script needed] (jiikə)
88backselkäselkäselgselgsǟlgačielgiсе̄лльк (sjēll’k)копорь (kopoŕ), кутьмере (kuťmeŕe)копорь (kopoŕ)туп (tup)тыбыр (tybyr)мыш (myš)hátсыс (sys)*
89breastrintarintarindrindrīndačižžiниннч (ninnč)меште (mešťe)мяште (mäšťe)оҥ ()гадь (gaď)морӧс (morös)mellма̄гыл (māgyl)
90heartsydänsyväinsüdäinsüdasidāmváibmuкӯттҍк (kūtt’k)седей (śeďej)седи (śeďi)шӱм (šüm)сюлэм (śulem)сьӧлӧм (śölöm)szívсым (sym)[script needed] (sʲeyə)
91livermaksamaksamaksmaksmaksāvuoivvasвӯйвас (vūjvas)максо (makso)макса (maksa)мокш (mokš)мус (mus)мус (mus)májма̄йт (mājt)
92to drinkjuodajuuvva, juoojodajoomajūodõjuhkatюгкэ (jugke)симемс (śimems)симомс (śimoms)йӱаш (jüaš)юыны (juyny)юны (juny)iszikаюӈкве (aûňkwe)
93to eatsyödäsyyvväsödasöömasīedõborratпо̄ррэ (pōrre)ярсамс (jarsams), сэвемс (sevems)ярхцамс (jarhcams)кочкаш (kočkaš)сиыны (śiyny)сёйны (śojny)eszikтэ̄ӈкве (tè̄ňkwe)
94to bitepurrapurrapurdahammustamajamstõsuoksatка̄ццькэ (kācc’ke)сускомс (suskoms), поремс (poŕems)сускомс (suskoms)пураш (puraš)куртчыны (kurtćyny)пурны (purny)harapпуруӈкве (puruňkwe)
95to suckimeäimieimedaimemaimmõnjammatнюммэ (njumme), ниммэ (nimme)потямс (poťams)шокшемс (šokšems)шупшаш (šupšaš)сюпсьыны (śupśyny)нёнявны (ńońavny)szop, szopikсыпгуӈкве (sypguňkwe)
96to spitsylkeäsylgiesül'ktasülitamasiļgõčolgatчо̄ллкэ (čōllke)сельгемс (śeľgems)сельгомс (śeľgoms)шӱваш (šüvaš)сяланы (śalany)сьӧлыштны (śölyštny), сьӧлавны (śölavny)köpсальгуӈкве (salʹguňkwe)
97to vomitoksentaaoksenduaoksetaoksendamaoksnõvuovssatвӯккьсе (vūkk’sje)уксномс (uksnoms)уксондомс (uksondoms)вакаш (vakaš)кесяны (keśany)увкйыны (uvkjyny)hányойтэнтахтаӈкве (ojtèntahtaňkwe)
98to blowpuhaltaapuhalduapuhudapuhumapūgõbosaditпоассэ (påsse)пувамс (puvams)уфамс (ufams)пуаш (puaš)пельтыны (peľtyny)пӧльтны (pöľtny)fújво̄тумтаӈкве (wōtumtaňkwe)*, во̄туӈкве (wōtuňkwe)*
99to breathehengittäähengitiähenktähingamajengõvuoigŋatвӯййнэ (vūjjne)лексемс (ľekśems)вайме тарксемс (vajme tarkśems)шӱлаш (šülaš)шоканы (šokany)лолавны (lolavny)lélegzikлылтуӈкве (lyltuňkwe)
100to laughnauraanakruanagrdanaermanagrõboagustitсӣййнэ (sījjne)ракамс (rakams)рахамс (rahams)воштылаш (voštylaš)серекъяны (śerekjany)серавны (śeravny)nevetмувиньтаӈкве (muwinʹtaňkwe)*, мовала̄лаӈкве (mowalālaňkwe)*
101to seenähdänähänähtanägemanǟdõoaidnitуййнэ (ujjne)неемс (ńejems)няемс (ńajems)ужаш (užaš)адӟыны (addźyny)аддзыны (addźyny)látва̄ӈкве (wāňkwe)
102to hearkuullakuullakuldakuulmakūlōgullatкуллэ (kulle)марямс (maŕams)кулемс (kuľems)колаш (kolaš)кылыны (kylyny)кывны (kyvny)hallхӯлуӈкве (hūluňkwe)
103to knowtietäätietyätetateadmatīedõdiehtitтӣдтэ (tīdte), томмтэ (tommte)содамс (sodams)содамс (sodams)шинчаш (šinčaš)тодыны (todyny)тӧдны (tödny)tudва̄ӈкве (wāňkwe)
104to thinkajatellatuumamaijameletadamõtlemamõtlõ, arrõjurddašitюррьтэ (jurr’te)арсемс (arśems)арьсемс (aŕśems)шонаш (šonaš)малпаны (malpany)мӧвпавны (mövpavny)gondolномсуӈкве (nomsuňkwe)
105to smellhaistaahaižuomujudahaistma, tundmanūškõháistitаппьсэ (app’se)марямс (maŕams), марямс судова (maŕams sudova)марямс (maŕams)ӱпшынчаш (üpšynčaš)зынъяны (zynjany)исавны (isavny), кывны (kyvny)szagolатая̄луӈкве (ataâ̄luňkwe)
106to fearpelätävaratvaraitakartmaädāgõballatпэ̄ллэ (pēlle)пелемс (peľems)пелендемс (peľenďems)лӱдаш (lüdaš)кышканы (kyškany)повны (povny)félпилуӈкве (piluňkwe)
107to sleepnukkuamaguamagatamagamamaggõoađđitвуэдтӭ (vuedt’e)удомс (udoms)удомс (udoms)малаш (malaš)изьыны (iźyny), кӧлыны (kölyny)узьны (uźny)alszikхуюӈкве (huûňkwe)
108to liveelääelieelädaelamajellõorrutе̄лле (jiellje)эрямс (eŕams)эрямс (eŕams)илаш (ilaš)улыны (ulyny)овны (ovny)élо̄луӈкве (ōluňkwe)
109to diekuollakuollakolda, kuudasuremakūolõjápmitёамме (jåmmje)куломс (kuloms)куломс (kuloms)колаш (kolaš)кулыны (kulyny)кувны (kuvny)meghalāтимыг ēмтуӈкве (ātimyg ēmtuňkwe), хо̄луӈкве (hōluňkwe)
110to killtappaatappuariktatapmatappõgodditкоаннҍтэ (kånn’te)куловтомс (kulovtoms), чавомс (čavoms)шавомс (šavoms)пушташ (puštaš)вийыны (vijyny)вины (viny)ölалуӈкве (aluňkwe)
111to fighttapellatoruatoratavõitlema, kaklemataplõriidalitтуаррэ (tuarre)тюремс (ťuŕems)тюремс (ťuŕems)кредалаш (kredalaš)жугиськыны (žugiśkyny)тышкасьны (tyškaśny)harcolворитотуӈкве (woritotuňkwe)
112to huntmetsästäämeččästyämecataküttimajaktõbivditме̄һць (miehc’)*вирдемс (virďems)кунцемс (kunćems)сонарлаш (sonarlaš)пӧйшураны (pöjšurany)вӧравны (vöravny)vadászikво̄раяӈкве (wōraâňkwe)
113to hitlyödälyyvvälödalöömarabbõčaskit, huškutвасстэ (vasste)эртемс (erťems), вачкодемс (vačkoďems)эрьхтемс (eŕhťems), вачкодемс (vačkoďems)тӱяш (tüjaš)жугыны (žugyny)вачкыны (vaćkyny), вартны (vartny), нӧйтны (nöjtny)ütю̄ныгтаӈкве (û̄nygtaňkwe)
114to cutleikataleikatačaptalõikamaīedõ, radļõčuohppatчӯһпэ (čūhpe), вэ̄йе (vējje)керямс (keŕams)керомс (keroms)пӱчкаш (püčkaš)вандыны (vandyny)вундыны (vundyny)vágпасатуӈкве (pasatuňkwe)*
115to splithalkaistahallatahaugoidalõhestamalōkstõluddetлуэннҍтэ (luenn’te)лазомс (lazoms)лазомс (lazoms)шелаш (šelaš)пильыны (piľyny)торйӧдны (torjödny), юкны (jukny), поткӧдны (potködny)hasítхалытаӈкве (halytaňkwe)
116to stabpistääpystelläčokaitapussitamasiskõčugget, cáhkitчо̄һкэ (čōhke)сялгомс (śalgoms)сялгомс (śalgoms)шуралташ (šuraltaš)бышкалтыны (byškaltyny)бырскыны (byrskyny)szúrпувтуӈкве (puwtuňkwe)*
117to scratchraapiakyndžiekünstäkratsima, sügamaȭrõgaccastitсуввэ (suvve)раздемс (razďems)сянгордамс (śangordams)удыраш (udyraš)ӵабъяны (čabjany)гыжъявны (gyžjavny), парсавны (parsavny)vakarконсуӈкве (konsuňkwe)
118to digkaivaakaivuakaidakaevamakuovõgoaivutкуаййвэ (kuajjve)чувомс (čuvoms), карамс (karams)шувомс (šuvoms)кӱнчаш (künčaš)гудыны (gudyny)кодйыны (kodjyny)ásхилуӈкве (hiluňkwe)
119to swimuidauijaujudaujumavȯigõvuodjatвӯйе (vūjje)уемс (ujems), экшелямс (ekšeľams)уемс (ujems), эшелямс (ešeľams)ияш (ijaš)уяны (ujany)уйны (ujny)úszikуйгалаӈкве (ujgalaňkwe)
120to flylentäälentyäletalendamalindõgirditкыррьтэ (kyrr’te)ливтямс (ľivťams)лиемс (ľijems)чоҥешташ (čoŋeštaš)лобаны (lobany)лэбны (lebny)repülтыглуӈкве (tygluňkwe)
121to walkkävelläkävelläkäveltäkõndimakǟdõvázzitва̄ннҍцэ (vānn’ce)ютамс (jutams), ютамс ялго (jutams jalgo), яксемс (jakśems)якамс (jakams), ялга молемс (jalga moľems)кошташ (koštaš)ветлыны (vetlyny)ветлыны (vetlyny)járяласаӈкве (âlasaňkwe), ялантаӈкве (âlantaňkwe)[script needed] (jader-)
122to cometullatullatulda, tuudatulematūldaboahtitпуэдтӭ (puedt’e)самс (sams)самс (sams)толаш (tolaš)лыктыны (lyktyny)локны (lokny)jönйиӈкве (jiňkwe)
123to lie (as in a bed)maatamuatamagatalamamamaggõveallát*, goarjadit*, livvadit*луввэ (luvve)мадезь аштемс (maďeź ašťems)мадозь ащемс (madoź aščems)кияш (kijaš)кылльыны (kylľyny)куйлыны (kujlyny)fekszikхӯлуӈкве (hūluňkwe)
124to sitistuaistuoišttaistumaistõčohkkátышштэ (yššte)аштемс озадо (ašťems ozado)озада ащемс (ozada aščems)шинчаш (šinčaš)пукыны (pukyny)пукыны (pukyny)ülӯнлуӈкве (ūnluňkwe)
125to standseistäseisuoseištaseismapīlõčuožžutчуэннчэ (čuennče)аштемс стядо (ašťems sťado)стяда ащемс (sťada aščems)шогаш (šogaš)сылыны (sylyny)сулавны (sulavny)állлю̄люӈкве (lû̄lûňkwe)
126to turn (intransitive)kääntyäkiändiäkärouta, kätapöörama, keeramakīerõjorggihitёҏтътэллэ (jor̥ttelle), ле̄вхэ (lievxe)*велявтомс (veľavtoms), пурдамс (purdams)шаромс (šaroms), шарфтомс (šarftoms)савырнаш (savyrnaš)берыктыны (beryktyny)бергавны (bergavny)fordulё̄ӈхыгпаптуӈкве (ë̄ňhygpaptuňkwe)
127to fallpudotakirvota, langetakirbota, langetakukkuma, langemasaddõgahččatкэ̄һче (kēhčje)прамс (prams)прамс (prams)возаш (vozaš)усьыны (uśyny)усьны (uśny)esikпатуӈкве (patuňkwe)
128to giveantaaantuaanttaandmaandõadditаннҍтэ (ann’te)максомс (maksoms)максомс (maksoms)пуаш (puaš)сётыны (śotyny)сетны (śetny)adмиӈкве (miňkwe)
129to holdpitääpityä, pitiäpidadahoidmapiddõdoallatоаннӭ (ånn’e)кирдемс (kirďems)кирдемс (kirďems)кучаш (kučaš)кутыны (kutyny)кутны (kutny)tartо̄ньсюӈкве (ōnʹsûňkwe), пувуӈкве (puwuňkwe)*
130to squeezepuristaaličataahtištadasuruma, pressimapīkstõčárvutпадже (padžje)лепштямс (ľepšťams)пувордамс (puvordams)темдаш (temdaš)зӥбыны (zibyny)топӧдны (topödny)sajtolпасиртаӈкве (pasirtaňkwe)
131to rubhieroahieruohostähõõrumaȭrõruvvetе̄ррэ (jierre)ёзамс (jozams)нардамс (nardams)йыгаш (jygaš)вуштыны (vuštyny)ниртны (ńirtny), тільны (tiľny), зыравны (zyravny)dörgölсартлуӈкве (sartluňkwe)
132to washpestäpessäpestapesemapiezzõbassatпэ̄ссэ (pēsse)шлямс (šľams), муськемс (muśkems), пезэмс (pezems)штамс (štams)мушкаш (muškaš)миськыны (miśkyny)мыськыны (myśkyny)*, мыссьыны (mysśyny)*mosловтуӈкве (lowtuňkwe), посуӈкве (posuňkwe)*
133to wipepyyhkiäpyhkiepühktäpühkimapūstõsihkkutе̄ррэ (jierre)нардамс (nardams)нардамс (nardams)ӱшташ (üštaš)ӵушылыны (čušylyny)чышкыны (ćyškyny)törölсэ̄гуӈкве (sè̄guňkwe)
134to pullvetäävetyävedadatõmbamavieddõ, tõmbõgeassitке̄ссе (kiessje)ускомс (uskoms)ускомс (uskoms)шупшаш (šupšaš)нуыны (nuyny), кыскыны (kyskyny)кыскыны (kyskyny), нуны (nuny)húzхартуӈкве (hartuňkwe)
135to pushtyöntäätungietunktatõukamalikkõhoigatоййкъе (ojjk’e)тулкадемс (tulkaďems)ряфцодемс (ŕafcoďems), толхмадемс (tolhmaďems)шӱкалаш (šükalaš)донгыны (dongyny)йӧткыны (jötkyny), тойлыны (tojlyny)tolтуюӈкве (tuûňkwe), пувтуӈкве (puwtuňkwe), нарыгта̄лыглаӈкве (narygtālyglaňkwe)
136to throwheittääheittiätacta, tačtaheitmaeitõbálkestitчаццькэ (čacc’ke)ёртомс (jortoms)ёрдамс (jordams)кудалташ (kudaltaš), кышкаш (kyškaš)куштыны (kuštyny)чӧвтны (ćövtny), шыбитны (šybitny), лыйны (lyjny)*hajítпа̄хвтуӈкве (pāhwtuňkwe)
137to tiesitoasituosidodasidumasiddõčatnatко̄ррэ (kōrre)содомс (sodoms), сюлмамс (śulmams)сотомс (sotoms)кылдаш (kyldaš)керттыны (kerttyny)кӧртавны (körtavny)kötха̄суӈкве (hāsuňkwe)
138to sewommellaommellaombeltaõmblemaumblõgoarrutкуаррэ (kuarre)стамс (stams)стамс (stams)ургаш (urgaš)вурыны (vuryny)вурны (vurny)varrю̄нтуӈкве (û̄ntuňkwe)
139to countlaskealaskielaškaloendamaluggõrehkenastitло̄гкэ (lōgke)ловомс (lovoms)лувомс (luvoms)шотлаш (šotlaš)лыдъяны (lydjany)лыддьыны (lydďyny)számolловиньтаӈкве (lowinʹtaňkwe)
140to saysanoasanuosanudaütlemakītõdadjat, lohkat, cealkitце̄ӆӆькэ (ciel̥l̥’ke)меремс (meŕems)азомс (azoms)ойлаш (ojlaš), каласаш (kalasaš)шуыны (šuyny), вераны (verany)шуны (šuny)mondла̄вуӈкве (lāwuňkwe)
141to singlaulaalaulualauldalaulmaloulõlávlutла̄ввлэ (lāvvle)морамс (morams)морамс (morams)мураш (muraš)кырӟаны (kyrdźany)сьывны (śyvny)énekelэ̄ргуӈкве (è̄rguňkwe)
142to playleikkiäkižata, elostuavätämängimamängõstoahkatсӣррэ (sīrre)налксемс (nalkśems)налхкомс (nalhkoms)модаш (modaš)шудыны (šudyny)ворсыны (vorsyny)játszikёнгуӈкве (ënguňkwe)
143to floatkelluakeiluoujudahõljuma, ujumaplūokstgovdutвӯйе (vūjje)уемс (ujems), уемс ведь лангсо (ujems veď langso)уемс (ujems)вӱд ӱмбалне кияш (vüd ümbalńe kijaš)уяны (ujany)уйны (ujny), кывтны (kyvtny)lebegра̄мпуӈкве (rāmpuňkwe)
144to flowvirratavirratajokstavoolamajūokšõgolgatко̄ллкэ (kōllke)чудемс (čuďems)шудемс (šuďems)шийалтараш (šijaltaraš)вияны (vijany)виявны (vijavny), визувтны (vizuvtny)folyikовтуӈкве (owtuňkwe)
145to freezejäätyäjiädyöjädudakülmumakilmõjiekŋutкалльмэ (kall’me)кельмемс (keľmems), эензамс (ejenzams)эйндамс (ejndams)кылмаш (kylmaš), ияҥаш (ijaŋaš)кынмыны (kynmyny)кынмыны (kynmyny)megfagyпо̄льтуӈкве (pōlʹtuňkwe)
146to swellpaisuapaisuopuhlotapaistetamapaistõbáisatпоаз (påz)*таргозевемс (targoźevems)паймошкодомс (pajmoškodoms)лӧчаш (löčaš)кӧёмыны (köomyny)пуктыны (puktyny), польдыны (poľdyny)dagadлэ̄нтгэ̄нттаӈкв (lè̄ntgè̄nttaňkw)
147sunaurinko, päivä*päivänepäiväinepäikepǟvabeaivi, beaivvášпе̄ййв (piejjv)чи (či), чипай (čipaj)*ши (ši)кече (keče)шунды (šundy)шонді (šondi)napхо̄тал (hōtal)
148moonkuukuukukuumánnuма̄нн (mānn)ков (kov)ков (kov)тылзе (tylze)толэзь (toleź)тӧлысь (tölyś)holdэ̄тпос (è̄tpos)
149startähtitähtitähtaztähttēdjnástiта̄ссьт (tāss’t)теште (ťešťe)тяште (ťašťe)шӱдыр (šüdyr)кизили (kiźiľi)кодзув (kodźuv)csillagсов (sow)
150watervesivesivezivesivežčáhciча̄дзь (čādz’)ведь (veď)ведь (veď)вӱд (vüd)ву (vu)ва (va)vízвит (wit)
151rainsadeviimavihmvihmvīmarvitаббрэ (abbre)пиземе (piźeme)пизем (piźem)йӱр (jür)зор (zor)зэрны (zerny)esőракв (rakw)
152riverjokijogijogijõgijoug; jogjohkaё̄гк (jōgk)лей (ľej)ляй (ľaj)эҥер (eŋer)шур (šur)ю (ju)folyóя̄ (â̄)[script needed] (jəxa)
153lakejärvijärvijärv'järvjōrajávriя̄ввьр (jeavv’r)эрьке (eŕke)эрьхке (eŕhke)ер (jer)ты (ty)ты (ty)тӯр (tūr)
154seamerimerimerimerimermearraме̄рр (mierr)иневедь (ińeveď), моря (moŕa)моря (moŕa)теҥыз (teŋyz)зарезь (zareź)саридз (saridź)tengerща̄рыщ (ŝāryŝ)
155saltsuolasuolasolsoolsūolõsáltiсӯлль (sūll’)сал (sal)сал (sal)шинчал (šinčal)сылал (sylal)сов (sov)солвал (solwal)
156stonekivikivikivikivikivgeađgiке̄ддҍк (kiedd’k)кев (kev)кев (kev)кӱ ()кӧльы (köľy)из (iz)а̄хвтас (āhwtas)
157sandhiekkačuuruleteliivjõugõsáttuвӯнтас (vūntas)чувар (čuvar)шувар (šuvar)ошма (ošma)луо (luo)лы (ly)homokхыс (hys)
158dustpöly, tomupölypölütolmpõrmgavjaпуэнн (puenn)пуль (puľ)пуль (puľ)пурак (purak)тузон (tuzon)бус (bus)porпорс (pors)
159earthmaa, multamuamamaa, muldeananе̄ммьне (jiemm’nje)мода (moda), мастор (mastor)мода (moda)рок (rok)му (mu), музъем (muzjem)му (mu), мусяр (muśar)földма̄ ()
160cloudpilvipilvipilv'pilvpīlabalvaпэ̄ввл (pēvvl)пель (peľ)ковол (kovol)пыл (pyl)пилем (piľem)кымӧр (kymör)felhőтул (tul)
161fogsumuudusumeguduudmierkaцӣгк (cīgk)сув (suv)сюне (śuńe), сув (suv)тӱтыра (tütyra)бус (bus)ру (ru)ködсэ̄ӈкв (sè̄ňkw)[script needed] (sʲinʲo)
162skytaivastaivastaivaztaevastouvõsalbmiалльм (all’m)менель (meńeľ)менель (meńeľ)кава (kava)ин (in), инбам (inbam)енэж (jenež)égто̄рум (tōrum)*[script needed] (num)
163windtuulituulitulleituultūļbieggaпӣӈӈк (pīŋŋk)варма (varma)варма (varma)мардеж (mardež)тӧл (töl)тӧв (töv)szélво̄т (wōt)[script needed] (mʲertsʲa)
164snowlumilumilumilumilummuohtaвэ̄дз (vēdz)лов (lov)лов (lov)лум (lum)лымы (lymy)лым (lym)тӯйт (tūjt)[script needed] (sira)
165icejääjääjääjeijjiekŋaӣӈӈ (jiŋŋ)эй (ej)эй (ej)ий (ij)йӧ ()йи (ji)jégя̄ӈк (â̄ňk)[script needed] (sertə)
166smokesavusavusavusuitssousuovvaсӯвв (sūvv)качамо (kačamo)качам (kačam)шикш (šikš)ӵын (čyn)тшын (čyn)füstпосым (posym)
167firetulitulilämoitulituļdollaто̄лл (tōll)тол (tol)тол (tol)тул (tul)тыл (tyl)би (bi)tűzна̄й (nāj)[script needed] (tu)
168ashtuhkatuhka, porotuhktuhktūgõgutnaкунн (kunn)кулов (kulov)кулу (kulu)ломыж (lomyž)пень (peń)пӧим (pöim)hamuхӯльм (hūlʹm)
169to burnpalaapaluopaladapõlemapallõbuollitпӯлле (pūllje)паломс (paloms), пултамс (pultams)паломс (paloms), пълхтамс (pəlhtams)йӱлаш (jülaš)ӝуаны (džuany)сотны (sotny)égна̄йн тыттуӈкве (nājn tyttuňkwe)
170roadtietieteteeriekgeaidnuкя̄ййн (keajjn)ки (ki)ки (ki)корно (korno)сюрес (śures)туй (tuj)útлё̄ӈх (lë̄ňh)*
171mountainvuorimägimägimägimägvárriпа̄һкь (pāhk’)пандо (pando)панда (panda)курык (kuryk)гурезь (gureź)керӧс (kerös)hegyур (ur)[script needed] (hojə)
172redpunainenruskieruskedpunanepunniruoksatрӯппсэ (rūppse)якстере (jaksťeŕe)якстерь (jaksťeŕ)йошкар (joškar)горд (gord)гӧрд (görd)piros, vörösвы̄гыр (wȳgyr), ке̄лп (kēlp), меруп (merup), ке̄лпхарпа (kēlpharpa)
173greenvihreävihrievihandrohelineōļaz, mõltsiruonáруэнн (ruenn)пиже (piže)сянгяря (śangäŕa), пиже (piže)ужар (užar)вож (vož)турунвиж (turunviž), веж (vež), виж (viž)zöldня̄рппум оспа (nâ̄rppum ospa)*[script needed] (pədʲarəxa)
174yellowkeltainenkeltanipakuinekollanevīrifiskatруччкесь (ruččkjes’)ожо (ožo)тюжя (ťužä)сар (sar)ӵуж (čuž)кольквиж (koľkviž), виж (viž), веж (vež)sárgaвощрам (woŝram)[script needed] (tasʲexjə)
175whitevalkoinenvalgei, valkievaugedvalgevāldavielgatвӣллкэ (vīllke)ашо (ašo)акша (akša)ош ()тӧдьы (töďy)еджыд (jedžyd)fehérя̄ӈк (â̄ňk)[script needed] (ser)
176blackmustamustamustmustmustāčáhppatчоа̄һпэ (čååhpe), чоа̄һпесь (čååhpjes’)раужо (raužo)равжа (ravža)шола (šola)сьӧд (śöd)сьӧд (śöd)feketeсэ̄мыл (sè̄myl)[script needed] (pərʲidʲe)
177nightöööīeidjaыйй (yjj)ве (ve)ве (ve)йӱд (jüd)уй (uj)вой (voj)éjэ̄ти (è̄ti)[script needed] (pʲi)
178daypäiväpäiväpäiv, peipäevpǟvabeaiviпе̄ййв (piejjv)чи (či)ши (ši)кече (keče)нунал (nunal)лун (lun)napхо̄тал (hōtal)[script needed] (jalʲa)
179yearvuosivuozivoz'aastaāigastjahkiыгкь (ygk’)ие (ije)киза (kiza)ий (ij)ар (ar)во (vo)évтāл (tāl)[script needed] (po)
180warmlämminlämminlämsoelembáhkasпоа̄һк (pååhk)лембе (ľembe)лямбе (ľambe)леве (ĺeve)шуныт (šunyt)шоныд (šonyd)melegма̄лтып (māltyp)[script needed] (jorʲa)
181coldkylmäkylmäkaugedkülmkīlmagalmmasкэлмас (kelmas)кельме (keľme)якшама (jakšama), кельме (keľme)йӱштӧ (jüštö)кезьыт (keźyt)кӧдзыд (ködźyd)hidegасирма (asirma)[script needed] (tʲetsʲə)
182fulltäysitäysitäyz'täistävždievvaте̄ввт (tievvt)пешксе (peškśe)пяшксе (päškśe)тич (tič)быдэс (bydes)тыр (tyr)teliта̄глыӈ (tāglyň)
183newuusiuusiuz'uusūžođasо̄дт (ōdt)од (od)од (od)у (u)выль (vyľ)выль (vyľ)újйильпи (jilʹpi)
184oldvanhavanhavanhvanavanāboarisпуэресь (puerjes’), вӯрас (vūras)сыре (siŕe), ташто (tašto)сире (śiŕe), ташта (tašta)тошто (tošto), шонто (šonto)вуж (vuž)важ (važ)öreg*, régi*пе̄с (pēs)*, матум (matum)*
185goodhyvähyvähüväheajõvābuorreшӣг (šīg), пӯррь (pūrr’)вадря (vadŕa), паро (paro)цебярь (ćebäŕ), пара (para)сай (saj)умой (umoj), ӟеч (dźeć)бур (bur)ёмас (ëmas)
186badpaha*, huono*huono, pahaainihondhalbäbjõvāheittot, baháнюэссь (njuess’)берянь (beŕań), апаро (aparo)кальдяв (kaľďav)уда (uda), шӱкшӧ (šükšö)алама (alama), урод (urod)лёк (ľok)rosszлю̄ль (lû̄lʹ)
187rottenmätä, laho*laholahomädamärgõndguohcaкӯдц (kūdc)наксадо (naksado)наксада (naksada)шӱй (šüj), ноло (nolo)сисьмем (śiśmem)сісь (siś)rohadtсайым (sajym)
188dirtylikainenligahineredukazmust, määrdunudleggiduolvvasса̄ккьс (sākk’s)рудазов (rudazov)ърдазу (ərdazu), лебоню (ľebońu)лавыран (lavyran)кырсь (kyrś), жоб (žob)няйт (ńajt)piszkosвосьлахыӈ (wosʹlahyň)
189straightsuoraoigieoigedsirge, otsetazzinjuolgatнёллкэ (njollke)виде (viďe)виде (viďe)вияш (vijaš), вик (vik)шонер (šońer)веськыд (veśkyd)egyenesсохт (soht)
190roundpyöreäpyöryakehkerümarimmõrjorbbasёррьпесь (jorr’pjes’)кеверь (keveŕ), кирксала (kirksala)покаряв (pokaŕav)йыргешке (jyrgeške)котрес (kotres), котырес (kotyres)гӧгрӧс (gögrös)kerekе̄ӈта (ēňta)
191sharp (as a knife)teräväteräväteravteravvaimõbastilпассьтлэсь (pass’tles’)пшти (pšťi)оржа (orža)кошар (košar)лэчит (lećit), йылсо (jylso)ёсь (joś)élesпе̄лп (pēlp)
192dull (as a knife)tylsä, tylppätylččätülcnüritoļpahkit, láittas, basttoheapmeме̄ресь (mierjes’)ношка (noška)ношка (noška)токмак (tokmak)ныж (nyž)ныж (nyž)tompaляӈквы (lâňkwy)
193smoothsileätazaine, laččutazosiletazziduolbaнёллькесь (njoll’kjes’)валаня (valańa)арся (arśa), такор (takor)яклака (jaklaka)вольыт (voľyt)шыльыд (šyľyd)simaсастум (sastum)
194wetmärkämärgämärgmärgkažžinjuoskkesню̄цкас (njūckas)начко (načko)начка (načka)нӧрӧ (nörö)кот (kot)уль ()nedvesвитыӈ (wityň)
195drykuivakuivakuivkuivkūjagoikiкоашькэсь (kåš’kes’)коське (kośke)коське (kośke)кукшо (kukšo)кӧс (kös)кос (kos)szárazка̄тра (kātra)
196correctoikeaoikieoigedõigeõigiriektaвӯййк (vūjjk)виде (viďe)виде (viďe)чынле (čynĺe)шонер (šońer)веськыд (veśkyd)helyesёмас (ëmas)
197nearlähellälässäläzlähedalležgõllahkaалльт (all’t)маласо (malaso)мала (mala)лишне (ĺišńe), воктене (vokteńe), тембалне (tembalńe)матын (matyn)матын (matyn)közelляпа (lâpa)
198farkaukanaetähänäedahankaugekougõnguhkkinкуһкенҍ (kuhkjen’)*васоло (vasolo)ичкозе (ičkoźe)мӱндырнӧ (mündyrnö), тораште (torašte), ум­балне (um­balńe)кыдёкын (kyďokyn)улын (ulyn)távolхоса (hosa)
199rightoikeaoikieoigedparemjõvāolgešвуэлькесь (vuel’kjes’)вить (viť), вить кедь (viť keď)виде (viďe)пурла (purla)бур (bur)веськыд (veśkyd)jobbёмаспа̄л (ëmaspāl)*
200leftvasenhurua, hurahuravasakkurāgurutчинч (činč)керш (kerš), керш кедь (kerš keď)кержи (kerži)шола (šola)паллян (palľan)шуйга (šujga)balво̄ртыпа̄л (wōrtypāl)*
201at-lla*, -ssa*-lla-ljuuresjūr-s-эсьт (-es’t), альн (al’n)кедьсэ (keďse)ваксса (vakssa)ӱмбалне (ümbalńe)вӧзаз (vözaz)вылӧ (vylö)*-nál, -nélпа̄лт (pālt)
202in-ssa*, -lla*-ssa-ssees, -šõ, sizzõl-s*-эсьт (-es’t), сызьн (syz’n)*-со (-so), -сэ (-se), потсо (potso)-са (-sa)-ште (-šte), -што (-što)-ын (-yn)-ын (-yn)-ban, -benкакыр (kakyr)*, кхулт (khult)
203withkanssakerall, -nkeühtes, -nkekoosīdõkubbõmielde*-энҍ (-en’), мӣлльтэ (mīll’te)марто (marto)мархта (marhta)дене (deńe)огинын (oginyn), ӵош (čoš)-кӧд (-köd)-val, -vel-эл (-èl), (-l)
204andja, sekätadajaja, unjaя (ja)да (da), ды (di), и (i)да (da), дъ (), эди (eďi), и (i)да (da), ден (den)но (no)да (da)ésйа (ja), ос (os)
205ifjosgukukuijuos, jusкоалэ (kåle)-ндерь- (-nďeŕ-), бути (buťi)-ндярь- (-nďaŕ-)гын (gyn)ке (ke)кӧ ()haэ̄рт (è̄rt)
206becausekoskakonsasikš mišesest, sellepärast, et, seepärast, etsie perāstdihte, geažilгуэйкэ (guejke)эдь (), секс мекс (śeks meks), мекс (meks)сяс мес (śas mes)садлан (sadlan), сандене (sandeńe)понна (ponna)вӧсна (vösna), понда (ponda)mertма̄гыс (māgys), кастыл (kastyl)
207nameniminiminiminiminimnammaнэ̄мм (nēmm)лем (ľem)лем (ľem)лÿм (lÿm)ним (ńim)ним (ńim)névнам (nam)[script needed] (nʲum)

References

edit

See also

edit
Swadesh lists
Individual languages
Language families, family branches, and geographic groupings
Constructed languages
Reconstructed proto-languages
(edit this template)